Opprette et område

Før du oppretter et område, må du bestemme om du vil ha et sekundært område innenfor den eksisterende områdestrukturen, eller et nytt område på øverste nivå. Denne artikkelen inneholder grunnleggende informasjon som hjelper deg med å bestemme dette. Hvis du vil ha mer hjelp, eller hvis du må opprette flere sekundære områder eller områder på øverste nivå, kan du kontakte den systemansvarlige.

I denne artikkelen

Oversikt

Bestemme om du vil opprette et sekundært område eller et område på øverste nivå

Opprette et sekundært område under det eksisterende området

Opprette et område på øverste nivå ved å bruke selvbetjent områdeoppretting

Andre måter å opprette områder på

Et område er en gruppe med relaterte websider der gruppen kan arbeide med prosjekter, holde møter og dele informasjon. Organisasjonen kan bruke sekundært nettsted og nettsted på øverste nivå til å dele innholdet på webområdet inn i forskjellige, separate områder som er lettere å behandle. Organisasjonen kan for eksempel ha separate områder for hvert produkt eller område.

Webområder på øverste nivå kan ha flere sekundære områder, og sekundære områder kan igjen ha flere sekundære områder. Hele strukturen for et webområde på øverste nivå og alle de sekundære områdene kalles en nettstedssamling.

Hvorvidt du kan opprette områder og sekundære områder, avhenger av hvordan organisasjonen har angitt områdene og tillatelsene til å opprette dem. Noen organisasjoner må holde en streng kontroll over hvem som kan opprette områder, eller når og hvor områder opprettes. Andre organisasjoner gir brukere mer tilgang og frihet til å opprette områder etter behov.

Sekundært område

Du kan opprette et nytt sekundært område innenfor den eksisterende områdestrukturen hvis du har tillatelsesnivået Utforming. Som standard bruker et nytt sekundært område URL-adressen for det overordnede området som første del av URL-adressen. Et sekundært område kan arve tillatelsene og navigasjonen for det eksisterende området, men du kan også angi unike tillatelser og unik navigasjon. Et nytt sekundært område bruker for eksempel den eksisterende øverste koblingslinjen og hjemmesiden som standard, men du kan angi at den skal bruke en egen øverste koblingslinje og hjemmeside.

Øverste koblingslinje

Den øverste koblingslinjen vises som én eller flere hyperkoblede faner langs toppen av alle sider. Hvis området for eksempel kalles Konferanseplanlegging, kan koblinger til området for konferanseplanlegging vises i den øverste koblingslinjen på det overordnede området, slik at personer som besøker det overordnede området, enkelt kan finne området for konferanseplanlegging.

Når du oppretter et nytt sekundært område, kan du inkludere det sekundære området i navigasjonselementer for det overordnede området for å hjelpe andre med å finne området. Du kan for eksempel inkludere det sekundære området i den øverste koblingslinjen på det overordnede området og på hurtigstartlinjen på det overordnede området. Hurtigstartlinjen vises på siden av de fleste brukervendte sider, direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold.

Hurtigstartlinje

Område på øverste nivå

Som standard må du være administrator for å kunne opprette områder på øverste nivå (og områdesamlingene basert på områder på øverste nivå), men administratoren kan aktivere selvbetjent områdeoppretting slik at andre kan opprette områder på øverste nivå. Hvis selvbetjent områdeoppretting er aktivert, kan personer med tillatelsesnivåene Full kontroll, Utforming, Bidra og Lese opprette områder. Et område på øverste nivå kan ikke arve navigasjon eller tillatelser fra et annet område. Det har egne navigasjonselementer og tillatelser, men du kan endre tillatelsene. Når du oppretter et nytt område på øverste nivå, legges det ikke automatisk til koblinger til det i et annet område. Du kan redigere navigasjonselementene senere, slik at de peker til området.

Obs!: Som standard opprettes nye områder på øverste nivå og områdesamlingene i en områder katalog som er basert på serverbanen. URL-adressen for et område kalt Område_A vil for eksempel være: http://servernavn/sites/Site_A/default.aspx. Som standard kalles banenavnet /sites, selv om navnet kan variere etter språket for området. En administrator kan endre navnet eller plasseringen for denne banen ved å definere administrerte baner. Når du oppretter et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting, kan du imidlertid ikke endre områdebanen.

Til toppen av siden

Bestemme om du vil opprette et sekundært område eller et område på øverste nivå

Du må bestemme om du vil opprette sekundære områder innenfor den samme områdesamlingen, eller webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger. Denne beslutningen er basert på hvor mye områdene har til felles, om du vil administrere dem enkeltvis, og om du vil dele elementer som navigasjon eller søk.

Innenfor en områdesamling kan alle områder bruke samme:

 • Navigasjon

 • Innholdstyper

 • Arbeidsflyter

 • Sikkerhetsgrupper

 • Oppslagsfelt på tvers av lister

 • Søkeområde

 • Funksjonssett

Velg sekundære områder innenfor samme områdesamling når du:

 • Vil dele navigasjon mellom områder.

 • Vil at sekundære områder skal arve tillatelser fra overordnede områder.

 • Vil dele lister mellom områder.

 • Vil dele utformingselementer (for eksempel temaer eller stiler) mellom områder.

Velg webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger når du:

 • Trenger separat sikkerhet for forskjellige områder.

  Obs!: Selv om du kan ha unike tillatelser for et sekundært område, kan det iblant hende at du vil være sikker på at to områder ikke har felles brukere og tillatelser. I slike tilfeller bør du bruke separate områdesamlinger.

 • Kanskje må flytte områdesamlingen til en annen database i fremtiden.

 • Vil ha mulighet til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette bare dette området.

 • Vil ha mulighet til å begrense omfanget for en arbeidsflyt til bare dette området.

 • Vil ha et separat søkeomfang bare for dette området.

Til toppen av siden

Opprette et sekundært område under det eksisterende området

Før du oppretter et område, kontrollerer du at du er på den plasseringen på området der du vil opprette et nytt sekundært område.

Klikk Vis alt områdeinnhold og klikk Opprett på siden Alt områdeinnhold.

Tips!: I de fleste tilfeller kan du bruke menyen Områdehandlinger Knapp i stedet for å fullføre dette trinnet.

 1. Klikk Områder og arbeidsområder under Websider.

 2. I delen Tittel og beskrivelse skriver du inn en tittel for området. Tittelen er obligatorisk.

  Tittelen vises øverst på websiden, og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne området.

 3. Skriv inn en beskrivelse av formålet med området i Beskrivelse-boksen. Det er valgfritt å fylle ut beskrivelsen.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden, og hjelper brukere med å forstå formålet med området.

 4. I delen Adresse til webområde skriver du inn en URL-adresse for området. Den første delen er allerede angitt.

  Hvis du vil unngå potensielle problemer med oppdatering eller endring av området, skriver du ikke inn noen av følgende spesialtegn som del av webadressen.

  Spesialtegn som bør unngås

  Spesialtegn som bør unngås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. I delen Valg av mal velger du kategorien du ønsker, og deretter velger du ønsket områdemal.

  Eksempler på vanlige standard områdemaler

 6. I delen Tillatelser velger du om du vil gi tilgang til de samme brukerne som har tilgang til dette overordnede området, eller til et unikt sett med brukere.

  Hvis du klikker Bruk unike tillatelser, kan du angi tillatelser senere, når du er ferdig med å angi informasjon på den gjeldende siden.

 7. I delen Navigasjon velger du om du vil at det nye sekundære området skal være synlig i navigasjonen på det overordnede området.

  Som standard vises hurtigstartlinjen på siden av de fleste brukervendte sider, direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold. Den øverste koblingslinjen vises som én eller flere hyperkoblede faner langs toppen av alle sider.

 8. I delen Navigasjonsarv angir du om du vil at området skal arve den øverste koblingslinjen fra det overordnede området, eller om det skal ha et eget sett med koblinger i den øverste koblingslinjen.

  Denne innstillingen påvirker også om det nye området vises som en del av brødsmulenavigasjonen for det overordnede området. Brødsmulenavigasjonen inneholder et sett med hyperkoblinger som gjør at brukere av området raskt kan navigere opp i områdehierarkiet i en områdesamling, for eksempel Konferanseplanlegging. Når du navigerer ned i områdehierarkiet, vises brødsmulenavigasjonen på siden du har navigert til. Hvis du klikker Nei, vil ikke det sekundære området inneholde brødsmulenavigasjonen for det overordnede området.

 9. Klikk Opprett.

  Hvis du angav at det sekundære området skal ha det samme tillatelsesnivået som det overordnede området, opprettes det nye området når du klikker Opprett. Hvis du angav unike tillatelser, vises siden Konfigurer grupper for dette området , der du kan konfigurere grupper for det sekundære området.

 10. Hvis siden Konfigurer grupper for dette området vises, må du angi om du vil opprette nye grupper eller bruke eksisterende grupper for besøkende, medlemmer og eiere av dette området. I hver del gjør du ett av følgende:

  • Hvis du klikker Opprett en ny gruppe, kan du enten godta navnet som opprettes automatisk for den nye SharePoint-gruppen, eller skrive inn et nytt navn, og deretter legge til personene du vil ta med. Klikk hakemerkeikonet for å kontrollere eventuelle navn du skriver inn, eller klikk Adressebok-ikonet for å se etter flere navn i katalogen.

   I delen Besøkende på området kan du også legge til alle godkjente brukere i gruppen Besøkende, som gir gruppemedlemmene tillatelse til å lese innhold på området som standard.

  • Hvis du klikker Bruk en eksisterende gruppe, velger du den ønskede SharePoint-gruppen fra listen.

   Hvis du har flere SharePoint-grupper, kan listen være forkortet. Klikk Mer hvis du vil se hele listen, eller Mindre hvis du vil forkorte listen.

 11. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette et område på øverste nivå ved å bruke selvbetjent områdeoppretting

Før du kan opprette et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting, må en administrator først aktivere selvbetjent områdeoppretting i Sentraladministrasjon av SharePoint.

Hvis selvbetjent områdeoppretting er aktivert, vises en kunngjøring med en kobling for å opprette et område i Kunngjøringer-listen på området. Hvis du ikke ser kunngjøringen, kontakter du administratoren for å få informasjon om URL-adressen for selvbetjent oppretting av områder.

 1. Gå til området på øverste nivå i områdesamlingen.

  Hvis du er på et sekundært område for et område på øverste nivå, klikker du hjemmesiden i den øverste koblingslinjen eller det første området i hierarkiet for brødsmulenavigasjonen. Hvis brødsmulenavigasjonen for eksempel er Gruppeområde >Markedsføring>Prosjekter, siden du er på prosjektsiden for siden Markedsføringsområde, klikker du Gruppeområde.

 2. Se på Kunngjøringer-listen på hjemmesiden for området på øverste nivå.

  Hvis du ikke ser en kunngjøring for selvbetjent områdeoppretting på hjemmesiden, viser du hele listen ved å klikke Kunngjøringer. Hvis du ikke ser Kunngjøringer-listen, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter ser du etter Kunngjøringer under Lister.

  Tips!: Hvis du allerede har en URL-adresse for selvbetjent områdeoppretting, kan du skrive inn eller lime inn URL-adressen direkte i adresselinjen for leseren uten først å finne kunngjøringen om områdeoppretting.

 3. I kunngjøringen kalt Selvbetjent områdeoppretting, klikker du URL-adressen for å opprette et nytt webområde. Hvis du ikke ser URL-adressen, klikker du kunngjøringen for å åpne den helt.

  Som standard kalles kunngjøringen Selvbetjent områdeoppretting, men administratoren kan ha tilpasset den.

 4. På siden Nytt SharePoint-område, i delen Tittel og beskrivelse, skriver du inn en tittel for området. Tittelen er obligatorisk.

  Tittelen vises øverst på websiden, og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne området.

 5. I delen Tittel og beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av formålet med området, i Beskrivelse-boksen. Det er valgfritt å fylle ut beskrivelsen.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden, og hjelper brukere med å forstå formålet med området.

 6. I delen Adresse til webområde skriver du inn en URL-adresse for området. Den første delen er allerede angitt.

  Hvis du vil unngå potensielle problemer med oppdatering eller endring av området, skriver du ikke inn noen av følgende spesialtegn som del av webadressen.

  Spesialtegn som bør unngås

  Spesialtegn som bør unngås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. I delen Valg av mal velger du kategorien du ønsker, og deretter velger du ønsket områdemal.

  Eksempler på vanlige standard områdemaler

  • Gruppeområde     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der grupper kan opprette, organisere og dele informasjon. Malen inneholder et dokumentbibliotek og basislister som Kunngjøringer, Kalender, Kontakter og Koblinger.

  • Tomt område     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område med en tom startside som du kan egendefinere. Du kan bruke et webdesignprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, slik som Microsoft Office SharePoint Designer 2007, for å legge til interaktive lister eller andre funksjoner.

  • Dokumentarbeidsområde     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der gruppemedlemmene kan jobbe med dokumenter sammen. Denne malen inneholder et dokumentbibliotek for lagring av primærdokumenter og støttefiler, en Oppgaveliste for tildeling av gjøremål og en Koblingsliste ressurser som er relatert til dokumentet.

  • Wiki-område     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der brukerne raskt og enkelt kan legge til, redigere og koble websider.

  • Bloggområde     Velg denne områdemalen når du vil opprette en side der brukerne kan legge ut informasjon og tillate andre å kommentere den.

  • Grunnleggende arbeidsområde for møte     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som hjelper deg å planlegge, organisere og spore møtene dine med resten av gruppen. Malen inneholder følgende lister: Mål, Deltakere, Sakliste og Dokumentbibliotek.

  • Tomt arbeidsområde for møte     Velg denne områdemalen når du vil opprette et tomt arbeidsområde for møte som du kan tilpasse etter eget behov.

  • Arbeidsområde for beslutningsområde     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som er ideelt for gjennomgang av dokumenter og registrering av beslutninger fattet på møtet. Denne malen inneholder følgende lister: Mål, Deltakere, Sakliste, Dokumentbibliotek, Oppgaver og Beslutninger.

  • Arbeidsområde for sosialt møte     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der du kan planlegge og koordinere sosiale møter. Denne malen inneholder følgende lister: Deltakere, Veibeskrivelse, Ting å ta med, Diskusjoner og Bildebibliotek.

  • Arbeidsområde for møte med flere sider     Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som inneholder grunnelementene for å planlegge, organisere og spore møtene dine med flere sider. Denne malen inneholder følgende lister: Mål, Deltakere og Sakliste i tillegg til to sider som du kan tilpasse etter behov.

 8. Klikk Opprett.

  Siden Konfigurer grupper for dette området vises, der du kan konfigurere grupper for området.

 9. I hver del på siden Konfigurer grupper for dette området godtar du navnet som opprettes automatisk for den nye SharePoint-gruppen, eller du skriver inn et nytt navn og legger til personene eller gruppene du vil ha med. Klikk hakemerkeikonet for å kontrollere eventuelle navn du skriver inn, eller klikk Adressebok-ikonet for å se etter flere navn i katalogen.

 10. Klikk OK.

Til toppen av siden

Andre måter å opprette områder på

Det finnes andre måter å opprette områder på, hvis du er administrator eller utvikler, eller hvis du har et program for webutforming som er kompatibelt med Windows SharePoint Services.

 • Opprette områder i Sentraladministrasjon av SharePoint    Hvis du er serveradministrator, kan du opprette områdesamlinger ved hjelp av Sentraladministrasjon av SharePoint. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpen for Sentraladministrasjon og Windows SharePoint Services Planning Guide.

 • Opprette områder ved å bruke en kommandolinjeoperasjon    Hvis du er administrator, kan du opprette områder ved hjelp av createsites-kommandoen og parametere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpen for Sentraladministrasjon og Windows SharePoint Services Planning Guide.

 • Opprette områder programmatisk    Hvis du er utvikler, kan du opprette og tilpasse områder programmatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Opprette områder med et kompatibelt program for webutforming    Hvis du har et program for webutforming som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, kan du opprette og tilpasse områder ved hjelp av dette programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp i programmet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×