Opprette et enkelt organisasjonskart

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Eksempelbilde av organisasjonskart

Hvis du vil opprette et enkelt organisasjonskart i en publikasjon, kan du bruke objektverktøylinjen. Du kan lage figurer som representerer lederstillinger og rapporteringsstillinger, koble dem sammen med forbindelseslinjer og formatere figurene og linjene med ønskede farger og stiler.

Konfigurere publikasjonen for å lage et organisasjonskart

Før du lager kartet, viser du undermenyene Grunnfigurer og Koblinger som flytende verktøylinjer, slik at du ikke må vise undermenyene hver gang du vil legge til en figur eller koblingslinje.

 1. Åpne eller opprett publikasjonen hvor du vil legge til organisasjonskartet.

 2. Klikk autofigurer Knappobjektverktøylinjen, og pek deretter på koblinger.

 3. Dra flyttingen håndtere Bilde av Flyttehåndtak øverst på undermenyen koblinger til en plassering som du kan se når du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Koblinger blir en flytende verktøylinje.

 4. Klikk autofigurer Knappobjektverktøylinjen, og deretter Grunnleggende figurer.

 5. Dra flyttingen håndtere Bilde av Flyttehåndtak øverst på undermenyen Grunnfigurer til en plassering som du kan se mens du arbeider i publikasjonen.

  Undermenyen Grunnfigurer blir en flytende verktøylinje.

  Bilde av verktøylinjen Koblinger, og verktøylinjen Grunnleggende figurer i Publisher

Lage organisasjonskartet

Nå som verktøylinjene for koblinger og grunnfigurer vises, er du klar til å lage organisasjonskartet.

Opprette figurene

 1. Klikk figuren du vil bruke i organisasjonskartet, for eksempel Rektangel Knapp , på verktøylinjen for grunnfigurer, og klikk deretter publikasjonen for å sette inn figuren.

 2. Endre størrelsen, fargen, fyllet eller linjen til figuren.

  hvordan

  1. Høyreklikk figuren, og klikk deretter Formater autofigur.

   Dialogboksen Formater autofigur vises.

  2. Velg de alternativene du vil bruke. Hvis du for eksempel vil endre fyllet, klikker du kategorien Farger og linjer. Under Fyll klikker du en ny farge i Farge-listen, eller du klikker Fylleffekter for å lage en tekstur, et mønster eller en gradering.

 3. Når figuren ser ut slik du vil ha den i kartet, høyreklikker du figuren og klikker Kopier.

 4. Høyreklikk der du vil ha objektet, og klikk deretter Lim inn.

 5. Gjenta trinn 4 til du har alle figurene du ønsker i kartet.

Koble figurene

Opprett et organisasjonskart ved hjelp av verktøylinjen for koblinger

1.  Koblingslinje

2.  Første koblingsområde

3.  Andre koblingsområde; koblingsområder vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 1. Dobbeltklikk koblingslinjen du vil bruke, for eksempel Vinkelverktøylinjen for koblinger.

  Merknad: Når du dobbeltklikker en koblingslinje, forblir knappen merket mens du legger til koblingene du vil bruke.

 2. Pek der du vil knytte til koblingen, for eksempel nederst på toppsjefsfiguren i organisasjonskartet.

  Koblingsområder vises som blå sirkler når du peker på en figur.

 3. Klikk det første koblingsområdet du vil bruke, pek på det andre objektet (for eksempel den første rapporteringsfiguren i organisasjonskartet), og klikk det andre tilkoblingsområdet.

 4. Gjenta trinn 2–4 for å legge til alle koblingslinjene du vil bruke.

 5. Når du har lagt til koblingslinjene du vil bruke, enten klikke koblingslinjen som du valgte på verktøylinjen for koblinger i trinn 1, eller trykk ESC for å oppheve merkingen av knappen connector linje.

 6. Endre fargen eller tykkelsen på koblingslinjer.

  hvordan

  1. Merk koblingslinjene du vil endre. Du kan merke flere koblinger ved å holde nede SKIFT mens du klikker koblingslinjene.

  2. Klikk AutofigurFormat-menyen, og velg deretter kategorien Farger og linjer.

  3. Velg alternativene du vil bruke, under Linje.

Legge til tekst

 1. Du legger til tekst i en figur i organisasjonskartet ved å klikke figuren og deretter skrive inn teksten.

 2. Hvis du vil formatere teksten, merker du teksten i figuren, og deretter bruker du alternativene på formateringsverktøylinjen.

Flytte figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet

Nå som du har lagt til figurer og koblinger i organisasjonskartet, vil du kanskje finjustere plasseringen for hver del.

Flytte en figur

 1. Klikk figuren som du vil flytte.

 2. Gjør ett av følgende:

  Dra figuren til en ny plassering

  • Plasser musepekeren over figuren. Når pekeren blir et flytt markøren , kan du dra figuren til den nye plasseringen. Hvis du vil dra figuren i en rett linje, holder du nede SKIFT mens du drar figuren.

   Merknad: Hvis en av kommandoene Fest er aktivert, kan figuren festes til nærmeste støttelinje, figuren eller linjalen når du slipper museknappen.

  Skyve en figur

  • Trykk en av piltastene for å flytte figuren i den retningen.

   Objektet flyttes en fastgitt distanse hver gang du trykker en piltast. Standard finjusteringsdistanse er 0,33 cm (eller tilsvarende i annen målenhet). Du kan imidlertid endre finjusteringsdistansen.

   hvordan

   1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Rediger.

   2. Merk av for Piltaster finjusterer objekter med, og angi deretter hvor langt du vil at objektene skal flyttes når du skyver dem.

  Plassere et objekt nøyaktig på siden

  1. Høyreklikk figuren.

  2. Klikk Formater autofigur på hurtigmenyen, og klikk deretter kategorien Oppsett.

  3. Skriv inn de positive målene for vannrett og loddrett plassering av objektet eller objektgruppen under Plassering på siden.

  4. Klikk OK.

   tips!

   Når du klikker et objekt, kan du se den nøyaktige plasseringen til objektet på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en kobling

 1. Klikk koblingen som du vil flytte.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil flytte én ende av koblingen, holder du pekeren over denne enden til pekeren blir et trådkors, og deretter drar du enden og kobler den til et annet punkt.

   Hvis du vil overstyre den automatiske koblingen, holder du nede ALT mens du drar enden av koblingen. Du kan plassere enden på et hvilket som helst sted i objektet, men enden blir ikke koblet.

  • Hvis du vil koble fra hele koblingslinjen, drar du den etter midten (ikke etter den gule diamanten).

Arbeide med organisasjonskartet som ett objekt

Når organisasjonskartet ser ut slik du ønsker det, kan du vil gruppere alle figurene og koblingslinjene som ett enkelt objekt. Gruppere objekter gjør det enklere å flytte, og størrelsen på hele organisasjonskartet, og den bidrar til å unngå å flytte figurer eller koblingslinjer ved et uhell.

Gruppere objekter

 1. objektverktøylinjen klikker du Merk objekter verktøyet Knapp og dra deretter valgboksen rundt figurer og koblingslinjer i organisasjonskartet.

 2. Klikk Gruppeobjekter Knapp under merket område-boksen.

Hvis du må endre kartet, kan du dele opp gruppen med figurene og koblingene.

Dele opp en objektgruppe

 1. Velg de grupperte objektene (organisasjonskartet).

 2. Klikk Objektgruppe Knapp under merket område-boksen.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×