Opprette et område i SharePoint Server 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Før du oppretter et område i Microsoft Office SharePoint Server 2007, må du bestemme om du vil at et sekundært område i den eksisterende områdestrukturen eller et nytt område på øverste nivå. Denne artikkelen inneholder grunnleggende informasjon for å hjelpe deg å bestemme. Hvis du vil ha mer hjelp, eller hvis du trenger for å opprette flere sekundære områder eller områder på øverste nivå, kan du kontakte serveradministratoren.

I denne artikkelen

Oversikt

Bestemme om du vil opprette et sekundært område eller et område på øverste nivå

Opprette et sekundært område under det eksisterende nettstedet

Opprette et område på øverste nivå ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting

Andre måter å opprette områder

Oversikt

Et område er en gruppe med relaterte websider der gruppen kan arbeide med prosjekter, holde møter og dele informasjon. Organisasjonen kan bruke sekundære områder og områder på øverste nivå til å dele innholdet på området i forskjellige, separate områder. Organisasjonen kan for eksempel vil separate områder for hvert produkt eller område.

Webområder på øverste nivå kan ha flere sekundære områder, og sekundære områder kan igjen ha flere sekundære områder. Hele strukturen for et webområde på øverste nivå og alle de sekundære områdene kalles en nettstedssamling.

Hvorvidt du kan opprette områder og sekundære områder, avhenger av hvordan organisasjonen har angitt områdene og tillatelsene til å opprette dem. Noen organisasjoner må holde en streng kontroll over hvem som kan opprette områder, eller når og hvor områder opprettes. Andre organisasjoner gir brukere mer tilgang og frihet til å opprette områder etter behov.

Sekundært område

Du kan opprette et nytt sekundært område innenfor den eksisterende områdestrukturen hvis du har tillatelsesnivået Utforming. Som standard bruker et nytt sekundært område URL-adressen for det overordnede området som første del av URL-adressen. Et sekundært område kan arve tillatelsene og navigasjonen for det eksisterende området, men du kan også angi unike tillatelser og unik navigasjon. Et nytt sekundært område bruker for eksempel den eksisterende øverste koblingslinjen og hjemmesiden som standard, men du kan angi at den skal bruke en egen øverste koblingslinje og hjemmeside.

Øverste koblingslinje

Den øverste koblingslinjen vises som én eller flere hyperkoblede faner langs toppen av alle sider. Hvis området for eksempel kalles Konferanseplanlegging, kan koblinger til området for konferanseplanlegging vises i den øverste koblingslinjen på det overordnede området, slik at personer som besøker det overordnede området, enkelt kan finne området for konferanseplanlegging.

Når du oppretter et nytt sekundært område, kan du inkludere det sekundære området i navigasjonselementer for det overordnede området for å hjelpe andre med å finne området. Du kan for eksempel inkludere det sekundære området i den øverste koblingslinjen på det overordnede området og på hurtigstartlinjen på det overordnede området. Hurtigstartlinjen vises på siden av de fleste brukervendte sider, direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold.

Hurtigstartlinje

Område på øverste nivå

Som standard må du være administrator for å kunne opprette områder på øverste nivå (og områdesamlingene basert på områder på øverste nivå), men administratoren kan aktivere selvbetjent områdeoppretting slik at andre kan opprette områder på øverste nivå. Hvis selvbetjent områdeoppretting er aktivert, kan personer med tillatelsesnivåene Full kontroll, Utforming, Bidra og Lese opprette områder. Et område på øverste nivå kan ikke arve navigasjon eller tillatelser fra et annet område. Det har egne navigasjonselementer og tillatelser, men du kan endre tillatelsene. Når du oppretter et nytt område på øverste nivå, legges det ikke automatisk til koblinger til det i et annet område. Du kan redigere navigasjonselementene senere, slik at de peker til området.

Obs!: Som standard, nye områder på øverste nivå og deres område er samlinger opprettet i en mappe for områder som er basert på banen. Hvis du for eksempel URL-adressen for et område kalt Område_A som skulle vært: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Som standard kalles banen/sites, selv om navnet kan variere avhengig av språket for området. En administrator kan endre navnet eller plasseringen til denne banen ved å definere administrerte baner. Når du oppretter et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting, men kan ikke du endre områdebanen.

Til toppen av siden

Bestemme om du vil opprette et sekundært område eller et område på øverste nivå

Du må bestemme om du vil opprette sekundære områder innenfor den samme områdesamlingen, eller webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger. Denne beslutningen er basert på hvor mye områdene har til felles, om du vil administrere dem enkeltvis, og om du vil dele elementer som navigasjon eller søk.

Innenfor en områdesamling kan alle områder bruke samme:

 • Navigasjon

 • Innholdstyper

 • Arbeidsflyter

 • Sikkerhetsgrupper

 • Oppslagsfelt på tvers av lister

 • Søkeområde

 • Funksjonssett

Velg sekundære områder innenfor samme områdesamling når du:

 • Vil dele navigasjon mellom områder.

 • Vil at sekundære områder skal arve tillatelser fra overordnede områder.

 • Vil dele lister mellom områder.

 • Vil dele utformingselementer (for eksempel temaer eller stiler) mellom områder.

Velg webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger når du:

 • Trenger separat sikkerhet for forskjellige områder.

  Obs!: Selv om du kan ha unike tillatelser for et sekundært område, kan det iblant hende at du vil være sikker på at to områder ikke har felles brukere og tillatelser. I slike tilfeller bør du bruke separate områdesamlinger.

 • Kanskje må flytte områdesamlingen til en annen database i fremtiden.

 • Vil ha mulighet til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette bare dette området.

 • Vil ha mulighet til å begrense omfanget for en arbeidsflyt til bare dette området.

 • Vil ha et separat søkeomfang bare for dette området.

Til toppen av siden

Opprette et sekundært område under det eksisterende området

Kontroller du at du er på den plasseringen på området der du vil opprette et nytt sekundært område før du oppretter et område.

 1. Klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett på siden Alt områdeinnhold.

  Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke Nettstedshandlinger-menyen Knapp i stedet for å fullføre dette trinnet.

 1. Klikk Områder og arbeidsområder under Nettsider.

 2. I delen Tittel og beskrivelse skriver du inn en tittel for området. Tittelen er obligatorisk.

  Tittelen vises øverst på websiden, og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne området.

 3. Skriv inn en beskrivelse av formålet med området i Beskrivelse-boksen. Det er valgfritt å fylle ut beskrivelsen.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden, og hjelper brukere med å forstå formålet med området.

 4. I delen Adresse til webområde skriver du inn en URL-adresse for området. Den første delen er allerede angitt.

  Hvis du vil unngå potensielle problemer med oppdatering eller endring av området, skriver du ikke inn noen av følgende spesialtegn som del av webadressen.

  Spesialtegn som bør unngås

  Spesifikasjoner ing tegn bør unngås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. I delen Valg av mal velger du kategorien du ønsker, og deretter velger du ønsket områdemal.

  Hvis du vil lære mer om områdemaler, kan du se artikkelen standard områdemaler.

 6. I delen Tillatelser velger du om du vil gi tilgang til de samme brukerne som har tilgang til dette overordnede området, eller til et unikt sett med brukere.

  Hvis du klikker Bruk unike tillatelser, kan du angi tillatelser senere, når du er ferdig med å angi informasjon på den gjeldende siden.

 7. I delen Navigasjon velger du om du vil at det nye sekundære området skal være synlig i navigasjonen på det overordnede området.

  Du kan gjøre dette området som vises i Hurtigstart, den øverste koblingslinjen, eller begge deler. Hurtigstartlinjen vises på siden de fleste bruker offentlig sider direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold. Den øverste koblingslinjen vises som ett eller flere hyperkoblede faner øverst på alle sider.

  Obs!: Hvis du ikke ser Navigasjon-delen på denne siden, kan det være aktivert publiseringsfunksjoner på området ditt (og det overordnede området). Hvis du vil vise området i navigasjonen på det overordnede området, kan du endre navigasjonsinnstillinger på det overordnede området (se artikkelen konfigurere navigeringselementer på siden Innstillinger for områdenavigering).

 8. I delen Navigasjonsarv angir du om du vil at området skal arve den øverste koblingslinjen fra det overordnede området, eller om det skal ha et eget sett med koblinger i den øverste koblingslinjen.

  Denne innstillingen påvirker også om det nye området vises som en del av brødsmulenavigasjonen for det overordnede området. Brødsmulenavigasjonen inneholder et sett med hyperkoblinger som gjør at brukere av området raskt kan navigere opp i områdehierarkiet i en områdesamling, for eksempel Konferanseplanlegging. Når du navigerer ned i områdehierarkiet, vises brødsmulenavigasjonen på siden du har navigert til. Hvis du klikker Nei, vil ikke det sekundære området inneholde brødsmulenavigasjonen for det overordnede området.

 9. Velg om du vil bruke denne nye området skal være synlig i områdekatalogen på det overordnede området i Områdekategorier-delen.

  Du kan velge blant standardkategorier, for eksempel Informasjonsteknologi, Salg og Økonomi. Du kan se nye kategorier som er opprettet av et annet medlem av organisasjonen (se artikkelen legge til eller endre kategorier i områdekatalogen).

  Obs!: Hvis du ikke ser Områdekategorier-delen på denne siden, Publiseringsfunksjonene er kanskje ikke aktivert på området ditt (og det overordnede området). Hvis du vil vise området i områdekatalogen, kan du endre navigasjonsinnstillinger på det overordnede området (se artikkelen legge til en kobling til et eksisterende område).

 10. Klikk Opprett.

  Hvis du angav at det sekundære området skal ha det samme tillatelsesnivået som det overordnede området, opprettes det nye området når du klikker Opprett. Hvis du angav unike tillatelser, vises siden Konfigurer grupper for dette området , der du kan konfigurere grupper for det sekundære området.

 11. Hvis siden Konfigurer grupper for dette området vises, må du angi om du vil opprette nye grupper eller bruke eksisterende grupper for besøkende, medlemmer og eiere av dette området. I hver del gjør du ett av følgende:

  • Hvis du klikker Opprett en ny gruppe, kan du enten godta navnet som opprettes automatisk for den nye SharePoint-gruppen, eller skrive inn et nytt navn, og deretter legge til personene du vil ta med. Klikk hakemerkeikonet for å kontrollere eventuelle navn du skriver inn, eller klikk Adressebok-ikonet for å se etter flere navn i katalogen.

   I delen Besøkende på området kan du også legge til alle godkjente brukere i gruppen Besøkende, som gir gruppemedlemmene tillatelse til å lese innhold på området som standard.

  • Hvis du klikker Bruk en eksisterende gruppe, velger du den ønskede SharePoint-gruppen fra listen.

   Hvis du har flere SharePoint-grupper, kan listen være forkortet. Klikk Mer hvis du vil se hele listen, eller Mindre hvis du vil forkorte listen.

 12. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette et område på øverste nivå ved å bruke selvbetjent områdeoppretting

Før du kan opprette et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting, må en administrator først aktivere selvbetjent områdeoppretting i Sentraladministrasjon av SharePoint.

Hvis selvbetjent områdeoppretting er aktivert, vises en kunngjøring med en kobling for å opprette et område i Kunngjøringer-listen på området. Hvis du ikke ser kunngjøringen, kontakter du administratoren for å få informasjon om URL-adressen for selvbetjent oppretting av områder.

 1. Gå til området på øverste nivå i områdesamlingen.

  Hvis du er på et sekundært område for et område på øverste nivå, klikker du hjemmesiden i den øverste koblingslinjen eller det første området i hierarkiet for brødsmulenavigasjonen. Hvis brødsmulenavigasjonen for eksempel er Gruppeområde >Markedsføring>Prosjekter, siden du er på prosjektsiden for siden Markedsføringsområde, klikker du Gruppeområde.

 2. Se på Kunngjøringer-listen på hjemmesiden for området på øverste nivå.

  Hvis du ikke ser en kunngjøring for selvbetjent områdeoppretting på hjemmesiden, viser du hele listen ved å klikke Kunngjøringer. Hvis du ikke ser Kunngjøringer-listen, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter ser du etter Kunngjøringer under Lister.

  Tips!: Du kan angi en URL-adresse i adresselinjen i nettleseren som et alternativ til å bruke Kunngjøringer-listen, og gå direkte til siden selvbetjent oppretting. Som standard heter siden selvbetjent oppretting Scsignup.aspx. Med dette navnet, kan du bruke URL-http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (der < servernavn > er navnet på serveren) til å få tilgang til siden. Hvis du har tenkt å bruke denne metoden, går du til neste trinn (relatert til Kunngjøringer).

 3. I kunngjøringen kalt Selvbetjent områdeoppretting, klikker du URL-adressen for å opprette et nytt webområde. Hvis du ikke ser URL-adressen, klikker du kunngjøringen for å åpne den helt.

  Som standard kalles kunngjøringen Selvbetjent områdeoppretting, men administratoren kan ha tilpasset den.

 4. På siden Nytt SharePoint-område, i delen Tittel og beskrivelse, skriver du inn en tittel for området. Tittelen er obligatorisk.

  Tittelen vises øverst på websiden, og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne området.

 5. I delen Tittel og beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av formålet med området, i Beskrivelse-boksen. Det er valgfritt å fylle ut beskrivelsen.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden, og hjelper brukere med å forstå formålet med området.

 6. I delen Adresse til webområde skriver du inn en URL-adresse for området. Den første delen er allerede angitt.

  Hvis du vil unngå potensielle problemer med oppdatering eller endring av området, skriver du ikke inn noen av følgende spesialtegn som del av webadressen.

  Spesialtegn som bør unngås

  Spesialtegn som bør unngås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. I delen Valg av mal velger du kategorien du ønsker, og deretter velger du ønsket områdemal.

  Hvis du vil lære mer om områdemaler, kan du se artikkelen standard områdemaler.

 8. Klikk Opprett.

  Siden Konfigurer grupper for dette området vises, der du kan konfigurere grupper for området.

 9. I hver del på siden Konfigurer grupper for dette området godtar du navnet som opprettes automatisk for den nye SharePoint-gruppen, eller du skriver inn et nytt navn og legger til personene eller gruppene du vil ha med. Klikk hakemerkeikonet for å kontrollere eventuelle navn du skriver inn, eller klikk Adressebok-ikonet for å se etter flere navn i katalogen.

 10. Klikk OK.

Til toppen av siden

Andre måter å opprette områder på

Det finnes andre måter å opprette områder, hvis du er en administrator eller utvikler, eller hvis du har et program for utforming av nettsider som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007.

 • Opprett områder i Sentraladministrasjon av SharePoint    Hvis du er en serveradministrator, kan du opprette områdesamlinger ved hjelp av Sentraladministrasjon av SharePoint. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Sentraladministrasjon og SharePoint Server TechCenter.

 • Opprette områder ved hjelp av en kommandolinje operasjon    Hvis du er administrator, kan du opprette områder ved hjelp av kommandoen createsites og parametere. For mer informasjon, kan du se Hjelp for Sentraladministrasjon og SharePoint Server TechCenter.

 • Opprette områder programmatisk    Hvis du er utvikler, kan du opprette og tilpasse områder programmatisk. For mer informasjon, kan du besøke SharePoint Server 2007 utvikler Portal.

 • Opprette områder med et kompatibelt nettutformingsprogram    Hvis du har et program for utforming av nettsider som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du opprette og tilpasse områder ved hjelp av programmet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×