Opprette et histogram i Excel

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Et histogram er et stående stolpediagram som viser frekvensdata.

Merknad: Dette emnet bare snakker om hvordan du oppretter et histogram. For informasjon om Pareto (sortert histogram) diagrammer, kan du se opprette et paretodiagram.

 1. Kontroller at du har lastet inn analyseverktøyet. For mer informasjon, kan du se laste inn analyseverktøyet i Excel.

 2. I et regneark skriver du inn inndataene i én kolonne, og legger til en etikett i den første cellen.

  Pass på å bruke kvantitative numeriske data, for eksempel elementmengder eller prøveresultater. Histogramverktøyet fungerer ikke med kvantitative data, for eksempel IDer angitt som tekst.

 3. I den neste kolonnen skriver du inn intervalltallene i stigende rekkefølge, og legger til en etikett i den første cellen.

  Det er en god ide å bruke dine egne intervalltall, fordi de kan være nyttigere for analysen. Hvis du ikke skriver inn intervalltallene, vil histogramverktøyet opprette jevnt fordelte intervaller ved å bruke minimums- og maksimumsverdiene i inndataområdet som start- og sluttpunkter.

 4. Klikk Data > Dataanalyse.

  Dataanalyse-knapp i Dataanalyse-gruppen

 5. Klikk Histogram > OK.

  Dialogboksen Dataanalyse

 6. Gjør følgende under Inndata:

  1. I Inndataområde-boksen skriver du inn cellereferansen for dataområdet som inneholder inndatatallene.

  2. I Intervall-boksen skriver du inn cellereferansen for området som inneholder intervalltallene.

   Hvis du brukte kolonneetiketter i regnearket, kan du inkludere dem i cellereferansene.

   Tips!: I stedet for å skrive inn referanser manuelt, kan du klikke Fold sammen-knappen for å skjule midlertidig dialogboksen for å velge områdene i regnearket. Klikk knappen igjen utvider dialogboksen.

 7. Hvis du inkluderer kolonneetiketter i cellereferansene, merker du av for Etiketter.

 8. Velg en utdataplassering under Utdataområde.

  Du kan sette inn histogrammet i det samme regnearket, et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok, eller i en ny arbeidsbok.

 9. Merk av for én eller flere av følgende alternativer:

  Pareto (sortert histogram) Dette viser dataene i synkende frekvensrekkefølge.

  Kumulativ prosentdel     Dette viser kumulative prosentdeler og legger til en linje for kumulativ prosentdel i histogramdiagrammet.

  Diagramutdata     Dette viser et innebygd histogramdiagram.

 10. Klikk OK.

  Hvis du vil tilpasse histogrammet, kan du endre tekstetiketter og klikke hvor som helst i histogramdiagrammet for å bruke knappene Diagramelementer, Diagramstiler og Diagramfilter til høyre for diagrammet.

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk Sett inn > Sett inn statistikkdiagram > Histogram.

  Histogram-kommandoen man kan nå via knappen Sett inn statistikkdiagram

  Du kan også opprette et histogram fra fanen Alle diagrammer i Anbefalte diagrammer.

Tips: 

 • Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser disse kategoriene, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge til Diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, klikk Formater akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor til å bestemme hvilke alternativer du vil angi i oppgaveruten Formater akse.

  Alternativ

  Beskrivelse

  Etter kategori

  Velg dette alternativet når kategoriene (vannrett akse) tekstbaserte i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategoriene og summere verdiene i verdiaksen.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i histogrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk

  Dette er standardinnstillingen for histogrammer. Papirkurven bredden beregnes ved hjelp av Scotts regel om normalreferanse.

  Papirkurven bredde

  Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller

  Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt).

  Overflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier over verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Underflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier under eller lik verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Oppgaveruten Formater akse

Tips!: Hvis du vil lese mer om histogramdiagrammet, og hvordan det hjelper deg med å visualisere statistiske data, kan du se dette blogginnlegget histogram, Pareto, og boksdiagram ved Excel-gruppen. Du kan også være interessert lære mer om andre nye diagramtypene er beskrevet i denne bloggen publisere.

Alternativet automatisk (Scotts regel om normalreferanse)   

Formel for alternativet Automatisk

Scotts regel om normalreferanse forsøker å redusere det systematiske avviket i variansen i histogrammet sammenlignet med datasettet, og forutsetter at dataene er normalfordelt.

Alternativet for overflyt papirkurven   

Formel for alternativet Gruppe for overflyt

Underflyt hyllen alternativet   

Formel for alternativet Gruppe for underflyt

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk Sett inn > Diagram.

  Diagram-knappen i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn i Word
 3. Klikk Histogram under Alle diagrammer i dialogboksen Sett inn diagram, og klikk OK.

Tips: 

 • Bruk fanene Utforming og Format på båndet til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser disse kategoriene, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge til Diagramverktøy på båndet.

Utforming- og Format-fanene for Diagramverktøy

 1. Høyreklikk den vannrette aksen i diagrammet, klikk Formater akse, og klikk deretter Aksealternativer.

  Kommandoen Formater akse på hurtigmenyen
 2. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor til å bestemme hvilke alternativer du vil angi i oppgaveruten Formater akse.

  Alternativ

  Beskrivelse

  Etter kategori

  Velg dette alternativet når kategoriene (vannrett akse) tekstbaserte i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategoriene og summere verdiene i verdiaksen.

  Tips!: Legg til en kolonne, og fyll den med verdien 1 for å telle antall forekomster av tekststrenger. Tegn deretter inn dataene i histogrammet, og angi Etter kategori for intervallene.

  Automatisk

  Dette er standardinnstillingen for histogrammer.

  Papirkurven bredde

  Skriv inn et positivt desimaltall for antallet datapunkter i hvert område.

  Antall intervaller

  Angi antall intervaller for histogrammet (inkludert overflyt og underflyt).

  Overflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier over verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Underflyt

  Merk denne avmerkingsboksen for å opprette en papirkurven for alle verdier under eller lik verdien i boksen til høyre. Hvis du vil endre verdien, kan du angi et annet desimaltall i boksen.

  Oppgaveruten Formater akse

Tips!: Hvis du vil lese mer om histogramdiagrammet, og hvordan det hjelper deg med å visualisere statistiske data, kan du se dette blogginnlegget histogram, Pareto, og boksdiagram ved Excel-gruppen. Du kan også være interessert lære mer om andre nye diagramtypene er beskrevet i denne bloggen publisere.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et histogram i Excel 2016 for Mac:

 1. Velg dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på data i et histogram.)

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og deretter klikk Statistiske-ikonet (Statistikk ikon), og Merk Histogram under Histogram.

Tips: 

 • Bruk fanene Utforming og Format til å tilpasse utseendet på diagrammet.

 • Hvis du ikke ser kategoriene Utforming og Format, klikker du hvor som helst i histogrammet for å legge dem til på båndet.

Hvis du vil opprette et histogram i Excel 2011 for Mac, må du laste ned et tredjeparts-tillegget. Se: jeg kan ikke finne analyseverktøyet i Excel 2011 for Mac for flere detaljer.

I Excel Online kan du vise et histogram (et stolpediagram som viser frekvensdata), men du kan ikke opprette et fordi den krever Analyseverktøy, et tilleggsprogram for Excel som ikke støttes i Excel Online.

Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, kan du bruke knappen Åpne i Excel til å åpne Excel på skrivebordet, og opprette histogrammet.

Knappen Åpne i Excel

 1. Trykk for å velge dataene.

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Hvis du er på en telefon, trykker du Rediger ikonet Redigeringsikon for å vise båndet. og trykk deretter Hjem.

 3. Trykk Sett inn > diagrammer > Histogram.

  Hvis det er nødvendig, kan du tilpasse elementene i diagrammet.

  Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

  Prøv Office 365 eller den nyeste versjonen av Excel

 1. Trykk for å velge dataene.

  Data som brukes til å opprette eksempelhistogrammet ovenfor
 2. Hvis du er på en telefon, trykk Rediger ikonet Redigeringsikon for å vise båndet, og trykk deretter Hjem.

 3. Trykk Sett inn > diagrammer > Histogram.

Hvis du vil opprette et histogram i Excel, kan du angi to typer data, dataene som du vil analysere og intervalltallene som representerer intervaller som du vil måle hyppigheten. Du må ordne dataene i to kolonner i regnearket. Disse kolonnene må inneholde følgende data:

 • Inndata-data    Dette er dataene du vil analysere ved hjelp av verktøyet Histogram.

 • Intervalltallene    Disse tallene skal representere intervaller som du vil histogrammet verktøyet til å bruke for å måle inndataene i dataanalyse.

Når du bruker verktøyet Histogram, teller antall datapunkt i hver data hyllen i Excel. Et datapunkt er inkludert i et bestemt intervall hvis tallet er større enn den laveste bundet og lik eller mindre enn det største bundet til data hyllen. Hvis du utelater Binærområde, opprettes det et sett med jevnt fordelte intervaller mellom minste og største verdiene inndataene i Excel.

Resultatet av histogram analysen vises i et nytt regneark (eller i en ny arbeidsbok), og viser et histogramtabellen og et stolpediagram som viser dataene i histogramtabellen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×