Opprette en valgliste ved hjelp av en liste eller kombinasjonsboks

Opprette en valgliste ved hjelp av en liste eller kombinasjonsboks

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du skrive inn data i skjemaer i Access-skrivebordsdatabaser, kan det være raskere og enklere å velge en verdi fra en liste enn å huske skrive den inn. En liste med valg bidrar også til å sikre at verdien som er angitt i et felt er riktige. En listekontroll kan koble til eksisterende data, eller den kan vise faste verdier du skriver inn når du oppretter kontrollen. Les videre å lære om listen over kontroller som er tilgjengelige for Access-skjemaer, og hvordan du oppretter og tilpasser dem.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om listekontrolltypene

Opprette en liste eller kombinasjonsboks ved hjelp av en veiviser

Opprette en liste eller kombinasjonsboks ved å legge til et oppslagsfelt i et skjema

Opprette en liste eller kombinasjonsboks uten å bruke en veiviser

Redigere en verdiliste mens et skjema er åpent i skjemavisning

Tilpasse en liste eller kombinasjonsboks

Lær mer om listekontrolltypene

Access tilbyr to listekontroller for skjemaer:  listen og kombinasjonsboksen.

Liste    Listekontrollen viser en liste over verdier eller valg. Listen inneholder rader med data og har vanligvis en størrelse som gjør at flere rader vises samtidig. Radene kan ha én eller flere kolonner, som kan vises med eller uten overskrifter. Hvis listen har flere rader enn det som kan vises i kontrollen, vises det et rullefelt i kontrollen i Access. Brukeren kan bare benytte valgene i listen. Det er ikke mulig å skrive inn en verdi i en liste.

Liste

Kombinasjonsboks    Kombinasjonsbokskontrollen gir en mer kompakt måte å presentere en valgliste på. Listen er skjult til du klikker rullegardinpilen. En kombinasjonsboks gir deg også muligheten til å angi en verdi som ikke finnes i listen. På denne måten kombinerer en kombinasjonsbokskontroll funksjonene fra en tekstboks og en liste.

Bruke en kombinasjonsboks (rullegardinliste)

1. Klikk pilen for å vise rullegardinlisten.

2. Klikk et alternativ i rullegardinlisten.

Listebokser og kombinasjonsbokser kan være bundet eller ubundet kontroller. Disse kontrollene kan slå opp verdier i en fast liste som du skriver selv, eller de kan slå opp verdier i en tabell eller spørring. Hvis du vil opprette en bundet liste eller kombinasjonsboks som slår opp verdier i en tabell eller spørring, må du kontrollere skjemaet er basert på en postkilde som inneholder et sekundærnøkkel felt eller oppslagsfelt. Dette gjør det mulig å opprette relasjoner som er nødvendige for å koble dataene i listen eller kombinasjonsboksen til dataene i skjemaet.

Opprette en liste eller kombinasjonsboks ved hjelp av en veiviser

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

  Obs!: Denne fremgangsmåten forutsetter at skjemaet er bundet til en tabell eller spørring. Noen av trinnene gjelder ikke hvis skjemaet er ubundet. Du kan finne ut om skjemaet er bundet til en tabell eller spørring ved å trykke F4 for å vise egenskapsarket. Egenskapsboksen Postkilde i kategorien Data i egenskapsarket viser tabellen eller spørringen skjemaet er bundet til.

 2. Kontroller at det er merket av for Bruk kontrollveivisere Knapp i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Klikk Liste- Knappesymbol verktøyet eller Kombinasjonsboks- Knapp verktøyet.

 4. Klikk i skjemaet der du vil plassere listen eller kombinasjonsboksen.

  • Listeveiviseren eller veiviseren for kombinasjonsbokser starter, avhengig av hva du valgte.

 5. Gjør ett av følgende når veiviseren spør hvordan du vil hente verdiene for kontrollen:

  • Hvis du vil vise de gjeldende dataene fra en postkilde, klikker du Jeg vil at listen/kombinasjonsboksen skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring.

  • Hvis du vil vise en fast liste med verdier som sjelden endres, klikker du Jeg skriver inn verdiene som skal brukes.

  • Hvis du vil at kontrollen skal utføre et søk i stedet for å fungere som et verktøy for dataregistrering, klikker du Finn en post i skjemaet på grunnlag av verdien som ble valgt i listen/kombinasjonsboksen. Dette oppretter en ubundet kontroll med en innebygd makro som utfører et søk basert på verdien brukeren angir.

 6. Følg instruksjonene for å angi hvordan verdiene skal vises.

 7. Hvis du valgte ett av de to første alternativene på den første siden i veiviseren, spør veiviseren deg hva du vil skal skje i Access når du velger en verdi. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ubundet kontroll, klikker du Husk verdien for senere bruk. Dette betyr at den valgte verdien vil bli beholdt i Access til brukeren endrer den eller lukker skjemaet, men verdien blir ikke skrevet til en tabell.

  • Hvis du vil opprette en bundet kontroll, klikker du Lagre verdien i dette feltet. Deretter velger du feltet du vil binde kontrollen til.

 8. Klikk Neste, og skriv inn en etikett for kontrollen. Denne etiketten vises ved siden av kontrollen.

 9. Klikk Fullfør.

Opprette en liste eller kombinasjonsboks ved å legge til et oppslagsfelt i et skjema

Du kan opprette en bundet liste eller kombinasjonsboks ved å legge til et oppslagsfelt i et skjema.

 1. Opprett et oppslagsfelt i en tabell. Oppslagsfeltet du oppretter, kan inneholde flere verdier eller bare én verdi.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter oppslagsfelt, kan du se artikkelen Legge til eller endre et oppslagsfelt der du kan lagre flere verdier.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprett et nytt skjema som er basert på en postkilde som inkluderer oppslagsfeltet. I navigasjonsruten velger du for eksempel en tabell eller spørring som inneholder oppslagsfeltet, og deretter går du til kategorien Opprett, finner Skjemaer-gruppen og klikker Skjema Knappesymbol .

   Det opprettes automatisk en kombinasjonsboks for oppslagsfeltet i Access.

  • Slik legger du til en liste eller kombinasjonsboks i et skjema:

   1. Åpne et skjema i utformingsvisning som er basert på en postkilde som inkluderer oppslagsfeltet.

   2. Hvis Feltliste-ruten ikke vises, trykker du Alt+F8 for å vise den.

   3. Dobbeltklikk i oppslagsfeltet, eller dra oppslagsfeltet fra Feltliste-ruten til skjemaet. Det opprettes automatisk en kombinasjonsboks som er bundet til feltet, i Access.

    Tips!: Hvis du vil endre en kombinasjonsboks til en liste (eller omvendt), høyreklikker du kontrollen, klikker Endre til på hurtigmenyen og klikker deretter kontrolltypen du vil bruke.

Opprette en liste eller kombinasjonsboks uten å bruke en veiviser

Når du oppretter en liste eller kombinasjonsboks uten å bruke en veiviser, angir du mange av egenskapene i kontrollen selv. Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt egenskap, klikker du den passende egenskapsboksen og trykker F1.

 1. Åpne et skjema i utformingsvisning.

 2. Sørg for at Bruk kontrollveivisere i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen ikke er valgt.

  Knappesymbol

 3. Klikk Liste- Knappesymbol verktøyet eller Kombinasjonsboks- Knapp verktøyet.

 4. Klikk én gang i skjemaet for å opprette en kontroll med standardstørrelse, eller klikk og dra til kontrollen har størrelsen du ønsker.

 5. La kontrollen fortsatt være merket, og trykk F4 for å åpne det tilhørende egenskapsarket.

 6. Angi egenskapene Radkildetype og Radkilde, med veiledning fra tabellen nedenfor.

Hvis du vil ...

setter du egenskapen Radkildetype til ...

og angi egenskapen Radkilde på følgende måte:

Vise verdier fra en tabell eller spørring, eller resultatene av en SQL-setning

Tabell/spørring

Velg tabellen eller spørringen som inneholder verdiene du vil skal vises i listen eller kombinasjonsboksen, fra rullegardinlisten.

– eller –

Skriv inn en SQL-setning.

– eller –

Klikk Verktøy-knappen for å åpne spørreverktøyet i kategorien Data i egenskapsarket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bygger en spørring, kan du se artikkelen opprette en enkel utvalgsspørring.

Vise en fast liste med verdier

Verdiliste

Skriv inn en liste med faste verdier, atskilt med semikolon (;). Eksempel: Nord;Sør;Øst;Vest

– eller –

Klikk Verktøy-knappen i kategorien Data i egenskapsarket for å åpne dialogboksen Rediger listeelementer, og skriv deretter inn elementene på separate linjer.

Vise en liste med felt fra en tabell eller spørring

Feltliste

Velg tabellen eller spørringen som inneholder feltnavnene du vil skal vises i listen eller kombinasjonsboksen, fra rullegardinlisten.

 1. Hvis du vil at flere kolonner skal vises i kontrollen, klikker du egenskapsboksen Antall kolonner og skriver inn antallet kolonner du vil bruke. Angi egenskapen Kolonnebredder for å justere bredden på kolonnene. Hvis du vil ha mer informasjon om hver egenskap, plasserer du markøren i egenskapsboksen og trykker F1.

 2. Hvis du vil at den valgte verdien skal lagres i Access, klikker du egenskapsboksen Kontrollkilde og velger feltet du vil binde listen eller kombinasjonsboksen til.

Redigere en verdiliste mens et skjema er åpent i skjemavisning

Hvis egenskapen Radkildetype i listen eller kombinasjonsboksen er satt til Verdiliste, kan du redigere verdilisten mens skjemaet er åpent i skjemavisning.  Du unngår dermed å måtte bytte til utformingsvisning eller oppsettvisning, åpne egenskapsarket og redigere egenskapen Radkilde for kontrollen hver gang du må gjøre en endring i listen.

Obs!: Hvis du skal redigere verdilisten, må egenskapen Tillat redigering av verdiliste for listen eller kombinasjonsboksen være satt til Ja.

Redigere en verdiliste i skjemavisning

Når markøren kommer inn i en liste eller kombinasjonsboks (ved at du klikker i eller bruker tabulatortasten til å komme til boksen), vises det en knapp ved siden av listen.

Kombinasjonsboks med Rediger listeelementer-knapp

 1. Klikk knappen for å åpne dialogboksen Rediger listeelementer.

 2. Rediger listeelementene, og hold hvert element på en separat linje.

 3. Hvis du vil velge en standardverdi for nye poster, klikker du rullegardinpilen i Standardverdi-boksen og klikker deretter ønsket verdi.

 4. Klikk OK.

Forhindre redigering av verdilisten i skjemavisning

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning eller Oppsettvisning.

 2. Klikk kontrollen for å merke den, og trykk deretter F4 for å vise egenskapsarket.

 3. Sett egenskapen Tillat redigering av verdiliste i kategorien Data i egenskapsarket til Nei.

 4. Klikk LagreFil-menyen, eller trykk Ctrl+S Knappesymbol .

Angi et annet skjema for redigering av verdilisten

Access tilbyr som standard et innebygd skjema for redigering av verdilisten. Hvis du har et annet skjema som du heller vil bruke til dette, kan du skrive inn navnet på skjemaet i egenskapen Skjema for redigering av listeelementer, på følgende måte:

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning eller Oppsettvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk kontrollen for å merke den, og trykk deretter F4 for å vise egenskapsarket.

 3. Klikk rullegardinpilen i egenskapsboksen Skjema for redigering av listeelementer i kategorien Data i egenskapsarket .

 4. Klikk skjemaet du vil bruke til å redigere verdilisten.

 5. Klikk LagreFil-menyen, eller trykk Ctrl+S Knappesymbol .

Tilpasse en liste eller kombinasjonsboks

Når skjemaet er åpent i utformingsvisning, kontrollerer du at listen eller kombinasjonsboksen er merket. Deretter trykker du F4 for å åpne egenskapsarket for kontrollen. Gjør deretter ett av følgende:

 • Endre sorteringsrekkefølgen i en liste eller kombinasjonsboks    Hvis du brukte en veiviser til å opprette listen eller kombinasjonsboksen, sorteres radene som utgjør listen, etter den første synlige kolonnen. Hvis du vil angi en annen sorteringsrekkefølge, eller hvis du har satt egenskapen Radkilde for kontrollen til en lagret spørring, bruker du følgende fremgangsmåte:

  • Klikk kategorien Data, og klikk deretter egenskapsboksen Radkilde.

  • Klikk Verktøy-knappen i kategorien Data i egenskapsarket for å åpne spørreverktøyet.

  • Angi ønsket sorteringsrekkefølge i Sorter-raden for kolonnen du vil sortere.

 • Binde en kolonne fra en liste eller kombinasjonsboks   

  Angi et tall som tilsvarer plasseringen av kolonnen i listen eller kombinasjonsboksen, i egenskapsboksen Bundet kolonne for listen eller kombinasjonsboksen. Skriv for eksempel inn 1 hvis du vil binde den første kolonnen i listen eller kombinasjonsboksen til det underliggende feltet som er angitt i egenskapen Kontrollkilde. Ta med skjulte kolonner når du teller kolonner.

  Hvis du setter egenskapen Bundet kolonne til 0, lagres listeindeksen i Access i stedet for en verdi fra én av kolonnene. Dette er nyttig hvis du vil lagre en tallsekvens i stedet for listeverdien.

 • Skjule en kolonne i en liste eller kombinasjonsboks i et skjema   

  • Skriv inn 0 for kolonnen eller kolonnene du vil skjule, i egenskapsboksen Kolonnebredder.

   Anta for eksempel at du har bundet en kombinasjonsboks med to kolonner som har en 1,25 cm bred Leverandør-ID-kolonne, og en 5 cm bred Leverandørnavn-kolonne. Leverandør-ID-kolonnen er den første kolonnen i listen, så egenskapen Kolonnebredder er satt til 1,25 cm;5 cm. Hvis du vil skjule Leverandør-ID-kolonnen, setter du egenskapen Kolonnebredder til 0 cm;5 cm. Leverandør-ID-kolonnen kan fortsatt være den bundne kolonnen, selv om den er skjult.

 • Obs!: I en kombinasjonsboks vises den første synlige kolonnen i tekstboksdelen av kombinasjonsboksen når listen ikke vises. Leverandørnavn-kolonnen i eksemplet ovenfor ville for eksempel vises fordi Leverandør-ID-kolonnen er skjult. Hvis Leverandør-ID-kolonnen ikke var skjult, ville den vises i stedet for Leverandørnavn-kolonnen.

 • Legge til kolonneoverskrifter i en kombinasjonsboks i et skjema   

  • Klikk Ja i egenskapsboksen Kolonneoverskrifter for å vise kolonneoverskrifter. Overskrifter i kombinasjonsbokser vises bare når listen er åpen.

   Hvis kombinasjonsboksen eller listen er basert på en postkilde, bruker Access feltnavnene fra postkilden som kolonneoverskrifter. Hvis kombinasjonsboksen eller listen er basert på en fast verdiliste, brukes de første n elementene av data fra verdilisten (egenskapenRadkilde ) som kolonneoverskrifter, der n = tallet som er angitt i egenskapen Antall kolonner .

 • Deaktivere funksjonen for utfylling mens du skriver for en kombinasjonsboks i et skjema   

  • Klikk Nei i egenskapsboksen Autoutvidelse.

   Når egenskapen Autoutvidelse er satt til Nei, må du vege en verdi fra listen eller skrive inn hele verdien.

 • Angi bredden på listedelen av en kombinasjonsboks i et skjema   

  • Angi ønsket bredde i egenskapsboksen Listebredde, ved hjelp av den gjeldende målenheten (angitt i Windows Kontrollpanel). Hvis du vil bruke en annen målenhet enn standardenheten, tar du med en måleindikator. Skriv for eksempel inn 2 cm. Husk å la det være nok plass til et rullefelt.

   Listedelen av kombinasjonsboksen kan være bredere enn tekstboksdelen, men den kan ikke være smalere. Standardstillingen (Automatisk) gir listen samme bredde som tekstboksdelen av kombinasjonsboksen.

 • Angi maksimalt antall rader som kan vises i en kombinasjonsboks i et skjema   

  • Skriv inn et tall i egenskapsboksen Listerader.

   Hvis det faktiske antallet rader overskrider tallet som er angitt i egenskapen Listerader, vises det et loddrett rullefelt i kombinasjonsboksen.

 • Begrense oppføringer i kombinasjonsboksen til elementer i listedelen av en kombinasjonsboks i et skjema   

  • Klikk Ja i egenskapsboksen Bare fra liste.

   Obs!: 

  • Hvis den første kolonnen som vises i en kombinasjonsboks, ikke er den bundne kolonnen, begrenses oppføringene i Access til listen selv om egenskapen Bare fra liste er satt til Nei.

  • Hvis egenskapen Bare fra liste er satt til Nei og du angir en oppføring som ikke finnes i listen, lagres oppføringen i det underleggende feltet hvis kombinasjonsboksen er bundet, men legges ikke til i listen. Hvis du vil legge til nye oppføringer i listen, bruker du egenskapen Ved ikke i listen og hendelsen Ikke i listen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×