Opprette en tidslinje for å vise et øyeblikksbilde av planen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Er enkelt å spille inn og kommunisere prosjektmilepæler med en tidslinje, en vannrett eller loddrett linje som representerer levetiden for et prosjekt med indikatorer som angir project faser og milepæler.


Tidslinjediagram

Legge grunnlaget

Det første trinnet å opprette en tidslinje er å velge en tidslinjefigur til å representere tidsrommet for prosjektet. Tidslinjefiguren er grunnlaget som du legger til prosjektmilepæler og hendelser. Du kan velge blant en rekke stiler, for eksempel sylinder eller linje, å settet tonen for tidslinjen.

Ulike tidslinjestiler

Lage grunnlaget for en tidslinje

 1. Åpne malen tidslinje i Visio.

 2. Dra en av seks tidslinjefigurene (blokk, linje, linjalen, delt eller sylinder ) fra Tidslinjefigurer-sjablongen til tegningssiden.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åpnes.

 3. I kategorien Tidsperiode i Start-boksen skriver du inn eller velg startdatoen for prosjektet.

 4. Skriv inn eller Velg sluttdatoen for prosjektet i Slutt-boksen.

 5. Velg en enhet for tidsskala for tidslinjen i Tidsskala-listen.

 6. Hvis du velger uker, kan du velge hvilken dag som du vil at ukene skal begynne på.

 7. Velg språket du vil bruke for tidslinjen i språk-boksen i kategorien Klokkeslettformat.

 8. La avmerkingsboksen Vis start- og sluttdatoer på tidslinje merket, hvis du vil start- og sluttdatoene du valgte i trinn 4 og 5 skal være synlige på slutten av tidslinjen.

 9. I den første datoformat-listen, velger du hvordan datoene skal se ut.

 10. La avmerkingsboksen Vis midlertidige tidsskalamarkeringer på tidslinje valgt Hvis du vil at hver enhet for tidsskala (enheten du angav i trinn 6 ovenfor) skal vises på tidslinjen.

 11. I den andre datoformat-listen, velger du hvordan enhetsetikettene skal se ut.

 12. La merket av for automatisk oppdatering av datoer når merker flyttes. Dette sikrer at datoer som er knyttet til indikatorene oppdateres automatisk når du flytter milepæler, intervaller eller andre indikatorer på tidslinjen.

 13. Klikk på OK.

Obs!: Hvis du vil endre noen av disse innstillingene senere, kan du åpne dialogboksen Konfigurer tidslinje igjen ved å høyreklikke tidslinjen, og deretter klikke Konfigurer tidslinje.

Til toppen av siden

Legge til milepæler, intervaller og markører

Når du har grunnlaget tidslinjen på plass, kan du begynne å legge til viktig innhold: indikatorer som angir viktige milepæler og hendelser.

Markørtype

Bruksområde

Milepæl

Angi en bestemt milepældato på tidslinjen (for eksempel datoen et skriveprosjekt må leveres til en utgiver).

Intervall

Angi et viktig tidsrom på tidslinjen (for eksempel tiden det tar å skrive et førsteutkast). Velg en intervallfigur som samsvarer med stilen på tidslinjen.

I dag-indikator

Gjenspeile hvor lang tid som har gått siden prosjektet begynte. En i dag-indikator forskyver automatisk som de reelle datoendringene for å vise statusen for planen i forhold til den neste tidsfristen med et øyekast.

Tidslinje med milepæler og intervaller

Angi en milepæl på en tidslinje

 1. Dra en milepælfigur fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte på toppen av tidslinjen.

 2. I dialogboksen Konfigurer milepæl skriver du inn eller velger datoen og klokkeslettet for milepælen.

 3. Skriv inn en beskrivelse av milepælen i Beskrivelse-boksen.

 4. I Datoformat-listen velger du hvordan datoen skal se ut.

 5. Klikk OK.

Tips!: Hvis du raskt vil endre datoen for en milepæl, drar du milepælen der du vil plassere den på tidslinjen. Datoen på milepælen endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Angi et tidsrom på en tidslinje

 1. Dra en intervallfigur fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte oppå tidslinjen.

 2. I Startdato og Sluttdato-boksene skriver du inn eller velg start- og sluttdatoene for tidsrommet.

 3. Skriv inn en beskrivelse av intervallet i Beskrivelse-boksen.

 4. I listen datoformat, velger du hvordan datoene skal se ut.

 5. Klikk på OK.

Tips!: Du kan raskt endre tidsrommet for et intervall, drar du de grønne markeringshåndtakene eller flytter intervallet der du vil ha den på tidslinjen. Datoen på intervallet endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Flytte teksten bort fra en tidslinje

Noen ganger tidslinjer kan overfylt ut. Hvis du vil gjøre det lettere å lese tidslinjen, kan du flytte teksten bort fra selve tidslinjen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Flytte tekst bort fra en tidslinje.

1. Klikk det gule kontrollhåndtaket for å velge intervallet.

2. dra kontrollhåndtaket over intervallfigur til å flytte teksten til en bedre plassering.

3. en hakeparentes markerer automatisk i begynnelsen og slutten av intervallet.

Angi brukt tid på en tidslinje

 1. Dra figuren medgått tid fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte oppå tidslinjen. Figuren venstre ende med begynnelsen av tidslinjen justeres og går til gjeldende dato.

 2. Dra i dag-indikator-figur fra sjablongen Figurer for tidslinje til tidslinjen.

 3. Figuren er plassert ved gjeldende reelle dato.


Brukt tid på en tidslinje

Hver gang du åpner en tidslinjetegning med en Brukt tid- eller I dag-indikator-figur, justeres figurene etter gjeldende reelle dato.

Til toppen av siden

Vise detaljer for en del av en tidslinje

Du kan utvide en del av en eksisterende tidslinje som en ny tidslinje for å vise flere detaljer. Den utvidede tidslinjen representerer en del av den opprinnelige tidslinjen, men du arbeider med den individuelt. Hvis du for eksempel du legger til milepæler eller intervaller den utvidede tidslinjen akkurat som på den opprinnelige tidslinjen. Hvis du legger til en milepæl eller intervall den opprinnelige tidslinjen, legges det også til den utvidede tidslinjen. Hvis du legger til en milepæl eller intervall den utvidede tidslinjen, men legges det ikke til den opprinnelige tidslinjen.

Obs!: Du må ha en tidslinje på tegningssiden for å opprette en Forlenget tidslinje.

Vise detaljer for en del av en tidslinje

 1. Dra Forlenget tidslinje-figuren til siden fra Tidslinjefigurer.

 2. Angi alternativene du vil bruke for den utvidede tidslinjen i kategoriene Tidsperiode- og Klokkeslettformat, og klikk deretter OK (start- og sluttdatoer må være innenfor tidsperioden som opprinnelige i dialogboksen Konfigurer tidslinje tidslinje).

 3. Den utvidede tidslinjen vises på tegningssiden og viser følgende:

  • Grå stiplede linjer for å knytte to tidslinjer, og angi delen av den opprinnelige tidslinjen som representerer den utvidede tidslinjen.

  • Delte milepæler og intervaller. Disse synkroniseres automatisk slik at hvis du endrer dem på én tidslinje, endres de også på den andre.

   Obs!: Den utvidede tidslinjen bruker samme figurtype som den opprinnelige tidslinjen som standard. Hvis du vil endre figurtype, høyreklikk den utvidede tidslinjen, og klikk deretter Angi tidslinje-typen.

Tips!: Hvis du raskt vil endre tidsrommet for en forlenget tidslinje, drar du de gule kontrollhåndtakene. Datoen på den forlengede tidslinjen endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Til toppen av siden

Forbedre en tidslinje

Uunngåelig milepæler, tar prognoser om hvor lenge en prosess, og selv project sluttdatoer SKIFT. Du kan enkelt endre og forbedre en Visio-tidslinje endres.

Hva du vil endre

Handling som skal utføres

Start- og sluttdato for et prosjekt

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og deretter gå til kategorien Tidsrom Type eller velg nye start eller sluttdatoer for prosjekter, og klikk deretter OK.

Antall inndelinger på et tidslinjefelt

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og gå til kategorien Tidsperiode. Velg en annen tidsenhet i tidsskalaen-listen, og klikk deretter OK.

Synlighet for tidslinjedatoer og inndelinger

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og gå til kategorien Klokkeslettformat. Under formatering, Merk eller fjern merker du av for å vise eller skjule datoer eller klokkeslett skala markeringer på tidslinjen. Klikk OK.

Utseendet til pilspisser på en tidslinje

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, og klikk deretter Vis startpilspiss eller Vise Fullfør pilspiss.

Type for milepæl

 • Høyreklikk milepælen, og klikk deretter Angi milepæltype. Klikk stilen du vil bruke i Milepæltype-listen, og klikk deretter OK.

Intervalltype

 • Høyreklikk intervallfiguren, og klikk deretter Angi intervalltype. Velg stilen du vil bruke, og klikk deretter OK.

Dato for milepæl

 • Høyreklikk milepælen, og klikk deretter Konfigurer milepæl. Skriv inn datoen du vil bruke, og klikk deretter OK.

Tidsromdatoer

 • Høyreklikk intervallet, og klikk deretter Konfigurer intervall. Skriv inn datoene du vil bruke, og klikk deretter OK.

Beskrivelse av milepæl eller tidsrom

 • Dobbeltklikk teksten som er tilknyttet milepælen eller tidsrommet. Velg beskrivelsen, og skriv deretter inn den nye beskrivelsen du vil bruke.

Plassering av tekst tilknyttet en milepæl, et intervall eller en I dag-indikator

 • Merk figuren. Dra et kontrollhåndtak hvis du vil endre avstanden mellom teksten og tidslinje linjen eller vinkelen på teksten.

Datoformat

 • Høyreklikk tidslinjen, milepælen eller tidsrommet, og klikk deretter Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæl eller Konfigurer intervall. I listen datoformat, klikker du formatet du vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×