Opprette et pivotdiagram

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Om pivotdiagrammer og datakilder

Deler av PivotDiagram

Eksempelsituasjoner

Opprette et PivotDiagram

Oppdatere dataene i et PivotDiagram

Filtrere data i et PivotDiagram

Tilpasse dataene i pivotdiagramnoder

Begrense antall noder i nivåer

Pivotdiagrammer og datakilder

Et pivotdiagram er en samling figurer ordnet i en treskruktur som hjelper deg å analysere og lage sammendrag av data i et visuelt og lettfattelig format. Det begynner som en enkelt figur, en såkalt toppnode, som inneholder informasjon importert fra et regneark, en tabell, en visning eller en kube. Du kan bryte toppnoden ned i flere delnoder for å vise dataene på ulike måter.

Obs!: Hvis du ønsker en visuell fremstilling av hver rad i et regneark, tabell eller visning, men du trenger ikke å analysere eller summere data, kan du bruke funksjonen Koble Data til figurer i kategorien Data . For mer informasjon, kan du se Forbedre dataene med datasymboler.

Kategorier, nivåer og noder

For å forstå kategorier, nivåer og noder kan du tenke på hver element i lys av datakilden:

 • Hver kolonne av datakilden er enten ikke-numerisk eller numerisk.

 • Tenk på de ikke-numeriske kolonnene som kategorier – som Kvartal, Selger eller Telefonnummer. Alle disse kan bli et nivå under toppnoden. Merk at verdiene under en kolonne som Telefonnummer kan være tall, men at de ikke er tall som kan summeres eller legges sammen på andre måter.

 • Tenk på de numeriske kolonnene som tall eller valuta som kan summeres eller som du kan beregne gjennomsnittet av, eller som kan ha minimums- eller maksimumsverdier.

 • Tenk på hver node som en gruppe rader fra datakilden som har en felles verdi i en angitt kolonne. For kategorien Kvartal ville for eksempel alle radene med KV4 ha blitt gruppert i en enkelt node.

Datakilder

Du kan bruke følgende datakilder til å opprette et pivotdiagram:

 • Microsoft Office Excel-arbeidsbok

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SharePoint-liste

 • Microsoft SQL Server-database

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Andre OLE DB- eller ODBC-datakilder

Til toppen av siden

Deler av et pivotdiagram

Deler av pivotdiagram

1. Navn på pivotdiagrammet

2. Toppnoden på pivotdiagrammet

3. Nedbryting-figur

4. Dataforklaring

5. Figurene for Kv3 og Kv4 sammen som et nivå

6. Node med figur som legger til effekt

Til toppen av siden

Eksempelscenario

Sett at du har et Excel-regneark som i likhet med det som vises nedenfor, inneholder informasjon om salget av sportsvarer de to siste kvartalene.

Salgsdata i et Excel-regneark

Du trenger informasjon om følgende:

 • Hvor mye tjente hver sportsavdeling?

 • Hvor stor var inntjeningen hvert kvartal?

 • Hvor stor var fortjenesten for hver enkelt selger?

Et pivotdiagram kan vise dataene ordnet i tre ulike visninger for å svare på de tre spørsmålene.

Følgende figur viser tre måter å vise kildedataene på for å svare på bestemte spørsmål.

Data brutt ned på tre måter i et pivotdiagram

Til toppen av siden

Opprette et pivotdiagram

Hvis du vil opprette et PivotDiagram, kan du bruke PivotDiagram-malen, eller du kan sette inn en Pivot Node-figur i et diagram. Dette emnet beskriver hvordan du bruker PivotDiagram-malen til å opprette et enkelt PivotDiagram. For informasjon om å sette inn Pivot Node figurer i andre Visio-diagrammer, kan du se sette inn et PivotDiagram i en tegning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en tegning med flere pivotdiagrammer, kan du se legge til flere pivotdiagrammer i en tegning.

Når du oppretter et pivotdiagram, leder veiviseren for datavalg deg til å velge en datakilde. Dataene importeres deretter inn i en toppnode i et pivotdiagram som vises i tegningen. Deretter utvider du toppnoden for å vise dataene du vil analysere.

Obs!: Det er en god idé å sørge for at den øverste cellen i hver kolonne i Excel-regnearket er en kolonneoverskrift i stedet for en rad med data. Det er ikke nødvendig å bruke overskrifter, men de gjør det ferdige pivotdiagrammet mye enklere å forstå.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny, klikk Forretning og dobbeltklikk Pivotdiagram.

 3. Følg trinnene i veiviseren for datavalg.

  Når du har klikket Fullfør, vises følgende tre sider på tegningssiden:

  • En dataforklaring som inneholder informasjon om datakilden

  • En tekstboks med navnet på pivotdiagrammet

  • Toppnoden som inneholder det importerte datasettet

 4. Klikk toppnoden på tegningssiden. Under Legg til kategori i Pivotdiagram-vinduet klikker du kategorien (vanligvis en kolonne i datakilden) som du vil gruppere dataene etter.

  Obs!: Det kan hende du må maksimere Pivotdiagram-vinduet for å vise alle funksjonene.

Hvis du vil utvide de nye delnodene ytterligere for å vise andre nivåer, klikker du noden du vil utvide, og gjentar trinn 4.

Til toppen av siden

Oppdatere dataene i et pivotdiagram

Du kan oppdatere dataene i et eksisterende pivotdiagram. Hvis tegningen inneholder mer enn ett pivotdiagram, kan du oppdatere ett eller alle sammen.

 • Hvis du vil oppdatere et pivotdiagram, merker du det i tegningen. Klikk Oppdater i Data-gruppen i kategorien Pivotdiagram.

 • Hvis du vil oppdatere alle pivotdiagrammene i en tegning, klikker du pilen under Oppdater og deretter Oppdater alle.

Til toppen av siden

Filtrere dataene i et pivotdiagram

Hver node på et nivå i et pivotdiagram representerer en gruppe rader i datakilden som deler en felles verdi. En node for fjerde kvartal (Kv4) ville for eksempel inneholde alle de numeriske dataene for radene som har Kv4 i Kvartal-kolonnen.

Du kan bruke filtre til å velge hvilke noder som skal vises på et gitt nivå. Hvis for eksempel dataene fra første kvartal ikke lenger er av interesse, kan du skjule Kv1-noden:

 1. Høyreklikk dataene (kategorinavnet) du vil filtrere, under Legg til kategori i Pivotdiagram-vinduet, og klikk deretter Konfigurer kolonne.

 2. I dialogboksen Konfigurer kolonne under Filter under Vis data der: kategorinavnet, velger du operasjonene i kolonnen lengst til venstre, og Skriv inn verdiene i kolonnen lengst til høyre for å angi dataene som du vil arbeide med.

  Bare nodene med informasjon som tilfredsstiller kriteriene du valgte, vises i tegningen.

Du kan fjerne filteret ved å tilbakestille operasjonene i kolonnen lengst til venstre i listen Vis data der til (Velg operasjon).

Obs!: Hvis datakilden er en SQL Server Analysis Services-kube, høyreklikker du elementet du vil filtrere, klikker Konfigurer dimensjon og klikker Konfigurer nivå i dialogboksen Konfigurer dimensjon. I dialogboksen Konfigurer nivå under Filter under Vis data der kategorinavn, velger du operasjonene i kolonnen lengst til venstre, og Skriv inn verdiene i kolonnen lengst til høyre for å angi dataene som du vil arbeide med.

Til toppen av siden

Tilpasse dataene i pivotdiagramnoder

Når du vil utvide en pivotdiagramnode, vises et standard sett med data i hver node. Du kan endre de numeriske dataene som vises, navnet på dataene, og hvordan det lages sammendrag av de numeriske dataene.

Vise eller skjule bestemte data

Når du viser eller skjuler de numeriske dataene (vanligvis en kolonne i datakilden), brukes endringen på alle nodene i det merkede pivotdiagrammet.

 1. Merk en node i pivotdiagrammet.

 2. Under Legg til total i Pivotdiagram-vinduet merker du av for eller fjerner merket for dataene du vil vise eller skjule.

Endre sammendragsmåten for de numeriske dataene

Standarddataene som vises i en pivotdiagramnode, er summen av den første kolonnen i datakilden. Du kan endre sammendragsfunksjonen fra Sum til Gjennomsnitt, Min., Maks. eller Antall.

Obs!: Dette gjelder ikke SQL Server Analysis Services.

 • UnderLegg til total i Pivotdiagram-vinduet høyreklikker du elementet du vil endre, og velger sammendragsfunksjonen du vil bruke.

Endre navnene på elementer i listene Legg til kategori og Legg til total

 1. Under Legg til kategori eller Legg til total i Pivotdiagram-vinduet høyreklikker du elementet du vil endre, og deretter klikker du Konfigurer kolonne.

 2. Skriv inn et nytt navn i Navn-boksen i dialogboksen Konfigurer kolonne.

  Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige navnet, klikker du Bruk kildenavn.

Til toppen av siden

Begrense antall noder på nivåer

Du kan velge hvor mange noder som skal vises på et enkelt nivå eller på alle nivåer i pivotdiagrammet. Dette er nyttig hvis du arbeider med store regneark, tabeller eller visninger og ikke har behov for å se alle dataene delt inn i atskilte noder.

Du vil for eksempel kanskje vise bare de 5 første nodene på et nivå for selgere eller de første 20 nodene på et bestillingsnivå.

Begrense antall noder som vises på alle nivåer

 1. Klikk toppnoden i pivotdiagrammet du vil endre.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Dataalternativer i Data-gruppen i kategorien Pivotdiagram.

 3. Under Dataalternativer i dialogboksen Alternativer for pivotdiagram merker du av for Begrens elementer i hver nedbryting.

 4. I Maksimumsantall elementer-boksen skriver du inn maksimum antall noder du vil vise.

  For hvert nivå vises en ny node med en ellipse (...) i tittellinjen i pivotdiagrammet. Disse figurene inneholder de skjulte nodene for hvert nivå.

Begrense antall noder som vises på et enkelt nivå

 1. I diagrammet velger du Nedbryting-figur for nivået du vil begrense.

 2. Klikk Sorter og filtrer i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Pivotdiagram.

 3. Under Vis i dialogboksen Alternativer for nedbryting merker du av for Begrens elementer i denne nedbrytingen.

 4. I boksen Maksimumsantall elementer skriver du maksimalt antall noder som du vil vise.

  En ny node med en ellipse (...) i tittellinjen vises i pivotdiagrammet. Denne figuren inneholder de skjulte dataene for det nivået.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×