Opprette et diagram ved å bruke diagramwebdelen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen gjelder for SharePoint 2010-versjoner. Hvis du bruker SharePoint Online, kan du se bruke rask diagramwebdelen.

Du kan bruke diagramwebdelen til å opprette og vise et diagram i en side. Diagram-webdeler er nyttige for visuelt som representerer data i linjediagrammer, stolpediagrammer og andre visninger. Diagrammer, aktiverer du og andre brukere å vise informasjon om ytelse med et øyekast.

Når du oppretter og legge til en webdel for diagram på en side, gjør du dette vanligvis i flere faser. Først må du legge til en Diagramwebdel på en side. Deretter koble diagramwebdelen til en datakilde og konfigurere diagrammet for å vise data. Til slutt kan du også endre utseendet på diagramwebdelen.

I denne artikkelen

Fase 1: Legge til en webdel for diagram i en webdel-side

Fase 2: Koble til en datakilde og konfigurere webdelen for diagram

Fase 3: Endre utseendet på diagramwebdelen

Fase 1: Legge til en webdel for diagram i en webdel-side

I denne fasen du oppretter eller åpner en side for redigering, og deretter legger du til en tom Diagramwebdel til siden.

 1. Begynne å enten ved å opprette en side eller ved å åpne en eksisterende side for redigering.

 2. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdeler i gruppen Webdeler.

 3. Klikk Forretningsdata i Kategorier-delen.

 4. Klikk Diagramwebdel i delen Webdeler, og klikk deretter Legg til.

 5. Gå videre til fase 2: koble til en datakilde og konfigurere diagramwebdelen.

Til toppen av siden

Fase 2: Koble til en datakilde og konfigurere webdelen for diagram

I denne fasen, velg en datakildetilkobling og Konfigurer diagramwebdelen.

Obs!: Før du begynner, kontroller at siden som inneholder diagramwebdelen er i redigeringsmodus.

 1. Finn diagramwebdelen som du vil redigere, og klikk deretter hypertext Data og utseende.

 2. Klikk Koble diagrammet til Data for å åpne veiviseren for datatilkobling i siden datatilkobling og diagrammet utseende veivisere.

 3. Velg en datakildetype på siden Velg en datakilde, og klikk deretter Neste. Du kan velge blant alternativene som er beskrevet i tabellen nedenfor:

Alternativ

Beskrivelse

Koble til en annen webdel

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en annen webdel som kan sende data. Eksempler på eksempel webdeler er et dokumentbibliotek eller en kontaktliste.

Obs!: Kontroller at webdelen du vil bruke allerede er på samme side som diagramwebdelen.

Koble til en liste

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en liste som er plassert i samme områdesamling.

Koble til forretningsdatakatalogen

Bruk dette alternativet hvis du kobler til diagramwebdelen til en komponent for Forretningsdatatilkoblingstjenester (BCS). BCS muliggjør integrering med eksterne data, inkludert forretningsprogrammer. BCS bygger oppå forretningsdatakatalogen teknologien som ble levert i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du vil lære mer om BCS, kan du se Plan for Forretningsdatatilkoblingstjenester.

Koble til Excel-tjenester

Bruk dette alternativet til å koble diagramwebdelen til en Excel-arbeidsbok som er publisert til Excel-tjenester.

 1. Velg datakilden du vil bruke på siden koble til datakilden, og klikk deretter Neste.

 2. Forhåndsvis dataene som skal brukes for diagramwebdelen Hent og Filtrer Data-siden.

 3. Bruk fremgangsmåten nedenfor til å konfigurere parametere for å vise et delsett av dataene du kan også:

  1. Klikk plusstegnet (+ ) ved siden av filtre for å utvide delen Definere parametere for filteret.

  2. Bruk listen Parameternavn for å velge et element, for eksempel en kolonne i datasettet.

  3. Bruk listen til å velge en passende operatortype.

  4. Bruk i Standardverdi-boksen til å angi vilkår som du vil bruke i filteret.

  5. Klikk Forhåndsvisningsdata for å vise de filtrerte dataene.

  6. Gjenta trinn 1-6 for hver ekstra parameter du vil bruke i diagrammet.

 4. Når du er ferdig med å forhåndsvise og filtrering av data, klikker du Neste.

 5. Hvis du vil angi eventuelt hvor du vil at dataene skal vises, kan du bruke Binde diagrammet til Data-siden. Gjøre dette ved å angi en kolonne for Y-feltet, og en annen kolonne for X-feltet.

 6. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Til toppen av siden

Fase 3: Endre utseendet på diagramwebdelen

Når du har opprettet en Diagramwebdel, kan du endre hvordan diagrammet skal vises. Du kan for eksempel velge en diagramtype og angi visningsinnstillinger, inkludert temaer, diagramtittel og forklaring, akser og rutenettlinjer, og så videre.

Obs!: Før du begynner, kontroller at siden som inneholder diagramwebdelen er i redigeringsmodus.

 1. Finn diagramwebdelen som du vil redigere, og klikk deretter hypertext Data og utseende.

 2. Klikk Tilpasse diagrammet for å åpne veiviseren for tilpassing av diagrammet i siden datatilkobling og diagrammet utseende veivisere.

 3. På siden Velg diagramtype, kan du velge en diagramtype ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

  1. Klikk en kategori for diagrammet i Diagrammet Type kategorier-delen.

  2. Klikk en diagrammal i delen Diagrammaler

  3. Klikk Neste.

 4. I Diagrammet utseende egenskaper-siden velger du et tema ved å bruke følgende fremgangsmåte:

  1. I delen Utseendetema Bruk tema-listen til å velge et tema for diagrammet.

  2. Hvis listen Tegning er tilgjengelig, kan du bruke det til å angi hvordan du vil at elementene i diagrammet skal vises. Hvis du har valgt en sektor diagramtype, kan du for eksempel bruke Tegning stil-listen til å angi hvordan den ytre kanten av "sektordiagrammet" vises.

  3. Bruk listen gjennomsiktighet til å angi hvilken tetthet med diagramfarger. Merk for eksempel 0% - heldekkende for å vise diagrammet i Fargerikt og 100% - usynlige elementer for å vise diagrammet som gjennomsiktig (uten eventuelle farger).

 5. Du kan også angi bredde, høyde og bildeformat som du vil bruke i diagrammet, bruker du delen størrelse og Format.

 6. Når du har konfigurert egenskapene diagram utseende, klikker du Neste.

 7. Hvis du vil angi eventuelt innstillinger, for eksempel diagramtittel og forklaring, akser og rutenett, dataetiketter og andre egenskaper, kan du bruke Egenskaper for diagramelement-siden.
  For å konfigurere ett eller flere av egenskapene diagram elementet, velg en kategori, og bruk deretter fremgangsmåtene nedenfor (som aktuelt):

  Tittel og forklaring

Inndeling

Prosedyre

Titler

 1. Merk av for Vis diagramtittel.

 2. Skriv inn et navn for diagrammet i Tittel-boksen.

 3. Bruke Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil i diagramtittelen.

 4. Bruk farge-listen til å velge en farge for tittelteksten diagrammet.

 5. Klikk for å angi hvor du vil bruke i diagramtittelen skal vises i plassering-delen.

 6. Gjør dette:

  1. Gå videre til delen forklaring.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien akser og rutenett.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

FORKLARING

 1. Merk av for Vis forklaring.

 2. Bruk Forklaring skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for diagramforklaringen.

 3. Skriv inn et navn for diagramforklaringen i Tittel-boksen.

 4. Bruke Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for tittelen på diagramforklaringen.

 5. Bruk farge-listen til å velge en farge for tittelteksten diagram forklaring.

 6. Hvis du vil også overlappe diagramforklaringen i diagrammet, merker du den for forankre til diagramområde.

 7. Bruk listen til å angi om du vil at diagramforklaringen skal vises som en tabell, en kolonne, eller som en rad med elementer.

 8. Klikk for å angi hvor du vil at diagramforklaringen skal vises i plassering-delen.

 9. Gjør dette:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien akser og rutenett.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Akser og rutenett

Inndeling

Prosedyre

X-aksen
o r
y-aksen

Obs!: Avhengig av diagramtypen som brukes for diagrammet, kan eller har ikke mulighet til å formatere en akse eller rutenettlinjene. Hvis du for eksempel Hvis diagrammet skal vises som et sektordiagram, ingen alternativer er tilgjengelige i kategorien akser og rutenett. Hvis diagrammet skal vises som et liggende stolpediagram, er på den andre siden mange alternativer tilgjengelig på fanen akser og rutenett.

 1. Bruk listen Vis akse til å vise eller skjule en akse i x-aksen (eller y-aksen )-delen.

  • Velg automatisk eller Sann for å vise aksen.

  • Velg Usann til å skjule aksen.

 2. Hvis du vil vise en tittel for aksen, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis aksetittel.

  2. Skriv inn et navn for aksen i Tittel-boksen.

  3. Bruke Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for navnet på aksen.

  4. Bruk listen Justering til å angi hvor du vil navnet på aksen som skal vises.

 3. Hvis du vil vise Varenavn i aksen, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis akseetiketter.

  2. Bruke Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for akseetikettene.

  3. Bruke farge-listen til å velge en farge for akseetikettene.

  4. Du kan også endre hvordan akseetikettene vises, kan du bruke Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer som brukes i en akse.

  5. Merk av omvendt for å vise akseetiketter langs toppen av diagrammet (i motsetning til bunnen av diagrammet).

  6. Merk av sammenflettet for å vise skyggelagt bakgrunn rader i diagrammet. Dette er nyttig hvis diagrammet er stort eller inneholder mye stolper eller kolonner.

 4. Hvis du vil endre skalaen på aksen, kan du angi ett eller flere av følgende alternativer for Akseinnstillinger:

  • Velg Start fra null-avmerkingsboksen for å ta med null (0) i verdiområdet.

  • Merk av logaritmisk skala for å endre skaleringen for aksen Bruk Logaritmisk verdier i stedet for faktiske verdier. Dette er nyttig hvis diagrammet dekker et stort verdiområde eller når med jevne mellomrom verdier er tall som øker eksponentielt (for eksempel 1-10, 100, osv.) i stedet for påfølgende verdiene som øker lineært (for eksempel 1, 2, 3, osv.).

  • Merk av sidemargene for å ta med mellomrom på hver side av det første og siste elementet i diagrammet. Hvis diagrammet viser loddrette streker, kan du for eksempel velge sidemargene-avmerkingsboksen for å konfigurere diagrammet for å vise avstanden mellom kanten av diagrammet og kantene av første og siste stolpene.

  • Bruk dialogboksen minimumskravene for å angi en minimumsverdi for aksen.

  • Bruk maksimum-boksen for å angi en maksimumsverdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise rutenettlinjer i diagrammet, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis hovedversjoner rutenettlinjer. Hovedversjoner rutenettlinjer vises som heldekkende grå linjene i diagrammet, og er nyttige for å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

  2. Skriv inn et tall som svarer til intervallet som du vil bruke hovedversjoner rutenettlinjene i boksen intervall hovedversjoner rutenettlinjene. Hvis diagrammet viser data i enheter på 100, kan du for eksempel skriver inn 100 for intervallet skal vise hovedversjoner rutenettlinjer.

  3. Bruk listen Aksemerker til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

  4. Du kan også legge til et annet sett med rutenettlinjer i diagrammet, merker du av for Vis underordnede rutenettlinjer. Underordnede rutenettlinjer bruker vanligvis mindre intervaller enn hovedversjoner rutenettlinjer.

  5. Skriv inn et tall som svarer til intervallet som du vil bruke mindre rutenettlinjene i boksen intervall underordnede rutenettlinjene.

  6. Bruk listen Aksemerker til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

 6. Gjør dette:

  1. Gå videre til delen Sekundær x-akse eller Sekundær y-aksen.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien dataetiketter og uten indikatorer.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Sekundær x-aksen
eller
sekundær y-aksen

En sekundær x-aksen vises vanligvis øverst på et diagram, mens en sekundær y vises vanligvis langs høyre side av diagrammet.

Obs!: Avhengig av diagramtypen som brukes for diagrammet, kan eller har ikke mulighet til å vise en sekundær akse eller rutenettlinjene.

 1. Bruk listen Vis akse til å vise eller skjule en sekundær akse i delen Sekundær x-aksen (eller Sekundær y-aksen ).

  • Velg automatisk eller Sann for å vise aksen.

  • Velg Usann til å skjule aksen.

 2. Hvis du vil vise en tittel for den sekundære aksen, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis aksetittel.

  2. Skriv inn et navn for aksen i Tittel-boksen.

  3. Bruke Tittelskrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for navnet på aksen.

  4. Bruk listen Justering til å angi hvor du vil navnet på aksen som skal vises.

 3. Hvis du vil vise Varenavn i den sekundære aksen, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis akseetiketter.

  2. Bruke Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for akseetikettene.

  3. Bruke farge-listen til å velge en farge for akseetikettene.

  4. Du kan også endre hvordan akseetikettene vises, kan du bruke Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer som brukes i en akse.

  5. Merk av omvendt for å vise akseetiketter langs toppen av diagrammet (i motsetning til bunnen av diagrammet).

  6. Merk av sammenflettet for å vise skyggelagt bakgrunn rader i diagrammet. Dette er nyttig hvis diagrammet er stort eller inneholder mye stolper eller kolonner.

 4. Hvis du vil endre skalaen på den sekundære aksen, kan du angi ett eller flere av følgende alternativer for Akseinnstillinger:

  • Velg Start fra null-avmerkingsboksen for å ta med null (0) i verdiområdet.

  • Merk av logaritmisk skala for å endre skaleringen for aksen Bruk Logaritmisk verdier i stedet for faktiske verdier. Dette er nyttig hvis diagrammet dekker et stort verdiområde eller når med jevne mellomrom verdier er tall som øker eksponentielt (for eksempel 1-10, 100, osv.) i stedet for påfølgende verdiene som øker lineært (for eksempel 1, 2, 3, osv.).

  • Merk av sidemargene for å ta med mellomrom på hver side av det første og siste elementet i diagrammet. Hvis diagrammet viser loddrette streker, kan du for eksempel velge sidemargene-avmerkingsboksen for å konfigurere diagrammet for å vise avstanden mellom kanten av diagrammet og kantene av første og siste stolpene.

  • Bruk dialogboksen minimumskravene for å angi en minimumsverdi for aksen.

  • Bruk maksimum-boksen for å angi en maksimumsverdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise rutenettlinjer i diagrammet, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Merk av for Vis hovedversjoner rutenettlinjer. Hovedversjoner rutenettlinjer vises som heldekkende grå linjene i diagrammet, og er nyttige for å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

  2. Skriv inn et tall som svarer til intervallet som du vil bruke hovedversjoner rutenettlinjene i boksen intervall hovedversjoner rutenettlinjene. Hvis diagrammet viser data i enheter på 100, kan du for eksempel skriver inn 100 for intervallet skal vise hovedversjoner rutenettlinjer.

  3. Bruk listen Aksemerker til å angi om og hvordan aksemerker skal vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

  4. Du kan også legge til et annet sett med rutenettlinjer i diagrammet, merker du av for Vis underordnede rutenettlinjer. Underordnede rutenettlinjer bruker vanligvis mindre intervaller enn hovedversjoner rutenettlinjer.

  5. Skriv inn et tall som svarer til intervallet som du vil bruke mindre rutenettlinjene i boksen intervall underordnede rutenettlinjene.

  6. Bruk den Aksemerker listen for å angi om og hvordan aksemerker vises i diagrammet. Aksemerker vises langs en akse å gjøre det enklere å se omtrentlig diagramverdiene.

 6. Gjør dette:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien dataetiketter og uten indikatorer.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Dataetiketter og uten indikatorer

Inndeling

Prosedyre

Etiketter

 1. Merk av for Vis etiketter til å vise etiketter, for eksempel verdier i diagrammet.

 2. Bruk Etiketten verdilisten for å velge hvilken type etikettene du vil vise. Hvis du for eksempel for å vise verdiene som finnes i datakilden som brukes i diagrammet, og velg Vis standardverdier.

 3. Bruke Skrift-listen til å angi en skrifttype, størrelse og stil for dataetikettene.

 4. Bruke farge-listen til å velge en farge for dataetikettene.

 5. Du kan også endre hvordan dataetikettene vises, kan du bruke Format-listen. Du kan for eksempel velge et bestemt format for datoer, hvis datoer som brukes i diagrammet.

 6. Hvis du vil vise eventuelt dataetiketter i en vinkel i diagrammet i Etikettvinkel-boksen skriver du inn et tall. Tallet du skriver inn tilsvarer hvor mange grader med klokken at du vil vise dataetikettene. Hvis du for eksempel for å vise dataetikettene i en liten, enten nedover vinkel, kan du skrive "10" i boksen Etikettvinkel.

 7. Bruk Etiketten justering-listen til å angi hvor du vil at dataetikettene skal vises i diagrammet. For eksempel for å vise dataetikettene utenfor faktiske diagrammet verdier, velger du utenfor i Etikett-justering-listen.

 8. Gjør dette:

  1. Gå videre til delen Dataindikatorer.

  2. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien hyperkoblinger og verktøytips.

  3. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Dataindikatorer

 1. Merk av for Vis indikatorer til å fremheve data i diagrammet.

 2. Bruk listen Indikatorstil til å velge hvilken type indikator som du vil bruke.

 3. Skriv inn et tall for å angi størrelsen (i piksler) på dataindikatorer som du vil bruke, i boksen Markørstørrelse.

 4. Gjør dette:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel kategorien hyperkoblinger og verktøytips.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Hyperkoblinger og verktøytips

Inndeling

Prosedyre

Hyperkoblinger og Verktøytips

Du kan legge til hyperkoblinger og verktøytips tre typer elementer i diagramwebdelen:

 • En diagramserie (som tilsvarer stolper i et liggende stolpediagram)

 • Diagramforklaringen

 • Dataetiketter i diagrammet

Du kan bruke hyperkoblinger til å styre diagram brukere til andre områder som inneholder tilleggsinformasjon. Du kan bruke verktøytips for å vise kommentarer eller merknader som vil ha mer informasjon i diagrammet.

Obs!: Diagram-brukere kan bare se verktøytips og hyperkoblinger når de holder sine musen over et bestemt diagramelement. Hvis du vil se et verktøytips i serien, eller klikker en hyperkobling i et liggende stolpediagram, kan for eksempel må diagram brukeren plasserer musen over en linje i diagrammet.

 1. Bruk listen Dataserier til å velge dataserien du vil legge til en hyperkobling eller et verktøytips.

  Obs!: Hvis diagrammet inneholder bare én dataserie, inneholder listen Dataserie bare standard.

 2. Bruk Serie hyperkobling-boksen for å angi nettadressen (URL) til et område, for eksempel et nettsted eller et gruppeområde. Hyperkoblingen skal knyttes til serieelementer, for eksempel stolper i et liggende stolpediagram i diagrammet.

 3. Bruk dialogboksen Serie verktøytips for å skrive inn opplysninger, for eksempel et notat, som vises når en diagrammet bruker plasserer musen over et Serieelement, for eksempel en stolpe i et liggende stolpediagram.

 4. Bruk Forklaring hyperkobling-boksen for å angi nettadressen (URL) til et område, for eksempel et nettsted eller et gruppeområde. Hyperkoblingen skal knyttes til diagramforklaringen i diagrammet.

 5. Bruk dialogboksen Forklaring verktøytips for å skrive inn opplysninger, for eksempel et notat, som vises når en diagrammet bruker plasserer musen over diagramforklaringen.

 6. Bruk Etiketten hyperkobling-boksen for å angi nettadressen (URL) til et område, for eksempel et nettsted eller et gruppeområde. Hyperkoblingen skal knyttes til dataetiketter i diagrammet i diagrammet.

 7. Bruk dialogboksen Etikett verktøytips for å skrive inn opplysninger, for eksempel et notat, som vises når en diagrammet bruker plasserer musen over en dataetikett i diagrammet.

 8. Gjør dette:

  1. Klikk en annen kategori, for eksempel Tittel og forklaring-fanen.

  2. Klikk Fullfør for å vise diagrammet i sin side.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×