Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk tverrfunksjonelle flytskjemaer for å vise forholdet mellom en forretningsprosess og de funksjonelle enhetene (for eksempel avdelinger) ansvarlige for denne prosessen.

Svømmebaner i flytskjemaet representerer funksjonelle enhetene, for eksempel avdelinger eller stillinger. Hver figur som representerer et trinn i prosessen er plassert i svømmebanen for funksjonelle enheten som er ansvarlig for dette trinnet.

Mal for tverrfunksjonelt flytskjema

Obs!: Du kan også automatisk opprette et tverrfunksjonelt flytskjema fra data ved hjelp av et Data Visualizer-diagram i Visio Online Plan 2. For mer informasjon, kan du se opprette et diagram av dataene Visualizer.

 1. Start Visio.

 2. Klikk Flytskjema i Kategorier-listen.

 3. Klikk malen Tverrfunksjonelt flytskjema, og klikk deretter Opprett.

 4. Hvis du blir bedt om det, velg vannrette eller loddrette for svømmebane papirretning, og klikk OK. Du kan endre retningen på kategorien Tverrfunksjonelt flytskjema.

Malen åpnes med svømmebanene allerede på siden.

Legge til svømmebaner

Du kan legge til svømmebaner i diagrammet på flere måter:

 • Høyreklikk en Svømmebane topptekst, og klikk deretter Sett inn 'Svømmebane' før eller Sett inn 'Svømmebane' etter på hurtigmenyen.

 • Hold pekeren over et hjørne i av én av svømmebanene. Klikk den vesle pilen Sett inn svømmebane-figur som vises.

 • Klikk Svømmebane i Sett inn-gruppen i kategorien Tverrfunksjonelt flytskjema. En svømmebane legges til etter den merkede svømmebanen, eller på slutten hvis ingen svømmebane er merket.

 • Dra en svømmebanefigur fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema, dit du vil ha den.

Endre teksten

 • Hvis du vil ha etiketter i diagrammet og svømmebanene, klikker du en figur som inneholder plassholdertekst, og skriver deretter inn etiketten.

 • Hvis du vil flytte en etikett i kategorien Hjem i Verktøy-gruppen, klikker du Tekstblokkverktøy, klikker etiketten og drar den til en ny plassering.

 • Hvis du vil endre retningen på etiketteksten, klikk kategorien tverrfunksjonelt flytskjema, og klikk Roter Baneetikett i Utforming-gruppen.

Organisere og gruppere figurer

 • Hvis du vil angi faser i prosessen, bruker du skillelinjer fra sjablongen Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema. Slipp en skillelinje på svømmebanene å markere en faseendring (for eksempel fra milepæl 1 til milepæl 2). Hvis du vil endre etiketten, skriver du inn ny tekst mens fasen er merket.

 • Bruk beholdere til å legge til en kantlinje som omgir grupper med relaterte figurer. Merk figurene du vil gruppere, og deretter i Diagramdeler-gruppen i kategorien Sett inn Klikk beholder og velger en fra galleriet.

Ordne svømmebanene på nytt

 1. Klikk på Pekeverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Klikk overskriften for svømmebanen du vil flytte, slik at svømmebanen merkes.

  Pekeren skal vise flytteikonet.

 3. Dra svømmebanen, og slipp den der du vil ha den.

Figurer som er inkludert i svømmebanen, flyttes med den. Hvis du vil kontrollere at en figur er inkludert i svømmebanen og ikke bare er plassert under svømmebanen, merker du figuren. Svømmebanen lyser med en svak utheving hvis figuren er inkludert. Hvis figuren ikke er inkludert, men du vil at den skal det, kan du flytte figuren litt, og svømmebanen gjenkjenner den.

Slette en svømmebane

 • Klikk overskriften til svømmebanen du vil slette, og trykk deretter DEL. Alle figurene i svømmebanen slettes også.

Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Ny, klikk Flytskjema, og dobbeltklikk deretter Tverrfunksjonelt flytskjema.

 3. Hvis etiketten i diagrammet og svømmebanene, klikker du et felt som inneholder plassholdertekst, og skriv deretter inn etiketten.

  Tips!: Hvis du vil endre plasseringen for etiketten, klikker du Tekstblokkverktøy, klikker etiketten og drar den til en ny plassering.

 4. Klikk kategorien tverrfunksjonelt flytskjema på båndet.

 5. Klikk Roter baneetikett i Utforming-gruppen for å endre retningen på etiketteksten.

  Du kan gjøre andre endringer av utformingen og oppsettet for flytskjema i denne kategorien.

 6. Klikk skilletegn for å angi faser i prosessen, i gruppen Sett inn. Hvis du vil endre etiketten, skriver du inn mens fasen er valgt.

 7. Dra en flytskjemafigur fra figurer-vinduet til en Svømmebane.

  Svømmebanen glød med en liten gul/oransje utheving for å angi at den inneholder figuren. Når en figur befinner seg i en Svømmebane, flyttes med svømmebanen Hvis du senere bestemmer deg for å ordne diagrammet.

 8. Legge til flere figurer for å opprette flytskjemaer ved hjelp av miniverktøylinjen for automatisk tilkobling eller ved å dra figurer fra figurer-vinduet og koble dem sammen.

Legge til en Svømmebane

Du kan legge til svømmebaner i diagrammet på flere måter:

 • Høyreklikk en swimline og klikk deretter Sett inn 'Svømmebane' før eller Sett inn 'Svømmebane' etter på hurtigmenyen.

 • Hold pekeren over et hjørne av én av svømmebanene på nytt. Klikk den blå pilen i Sett inn '' svømmebanefigur som vises.

 • Klikk Svømmebane i Sett inn-gruppen i kategorien Tverrfunksjonelt flytskjema. En svømmebane legges til etter den merkede svømmebanen, eller på slutten hvis ingen svømmebane er merket.

 • Fra Figurer for enkelt flytskjema, drar du en Svømmebane-figur til grensen for feltet der du vil det skal vises.

Ordne svømmebanene på nytt

 1. Klikk overskriften for svømmebanen du vil flytte, slik at svømmebanen merkes.

  Pekeren skal vise flytteikonet.

 2. Dra svømmebanen, og slipp den der du vil ha den.

Figurer som finnes ved svømmebanen flytter sammen med den. For å kontrollere om det finnes en figur, og ikke bare sitter under svømmebane, merker du figuren. Svømmebanen vil glød med en liten gul/oransje utheving Hvis figuren finnes. Hvis en figur ikke som finnes, men du ønsker det, flytte figuren litt og svømmebanen gjenkjenner det.

Slette en svømmebane

 • Klikk etiketten for svømmebanen du vil slette, og trykk deretter Slett.

  Obs!: Når du sletter en Svømmebane, kan du også slette alle figurene den inneholder.

Opprette et tverrfunksjonelt flytskjema

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på Business eller Flytskjema, og klikk deretter tverrfunksjonelt flytskjema.

 2. Velg ønsket retning på feltene i flytskjemaet, antall felt (opptil fem), og om du vil legge til en tittellinje øverst i feltene.

  Obs!: Du kan legge til eller slette felt senere, men du kan ikke endre retningen til en annen når diagrammet er startet.

 3. Hvis du vil merke diagrammet og funksjonelle felt, klikker du et felt med plassholdertekst, og skriv deretter.

  Tips!: Hvis du vil endre retningen på alle etikettene, høyreklikker du tittellinjen eller kantlinjen rundt flytskjemaet, og klikk deretter Vis alle felt og all tekst vannrett eller Vis alle felt og all tekst loddrett.

 4. Du kan legge til nye felt eller slette unødvendige felt.

Legge til et tverrfunksjonelt bånd

 1. Fra Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema, drar du en funksjonell bånd-figur til grensen for feltet der du vil det skal vises.

  Det nye funksjonelle båndet smetter på plass, og andre funksjonelle felt på siden omplassert i forhold til.

 2. Merk feltet, skriver du inn for å legge til en etikett.

Slette et tverrfunksjonelt felt

 1. Klikk etiketten for funksjonelle feltet du vil slette, og trykk deretter Slett.

  Obs!: Når du sletter et tverrfunksjonelt bånd, kan du også slette alle figurer som feltet inneholder.

 2. Dra flytskjemafigurer til de riktige stedene på feltene eller på tvers av feltene for å representere trinnene i prosessen fra Figurer for enkelt flytskjema.

 3. Koble sammen flytskjemafigurene.

  1. Klikk koblingen verktøyet Knapp og dra deretter fra en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren.

  2. Når du er ferdig med å koble sammen figurer, klikker du peker-verktøyet Knapp .

 4. Hvis du vil merke en flytskjemafigur eller en kobling, merker du den, og skriv deretter inn.

 5. Hvis du vil angi en fase i prosessen, legger du til en figur for skilletegn.

  1. Dra skilletegn-figuren til stedet i flytskjemaet der du vil angi begynnelsen på en fase fra Figurer for tverrfunksjonelt flytskjema. Figuren strekker seg over alle feltene.

  2. Skilletegnet som er valgt, og Skriv inn for å legge til en etikett.

   Tips!: Hvis du vil endre plasseringen for etiketten, klikk Tekstblokk-verktøyet Knapp , klikker etiketten og drar den til en ny plassering.

   Obs!: Når du flytter et skilletegn, Flytt alle flytskjemafigurene til høyre for den (eller under den Hvis retningen er loddrett) med skilletegnet.

 6. Du kan automatisk nummerere figurene i flytskjemaet.

  1. Merk figurene du vil nummerere, i et flytskjema.

  2. Pek på tilleggVerktøy-menyen, pek på Visio-tillegg, og klikk deretter Nummerer figurer.

  3. Klikk Nummer for automatiskGenerelt-fanen under operasjonen. Klikk Merkede figurer under Bruk på, og klikk deretter OK.

   Tips!: Nummerere nye flytskjemafigurer når de dras bort på siden, i dialogboksen Nummerere figurer, klikker du Fortsett å nummerere figurer når de slippes på siden.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×