Opprette et Visio-organisasjonskart

Opprette et Visio-organisasjonskart

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et organisasjonskart (organisasjonskart) er en skjematisk fremstilling av et rapportering hierarki som brukes ofte til å vise relasjoner mellom ansatte, titler og grupper.

Organisasjonskart kan variere fra enkle diagrammer, som vist i illustrasjonen nedenfor til store og avanserte diagrammer som er basert på informasjon fra en ekstern datakilde. Figurene i organisasjonskartet kan vise grunnleggende informasjon som navn og tittel eller detaljene, for eksempel avdeling og kostnader center. Du kan også legge til bilder figurene i organisasjonskartet.

Organisasjonskart

Opprette et enkelt organisasjonskart

Når du vil opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt, følger du disse trinnene:

 1. fil-fanen, pek på Ny, klikk Organisasjonskart, velg Metrisk enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter Opprett.

 2. Når du ser dialogboksen Veiviser for organisasjonskart Hvis du vil opprette bare et enkelt organisasjonskart alene med standard informasjonsfelt, klikker du Avbryt.

 3. Alternativer i kategorien Organisasjonskart vise ulike typer figurer, som du kan bruke for medlemmer i organisasjonen basert på plasseringene.

  Obs!: For informasjon om hvordan du legger til flere data på figurene, kan du se legge til data til figurer.

 4. Hvis du vil automatisk koble figurene, dra underordnede figurer bort på overordnede figurer i henhold til organisasjonshierarki, eller du kan velge å koble manuelt ved hjelp av koblingsfigurer. Skriv inn et navn og tittel for hver av dem, og også legge til et bilde av medlemmer Hvis du vil bruke.

 5. Du kan ordne oppsett for organisasjonskart, avstanden mellom figurene, høyden og bredden på figurer ved hjelp av de forskjellige kommandoer og alternativer i kategorien Organisasjonskart.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Du kan bruke denne metoden hvis du vil endre eller legge til mer informasjon og standard informasjonsfelt, og du ikke allerede har data i en annen fil.

 1. fil-fanen, pek på Ny, klikk Organisasjonskart, velg Metrisk enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter Opprett.

 2. Velg informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i Veiviseren for organisasjonskart, og klikk deretter Neste.

 3. Velg Excel- eller tekst med skilletegn, Skriv inn et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notepad side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hva slags informasjon skal tas med, og Skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Slett ikke navn og Reports_to kolonner, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner du må kanskje for organisasjonskartet.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk-fil etter å ha lagt informasjonen din, og klikk deretter Neste å fortsette.

 6. Velg Finn mappen som inneholder bildene organisasjonen Ellers hvis du vil ta med bilder på organisasjonskartet, velg ikke Inkluder bilder i organisasjonskartet. Følg de gjenværende instruksjonene på denne siden, og klikk deretter Neste å fortsette.

 7. På den siste siden i veiviseren, kan du angi hvor mye av organisasjonen skal vises på hver side. Du kan velge jeg ønsker å angi hvor mye av organisasjonen skal vises på hver side, eller du kan la veiviseren definere hver side automatisk ved å velge jeg vil at veiviseren skal brytes automatisk mitt organisasjonskart på tvers av sidene.

 8. Hvis du vil hyperkobling og synkronisere ansatt figuren på tvers av sidene, velger du alternativene hyperkoblingsfigur ansatte på tvers av sidene og Synkroniser ansatt figuren på tvers av sidene.

 9. Når du har angitt alle valgene, klikker du Fullfør.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Automatisk opprette et organisasjonskart ved hjelp av en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjonskartet, allerede er i et dokument som et Microsoft Office Excel-regneark, Microsoft Exchange Server-mappe, en ODBC-kompatibel datakilde eller en Org Plus tekstfil.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for ansattnavn, unike IDer og hvem som rapporterer hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene det du ønsker. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unike, kan du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. fil-fanen, pek på Ny, klikk Organisasjonskart, velg Metrisk enheter eller Amerikanske enheter, og klikk deretter Opprett.

 3. Velge informasjon som allerede er lagret i en fil eller database på den første siden i veiviseren, og klikk deretter Neste å fortsette.

 4. Velg filtypen der organisasjonsinformasjon er lagret i ved å klikke Bla gjennom, og deretter Bla gjennom til plasseringen for denne filen. Velg språket du vil bruke på diagramveiviseren, og klikk deretter Neste å fortsette.

 5. På neste side i veiviseren, merker du kolonnen (aktivitetsfelt) i datafilen som inneholder informasjonen som definerer organisasjonen for eksempel navn, rapporterer til og Fornavn. Klikk Neste å fortsette.

 6. Du kan definere hvilke bestemte felt som skal vises ved hjelp av knappene Legg til og fjerne og visningsrekkefølgen for feltene ved hjelp av opp og ned-knappene på den neste siden i veiviseren. Klikk Neste å fortsette.

 7. På neste side i veiviseren, kan du velge feltene fra datafilen som du vil legge til figurene i organisasjonskartet som figurdatafelt. Klikk Neste å fortsette.

 8. Velg Finn mappen som inneholder bildene organisasjonen Ellers hvis du vil ta med bilder på organisasjonskartet, velg ikke Inkluder bilder i organisasjonskartet. Følg de gjenværende instruksjonene på denne siden, og klikk deretter Neste å fortsette.

 9. På den siste siden i veiviseren, kan du angi hvor mye av organisasjonen skal vises på hver side. Du kan velge jeg ønsker å angi hvor mye av organisasjonen skal vises på hver side, eller du kan la veiviseren definere hver side automatisk ved å velge jeg vil at veiviseren skal brytes automatisk mitt organisasjonskart på tvers av sidene.

 10. Hvis du vil hyperkobling og synkronisere ansatt figuren på tvers av sidene, velger du alternativene hyperkoblingsfigur ansatte på tvers av sidene og Synkroniser ansatt figuren på tvers av sidene.

 11. Når du har angitt alle valgene, klikker du Fullfør.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du gjenspeiler endringene i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, vises ingen tilpasninger som er gjort i tidligere diagrammet i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges igjen for å gjøre diagrammene ligne.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Opprette et enkelt organisasjonskart

Denne metoden er best for å opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt. Standardfeltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Organisasjonskart.

 • Dra figuren på øverste nivå i organisasjonen, for eksempel Direktør, bort på siden fra sjablongen Organisasjonskartfigurer i figurer-vinduet.

 • Merk figuren, skriver du inn et navn og tittel for figuren. Du må kanskje ledelsen med navnet Tosh Meston, som inneholder tittelen på direktør.

  Obs!: For informasjon om hvordan du legger til flere data på figurene, kan du se legge til data til figurer.

 • Dra en figur fra sjablongen Organisasjonskartfigurer i figurer-vinduet for den første underordnede personen til den overordnede figuren. To i et hierarki kobles automatisk.

  Tips!: Hvis du vil generere koblingene, må du slipper den underordnede figuren på midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Denne metoden er best hvis informasjon standardfeltene ikke passer til det du trenger, og du allerede har ikke data i et annet program.

 1. Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 2. Velg Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter på Neste.

 3. Velg Excel- eller tekst med skilletegn, Skriv inn et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notepad side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hva slags informasjon skal tas med, og Skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du trenger å beholde navnet og rapporter til kolonnene, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Automatisk opprette et organisasjonskart ved hjelp av en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjonskartet allerede er i et dokument for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for ansattnavn, unike IDer og hvem som rapporterer hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene det du ønsker. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unike, kan du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. Velg Nyfil-fanen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 3. Velg informasjon som allerede er lagret i en fil eller en database på den første siden i veiviseren.

 4. Klikk Neste, og følg de gjenværende trinnene i veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du gjenspeiler endringene i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, vises ingen tilpasninger som er gjort i tidligere diagrammet i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges igjen for å gjøre diagrammene ligne.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Opprette et enkelt organisasjonskart

Denne metoden er best for å opprette et lite organisasjonskart med standard informasjonsfelt. Standardfeltene er:

 • Avdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Tittel

 • E-post

 • Velg Nyfil-menyen, pek på Business, og klikk deretter Organisasjonskart.

 • Dra figuren på øverste nivå i organisasjonen, for eksempel Direktør, bort på siden fra sjablongen Organisasjonskartfigurer i figurer-vinduet.

 • Merk figuren, skriver du inn et navn og tittel for figuren. Du må kanskje ledelsen med navnet Tosh Meston, som inneholder tittelen på direktør.

 • Dra en figur fra sjablongen Organisasjonskartfigurer i figurer-vinduet for den første underordnede personen til den overordnede figuren. To i et hierarki kobles automatisk.

  Tips!: Hvis du vil generere koblingene, må du slipper den underordnede figuren på midten av den overordnede figuren.

 • Du fullfører organisasjonskartet ved å fortsette å dra underordnede figurer bort på overordnede figurer og skrive et navn og en tittel for hver av dem.

Opprette et organisasjonskart automatisk fra en ny datatabell

Denne metoden er best hvis informasjon standardfeltene ikke passer til det du trenger, og du allerede har ikke data i et annet program.

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 2. Velg Informasjon som jeg angir ved hjelp av veiviseren på den første siden i veiviseren, og klikk deretter på Neste.

 3. Velg Excel- eller tekst med skilletegn, Skriv inn et navn for den nye filen, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du velger Excel, åpnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du merker tekst med skilletegn, åpnes en Microsoft Notepad side med eksempeltekst.

 4. Når Excel eller Notisblokk åpnes, bruker du eksempelteksten som et eksempel på hva slags informasjon skal tas med, og Skriv informasjonen over eksempelteksten.

  Viktig!: Du trenger å beholde navnet og rapporter til kolonnene, men du kan endre, slette eller legge til andre kolonner.

 5. Avslutt Excel eller Notisblokk, og fullfør deretter veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Automatisk opprette et organisasjonskart ved hjelp av en eksisterende datakilde

Denne metoden er best hvis informasjonen du vil inkludere i organisasjonskartet allerede er i et dokument for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontroller at tabellen eller regnearket inneholder kolonner for ansattnavn, unike IDer og hvem som rapporterer hvem.

  Obs!: Du kan kalle kolonnene det du ønsker. Når du kjører veiviseren for organisasjonskart, kan du identifisere hvilke kolonner (eller feltnavn) som inneholder navn, ID og rapport til.

  • Ansattnavn    Hvordan den ansattes navn vises i dette feltet er måten det vises på figurene i organisasjonskartet.

  • Unik identifikator    Hvis hvert navn ikke er unike, kan du ta med en kolonne med en unik identifikator, for eksempel et ansatt-ID-nummer for hver ansatt.

  • Hvem den ansatte rapporterer til    Dette feltet må inneholde en unik identifikator for hver leder, enten identifikatoren er et navn eller et ID-nummer. La dette feltet være tomt for den ansatte som er øverst i organisasjonskartet.

 2. Velg Nyfil-menyen, pek på Business, og klikk deretter Veiviser for organisasjonskart.

 3. Velg informasjon som allerede er lagret i en fil eller en database på den første siden i veiviseren.

 4. Klikk Neste, og følg de gjenværende trinnene i veiviseren.

  Obs!: Hjelp er tilgjengelig for de fleste sidene i veiviseren. Hvis du trenger hjelp, kan du trykke F1 eller klikke Hjelp-knappen.

Til toppen av siden

Vise grupper ved å bruke grupperamme eller prikkede linjer

Når du oppretter et organisasjonskart, kan du omorganisere informasjonen for å gjenspeile virtuelt team relasjoner. Flytte relaterte figurer i nærheten av hverandre, og legge til stiplede koblinger for å vise sekundær rapportering strukturer, eller bruke Grupperamme figuren for å utheve et virtuelt team. Rapporten prikket linje oppfører seg som en vanlig kobling. Den grupperamme er i utgangspunktet en endret rektangulær figur som du kan bruke til visuelt gruppere og navn for avdelinger.

Organisasjonskart med Grupperamme og forhold med pikket linje

Oppdatere genererte organisasjonskart

Du gjenspeiler endringene i strukturen i en organisasjon, må du oppdatere organisasjonskartet manuelt eller generere et nytt diagram. Hvis du genererer et nytt diagram, vises ingen tilpasninger som er gjort i tidligere diagrammet i det nye diagrammet. Hvis temaer eller bilder ble lagt til figurer, må de legges igjen for å gjøre diagrammene ligne.

Hvis figurene er koblet til data, oppdateres dataene vanligvis når du kjører Oppdater Data, men bare i eksisterende figurer. Oppdatering av data ikke legge til eller fjerne figurer.

Se også

Video: opprette et organisasjonskart

Opprette et organisasjonskart automatisk fra ansattdata

Opprette et organisasjonskart uten eksterne data

Vise eller skjule informasjon i en Visio-organisasjonskart

Stille opp figurene i organisasjonskartet

Dele organisasjonskartet over flere sider

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×