Opprette et diagram

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Diagrammer viser data i et grafisk format Dette kan hjelpe deg og publikummet ditt med å visualisere relasjoner mellom data. Når du oppretter et diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stablet stående stolpediagram eller et sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D). Når du har opprettet et diagram, kan du tilpasse det ved å bruke hurtigoppsett av diagram eller diagramstiler.

Viktig: Du må ha Excel installert for å opprette eller endre et diagram. Du kan bestille en kopi av Excel på Microsofts nettsted.

Bli kjent med elementene i et diagram

Diagrammer inneholder flere elementer, for eksempel tittel, akseetiketter, forklaring og støttelinjer. Du kan skjule eller vise disse elementene, og du kan også endre plasseringene deres og formateringen.

Et Office-diagram med bildeforklaringer

Bildeforklaring 1 Diagramtittel

Bildeforklaring 2 Tegneområde

Bildeforklaring 3 Forklaring

Bildeforklaring 4 Aksetitler

Bildeforklaring 5 Akseetiketter

Bildeforklaring 6 Aksemerker

Bildeforklaring 7 Støttelinjer

Opprett et diagram

Du kan ikke opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-ark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 3. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen, og deretter lime de inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

For denne diagramtypen

Ordne dataene

Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Sektordiagram

I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

Salg

Første kvartal

25

Andre kvartal

30

Tredje kvartal

45

eller

Første kvartal

Andre kvartal

Tredje kvartal

Salg

25

30

45

Børsdiagram

I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

Åpning

Høyeste

Laveste

Siste

05.01.2002

44

55

11

25

06.01.2002

25

57

12

38

eller

05.01.2002

06.01.2002

Åpning

44

25

Høy

55

57

Lav

11

12

Stengning

25

38

Punktdiagram (XY)

I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-verdier

0,7

1,8

2,6

Y-verdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 2. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

  Merknad: Når du lukker Word-dokumentet som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Endre hvilke diagramakser som fremheves

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Bruk et forhåndsdefinert diagramoppsett

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk oppsettet du vil bruke på Diagrammer-fanen under Hurtigoppsett av diagram.

  Diagram-fanen, gruppen Hurtigoppsett for diagram

  Pek på et oppsett, og klikk deretter Mer PIL NED hvis du vil se flere oppsett.

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Bruk en forhåndsdefinert diagramstil

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. Klikk ønsket stil på Diagrammer-fanen under Diagramstiler.

  Diagram-fanen, Diagramstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

Legg til en diagramtittel

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Diagramtittel under Etiketter, og klikk deretter den du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 4. Merk teksten i Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn en diagramtittel.

Se også

Redigere data i et diagram

Endre et diagram

Diagramtyper

PowerPoint

Diagrammer viser data i et grafisk format. Dette kan hjelpe deg og publikummet ditt med å visualisere relasjoner mellom data. Når du oppretter et diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stablet stående stolpediagram eller et sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D). Når du har opprettet et diagram, kan du tilpasse det ved å bruke hurtigoppsett av diagram eller diagramstiler.

Viktig: Du må ha Excel installert for å opprette eller endre et diagram. Du kan bestille en kopi av Excel på Microsofts nettsted.

Bli kjent med elementene i et diagram

Diagrammer inneholder flere elementer, for eksempel tittel, akseetiketter, forklaring og støttelinjer. Du kan skjule eller vise disse elementene, og du kan også endre plasseringene deres og formateringen.

Et Office-diagram med bildeforklaringer

Bildeforklaring 1 Diagramtittel

Bildeforklaring 2 Tegneområde

Bildeforklaring 3 Forklaring

Bildeforklaring 4 Aksetitler

Bildeforklaring 5 Akseetiketter

Bildeforklaring 6 Aksemerker

Bildeforklaring 7 Støttelinjer

Opprett et diagram

Du kan ikke opprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Diagrammet blir derimot tegnet inn og lagret i et Excel-ark. Hvis du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et nytt ark i Excel. Når du lagrer et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon som inneholder et diagram, lagres diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentasjonen.

 1. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 2. Erstatt eksempeldataene med dataene du vil tegne inn i diagrammet i Excel. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen, og deretter lime de inn over eksempeldataene. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

For denne diagramtypen

Ordne dataene

Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Sektordiagram

I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

Salg

Første kvartal

25

Andre kvartal

30

Tredje kvartal

45

eller

Første kvartal

Andre kvartal

Tredje kvartal

Salg

25

30

45

Børsdiagram

I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

Åpning

Høyeste

Laveste

Siste

05.01.2002

44

55

11

25

06.01.2002

25

57

12

38

eller

05.01.2002

06.01.2002

Åpning

44

25

Høy

55

57

Lav

11

12

Stengning

25

38

Punktdiagram (XY)

I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-verdier

0,7

1,8

2,6

Y-verdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Office-diagram

 2. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

  Merknad: Når du lukker PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Endre hvilke diagramakser som fremheves

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen, Data-gruppen

  Hvis Bytt plott ikke er tilgjengelig

  Bytt plott er bare tilgjengelig når diagrammets Excel-datatabell er åpen, og bare for enkelte diagramtyper.

  1. Klikk diagrammet.

  2. Klikk pilen ved siden av RedigerDiagrammer-fanen under Data, og klikk deretter Rediger data i Excel. Diagram-fanen, Data-gruppen

Bruk et forhåndsdefinert diagramoppsett

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk oppsettet du vil bruke på Diagrammer-fanen under Hurtigoppsett av diagram.

  Diagram-fanen, gruppen Hurtigoppsett for diagram

  Pek på et oppsett, og klikk deretter Mer PIL NED hvis du vil se flere oppsett.

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Bruk en forhåndsdefinert diagramstil

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk ønsket stil på Diagrammer-fanen under Diagramstiler.

  Diagram-fanen, Diagramstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

Legg til en diagramtittel

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Diagramtittel under Etiketter, og klikk deretter den du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Merk teksten i Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn en diagramtittel.

Se også

Redigere data i et diagram

Endre et diagram

Diagramtyper

Animer tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint for Mac

Excel

Diagrammer viser data i et grafisk format. Dette kan hjelpe deg og publikummet ditt med å visualisere relasjoner mellom data. Når du oppretter et diagram, kan du velge blant en rekke diagramtyper (for eksempel et stablet stående stolpediagram eller et sektordiagram med uttrukne sektorer i 3D). Når du har opprettet et diagram, kan du tilpasse det ved å bruke hurtigoppsett av diagram eller diagramstiler.

Merknad: Excel-arbeidsboksgalleriet i Excel for Mac 2011 erstatter den tidligere diagramveiviseren. Excel-arbeidsboksgalleriet åpnes som standard når du åpner Excel. Du kan bla gjennom maler fra galleriet, og opprette en ny arbeidsbok basert på én av dem. Hvis Excel-arbeidsboksgalleriet ikke vises på Fil-menyen, klikker du Ny fra mal.

Bli kjent med elementene i et diagram

Diagrammer inneholder flere elementer, for eksempel tittel, akseetiketter, forklaring og støttelinjer. Du kan skjule eller vise disse elementene, og du kan også endre plasseringene deres og formateringen.

Et Office-diagram med bildeforklaringer

Bildeforklaring 1 Diagramtittel

Bildeforklaring 2 Tegneområde

Bildeforklaring 3 Forklaring

Bildeforklaring 4 Aksetitler

Bildeforklaring 5 Akseetiketter

Bildeforklaring 6 Aksemerker

Bildeforklaring 7 Støttelinjer

Opprett et diagram

 1. I regnearket ordner du dataene du vil tegne inn i et diagram. Se tabellen nedenfor for retningslinjer for hvordan dataene kan ordnes slik at de passer til diagramtypen.

For denne diagramtypen

Ordne dataene

Diagramtyper: Areal, liggende stolpe, stående stolpe, hjul, linje, radar eller overflate

I kolonner eller rader, som vist i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner plasserer du x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Sektordiagram

I én kolonne eller rad med data, og én kolonne eller rad med dataetiketter, som vist i følgende eksempler:

Salg

Første kvartal

25

Andre kvartal

30

Tredje kvartal

45

eller

Første kvartal

Andre kvartal

Tredje kvartal

Salg

25

30

45

Børsdiagram

I kolonner eller rader i følgende rekkefølge, og bruk av navn eller datoer som etiketter, som vist i følgende eksempler:

Åpning

Høyeste

Laveste

Siste

05.01.2002

44

55

11

25

06.01.2002

25

57

12

38

eller

05.01.2002

06.01.2002

Åpning

44

25

Høy

55

57

Lav

11

12

Stengning

25

38

Punktdiagram (XY)

I kolonner setter du inn x-verdier i første kolonne og tilsvarende y-verdier i tilstøtende kolonner, som vist i følgende eksempler:

X-verdier

Y-verdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-verdier

0,7

1,8

2,6

Y-verdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 2. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

 3. Hvis du vil endre antallet rader og kolonner i diagrammet, holder du pekeren over det nedre høyre hjørne av de merkede dataene, og deretter drar du for å merke tilleggsdata. Tabellen i eksemplet nedenfor er utvidet til å omfatte andre kategorier og dataserier.

  Velge flere data for et Excel-diagram

  Tips!: Du kan skjule rader og kolonner i tabellen hvis du vil unngå at data vises i diagrammet.

Endre hvilke diagramakser som fremheves

Når du har opprettet et diagram, vil du kanskje endre måten tabellrader og kolonner tegnes inn i diagrammet på.  Den første versjonen av et diagram kan tegne inn rader med data fra tabellen på diagrammets loddrette akse (verdiaksen) og kolonnene med data på den vannrette aksen (kategoriaksen). I følgende eksempel fremhever diagrammet salg etter instrument.

Diagram som viser salg etter kategori

Hvis du imidlertid vil at diagrammet skal fremheve salg etter måned, kan du reversere måten diagrammet tegnes inn på.

Diagram som viser salg etter måned

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Tegn serie etter rad Tegn serie etter rad eller Tegn serie etter kolonne Tegn serie etter kolonneDiagrammer-fanen under Data.

  Diagram-fanen i Excel, Data-gruppen

Bruk et forhåndsdefinert diagramoppsett

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk oppsettet du vil bruke på Diagrammer-fanen under Hurtigoppsett av diagram.

  Diagram-fanen, gruppen Hurtigoppsett for diagram

  Pek på et oppsett, og klikk deretter Mer PIL NED hvis du vil se flere oppsett.

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre et hurtigoppsett som du har brukt.

Bruk en forhåndsdefinert diagramstil

Diagramstiler er et sett med komplementære farger og effekter som du kan bruke i diagrammet. Når du velger en diagramstil, påvirker endringene hele diagrammet.

 1. Klikk på diagrammet.

 2. Klikk ønsket stil på Diagrammer-fanen under Diagramstiler.

  Diagram-fanen, Diagramstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

  Trykk + KOMMANDO Z hvis du umiddelbart vil angre en stil du har tatt i bruk.

Legg til en diagramtittel

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Diagramtittel under Etiketter, og klikk deretter den du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Etiketter-gruppen

 3. Merk teksten i Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn en diagramtittel.

Se også

Redigere data i et diagram

Endre et diagram

Diagramtyper

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×