Office
Logg på

Opprette et diagram ved å bruke diagramwebdelen

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke diagramwebdelen til å opprette og vise et diagram på en side. Diagramwebdeler er nyttige til å gjengi data visuelt i linjediagrammer, liggende stolpediagrammer og andre visninger. Med diagrammer kan du og andre brukere vise ytelsesinformasjon på et blunk.

Når du oppretter og legger til en diagramwebdel på en side, gjør du dette vanligvis i flere faser. Først legger du til en diagramwebdel på en side. Deretter kobler du diagramwebdelen til en datakilde og konfigurerer diagrammet til å vise data. Til slutt kan du endre utseendet til diagramwebdelen hvis du ønsker.

I denne artikkelen

Fase 1: Legge til en webdel for diagram i en webdel-side

Fase 2: Koble til en datakilde og konfigurere webdelen for diagram

Fase 3: Endre utseendet på diagramwebdelen

Fase 1: Legge til en diagramwebdel på en webdelside

I denne fasen oppretter du eller åpner en side for redigering, og deretter legger du til en tom diagramwebdel på siden.

 1. Du begynner ved å redigere en side eller ved å åpne en eksisterende side for redigering.

 2. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdeler i Webdeler-gruppen.

 3. Klikk Forretningsdata under Kategorier.

 4. Klikk Diagramwebdel under Webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Gå videre til fase 2: koble til en datakilde og konfigurere diagramwebdelen.

Til toppen av siden

Fase 2: Koble til en datakilde og konfigurere diagramwebdelen

I denne fasen velger du en datakildetilkobling og konfigurerer diagramwebdelen.

Obs!: Før du begynner, kontroller at siden som inneholder diagramwebdelen er i redigeringsmodus.

 1. Finn diagramwebdelen du vil redigere, og klikk deretter hyperteksten Data og utseende.

 2. Klikk Koble diagram til data på siden Veivisere for datatilkobling og diagramutseende for å åpne veiviseren for datatilkobling.

 3. Velg en datakildetype på siden Velg en datakilde, og klikk deretter Neste. Du kan velge mellom alternativene som er beskrevet i følgende tabell:

Alternativ

Beskrivelse

Koble til en annen webdel

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en annen webdel som kan sende data. Eksempler på slike webdeler omfatter et dokumentbibliotek og en kontaktliste.

Obs!: Kontroller at webdelen du vil bruke allerede er på samme side som diagramwebdelen.

Koble til en liste

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en liste som finnes i den samme områdesamlingen.

Koble til forretningsdatakatalogen

Bruk dette alternativet hvis du kobler til diagramwebdelen til en komponent for Forretningsdatatilkoblingstjenester (BCS). BCS muliggjør integrering med eksterne data, inkludert forretningsprogrammer. BCS bygger oppå forretningsdatakatalogen teknologien som ble levert i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du vil lære mer om BCS, kan du se Plan for Forretningsdatatilkoblingstjenester.

Koble til Excel-tjenester

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en Excel-arbeidsbok som er publisert i Excel Services.

 1. Velg datakilden du vil bruke, på siden Koble til datakilde, og klikk deretter Neste.

 2. Forhåndsvis dataene som skal brukes for diagramwebdelen, på siden Hent og filtrer data.

 3. Hvis du vil konfigurere parametere for å vise et delsett av dataene, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Klikk plusstegnet (+) ved siden av Filtre for å utvide delen Definer filterparametere.

  2. Bruk Parameternavn-listen til å velge et element, for eksempel en kolonne i datasettet.

  3. Bruk Type-listen til å velge en passende operatortype.

  4. Bruk Standardverdi-boksen til å angi kriteriet du vil bruke for filteret.

  5. Klikk Forhåndsvis data for å vise de filtrerte dataene.

  6. Gjenta trinn 1-6 for hver ekstra parameter du vil bruke for diagrammet.

 4. Når du er ferdig med å forhåndsvise og filtrere dataene, klikker du Neste.

 5. Hvis du vil angi hvordan du vil at dataene skal vises, bruker du siden Bind diagrammet til data. Dette gjør du ved å angi én kolonne for Y-feltet og en annen kolonne for X-feltet.

 6. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Til toppen av siden

Fase 3: Endre utseendet til diagramwebdelen

Når du har opprettet en diagramwebdel, kan du endre hvordan diagrammet skal vises. Du kan for eksempel velge en diagramtype og angi visningsinnstillinger, inkludert temaer, diagramtittel og -forklaring, akser og støttelinjer og så videre.

Obs!: Før du begynner, kontroller at siden som inneholder diagramwebdelen er i redigeringsmodus.

 1. Finn diagramwebdelen du vil redigere, og klikk deretter hyperteksten Data og utseende.

 2. Klikk Tilpass diagrammet på siden Veivisere for datatilkobling og diagramutseende for å åpne veiviseren for diagramtilpassing.

 3. Velg en diagramtype på siden Velg diagramtype ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. Klikk en diagramkategori under Diagramtypekategorier.

  2. Klikk en diagrammal under Diagrammaler.

  3. Klikk Neste.

 4. Velg et tema på siden Egenskaper for diagramutseende ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. Bruk Tema-listen under Utseendetema til å velge et tema for diagrammet.

  2. Hvis Tegnestil-listen er tilgjengelig, bruker du den til å angi hvordan du vil at elementene i diagrammet skal vises. Hvis du for eksempel har valgt en sektordiagramtype, kan du bruke Tegnestil-listen til å angi hvordan den ytre kanten på sektoren skal vises.

  3. Bruk Gjennomsiktighet-listen til å angi hvor gjennomsiktige diagramfargene skal være. Du kan for eksempel velge 0 % - heltrukket hvis du vil vise diagrammet i fyldige farger, og 100 % - usynlig hvis du vil vise diagrammet som gjennomsiktig (uten noen farger).

 5. Hvis du vil angi bredden, høyden og bildeformatet du vil bruke for diagrammet, bruker du delen Størrelse og format.

 6. Når du har konfigurert egenskapene for diagramutseende, klikker du Neste.

 7. Hvis du vil angi valgfrie innstillinger, for eksempel diagramtittel og -forklaring, akser og støttelinjer, dataetiketter og andre egenskaper, bruker du siden Egenskaper for diagramelement.
  Hvis du vil konfigurere én eller flere av diagramelementegenskapene, velger du en kategori og bruker følgende fremgangsmåter (alt etter hva som er aktuelt):

  Tittel og forklaring

Del

Prosedyre

Titler

 1. Merk av for Vis diagramtittel.

 2. Skriv inn et navn på diagrammet i Tittel-boksen.

 3. Bruk Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for diagramtittelen.

 4. Bruk fargelisten til å velge en farge for diagramtittelteksten.

 5. Klikk i Plassering-delen for å angi hvor du vil at diagramtittelen skal vises.

 6. Gjør ett av følgende:

  1. Gå til Forklaring-delen.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Akser og rutenett.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

FORKLARING

 1. Merk av for Vis forklaring.

 2. Bruk Forklaringsskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for diagramforklaringen.

 3. Skriv inn et navn på diagramforklaringen i Tittel-boksen.

 4. Bruk Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for diagramforklaringstittelen.

 5. Bruk fargelisten til å velge en farge for tittelteksten for diagramforklaringen.

 6. Hvis du vil ha et overlegg for diagramforklaringen i diagrammet, merker du av for Forankre til diagramområde.

 7. Bruk Stil-listen til å angi om du vil at diagramforklaringen skal vises som en tabell, en kolonne eller en rad med elementer.

 8. Klikk i Plassering-delen for å angi hvor du vil at diagramforklaringen skal vises.

 9. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Akser og rutenett.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Akser og rutenett

Del

Prosedyre

X-Axis
o r
Y-Axis

Obs!: Avhengig av diagramtypen som brukes for diagrammet, kan eller har ikke mulighet til å formatere en akse eller rutenettlinjene. Hvis du for eksempel Hvis diagrammet skal vises som et sektordiagram, ingen alternativer er tilgjengelige i kategorien akser og rutenett. Hvis diagrammet skal vises som et liggende stolpediagram, er på den andre siden mange alternativer tilgjengelig på fanen akser og rutenett.

 1. Bruk Vis akse-listen under X-akse (eller Y-akse) til å vise eller skjule en akse.

  • Velg Automatisk eller Sann for å vise aksen.

  • Velg Usann for å skjule aksen.

 2. Hvis du vil vise en tittel for aksen, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis aksetittel.

  2. Skriv inn et navn på aksen i Tittel-boksen.

  3. Bruk Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for navnet på aksen.

  4. Bruk Justering-listen til å angi hvor du vil at navnet på aksen skal vises.

 3. Hvis du vil vise elementnavn på aksen, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis akseetiketter.

  2. Bruk Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for akseetikettene.

  3. Bruk fargelisten til å velge en farge for akseetikettene.

  4. Hvis du vil endre hvordan akseetikettene vises, bruker du Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer brukes på en akse.

  5. Merk av for Reversert hvis du vil vise akseetiketter langs toppen av diagrammet (i motsetning til nederst i diagrammet).

  6. Merk av for Sammenflettet hvis du vil vise skyggelagte bakgrunnsrader i diagrammet. Dette er nyttig hvis diagrammet er stort eller inneholder mange stolper eller kolonner.

 4. Hvis du vil justere skalaen for aksen, angir du ett eller flere av følgende alternativer under Akseinnstillinger:

  • Merk av for Start fra null hvis du vil inkludere null (0) i verdiområdet.

  • Merk av for Logaritmisk skala hvis du vil endre skaleringen på aksen til å bruke logaritmiske verdier i stedet for faktiske verdier. Dette er nyttig hvis diagrammet dekker et stort verdiområde, eller når verdier med jevne mellomrom er tall som øker eksponentielt (for eksempel 1, 10, 100 osv.) i stedet for etterfølgende verdier som øker lineært (for eksempel 1, 2, 3 osv.).

  • Merk av for Sidemarger hvis du vil inkludere mellomrom på hver side av det første og siste elementet i diagrammet. Hvis diagrammet for eksempel viser loddrette stolper, kan du merke av for Sidemarger for å konfigurere diagrammet til å vise mellomrom mellom kanten på diagrammet og kanten på første og siste stolpe.

  • Bruk Minimum-boksen til å angi en minimumsverdi for aksen.

  • Bruk Maksimum-boksen til å angi en maksimumsverdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise støttelinjer i diagrammet, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis hovedstøttelinjer. Hovedstøttelinjer vises som heltrukne grå linjer i diagrammet og er nyttige for å gjøre det enklere å se omtrentlige diagramverdier.

  2. Skriv inn et tall i Intervall-boksen for hovedstøttelinjene som svarer til intervallet du vil bruke for hovedstøttelinjene. Hvis diagrammet for eksempel viser data i enheter på 100, kan du skrive inn 100 for intervallet for å vise hovedstøttelinjer.

  3. Bruk Aksemerker-listen til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse for å gjøre det enklere å se omtrentlige diagramverdier.

  4. Hvis du vil legge til et annet sett med støttelinjer i diagrammet, merker du av for Vis understøttelinjer. Understøttelinjer bruker vanligvis mindre intervaller enn hovedstøttelinjer.

  5. Skriv inn et tall i Intervall-boksen for understøttelinjene som svarer til intervallet du vil bruke for understøttelinjene.

  6. Bruk Aksemerker-listen til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse for å gjøre det enklere å se omtrentlige diagramverdier.

 6. Gjør ett av følgende:

  1. Gå til delen Sekundær X-akse eller Sekundær Y-akse.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Dataetiketter og merker.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Sekundær x-aksen
eller
sekundær y-aksen

En sekundær X-akse vises vanligvis på toppen av et diagram, mens en sekundær Y-akse vanligvis vises langs høyre side av et diagram.

Obs!: Avhengig av diagramtypen som brukes for diagrammet, kan eller har ikke mulighet til å vise en sekundær akse eller rutenettlinjene.

 1. Bruk Vis akse-listen under Sekundær X-akse (eller Sekundær Y-akse) til å vise eller skjule en sekundær akse.

  • Velg Automatisk eller Sann for å vise aksen.

  • Velg Usann for å skjule aksen.

 2. Hvis du vil vise en tittel for den sekundære aksen, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis aksetittel.

  2. Skriv inn et navn på aksen i Tittel-boksen.

  3. Bruk Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for navnet på aksen.

  4. Bruk Justering-listen til å angi hvor du vil at navnet på aksen skal vises.

 3. Hvis du vil vise elementnavn på den sekundære aksen, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis akseetiketter.

  2. Bruk Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for akseetikettene.

  3. Bruk fargelisten til å velge en farge for akseetikettene.

  4. Hvis du vil endre hvordan akseetikettene vises, bruker du Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer brukes på en akse.

  5. Merk av for Reversert hvis du vil vise akseetiketter langs toppen av diagrammet (i motsetning til nederst i diagrammet).

  6. Merk av for Sammenflettet hvis du vil vise skyggelagte bakgrunnsrader i diagrammet. Dette er nyttig hvis diagrammet er stort eller inneholder mange stolper eller kolonner.

 4. Hvis du vil justere skalaen for den sekundære aksen, angir du ett eller flere av følgende alternativer under Akseinnstillinger:

  • Merk av for Start fra null hvis du vil inkludere null (0) i verdiområdet.

  • Merk av for Logaritmisk skala hvis du vil endre skaleringen på aksen til å bruke logaritmiske verdier i stedet for faktiske verdier. Dette er nyttig hvis diagrammet dekker et stort verdiområde, eller når verdier med jevne mellomrom er tall som øker eksponentielt (for eksempel 1, 10, 100 osv.) i stedet for etterfølgende verdier som øker lineært (for eksempel 1, 2, 3 osv.).

  • Merk av for Sidemarger hvis du vil inkludere mellomrom på hver side av det første og siste elementet i diagrammet. Hvis diagrammet for eksempel viser loddrette stolper, kan du merke av for Sidemarger for å konfigurere diagrammet til å vise mellomrom mellom kanten på diagrammet og kanten på første og siste stolpe.

  • Bruk Minimum-boksen til å angi en minimumsverdi for aksen.

  • Bruk Maksimum-boksen til å angi en maksimumsverdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise støttelinjer i diagrammet, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis hovedstøttelinjer. Hovedstøttelinjer vises som heltrukne grå linjer i diagrammet og er nyttige for å gjøre det enklere å se omtrentlige diagramverdier.

  2. Skriv inn et tall i Intervall-boksen for hovedstøttelinjene som svarer til intervallet du vil bruke for hovedstøttelinjene. Hvis diagrammet for eksempel viser data i enheter på 100, kan du skrive inn 100 for intervallet for å vise hovedstøttelinjer.

  3. Bruk Aksemerker-listen til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse for å gjøre det enklere å se omtrentlige diagramverdier.

  4. Hvis du vil legge til et annet sett med støttelinjer i diagrammet, merker du av for Vis understøttelinjer. Understøttelinjer bruker vanligvis mindre intervaller enn hovedstøttelinjer.

  5. Skriv inn et tall i Intervall-boksen for understøttelinjene som svarer til intervallet du vil bruke for understøttelinjene.

  6. Bruk den Aksemerker listen for å angi om og hvordan aksemerker vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

 6. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Dataetiketter og merker.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Dataetiketter og uten indikatorer

Del

Prosedyre

Etiketter

 1. Merk av for Vis etiketter hvis du vil vise etiketter, for eksempel verdier, i diagrammet.

 2. Bruk Etikettverdi-listen til å velge hvilke typer etiketter du vil vise. Hvis du for eksempel vil vise verdier som er i datakilden som brukes for diagrammet, velger du Vis standardverdier.

 3. Bruk Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for dataetikettene.

 4. Bruk fargelisten til å velge en farge for dataetikettene.

 5. Hvis du vil endre hvordan dataetikettene vises, bruker du Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer brukes på i diagrammet.

 6. Hvis du vil vise dataetiketter skråstilt i diagrammet, skriver du inn et tall i Etikettvinkel-boksen. Tallet du skriver inn, svarer til hvor mange grader med klokken du vil vise dataetikettene. Hvis du for eksempel vil vise dataetikettene med litt vinkel nedover, kan du skrive inn “10” i Etikettvinkel-boksen.

 7. Bruk Etikettjustering-listen til å angi hvor du vil at dataetikettene skal vises i diagrammet. Hvis du for eksempel vil vise dataetikettene utenfor de faktiske diagramverdiene, velger du Utvendig fra Etikettjustering-listen.

 8. Gjør ett av følgende:

  1. Gå til Dataindikatorer-delen.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Hyperkoblinger og verktøytips.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Dataindikatorer

 1. Merk av for Vis indikatorer hvis du vil utheve datapunkter i diagrammet.

 2. Bruk Indikatorstil-listen til å velge indikatortypen du vil bruke.

 3. Skriv inn et tall i Indikatorstørrelse-boksen for å angi størrelsen (i piksler) på dataindikatorene du vil bruke.

 4. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Hyperkoblinger og verktøytips.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Hyperkoblinger og verktøytips

Del

Prosedyre

Hyperkoblinger og Verktøytips

Du kan legge til hyperkoblinger og verktøytips for tre typer elementer i en diagramwebdel:

 • En diagramserie (som svarer til stolper i et liggende stolpediagram)

 • Diagramforklaringen

 • Dataetiketter i diagrammet

Du kan bruke hyperkoblinger til å dirigere diagrambrukere til andre områder som inneholder mer informasjon. Du kan bruke verktøytips til å vise kommentarer eller notater som nyttig informasjon i diagrammet.

Obs!: Diagram-brukere kan bare se verktøytips og hyperkoblinger når de holder sine musen over et bestemt diagramelement. Hvis du vil se et verktøytips i serien, eller klikker en hyperkobling i et liggende stolpediagram, kan for eksempel må diagram brukeren plasserer musen over en linje i diagrammet.

 1. Bruk Dataserie-listen til å velge dataserien du vil legge til en hyperkobling eller et verktøytips for.

  Obs!: Hvis diagrammet inneholder bare én dataserie, inneholder listen Dataserie bare standard.

 2. Bruk boksen Hyperkobling for serie til å angi en webadresse (URL-adresse) for et område, for eksempel et webområde eller et gruppeområde. I diagrammet er hyperkoblingen knyttet til serieelementer, for eksempel stolper i et liggende stolpediagram.

 3. Bruk boksen Verktøytips for serie til å skrive inn informasjon, for eksempel et notat, som skal vises når en diagrambruker plasserer musen over et serieelement, for eksempel en stolpe i et liggende stolpediagram.

 4. Bruk boksen Hyperkobling for forklaring til å angi en webadresse (URL-adresse) for et område, for eksempel et webområde eller et gruppeområde. I diagrammet er hyperkoblingen knyttet til diagramforklaringen.

 5. Bruk boksen Verktøytips for forklaring til å skrive inn informasjon, for eksempel et notat, som skal vises når en diagrambruker plasserer musen over diagramforklaringen.

 6. Bruk boksen Hyperkobling for etikett til å angi en webadresse (URL-adresse) for et område, for eksempel et webområde eller et gruppeområde. I diagrammet er hyperkoblingen knyttet til dataetiketter i diagrammet.

 7. Bruk boksen Verktøytips for etikett til å skrive inn informasjon, for eksempel et notat, som skal vises når en diagrambruker plasserer musen over en dataetikett i diagrammet.

 8. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien Tittel og forklaring.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet på siden.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×