Opprette et UML-samarbeidsdiagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Samarbeidsdiagrammet viser et sett med objekter og meldingene de sender for å utføre en operasjon

Bildeforklaring 1 Objektets statusangivelse strengen er understreket, noe som indikerer at objektet er en forekomst i en Klassifisererrolle-figur. Du kan også inneholde objektnavn før kolon.

Bildeforklaring 2 Koblinger eller Tilknytningsrolle, angir relasjoner, og med pilspisser kan også angi navigerbarhet.

Bildeforklaring 3 Dobbeltklikk en kobling, og klikk deretter melding for å definere en melding som flyter langs en kobling. Nummerere prosedyremeldinger i samsvar med anrop nestenivåer.

Bildeforklaring 4 Den første meldingen kommer alltid fra utenfor konteksten du tar med i diagrammet.

 1. Velg NyFil-menyen, velg Programvare, og klikk deretter UML-modelldiagram.

 2. I trevisning høyreklikker du pakke der du vil ha samarbeidsdiagram, velger Ny og klikker Samarbeidsdiagram.

  En tom side vises, og sjablongen UML-samarbeid blir øverste sjablong. Arbeidsområdet viser Samarbeid som vannmerke. Et ikon som representerer diagrammet, legges til i trevisningen i Modellutforsker.

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, velger du VisUML-menyen og klikker Modellutforsker.

 3. For hver objektrolle du vil angi i samarbeidet, drar du en Klassifisererrolle-figur til tegningssiden.

  Klassifisererrolle, figur

  Angi et objekt som nye, ødelagt eller midlertidig i et samarbeidsdiagram

  1. I et samarbeidsdiagram høyreklikker du Klassifisererrolle-figuren for objektet du vil angi som nytt, ødelagt eller lagringsflyktig, og klikker Visningsalternativer for figur.

  2. Klikk ønsket betingelse under Tilstand for klassifisererrolle.

   Obs!: Hvis du vil gjøre denne endringen bare for den merkede figuren, fjerner du merket for Bruk på de samme valgte UML-figurene på gjeldende side i tegningsvinduet i dialogboksen Visningsalternativer for figur. Hvis du vil at alle etterfølgende klassifisererrollefigurer du slipper på diagrammet, skal ha samme betingelse, merker du av for Bruk på UML-figurer av samme type som senere slippes på gjeldende side i tegningsvinduet.

   Betingelsen vises i klammeparentes etter objektnavnet (for eksempel, Objekt1{lagringsflyktig}).

  Angi et objekt som aktiv i et samarbeidsdiagram

  I et samarbeidsdiagram får en Klassifisererrolle-figur som er angitt som aktiv, {aktiv} etter objektnavnet. En klassifisererrolle er aktiv når klassen den er basert på, er aktiv.

  Når du skal angi at en klasse er aktiv, dobbeltklikker du figuren eller trevisningsobjektet som representerer klassen. I dialogboksen Egenskaper for UML-klasse klikker du Klasse, merker av for IsActive og klikker OK. Klassifisererrollen blir aktiv fordi klassen er aktiv.

 4. For hvert sett med objekter vil du representere, drar du en flere objekt-figur til tegningssiden. Flere objekt-figur

 5. Dobbeltklikk hver Klassifisererrolle- eller Multiobjekt-figur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-klassifisererrolle, der du kan legge til et navn og andre egenskapsverdier.

 6. Angi koblinger mellom objekter ved å koble dem ved hjelp av Tilknytningsrolle-figurer. Lær mer om Tilknytningsrolle-figurer.

  Opprette en tilknytningsrolle i et samarbeidsdiagram

  1. I et samarbeidsdiagram drar du en Tilknytningsrolle-figur nær de to Klassifisererrolle- eller Multiobjekt-figurene du vil opprette en bane mellom.

  2. Fest endepunktene på Tilknytningsrolle-figuren til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på de to figurene du vil koble sammen med en bane.

   Tips!: Hvis du vil angi en bane til og fra samme klassifisererrolle, fester du de to endepunktene på en U-formet Tilknytningsrolle-figur til to koblingspunkt på samme klassifisererrolle.

 7. Dobbeltklikk hver Tilknytningsrolle-figur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-tilknytningsrolle, der du kan legge til et navn, en meldingsflyt, en meldingsetikett, multiplisitet og andre egenskapsverdier.

  Legge til en melding til en tilknytningsrolle i et samarbeidsdiagram

  1. I et samarbeidsdiagram dobbeltklikker du Tilknytningsrolle-figuren der du vil legge til en melding.

  2. Skriv inn et navn for tilknytningsrollen, og klikk Meldinger.

  3. Klikk Ny. Skriv inn et navn og et sekvensuttrykk. Velg ønsket stereotyp, retning og flyttype.

  4. For en flat melding eller et flatt prosedyrekall klikker du Egenskaper. Velg operasjonen du vil at meldingen skal generere. Hvis operasjonen ikke finnes, klikker du Ny for å opprette den.

   Hvis du vil ha en asynkron melding, velger du signalet du vil at meldingen skal generere. Hvis det ikke finnes mottak for signalet på klassifisereren som objektlivslinjen som mottar meldingen, er basert på, klikker du Ny for å opprette mottaket.

 8. Lagre diagrammet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×