Opprette et Venn-diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette en SmartArt-grafikk som bruker et oppsett for Venn-diagram i Excel, Outlook, PowerPoint og Word. Venn-diagrammer er ideelt for som illustrerer likhetene og forskjellene mellom flere forskjellige grupper eller konsepter.

Oversikt over Venn-diagrammer

I et Venn-diagram brukes overlappende sirkler til å illustrere likheter, forskjeller og relasjoner mellom begreper, ideer, kategorier eller grupper. Likheter mellom grupper representeres i de overlappende delene av sirklene, mens forskjeller representeres i de delene av sirklene som ikke overlapper hverandre.

Et Venn-diagram

1 hver stor gruppe representeres av en av sirklene.

2 hvert overlappende område representerer likheter mellom to store grupper eller mindre grupper som hører til de to større gruppene.

Hva du vil gjøre?

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  SmartArt under Illustrasjoner i kategorien Sett inn

  Et eksempel på Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn i PowerPoint 2013

 2. Klikk Relasjon i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, klikk et Venn-diagramoppsett (for eksempel Grunnleggende venn-diagram), og klikk deretter OK.

  Grunnleggende Venn-diagram, oppsett for SmartArt-grafikk
  Oppsettet Grunnleggende venn-diagram

Legge til tekst i hovedsirklene

 1. Velge en figur i en SmartArt-grafikk

 2. Gjør noe av følgende:

  • Klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og skriv deretter inn teksten (eller velg et punkt og skriv inn teksten).

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i tekstruten, og lim deretter inn teksten.

  • Klikk i en sirkel i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

  Obs!: Hvis Tekst-ruten ikke vises, kan du åpne den ved å klikke kontrollen til venstre for SmartArt-grafikken.

  Tekstrutekontroll

Legge til tekst i de overlappende delene av sirklene

Du kan ikke legge til tekst i de overlappende delene av et Venn-diagram fra tekstruten. Du kan i stedet sette inn tekstbokser og plassere dem over de overlappende områdene.

I Excel, Outlook og Word:

 1. I Tekst-gruppen på fanen Sett inn:

  • I Excel klikker du Tekstboks.

  • I Outlook klikker du Tekstboks, og deretter klikker du Tegn tekstboks.

  • I Word klikker du Tekstboks, og deretter klikker du Tegn tekstboks nederst i galleriet.

 2. Gjør deretter følgende:

  • Klikk og dra i en overlappende sirkel. Tegn ønsket størrelse på tekstboksen.

  • Hvis du vil legge til tekst, klikker du i boksen og skriver.

  • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen fra hvit til fargen til den overlappende sirkelen, høyreklikker du tekstboksen, og deretter velger du Formater figur.

  • I Formater figur-ruten under Fyll, velger du Uten fyll.

  • Hvis du vil slette linjene rundt tekstboksen, velger du tekstboksen, klikker Linje i Formater figur-ruten, og deretter velger du Ingen linje.

   Obs!: 

   • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når markøren blir til kryssende piler ( Pil med fire hoder ).

   • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

I PowerPoint:

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. Klikk og dra i en overlappende sirkel. Tegn ønsket størrelse på tekstboksen.

 3. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i boksen og skriver.

 1. Klikk den eksisterende sirkelen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 2. Klikk pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis SmartArt-verktøy eller fanen Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikken. Det kan være at du må dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne fanen Utforming.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en sirkel etter den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en sirkel før den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

Obs!: 

 • Hvis du vil legge til en sirkel i Venn-diagrammet, eksperimenterer du med å legge til figuren før eller etter den merkede sirkelen for å plassere den nye sirkelen som ønsket.

 • Hvis du vil legge til en sirkel fra tekstruten, klikker du en eksisterende sirkel, flytter pekeren før eller etter teksten der du vil legge til sirkelen, og trykker deretter ENTER.

 • Hvis du vil slette en sirkel i et Venn-diagram, klikker du sirkelen du vil slette, og deretter trykker du DEL.

 • Hvis du vil flytte en sirkel, klikker du sirkelen, og deretter drar du den til et nytt sted.

 • Hvis du vil flytte sirkelen i svært små intervaller, holder du nede CTRL mens du trykker piltastene på tastaturet.

 1. Høyreklikk Venn-diagrammet du vil endre.

 2. Klikk et oppsettalternativ i Oppsett-gruppen på fanen Utforming under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ, endres SmartArt-grafikken til å vise en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut med dette oppsettet. Velg ønsket oppsett.

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner i en sekvens, klikker du Lineært venn-diagram.

   Lineært Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner med vekt på vekst eller gradering, klikker du Stablet venn-diagram.

   Stablet Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner og relasjoner til en sentral idé, klikker du Venn-strålediagram.

   Venn-strålediagram

Du kan raskt gi SmartArt-grafikken et designerpreg og profesjonelt utseende ved å endre fargene på Venn-diagrammet. Du kan også legge til effekter som nyanser, myke kanter eller 3D.

Du kan bruke fargekombinasjoner som du henter fra temafarger til sirklene i SmartArt-grafikken.

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 • Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Endre farger-alternativet i gruppen SmartArt-stiler

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikken.

Tips!: Når du holder pekeren over et miniatyrbilde, kan du se hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

Endre linjefargen eller -stilen kanten på en sirkel

 1. Høyreklikk kanten på sirkelen du vil endre i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Formater figur.

 2. Hvis nødvendig, klikker du pilen ved siden av Linje i Formater figur-gruppen, for å vise alle alternativene, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen til sirkelen, klikker du Farge Fargevelger , og deretter klikker du fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre stilen på kantlinjen til sirkelen, velger du ønsket linjestil, for eksempel Gjennomsiktighet, Bredde eller Strektype.

Endre bakgrunnsfargen i en sirkel i et Venn-diagram

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 1. Høyreklikk kanten til en sirkel, og klikk deretter Formater figur.

 2. Klikk Heldekkende fyll under Fyll i Formater figur-ruten.

 3. Klikk Farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre bakgrunnen til en farge som ikke ligger i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil ha på fanen Standard, eller du blander din egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil øke gjennomsiktigheten til figurene i diagrammet. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D-rotasjon, som du kan bruke på sirklene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt uttrykk.

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 • Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Gruppen SmartArt-stiler i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen .

Obs!: 

 • Når du holder pekeren over et miniatyrbilde, kan du se hvordan SmartArt-stilen påvirker SmartArt-grafikken.

Tips!: Hvis du bruker PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016, kan du animere et Venn-diagram Hvis du vil fremheve hver sirkel. For mer informasjon, kan du se Animer SmartArt-grafikk.

Se også

Lage en SmartArt-grafikk

Finne ut mer om SmartArt-grafikk

Endre fargen på en figur, kantlinje eller hele SmartArt-grafikken

Legge til figurer

Hva du vil gjøre?

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  Figurer-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Klikk Relasjon i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, klikk et Venn-diagramoppsett (for eksempel Grunnleggende venn-diagram), og klikk deretter OK.

Legge til tekst i hovedsirklene

 1. Velg SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Tekst-ruten i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy.
  Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy
  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy eller Utforming-fanen, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikker du SmartArt-grafikken for å åpne kategorien Utforming.

 3. Gjør ett av følgende:

 4. Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

 5. Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

 6. Klikk i en sirkel i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

 7. I tekst-ruten under Skriv inn tekst her, Velg et punkt og Skriv inn teksten.

Obs!: Du kan også åpne tekstruten ved å klikke kontrollen.

tekstrutekontroll

Legge til tekst i de overlappende delene av sirklene

Du kan ikke legge til tekst i de overlappende delene av et Venn-diagram fra tekstruten. Du kan i stedet sette inn tekstbokser og plassere dem over de overlappende områdene.

Hvis du vil sette inn en tekstboks, gjør du følgende:

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. Dra for å tegne en tekstboks.

 3. Merk tekstboksen, og Skriv inn teksten.

 4. Plasser tekstboksen over sirklene overlappende dataområdet.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen sirkel til.

 2. Klikk den eksisterende sirkelen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis SmartArt-verktøy eller fanen Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikken. Det kan være at du må dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne fanen Utforming.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en sirkel etter den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en sirkel før den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

 • Hvis du vil legge til en sirkel i Venn-diagrammet, eksperimenterer du med å legge til figuren før eller etter den merkede sirkelen for å plassere den nye sirkelen som ønsket.

 • Hvis du vil legge til en sirkel fra tekstruten, klikk en eksisterende sirkelen, flytter pekeren før eller etter teksten der du vil legge til sirkelen, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil slette en sirkel i et Venn-diagram, klikker du sirkelen du vil slette, og trykk deretter Slett.

 • Hvis du vil flytte en sirkel, klikker du sirkelen, og deretter drar du den til et nytt sted.

 • Hvis du vil flytte sirkelen i svært små intervaller, holder du nede CTRL mens du trykker piltastene på tastaturet.

 1. Høyreklikk Venn-diagram som du vil endre, og klikk deretter Endre oppsett.

 2. Klikk relasjoner i den venstre ruten i dialogboksen Velg en SmartArt-grafikk, og gjør ett av følgende i ruten til høyre:

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner i en sekvens, klikker du Lineært venn-diagram.

   Lineært Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner med vekt på vekst eller gradering, klikker du Stablet venn-diagram.

   Stablet Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner og relasjoner til en sentral idé, klikker du Venn-strålediagram.

Obs!: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikk ved å klikke på et oppsettalternativ i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ, endres SmartArt-grafikken til å vise en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut med dette oppsettet.

Du kan raskt legge til en utseende og polsk i SmartArt-grafikken, kan du Endre fargene i et Venn-diagram. Du kan også legge til effekter, for eksempel glød, myke kanter eller 3D-effekter.

Du kan bruke fargekombinasjoner som du henter fra temafarger til sirklene i SmartArt-grafikken.

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 1. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Gruppen SmartArt-stiler i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikken.

Tips!: Når du holder pekeren over et miniatyrbilde, kan du se hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

Endre linjefargen eller -stilen kanten på en sirkel

 1. Høyreklikk kanten på sirkelen du vil endre i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Formater figur.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Formater figur:

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen til sirkelen, klikker du Linjefarge i ruten til venstre i Linjefarge-ruten, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen til sirkelen, klikk Linjestil i den venstre ruten i Linjestil-ruten, og velg deretter ønsket linjestil.

Endre bakgrunnsfargen i en sirkel i et Venn-diagram

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 1. Høyreklikk kanten til en sirkel, og klikk deretter Formater figur.

 2. I dialogboksen Formater figur, klikk Fyll i den venstre ruten, og klikk deretter heldekkende fyll i Fyll -ruten.

 3. Klikk Farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil endre bakgrunnen til en farge som ikke ligger i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil ha på fanen Standard, eller du blander din egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil øke gjennomsiktigheten til figurene i diagrammet. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D-rotasjon, som du kan bruke på sirklene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt uttrykk.

Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 1. Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Gruppen SmartArt-stiler i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Mer-knappen Mer-knappen .

 • Når du holder pekeren over et miniatyrbilde, kan du se hvordan SmartArt-stilen påvirker SmartArt-grafikken.

Hvis du bruker PowerPoint 2010, kan du animere et Venn-diagram Hvis du vil fremheve hver sirkel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan animere SmartArt-grafikk, kan du se Animer SmartArt-grafikken.

 1. Klikk Venn-diagram som du vil animere.

 2. Klikk mer-knappen- Mer-knappen i animasjon-gruppen i kategorien animasjoner, og klikk deretter animasjonen du vil bruke.

 3. Klikk Alternativer for effekt Hvis du vil at hver sirkel i Venn-diagram angi i rekkefølge, i kategorien animasjoner i gruppen animasjon, og klikk deretter Én etter én.

Obs!: Hvis du kopierer et Venn-diagram som har brukt en animasjon på den til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

Se også

Lage en SmartArt-grafikk

Hva du vil gjøre?

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. Klikk Relasjon i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, klikk et Venn-diagramoppsett (for eksempel Grunnleggende venn-diagram), og klikk deretter OK.

 3. Hvis du vil skrive inn tekst for å definere en sirkel, gjør du ett av følgende:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Obs!: Klikk kontrollen hvis tekstruten ikke vises.

   tekstrutekontroll

  • Klikk i en sirkel i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen sirkel til.

 2. Klikk den eksisterende sirkelen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk på pilen under Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Legge til en figur

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikken.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til figur etter hvis du vil sette inn en sirkel etter den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

  • Klikk Legg til figur før hvis du vil sette inn en sirkel før den merkede sirkelen og som skal overlappe den merkede sirkelen.

 • Når du skal legge til en sirkel i et Venn-diagram, kan du eksperimentere med å legge til figuren før eller etter den merkede sirkelen å få plasseringen du vil bruke for den nye figuren. Det er enkelt å løse vanlige SmartArt-feil.

 • Hvis du vil legge til en sirkel fra tekst-ruten, klikker du en eksisterende sirkelen, Flytt markøren før eller etter teksten der du vil legge til sirkelen, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil slette en sirkel i et Venn-diagram, klikker du sirkelen du vil slette, og trykk deretter Slett.

 • Hvis du vil flytte en sirkel, klikker du sirkelen, og deretter drar du den til et nytt sted.

 • Hvis du vil flytte sirkelen i svært små intervaller, holder du nede CTRL mens du trykker piltastene på tastaturet.

 1. Høyreklikk Venn-diagram som du vil endre, og klikk deretter Endre oppsett.

 2. Klikk relasjoner, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner i en sekvens, klikker du Lineært venn-diagram.

   Lineært Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner med vekt på vekst eller gradering, klikker du Stablet venn-diagram.

   Stablet Venn-diagram

  • Hvis du vil vise overlappende relasjoner og relasjoner til en sentral idé, klikker du Venn-strålediagram.

Obs!: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikk ved å klikke på et oppsettalternativ i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ, endres SmartArt-grafikken til å vise en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut med dette oppsettet.

Du kan raskt legge til en utseende og polsk i SmartArt-grafikken, kan du endre fargene eller bruke en SmartArt-stil på et Venn-diagram. Du kan også legge til effekter, for eksempel glød, myke kanter eller 3D-effekter. Hvis du bruker PowerPoint 2007-presentasjoner, kan du animere et Venn-diagram.

Du kan bruke fargekombinasjoner som du henter fra temafarger til sirklene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – Venn

  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy- eller Utforming-fanene, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikk.

Tips!: Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

Endre linjefargen eller -stilen kanten på en sirkel

 1. Høyreklikk kanten på sirkelen du vil endre i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Formater figur.

 2. Hvis du vil endre fargen på kantlinjen til sirkelen, klikker du Linjefargen, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

 3. Hvis du vil endre stilen på kantlinjen til sirkelen, klikk Linjestil, og velg deretter ønsket linjestil du vil bruke.

Endre bakgrunnsfargen i en sirkel i et Venn-diagram

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Høyreklikk kanten til en sirkel, og klikk deretter Formater figur.

 3. Klikk på Fyll, og deretter på Heldekkende fyll.

 4. Klikk Farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

Hvis du vil endre bakgrunnen til en farge som ikke ligger i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil ha på fanen Standard, eller du blander din egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres hvis du senere endrer dokumenttema.

Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på sirklene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk på SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Klikk på den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – Venn

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen .

Hvis du bruker Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du animere et Venn-diagram Hvis du vil fremheve hver sirkel.

 1. Klikk Venn-diagram som du vil animere.

 2. Klikk på Animer i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen, og klikk deretter på En etter en.

  Bilde av kategorien Animasjoner

Obs!: Hvis du kopierer et Venn-diagram som har brukt en animasjon på den til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

Se også

Lage en SmartArt-grafikk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×