Opprette et histogram i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et histogram er et stående stolpediagram som viser frekvensdata.

Obs!: Dette emnet bare snakker om hvordan du oppretter et histogram. For informasjon om Pareto (sortert histogram) diagrammer, kan du se opprette et paretodiagram.

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk Sett inn > Sett inn statistikkdiagram > Histogram.

  Histogram-kommandoen man kan nå via knappen Sett inn statistikkdiagram

  Du kan også opprette et histogram fra fanen Alle diagrammer i Anbefalte diagrammer.

Tips!: 

 • Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser disse kategoriene, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge til Diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, klikk Formater akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor til å bestemme hvilke alternativer du vil angi i oppgaveruten Formater akse.

  Alternativ

  Beskrivelse

  Etter kategori

  Velg dette alternativet når kategoriene (vannrett akse) tekstbaserte i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategoriene og summere verdiene i verdiaksen.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i histogrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk

  Dette er standardinnstillingen for histogrammer. Papirkurven bredden beregnes ved hjelp av Scotts regel om normalreferanse.

  Papirkurven bredde

  Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller

  Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt).

  Overflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier over verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Underflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier under eller lik verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Oppgaveruten Formater akse

Tips!: Hvis du vil lese mer om histogramdiagrammet, og hvordan det hjelper deg med å visualisere statistiske data, kan du se dette blogginnlegget histogram, Pareto, og boksdiagram ved Excel-gruppen. Du kan også være interessert lære mer om andre nye diagramtypene er beskrevet i denne bloggen poster.

Alternativet automatisk (Scotts regel om normalreferanse)   

Formel for alternativet Automatisk

Scotts regel om normalreferanse forsøker å redusere det systematiske avviket i variansen i histogrammet sammenlignet med datasettet, og forutsetter at dataene er normalfordelt.

Alternativet for overflyt papirkurven   

Formel for alternativet Gruppe for overflyt

Underflyt hyllen alternativet   

Formel for alternativet Gruppe for underflyt
 1. Kontroller at du har lastet inn analyseverktøyet. For mer informasjon, kan du se laste inn analyseverktøyet i Excel.

 2. I et regneark skriver du inn inndataene i én kolonne, og legger til en etikett i den første cellen.

  Pass på å bruke kvantitative numeriske data, for eksempel elementmengder eller prøveresultater. Histogramverktøyet fungerer ikke med kvantitative data, for eksempel IDer angitt som tekst.

 3. I den neste kolonnen skriver du inn intervalltallene i stigende rekkefølge, og legger til en etikett i den første cellen.

  Det er en god ide å bruke dine egne intervalltall, fordi de kan være nyttigere for analysen. Hvis du ikke skriver inn intervalltallene, vil histogramverktøyet opprette jevnt fordelte intervaller ved å bruke minimums- og maksimumsverdiene i inndataområdet som start- og sluttpunkter.

 4. Klikk Data > Dataanalyse.

  Dataanalyse-knapp i Dataanalyse-gruppen

 5. Klikk Histogram > OK.

  Dialogboksen Dataanalyse

 6. Gjør følgende under Inndata:

  1. I Inndataområde-boksen skriver du inn cellereferansen for dataområdet som inneholder inndatatallene.

  2. I Intervall-boksen skriver du inn cellereferansen for området som inneholder intervalltallene.

   Hvis du brukte kolonneetiketter i regnearket, kan du inkludere dem i cellereferansene.

   Tips!: I stedet for å skrive inn referanser manuelt, kan du klikke Fold sammen-knappen for å skule dialogboksen midlertidig for å merke områdene i regnearket. Klikk knappen på nytt for å vise dialogboksen.

 7. Hvis du inkluderer kolonneetiketter i cellereferansene, merker du av for Etiketter.

 8. Velg en utdataplassering under Utdataområde.

  Du kan sette inn histogrammet i det samme regnearket, et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok, eller i en ny arbeidsbok.

 9. Merk av for én eller flere av følgende alternativer:

  Pareto (sortert histogram) Dette viser dataene i synkende frekvensrekkefølge.

  Kumulativ prosentdel     Dette viser kumulative prosentdeler og legger til en linje for kumulativ prosentdel i histogramdiagrammet.

  Diagramutdata     Dette viser et innebygd histogramdiagram.

 10. Klikk OK.

  Hvis du vil tilpasse din histogram, kan du endre tekstetiketter, og klikk hvor som helst i histogram til bruk knappene Diagramelementer, Diagramstiler og Diagramfilter til høyre i diagrammet.

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk Sett inn > Diagram.

  Diagram-knappen i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn i Word
 3. Klikk Histogram under Alle diagrammer i dialogboksen Sett inn diagram, og klikk OK.

Tips!: 

 • Bruk fanene Utforming og Format på båndet til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser disse kategoriene, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge til Diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, klikk Formater akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor til å bestemme hvilke alternativer du vil angi i oppgaveruten Formater akse.

  Alternativ

  Beskrivelse

  Etter kategori

  Velg dette alternativet når kategoriene (vannrett akse) tekstbaserte i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategoriene og summere verdiene i verdiaksen.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i histogrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk

  Dette er standardinnstillingen for histogrammer.

  Papirkurven bredde

  Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller

  Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt).

  Overflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier over verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Underflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier under eller lik verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Oppgaveruten Formater akse

Tips!: Hvis du vil lese mer om histogramdiagrammet, og hvordan det hjelper deg med å visualisere statistiske data, kan du se dette blogginnlegget histogram, Pareto, og boksdiagram ved Excel-gruppen. Du kan også være interessert lære mer om andre nye diagramtypene er beskrevet i denne bloggen poster.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et histogram i Excel for Mac:

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og deretter klikk Statistiske-ikonet (Statistikk ikon), og Merk Histogram under Histogram.

Tips!: 

 • Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser kategoriene Utforming og Format, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge dem til på båndet.

Hvis du vil opprette et histogram i Excel 2011 for Mac, må du laste ned et tredjeparts-tillegget. Se: jeg kan ikke finne analyseverktøyet i Excel 2011 for Mac Hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan vise et histogram (et stolpediagram som viser frekvensdata) i Excel Online, men du kan ikke opprette den fordi den krever Analyseverktøy, et tillegg for Excel som ikke støttes i Excel Online.

Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, kan du bruke knappen Rediger i Excel til å åpne Excel på skrivebordet, og opprette histogrammet.

Knappen for å redigere i Excel

 1. Trykk for å velge dataene.

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Hvis du er på en telefon, trykker du Rediger ikonet Redigeringsikon for å vise båndet. og trykk deretter Hjem.

 3. Trykk Sett inn > diagrammer > Histogram.

  Hvis det er nødvendig, kan du tilpasse elementene i diagrammet.

  Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

  Prøv Office 365 eller den nyeste versjonen av Excel

 1. Trykk for å velge dataene.

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Hvis du er på en telefon, trykk Rediger ikonet Redigeringsikon for å vise båndet, og trykk deretter Hjem.

 3. Trykk Sett inn > diagrammer > Histogram.

Hvis du vil opprette et histogram i Excel, du oppgir to typer data, dataene som du vil analysere og intervalltallene som representerer intervaller som du vil måle hyppigheten. Du må ordne dataene i to kolonner i regnearket. Disse kolonnene må inneholde følgende data:

 • Inndata-data    Dette er dataene du vil analysere ved hjelp av verktøyet Histogram.

 • Intervalltallene    Disse tallene skal representere intervaller som du vil histogrammet verktøyet til å bruke for å måle inndataene i dataanalyse.

Når du bruker verktøyet Histogram, teller Excel hvor mange datapunkt i hver data papirkurven. Et datapunkt er inkludert i et bestemt intervall hvis tallet er større enn den laveste bundet og lik eller mindre enn det største bundet til data hyllen. Hvis du utelater Binærområde, oppretter Excel et sett med jevnt fordelte intervaller mellom minste og største verdiene inndataene.

Resultatet av histogram analysen vises i et nytt regneark (eller i en ny arbeidsbok), og viser et histogramtabellen og et stolpediagram som viser dataene i histogramtabellen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×