Opprette et PivotDiagram for Visio 2007 fra regnearkdata i Excel 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bokomslag av Advanced Microsoft Office Documents 2007 Edition Inside Out

Avanserte Microsoft® Office-dokumenter 2007 Edition ut
Ved Stephanie Krieger

Stephanie Krieger er en Microsoft Office System MVP samt forfatteren av bøker Advanced Microsoft Office Documents 2007 Edition Inside Out og Microsoft Office-dokument Designer. Som et profesjonelt dokument konsulenter har hun bidratt til mange globale firmaer utvikler enterprise-løsninger for Microsoft Office og lærte mange eksperter til å lage flotte dokumenter ved å forstå hvordan Office-programmene "tror." Stephanie skriver regelmessig for flere Microsoft nettsider og leverer ofte webcaster for Microsoft Office.

Hvis du vil lære mer om andre bøker på 2007 Microsoft Office-systemet, kan du besøke Microsoft Press.

I denne artikkelen

Generering av et PivotDiagram

Formatere og håndtere et PivotDiagram

Hvordan kan jeg redigere skjermtips for en brukt-figur i et PivotDiagram?

Dette er en av Mine ti favorittfunksjonene i 2007 Office-versjonen. Et PivotDiagram er akkurat hva den høres ut, et diagram som viser data bare som en Excel-pivottabell- eller pivotdiagramrapport. Et PivotDiagram er et hierarkiske diagram (ligner strukturen til et organisasjonskart) som er koblet til data, slik at du kan se på dataene visuelt i så mange forskjellige konfigurasjoner dataene kan.

Generering av et PivotDiagram

Start med dataoppsett i Excel som for en pivottabell (data i kolonner med en enkelt rad med overskrifter) og verdier i alle celler for å opprette pivotdiagrammet, og gjør deretter ett av følgende.

 • Hvis Excel-dataene er formatert som en tabell, i kategorien Utforming under Tabellverktøy klikker du Eksporter alternativene, og klikk deretter Eksporttabell til PivotDiagram i Visio.

 • Om Excel-dataene er formatert som en tabell eller et område, kan du også opprette pivotdiagrammet fra Visio. Hvis du vil gjøre det på fil-menyen, pek på Ny, pek på Business, og klikk deretter PivotDiagram. Følg veiviseren for å velge Excel-fil, og velg om nødvendig bestemte arket eller område i denne filen. Deretter bare Fortsett å klikke Neste til Slutt-alternativet vises. Klikk Fullfør for å opprette tabellen.

  Når du oppretter pivotdiagrammet med denne veiviseren, kildedataene kan kommer fra en Excel-arbeidsbok, en Access-database, en Windows SharePoint Services-liste, en SQL Server-Database eller en annen OLEBD (objekt koblede innebygde-Database) eller ODBC (Open Database Connectivity) kompatibel datakilde.

  Viktig!: Hvis Excel-filen inneholder alle diagrammer i sin egen ark, kan du bruke metoden angitt her for å generere pivotdiagrammet fra kategorien Utforming under Tabellverktøy i Excel. Eller åpne Excel-filen før du starter veiviseren for Visio-PivotDiagram. Veiviseren får ikke tilgang til Excel-filer som inneholder diagrammet ark med mindre filen er åpne.

Med en av fremgangsmåtene ovenfor genereres PivotDiagram-siden med én figur til å angi det øverste nivået i diagrammet og en figur som identifiserer kildedataene, sist oppdatering og eventuelle filtre som er på plass, som vist på bildet nedenfor.

Figurer på PivotDiagram-siden i Visio 2007

Legg merke til at alle tilgjengelige felt for pivotdiagrammet som gis i ruten PivotDiagram, delt inn i kategorier (som tilsvarer raden eller kolonnen felt i en pivottabell) og SUMMER (tilsvarer verdifelt i en pivottabell).

Til toppen av siden

Formatere og håndtere et PivotDiagram

Bare klikk for å bruke en kategori fra PivotDiagram-ruten på siden og Visio genererer aktuelt figurene. I ruten, kan du også velge totaler du vil skal vises i hver figur. I eksemplet nedenfor vises opplæring kostnaden per person forretningsområde.

Pivotdiagram som viser opplæringskostnader, fordelt på forretningsområde

Her er noen tastetips til å opprette pivotdiagrammet du trenger.

 • Sum i eksemplet ovenfor PivotDiagram er oppført som kostnaden per person fordi dette er navnet på gjeldende kolonneoverskriften i Excel-dataene. Men fordi du faktisk viser totalt opplæring kostnader for avdelingen i dette tilfellet, vil du kanskje endre feltnavnet. Hvis du vil endre navnet på en kategori eller Total-feltet slik det vises i diagrammet, klikk pilen som vises når du velger du feltet i ruten PivotDiagram, og klikk deretter Konfigurer kolonne. Rediger navnet etter behov, og klikk OK. Feltnavnet endres automatisk hele tabellen.

 • Hvis du vill ut kategoriene ytterligere, Velg figurer som representerer kategoriene du vil bryte ut, og klikk deretter kategorien du vil se detaljer. Hvis du vil vise kostnaden per person i business development avdeling, for eksempel Velg Forretningsutvikling figuren som inneholder totalen, og klikk deretter navnet i ruten PivotDiagram. Resultatet ser slik ut.

  Pivotdiagram som viser opplæringskostnader, fordelt på ansatte innen forretningsutvikling

  Fordi du kan vise detaljer for enkeltfigurer, må du velge alle figurene i en kategori når du vil legge til en ny underkategori for alle. Pass på å merke delen av figuren som inneholder totalsummen og ikke overskriften figuren. Hvis du vil raskt vil merke alle figurene i kategorien, pek på navnet på kategorien i ruten PivotDiagram, klikk rullegardinpilen som vises, og klikk deretter Merk alt.

 • Du kan formatere og endre størrelse på figurer akkurat som alle figurer i et Visio-diagram. Hvis du vil endre størrelsen på flere figurer samtidig, velger du alle figurer for å endre størrelsen på og dra deretter fra av håndtak utvalget Hvis du vil endre størrelse på dem som en gruppe.

 • Hvis du vil endre tallformatet for totaler på PivotDiagram-menyen klikker du Rediger datasymbol. Eller, i ruten PivotDiagram Klikk Andre handlinger og klikk deretter Rediger datasymbol. Gjør deretter følgende:

  1. Velg den datasymbol som inneholder feltnavnet du vil endre formatet og klikk deretter Rediger element.

  2. I feltet Verdiformat, klikk ellipsen å åpne dialogboksen Dataformat, der du kan angi hvor formatere du trenger.

 • Figurer i et PivotDiagram som inneholder totaler for hver figur i en kategori kalt Pivot noder. Du kan bruke mer interessant figurer Pivot noder ved hjelp av alternativet Bruk figurPivotDiagram-menyen eller -ruten. Velg bare Pivot nodene du vil bruke en figur, og deretter i dialogboksen Bruke figurer, klikker du en figur, og klikk deretter OK. Figurer fra sjablongene avdelinger og Arbeidsflytobjekter er tilgjengelige automatisk gjennom denne dialogboksen.

  Velg figurer for å gjøre andre figurer tilgjengelig i pivotdiagrammet, på fil-menyen og velg deretter sjablongene du vil bruke. Når du åpner en ny sjablong, blir den tilgjengelig fra sjablongen rullegardinlisten i dialogboksen Bruk figur

 • Hvis du vil ha tilgang til filteralternativer for alle feltene i diagrammet, klikk pilen som vises når du peker til et felt i ruten PivotDiagram, og klikk deretter Konfigurer kolonne.

 • PivotDiagram-menyen, kan du administrere oppsettet for diagram, sortere merkede figurene i diagrammet, flette merkede figurer i en enkelt figur (kan være en fin måte å spare plass når du vil bryte ut flere kategorier i et enkelt diagram) og angi en rekke alternativer for pivotdiagrammet.

  Bruk dialogboksen Alternativer for PivotDiagram, som er tilgjengelig fra PivotDiagram-menyen til å endre navnet på tabellen, velge å vise eller skjule elementer i diagrammet og revidere datakilden, som vist i bildet som følger.

  Dialogboksen Alternativer for pivotdiagram i Visio 2007

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg redigere skjermtips for en brukt-figur i et PivotDiagram?

Hvis du bruker en figur på en Pivot Node, som beskrevet i den foregående listen, vil du kanskje endre skjermtipset som vises når du peker på figuren. Men hvis du merker du figuren, og klikk deretter Sett inn-menyen forventer å finne alternativet Rediger figur skjermtips, kan du se alternativet Skjermtips for figur i stedet. Alternativet siste angir at ingen skjermtips det ikke finnes for det merkede området.

Årsaken til at du ikke ser alternativet Rediger er at valget er egentlig en gruppe figurer. Brukt figuren er automatisk gruppert sammen med noden Pivot. Redigere eksisterende skjermtips for brukt figuren, klikk én gang på brukt figuren (dette velger gruppen), og klikk deretter én gang (dette er lavere enn et dobbeltklikk) til Velg bare brukt figur i gruppen. Når selve figuren er merket, ser du en x i hver av figurhåndtakene. Når bare figuren er merket, klikker Sett inn-menyen, og alternativet Rediger figur skjermtips vil være tilgjengelig.

Takk for å støtte utvikling Jagadeesh Parameswaran, en intrepid medlem av Visio 2007 test teamet, i dette og et par andre tips i dette kapitlet.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×