Opprette et enkelt organisasjonskart

Eksempelbilde av organisasjonskart

Hvis du vil opprette et enkelt organisasjonskart i en publikasjon, kan du bruke objektverktøylinjen. Du kan lage figurer som representerer lederstillinger og rapporteringsstillinger, koble dem sammen med forbindelseslinjer og formatere figurene og linjene med ønskede farger og stiler.

Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter et organisasjonskart i et annet Microsoft Office-program med eget verktøy for organisasjonskart, kan du klikke "Opprette organisasjonskart i Microsoft Office 2003" i Se også-delen i denne artikkelen.

Hvis du vil laste ned og bruke en eksempelmal for organisasjonskart for Microsoft Publisher, klikker du "Organisasjonskart (blå gradering)" i Se også-delen i denne artikkelen.

Konfigurere publikasjonen for å lage et organisasjonskart

Før du lager kartet, viser du undermenyene Grunnfigurer og Koblinger som fristilt verktøylinje, slik at du ikke må vise undermenyene hver gang du vil legge til en figur eller koblingslinje.

 1. Åpne eller opprett publikasjonen hvor du vil legge til organisasjonskartet.

 2. Klikk Autofigurer Knappobjektverktøylinjen, og velg deretter Koblinger.

 3. Dra flyttehåndtaket Move handle image øverst på undermenyen Koblinger til en plassering som du kan se mens du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Koblinger blir en flytende verktøylinje.

 4. Klikk Autofigurer Knappobjektverktøylinjen, og velg deretter Grunnfigurer.

 5. Dra flyttehåndtaket Move handle image øverst på undermenyen Grunnfigurer til en plassering som du kan se mens du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Grunnfigurer blir en flytende verktøylinje.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Lage organisasjonskartet

Nå som verktøylinjene for koblingerog grunnfigurervises, er du klar til å lage organisasjonskartet.

Opprette figurene

 1. Klikk figuren du vil bruke i organisasjonskartet, for eksempel Rektangel Knapp, på verktøylinjen for grunnfigurer, og klikk deretter publikasjonen for å sette inn figuren.

 2. Endre størrelsen, fargen, fyllet eller linjen til figuren.

  how

  1. Høyreklikk figuren, og klikk deretter Formater autofigur.

   Dialogboksen Formater autofigur vises.

  2. Velg de alternativene du vil bruke. Hvis du for eksempel vil endre fyllet, klikker du kategorien Farger og linjer. Under Fyll klikker du en ny farge i Farge-listen, eller du klikker Fylleffekter for å lage en tekstur, et mønster eller en gradering.

 3. Når figuren ser ut slik du vil ha den i kartet, høyreklikker du figuren og klikker Kopier.

 4. Høyreklikk der du vil ha objektet, og klikk deretter Lim inn.

 5. Gjenta trinn 4 til du har alle figurene du ønsker i kartet.

Koble figurene

Opprett et organisasjonskart ved hjelp av verktøylinjen for koblinger

1.  Koblingslinje

2.  Første koblingsområde

3.  Andre koblingsområde; koblingsområder vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 1. Dobbeltklikk koblingslinjen du vil bruke, for eksempel Vinkelverktøylinjen for koblinger.

  Merknad   Når du dobbeltklikker en koblingslinje, forblir knappen merket mens du legger til koblingene du vil bruke.

 2. Pek der du vil knytte til koblingen, for eksempel nederst på toppsjefsfiguren i organisasjonskartet.

  Koblingsområder vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 3. Klikk det første koblingsområdet du vil bruke, pek på det andre objektet (for eksempel den første rapporteringsfiguren i organisasjonskartet), og klikk det andre tilkoblingsområdet.

 4. Gjenta trinn 2–4 for å legge til alle koblingslinjene du vil bruke.

 5. Når du har lagt til alle koblingslinjene du vil bruke, klikker du enten koblingslinjen som du valgte fra verktøylinjen for koblinger i trinn 1, eller du trykker ESC for å fjerne merkingen av koblingslinjeknappen.

 6. Endre fargen eller vekten på koblingslinjer.

  how

  1. Merk koblingslinjene du vil endre. Du kan merke flere koblinger ved å holde nede SKIFT mens du klikker koblingslinjene.

  2. Klikk AutofigurFormat-menyen, og velg deretter kategorien Farger og linjer.

  3. Velg alternativene du vil bruke, under Linje.

Legge til tekst

 1. Du legger til tekst i en figur i organisasjonskartet ved å klikke figuren og deretter skrive inn teksten.

 2. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten i figuren, og deretter bruker du alternativene på formateringsverktøylinjen.

Flytte figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet

Nå som du har lagt til figurer og koblinger i organisasjonskartet, vil du kanskje finjustere plasseringen for hver del.

Flytte en figur

 1. Klikk figuren som du vil flytte.

 2. Gjør ett av følgende:

  Dra figuren til en ny plassering

  • Hold musepekeren over figuren. Når pekeren blir en flytt markøren, drar du figuren til den nye plasseringen. Hvis du vil dra figuren i en rett linje, holder du nede SKIFT mens du drar figuren.

   Merknad   Hvis en av festekommandoene er aktivert, kan det være at figuren festes til nærmeste veiledninger, figur eller linjalmerke når du slipper musepekeren.

  Skyve en figur

  • Trykk en av piltastene for å flytte figuren i den retningen.

   Objektet flyttes en fastgitt distanse hver gang du trykker en piltast. Standard finjusteringsdistanse er 0,33 cm (eller tilsvarende i annen målenhet). Du kan imidlertid endre finjusteringsdistansen.

   how

   1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Rediger.

   2. Merk av for Piltaster finjusterer objekter med, og angi deretter hvor langt du vil at objektene skal flyttes når du skyver dem.

  Plassere et objekt nøyaktig på siden

  1. Høyreklikk figuren.

  2. Klikk Formater autofigur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Oppsett.

  3. Skriv inn de positive målene for vannrett og loddrett plassering av objektet eller objektgruppen under Plassering på siden.

  4. Klikk OK.

   tip

   Når du klikker et objekt, kan du se den nøyaktige plasseringen til objektet på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en kobling

 1. Klikk koblingen som du vil flytte.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil flytte én ende av koblingen, holder du pekeren over denne enden til pekeren blir et trådkors, og deretter drar du enden og kobler den til et annet punkt.

   Hvis du vil overstyre den automatiske koblingen, holder du nede ALT mens du drar enden av koblingen. Du kan plassere enden på et hvilket som helst sted i objektet, men enden blir ikke koblet.

  • Hvis du vil koble fra hele koblingslinjen, drar du den etter midten (ikke etter den gule diamanten).

Arbeide med organisasjonskartet som ett enkelt objekt

Når organisasjonskartet ser ut slik du vil ha det, vil du kanskje gruppere alle figurene og koblingslinjene som ett enkelt objekt. Grupperer du objektene, blir det enklere å flytte og endre størrelsen på hele organisasjonskartet, og du unngår å flytte figurer eller koblingslinjer i vanvare.

Gruppere objekter

 1. Klikk Merk objekter-verktøyet Knappobjektverktøylinjen, og dra deretter utvalgsboksen rundt figurene og koblingslinjene i organisasjonskartet.

 2. Klikk Grupper objekter Knapp under utvalgsboksen.

Hvis du må endre kartet, kan du dele opp gruppen med figurene og koblingene.

Dele opp en objektgruppe

 1. Velg de grupperte objektene (organisasjonskartet).

 2. Klikk Del opp objektgruppe Knapp under utvalgsboksen.

Gjelder for: Publisher 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk