Opprette et Visio-organisasjonskart

Opprette et Visio-organisasjonskart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et organisasjonskart er et diagram over et rapporteringshierarki som vanligvis brukes til å vise relasjoner mellom ansatte, titler og grupper.

Organisasjonskart kan variere fra enkle diagrammer, som i illustrasjonen nedenfor, til store og avanserte diagrammer som er basert på informasjon fra en ekstern datakilde. Figurene i organisasjonskartet kan vise grunnleggende informasjon, for eksempel navn og tittel, eller detaljer som avdeling og kostsenter. Du kan til og med legge til bilder i figurene i organisasjonskartet.

Organisasjonskart

Opprette et enkelt organisasjonskart

Denne metoden er best for å opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt.

 • Pek på Nyfil-fanen, klikk Organisasjonskart, Organisasjonskart og klikk deretter Opprett.

 • Bruke forhåndsutfylt hierarkiske organisasjonskartet for å identifisere medlemmer i organisasjonen.

 • Obs!: For informasjon om hvordan du legger til flere data på figurene, kan du se legge til data til figurer.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Denne metoden er best hvis standard informasjonsfeltene ikke dekker dine behov, og du ikke allerede har dataene i et annet program.

 1. Pek på Nyfil-fanen, klikk Organisasjonskart, Organisasjonskart og klikk deretter Opprett.

 2. Merk Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 3. Merk Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du merker Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker Tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notisblokk-side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du må beholde kolonnene Navn og Rapporter til, men du kan endre, slette elle legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Opprette et organisasjonskart automatisk ved å bruke en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil ta med i organisasjonskartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene hva som helst. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du angi hvilke kolonner (eller feltnavn) som skal inneholde navnet, IDen og hvem det skal rapporteres til.

  • Navn på ansatt    Måten navn på ansatte vises i dette feltet på er den samme måten de vil vises på i organisasjonskartfigurene.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, må du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ID-nummer for ansatt, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Denne feltet må inneholde den unike identifikatoren for hver leder, samme om denne identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst på organisasjonskartet.

 2. Pek på Nyfil-fanen, klikk Organisasjonskart, Organisasjonskart og klikk deretter Opprett.

 3. Merk Informasjon som allerede er lagret i en fil eller database på den første siden i veiviseren.

 4. Klikk Neste, og følg de gjenstående trinnene i veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du kan gjenspeile endringene i strukturen til en organisasjon ved å oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt kart. Hvis du genererer et nytt kart, inkluderes ingen tilpasninger som ble utført i det første kartet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges til igjen for at kartet skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Opprette et enkelt organisasjonskart

Denne metoden er best når du skal opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt. Standardfeltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Organisasjonskart.

 • I sjablongen Organisasjonskartfigurer i Figurer-vinduet, drar du figuren på øverste nivå i organisasjonen, for eksempel Direktør, bort på siden.

 • Når du har merket figuren, skriver du et navn og en tittel for figuren. Organisasjonen har kanskje en direktør som for eksempel heter Tosh Meston, som innehar tittelen President.

  Obs!: For informasjon om hvordan du legger til flere data på figurene, kan du se legge til data til figurer.

 • Dra en figur for den første underordnede personen bort på den overordnede figuren, i sjablongen Organisasjonskartfigurer i Figurer-vinduet. Da kobles de to automatisk i et hierarki.

  Tips!: Du kan generere koblingene ved å slippe den underordnede figuren i midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Denne metoden er best hvis standard informasjonsfeltene ikke dekker dine behov, og du ikke allerede har dataene i et annet program.

 1. Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 2. Merk Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 3. Merk Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du merker Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker Tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notisblokk-side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du må beholde kolonnene Navn og Rapporter til, men du kan endre, slette elle legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Opprette et organisasjonskart automatisk ved å bruke en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil ta med i organisasjonskartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene hva som helst. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du angi hvilke kolonner (eller feltnavn) som skal inneholde navnet, IDen og hvem det skal rapporteres til.

  • Navn på ansatt    Måten navn på ansatte vises i dette feltet på er den samme måten de vil vises på i organisasjonskartfigurene.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, må du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ID-nummer for ansatt, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Denne feltet må inneholde den unike identifikatoren for hver leder, samme om denne identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst på organisasjonskartet.

 2. Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 3. Merk Informasjon som allerede er lagret i en fil eller database på den første siden i veiviseren.

 4. Klikk Neste, og følg de gjenstående trinnene i veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du kan gjenspeile endringene i strukturen til en organisasjon ved å oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt kart. Hvis du genererer et nytt kart, inkluderes ingen tilpasninger som ble utført i det første kartet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges til igjen for at kartet skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Opprette et enkelt organisasjonskart

Denne metoden er best når du skal opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt. Standardfeltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Velg Ny og ForretningFil-menyen, og klikk deretter Organisasjonskart.

 • I sjablongen Organisasjonskartfigurer i Figurer-vinduet, drar du figuren på øverste nivå i organisasjonen, for eksempel Direktør, bort på siden.

 • Når du har merket figuren, skriver du et navn og en tittel for figuren. Organisasjonen har kanskje en direktør som for eksempel heter Tosh Meston, som innehar tittelen President.

  Obs!: For informasjon om hvordan du legger til flere data på figurene, kan du se legge til data til figurer.

 • Dra en figur for den første underordnede personen bort på den overordnede figuren, i sjablongen Organisasjonskartfigurer i Figurer-vinduet. Da kobles de to automatisk i et hierarki.

  Tips!: Du kan generere koblingene ved å slippe den underordnede figuren i midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Denne metoden er best hvis standard informasjonsfeltene ikke dekker dine behov, og du ikke allerede har dataene i et annet program.

 1. Velg Ny og ForretningFil-menyen, og klikk deretter veiviseren for organisasjonskart.

 2. Merk Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 3. Merk Excel eller Tekst med skilletegn, skriv et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du merker Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker Tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notisblokk-side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hvilken type informasjon du skal ta med, og skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du må beholde kolonnene Navn og Rapporter til, men du kan endre, slette elle legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Opprette et organisasjonskart automatisk ved å bruke en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil ta med i organisasjonskartet, allerede er i et dokument, for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for navn på ansatte, unike IDer og hvem som rapporterer til hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene hva som helst. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du angi hvilke kolonner (eller feltnavn) som skal inneholde navnet, IDen og hvem det skal rapporteres til.

  • Navn på ansatt    Måten navn på ansatte vises i dette feltet på er den samme måten de vil vises på i organisasjonskartfigurene.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unikt, må du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ID-nummer for ansatt, for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Denne feltet må inneholde den unike identifikatoren for hver leder, samme om denne identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst på organisasjonskartet.

 2. Velg Ny og ForretningFil-menyen, og klikk deretter veiviseren for organisasjonskart.

 3. Merk Informasjon som allerede er lagret i en fil eller database på den første siden i veiviseren.

 4. Klikk Neste, og følg de gjenstående trinnene i veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for flesteparten av sidene i veiviseren. Du får tilgang til hjelpen ved å trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Til toppen av siden

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du kan gjenspeile endringene i strukturen til en organisasjon ved å oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt kart. Hvis du genererer et nytt kart, inkluderes ingen tilpasninger som ble utført i det første kartet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges til igjen for at kartet skal se likt ut.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×