Opprette et UML-brukstilfellediagram

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke Visio til å bygge Unified Modeling Language (UML) Bruk små diagrammer. Unified Modeling Language (UML) er en vanlig måte å tegne programvare modeller.

Brukstilfellediagram definerer systemgrensen, og hvordan aktørene utenfor påvirker brukstilfeller det inneholder

Bildeforklaring 1 Definere systemgrense bestemmer hva som regnes som eksternt eller internt systemet.

Bildeforklaring 2 En aktør representerer en rolle som spilles av et objekt utenfor. Ett objekt kan spille flere roller, og derfor representeres av flere aktørene.

Bildeforklaring 3 En kommuniserer-relasjon illustrerer deltakelse komponenten i brukstilfellet.

Bildeforklaring 4 En brukstilfelle er et sett med hendelser som oppstår når en aktør bruker et system for å fullføre en prosess. Vanligvis er et brukstilfelle en relativt stor prosess, ikke en individuelle trinn eller transaksjon.

 1. Velg Nyfil-fanen, og åpne et tomt diagram.

 2. Klikk flere figurer > programvare og Database > programvare > UML-brukstilfelle.

  Opprette brukstilfelle-diagram

 3. Angi at et delsystem i et brukstilfellediagram

  1. Dra en delsystem-figur til tegningssiden. Delsystemet kan representere hele systemet eller en større komponent.

  2. Dobbeltklikk delsystem-figuren, og skriv deretter inn et nytt navn for den for, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på delsystemet, merker du figuren, og dra et markeringshåndtak.

 4. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor kantlinjen delsystem, og dra deretter Aktør figurer utenfor delsystem kantlinjen.

 5. Bruk koblingsfigurer for å angi relasjoner mellom bruke saker og aktørene. Det finnes fem koblinger:

  • Tilknytning: viser forholdet mellom en aktør til et brukstilfelle.

  • Avhengighet: Angir at brukstilfelle er avhengig av en annen.

  • Generalisering: Angir at et brukstilfelle er en bestemt måte å oppnå målene for generell bruk saken.

  • Inkluder: viser hvordan et brukstilfelle deles inn i mindre trinn.

  • Utvid: viser at brukstilfelle legger til funksjoner i en annen.

  Eksempel: For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I en brukstilfellediagram , drar du en tilknytning kobling-figur til tegningssiden.

  2. Fest det ene endepunktet på tilknytning-figuren til et koblingspunkt på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

 6. Lagre diagrammet.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker små diagrammer (og fremgangsmåter for å bruke Microsoft Visual Studio til å opprette Bruk små diagrammer), kan du gå til UML-bruk saken diagrammer: referanse.

 1. Velg Nyfil-fanen.

 2. Klikk programvare og Database under Malkategorier.

  Velg programvare og Database

 3. Klikk UML-modell-Diagram. En tom tegningsside vises.

  Velg UML-modell-Diagram

 4. I trevisningen, høyreklikker du pakken eller delsystem der du vil ta med et brukstilfellediagram, og pek på Ny, og klikk deretter Brukstilfellediagram.

  Klikk brukstilfellediagram

  Det vises en tom side, og UML-brukstilfelle-sjablongen blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet legges til i trevisningen.

  Brukstilfelle legges til trevisning

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, velger du Modellutforskeren UML-kategorien i Vis/Skjul-gruppen.

 5. Angi at en Systemgrense i et brukstilfellediagram

  1. Dra en Systemgrense-figur til tegningssiden.

   Velg Systemgrense

  2. Dobbeltklikk Systemgrense-figur og Skriv inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på systemgrensen, merker du figuren og drar deretter markeringshåndtaket.

 6. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor systemgrensen, og dra deretter Aktør figurer utenfor systemgrensen.

 7. Bruk kommuniserer-figurene for å angi relasjoner mellom brukstilfeller og aktørene.

  For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Kommuniserer-figur til tegningssiden.

  2. Fest ett endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer-figuren til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

  3. Gjør følgende hvis du vil legge til en pil som angir informasjonsflyten:

   • Dobbeltklikk Kommuniserer-figuren, klikk enden du vil redigere, under Tilknytning, og klikk deretter Egenskaper.

   • I kategorien Tilknytningsende merker du av for IsNavigable, klikker OK, og deretter klikker du OK igjen.

   • Høyreklikk Kommuniserer-figuren, og klikk Visningsalternativer for figur. Under Endealternativer velger du Endenavigerbarhet, og deretter klikker du OK.

 8. Bruk Bruker- og Utvider-figurene til å angi relasjonene mellom brukstilfeller.

  Angi at en bruker-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Bruker-relasjonsfigur til tegningssiden.

  2. Fest bruker-endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå XBrukstilfelle-figuren som bruker virkemåten til det andre brukstilfellet.

  3. Fest Bruker-endepunktet (med pilspiss) til et koblingspunkt på brukstilfellet som blir brukt.

  4. Dobbeltklikk Bruker-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdier, og klikk deretter OK.

  Angi at en utvider-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Utvider-figur til tegningssiden.

  2. Fest utvider endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på brukstilfelle som inneholder utvidelsen.

  3. Fest Utvider-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på basisbrukstilfellet.

  4. Dobbeltklikk Utvider-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdiene, og klikk deretter OK.

 9. Dobbeltklikk en hvilken som helst figur (unntatt Systemgrense-figuren) for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre egenskapsverdier.

 10. Lagre diagrammet.

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter UML-modell-Diagram.

  Velg programvare og Database

 2. Høyreklikk pakken eller delsystem der du vil inkludere en brukstilfellediagram , pek på Ny, og klikk deretter Brukstilfellediagram i trevisning.

  Selece brukstilfellediagram

  Det vises en tom side, og UML-brukstilfelle-sjablongen blir øverste sjablong. Et ikon som representerer diagrammet legges til i trevisningen.

  Obs!: Hvis trevisningen ikke er synlig, velger du VisUML-menyen og klikker Modellutforsker.

 3. Angi at en systemgrense i et brukstilfellediagram

  1. Dra en Systemgrense-figur til tegningssiden.

   Bruke Case sjablong

  2. Dobbeltklikk Systemgrense-figur og Skriv inn et nytt navn for systemet, eller trykk DELETE-tasten til å slette det eksisterende navnet. Klikk utenfor figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil endre størrelsen på systemgrensen, merker du figuren og drar deretter markeringshåndtaket.

 4. Dra Brukstilfelle-figurer fra sjablongen Brukstilfelle og plasser dem innenfor systemgrensen, og dra deretter Aktør figurer utenfor systemgrensen.

 5. Bruk kommuniserer-figurene for å angi relasjoner mellom brukstilfeller og aktørene.

  For å angi en relasjon mellom en aktør og et brukstilfelle

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Kommuniserer-figur til tegningssiden.

  2. Fest ett endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant av kommuniserer-figuren til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en aktør-figur. Fest det andre endepunktet til et koblingspunkt på en Brukstilfelle-figur.

  3. Gjør følgende hvis du vil legge til en pil som angir informasjonsflyten:

   • Dobbeltklikk Kommuniserer-figuren, klikk enden du vil redigere, under Tilknytning, og klikk deretter Egenskaper.

   • I kategorien Tilknytningsende merker du av for IsNavigable, klikker OK, og deretter klikker du OK igjen.

   • Høyreklikk Kommuniserer-figuren, og klikk Visningsalternativer for figur. Under Endealternativer velger du Endenavigerbarhet, og deretter klikker du OK.

 6. Bruk Bruker- og Utvider-figurene til å angi relasjonene mellom brukstilfeller.

  Angi at en bruker-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Bruker-relasjonsfigur til tegningssiden.

  2. Fest bruker-endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå XBrukstilfelle-figuren som bruker virkemåten til det andre brukstilfellet.

  3. Fest Bruker-endepunktet (med pilspiss) til et koblingspunkt på brukstilfellet som blir brukt.

  4. Dobbeltklikk Bruker-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdier, og klikk deretter OK.

  Angi at en utvider-relasjon mellom to brukstilfeller

  1. I et brukstilfellediagram drar du en Utvider-figur til tegningssiden.

  2. Fest utvider endepunkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på brukstilfelle som inneholder utvidelsen.

  3. Fest Utvider-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på basisbrukstilfellet.

  4. Dobbeltklikk Utvider-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-generalisering. Legg til egenskapsverdiene, og klikk deretter OK.

 7. Dobbeltklikk en hvilken som helst figur (unntatt Systemgrense-figuren) for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML, der du kan legge til et navn, attributter, operasjoner og andre egenskapsverdier.

 8. Lagre diagrammet.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×