Opprette et egendefinert listeskjema

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som standard inkluderer de fleste SharePoint-lister og -biblioteker skjemaer som vises når du vil legge til, redigere eller vise et element i listen eller biblioteket. I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du enkelt erstatte et hvilket som helst standardlisteskjema med et egendefinert listeskjema som du utformer etter eget behov. Når du har opprettet listeskjemaet, inkludert ønskede felt, kan du gjøre det nye skjemaet til standardskjemaet for listen eller biblioteket.

Når du oppretter et egendefinert listeskjema, kan du bruke WYSIWYG-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007 legge til eller fjerne kolonner, endre skriftformatering eller bruke farger. Når du gjør dette, settes Extensible Stylesheet Language (XSL) direkte i HTML. Selv om det er mulig å redigere XSL direkte i kodevisning, kan du også bruke formateringsverktøyene i Office SharePoint Designer 2007 til å bruke XSL raskt og enkelt uten kunnskap om XSL.

Denne artikkelen viser hvordan du finner frem til standardlisteskjemaene, hvordan du oppretter en ny side som inneholder et egendefinert listeskjema, og deretter hvordan du knytter den nye siden til en liste.

I denne artikkelen

Finn standard listeskjemaer

Opprette en ny side som inneholder et egendefinert listeskjema

Knytte den nye siden med en liste

Finne frem til standardlisteskjemaene

De fleste SharePoint-listene og -bibliotekene har listeskjemaer som brukes til å legge til et nytt element i eller redigere eller vise et element i listen eller biblioteket. Listeskjemaene ligger i mappen som inneholder den tilknyttede listen.

Selv om du ikke trenger å finne frem til standardskjemaene før du oppretter et egendefinert listeskjema, kan det være nyttig å vite hvor de ligger, og lagre de egendefinerte listeskjemaene på samme sted. Slik finner du standardlisteskjemaene for en liste eller et bibliotek:

 1. Klikk MappelisteVis-menyen hvis Mappeliste ikke vises.

  Hurtigtasten for å åpne Mappelisten, trykk ALT + F1.

 2. Finn frem til Lister-mappen i Mappeliste for en SharePoint-liste. Finn frem til Delte dokumenter-mappen for et SharePoint-bibliotek. Hvis Lister- eller Delte dokumenter-mappen ikke vises, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 3. Finn frem til listen eller biblioteket som du vil opprette et egendefinert listeskjema for. Hvis liste- eller biblioteklisten ikke vises, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

  I illustrasjonen nedenfor vises Kunngjøringer-listen.

  Listeskjemaer for en SharePoint-liste slik de vises i Mappeliste

Som standard vises tre skjemasidefiler i mappen: DispForm.aspx, EditForm.aspx og NewForm.aspx. En fjerde fil, AllItems.aspx, er standard datavisning som viser elementene i listen, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.

Skjemasiden AllItems slik den vises i webleseren

Obs!: Avhengig av listen kan det være flere datavisningssider i mappen, i tillegg til flere skjemasider.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du opprette egendefinerte skjemaer som erstatter standardskjemaet Skjema for nytt element, Skjema for redigering av elementer eller Skjema for visning av elementer, ved å erstatte den eksisterende webdelen for listevisning med en webdel for egendefinert skjema.

De tre illustrasjonene nedenfor viser standardlisteskjemaene for en Kunngjøringer-liste.

 • Siden NewForm.aspx med skjemaet for nytt element, som vises når du legger til et nytt element i en liste.

  Siden NewForm.aspx slik den vises i webleseren

 • Siden EditForm.aspx med skjemaet for redigering av elementer, som vises når du redigerer et element i en liste.

  Siden EditForm.aspx slik den vises i en webleser

 • Siden DispForm.aspx med skjemaet for visning av elementer, som vises når du viser ett enkelt element i en liste.

  Skjemasiden DispForm.aspx slik den vises i webleseren

Til toppen av siden

Opprette en ny side som inneholder et egendefinert listeskjema

Du begynner med å opprette en ny side og deretter sette inn et egendefinert listeskjema på siden. Når du har lagret siden, kan du knytte den til en eksisterende liste.

 1. Velg NyFil-menyen.

 2. Klikk Generelt, og dobbeltklikk deretter ASPX i kategorien Side i dialogboksen Ny.

 3. Velg SharePoint-kontrollerSett inn-menyen, og klikk deretter Egendefinert listeskjema.

  Dialogboksen Skjema for liste eller dokumentbibliotek åpnes.

  Dialogboksen Skjema for liste eller dokumentbibliotek

 4. Velg listen eller biblioteket du vil opprette et skjema for, fra listen Liste eller dokumentbibliotek til bruk i skjema. Hvis du vil følge eksemplet, klikker du Kunngjøringer.

 5. Velg innholdstypen du vil bruke skjemaet til, fra listen Innholdstype som skal brukes i skjema. Hvis du vil følge eksemplet, klikker du Kunngjøringer. (Det kan hende at dette er det eneste du kan velge, siden Kunngjøringer-listen bare har én standard innholdstype.)

  Du kan konfigurere alle lister og biblioteker slik at de tillater flere innholdstyper, som deretter vises i denne dialogboksen i listen Innholdstype som skal brukes i skjema. Du kan bruke et distinkt sett med egendefinerte listeskjemaer for hver innholdstype som er tilgjengelig for en liste eller et bibliotek. Hvis listen for eksempel inneholder både innholdstypen Pressemeldinger og Bransjenyheter, kan du opprette og bruke to atskilte sett med egendefinerte listeskjemaer, ett for hver av de to innholdstypene.

  Fordelen ved å bruke et atskilt sett med egendefinerte listeskjemaer er at hvert egendefinerte listeskjema dermed utformes for å vise bare de feltene som er aktuelle for innholdstypen.

 6. Angi om du vil opprette et Skjema for nytt element, et Skjema for redigering av elementer eller et Skjema for visning av elementer, under Skjematype som skal opprettes.

  Hvis du vil følge eksemplet, klikker du Skjema for nytt element.

 7. Hvis du vil inkludere en verktøylinje med skjemaet, merker du av for Vis standardverktøylinjen.

  Du kan inkludere en verktøylinje med det egendefinerte listeskjemaet for å gjøre det enklere for brukere å utføre vanlige handlinger for et element. Kommandoene på verktøylinjen avhenger av typen skjema. Verktøylinjen for EditForm.aspx kan for eksempel se ut som i illustrasjonen nedenfor.

  Verktøylinjen for EditForm.aspx

  Men verktøylinjen for DispForm.aspx kan se ut som i denne illustrasjonen.

  Verktøylinjen for DispForm.aspx

 8. Klikk OK. Skjema for nytt element vises på siden.

  Skjema for nytt element vises på siden

  Obs!: Illustrasjonen er et eksempel på en ASPX-side som ikke er knyttet til et hoveddokument. Hvis du vil bruke utseendet på og den generelle stilen til SharePoint-området, knytter du siden til et hoveddokument. Velg HoveddokumentFormat-menyen, og klikk deretter Knytt til hoveddokument. Klikk Standard hoveddokument i dialogboksen Velg et hoveddokument, og klikk deretter OK. Dialogboksen Finn samsvarende innholdsområder vises. Hvis du vil tilpasse brødteksten på siden etter innholdsplassholderen PlaceHolderMain, klikker du OK.

  Som standard vises standardfeltene for den valgte skjematypen i det egendefinerte listeskjemaet, sammen med eventuelle standardkontroller for hvert felt. Utløper-feltet har for eksempel en datovelgerkontroll for Kunngjøringer-listen. Eventuelle obligatoriske felt angis automatisk med en stjerne.

 9. Klikk Lagre somFil-menyen for å lagre det nye egendefinerte listeskjemaet. Du kan også trykke CTRL+S.

 10. Bla til liste- eller bibliotekmappen som det egendefinerte listeskjemaet ble opprettet for, i den store listeboksen i dialogboksen Lagre som.

  Dobbeltklikk lister for å følge eksemplet, i dialogboksen Lagre som, og dobbeltklikk deretter Kunngjøringer for å åpne mappen Kunngjøringer. Skriv inn NyeKunngjøringeri Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Skriv inn NyeKunngjøringer i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre hvis du vil følge eksemplet.

  Siden NyeKunngjøringer.aspx vises i Mappeliste i Kunngjøringer-mappen.

Til toppen av siden

Knytte den nye siden til en liste

Når du har opprettet et egendefinert listeskjema, kan du knytte det til listen som det ble opprettet for. Når brukere oppretter, viser eller redigerer elementer i listen, vises ikke det egendefinerte listeskjemaet i webleseren før du knytter det til listen.

I det tidligere eksemplet opprettet du NyeKunngjøringer.aspx for Kunngjøringer-listen, så det neste trinnet er å knytte NyeKunngjøringer.aspx til Kunngjøringer-listen.

 1. Høyreklikk listen eller biblioteket som du vil knytte det egendefinerte listeskjemaet til (Kunngjøringer i dette eksemplet), i Mappeliste, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen.

 2. Velg kategorien Støttefiler i dialogboksen Egenskaper for liste.

 3. Hvis du har konfigurert listen slik at den kan inneholde flere innholdstyper, velger du innholdstypen som du vil bruke det egendefinerte listeskjemaet for, fra listen Skjemaer for spesifikke innholdstyper.

  Hver gang du endrer innholdstypen, endres tekstboksene slik at de viser skjemaene som brukes for den gjeldende innholdstypen. Hver innholdstype kan bruke et atskilt sett med egendefinerte listeskjemaer.

 4. Klikk Bla gjennom under Skjema for nytt element, og finn frem til og klikk det egendefinerte listeskjemaet (NyeKunngjøringer.aspx i dette eksemplet), og klikk deretter OK.

  Banen til det egendefinerte listeskjemaet vises nå i boksen Skjema for nytt element.

 5. Klikk OK.

Hvis du har fulgt eksemplet, kan du teste det nye egendefinerte listeskjemaet. Det kan du gjøre ved å klikke Default.aspx i Mappeliste og deretter klikke F12 for å åpne siden i webleseren. Klikk Legg til ny kunngjøring under Kunngjøringer i webleseren for å åpne det nye egendefinerte listeskjemaet.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×