Opprette en tidslinje for å vise et øyeblikksbilde av planen

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det er enkelt å fange inn og kommunisere prosjektmilepæler med en tidslinje - en vannrett eller loddrett linje som representerer levetiden til et prosjekt, med indikatorer som angir prosjektfaser og -milepæler. 


Tidslinjediagram

Bygge grunnmuren

Det første trinnet ved oppretting av tidslinjer er å velge en tidslinjefigur som skal representere tidsrommet for prosjektet. Tidslinjefiguren er grunnmuren du legger til prosjektmilepæler og hendelser i. Du kan velge mellom en rekke ulike stiler, for eksempel Sylinder eller Linje, for å angi tonen for tidslinjen.

Ulike tidslinjestiler

Bygge grunnmuren for en tidslinje

 1. Åpne malen tidslinje i Visio.

 2. Fra Tidslinjefigurer-sjablongen drar du en av de seks tidslinjefigurene (Blokk, Linje, Linjal, Delt eller Sylinder) til tegningssiden.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åpnes.

 3. I Start-boksen i kategorien Tidsrom skriver du inn eller velger startdatoen for prosjektet.

 4. I Slutt-boksen skriver du inn eller velger sluttdatoen for prosjektet.

 5. I Tidsskala-listen velger du en tidsskalaenhet for tidslinjen.

 6. Hvis du velger Uker, kan du velge hvilken dag du vil ukene skal begynne på.

 7. I Språk-boksen i kategorien Tidsformat velger du hvilket språk du vil bruke for tidslinjen.

 8. La avmerkingsboksen Vis start- og sluttdatoer på tidslinje være avmerket hvis du vil at start- og sluttdatoene du valgte i trinn 4 og 5, skal være synlige på slutten av tidslinjen.

 9. I den første Datoformat-listen velger du hvordan datoene skal se ut.

 10. La avmerkingsboksen Vis midlertidige tidsskalamarkeringer på tidslinje være avmerket hvis du vil vise hver tidsskalaenhet (enheten du angav i trinn 6 over) på tidslinjen.

 11. I den andre Datoformat-listen velger du hvordan enhetsetikettene skal se ut.

 12. La avmerkingsboksen Automatisk oppdatering av datoer ved flytting av indikatorer være avmerket. Dette sikrer at datoene som er knyttet til indikatorene, blir oppdatert automatisk når du endrer plassering på milepæler, intervaller eller andre indikatorer på tidslinjen.

 13. Klikk OK.

Obs!: Hvis du vil endre noen av disse innstillingene senere, kan du åpne dialogboksen Konfigurer tidslinje på nytt ved å høyreklikke tidslinjen og deretter klikke Konfigurer tidslinje.

Til toppen av siden

Legge til milepæler, intervaller og indikatorer

Når du har fått på plass grunnmuren for tidslinjen, kan du begynne å legge til viktig innhold: indikatorer som angir viktige milepæler og hendelser.

Indikatortype

Brukes til

Milepæl

Angi en bestemt milepældato på tidslinjen (for eksempel datoen da et skriveprosjekt må leveres til en utgiver).

Intervall

Angi et viktig tidsrom på tidslinjen (for eksempel tiden det tar å skrive et førsteutkast). Velg en intervallfigur som samsvarer med stilen for tidslinjen.

I dag-indikator

Gjenspeile tiden som har gått siden prosjektet begynte. En I dag-indikator endres automatisk når den reelle datoen endres, for å vise en raskt oversikt over statusen for prosjektet i forhold til den neste tidsfristen.

Tidslinje med milepæler og intervaller

Angi en milepæl på en tidslinje

 1. Dra en milepælfigur fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte på toppen av tidslinjen.

 2. I dialogboksen Konfigurer milepæl skriver du inn eller velger datoen og klokkeslettet for milepælen.

 3. Skriv inn en beskrivelse av milepælen i Beskrivelse-boksen.

 4. I Datoformat-listen velger du hvordan datoen skal se ut.

 5. Klikk OK.

Tips!: Hvis du raskt vil endre datoen for en milepæl, drar du milepælen der du vil plassere den på tidslinjen. Datoen på milepælen endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Angi et tidsrom på en tidslinje

 1. Dra en intervallfigur fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte på toppen av tidslinjen.

 2. I Startdato- og Sluttdato-boksene skriver du inn eller velger start- og sluttdatoene for tidsrommet.

 3. Skriv inn en beskrivelse av intervallet i Beskrivelse-boksen.

 4. I Datoformat-listen velger du hvordan datoene skal se ut.

 5. Klikk OK.

Tips!: Hvis du raskt vil endre tidsrommet for et intervall, drar du det grønne markeringshåndtaket eller flytter intervallet der du vil plassere det på tidslinjen. Datoen på intervallet endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Flytte teksten bort fra en tidslinje

Tidslinjer kan av og til inneholde for mye informasjon. Du kan gjøre det lettere å lese tidslinjen ved å flytte teksten bort fra selve tidslinjen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Flytte tekst bort fra en tidslinje.

1. Klikk det gule kontrollhåndtaket for å merke intervallet.

2. Dra kontrollhåndtaket over intervallfiguren for å flytte teksten til et bedre sted.

3. Det vises automatisk en hakeparentes som markerer starten og slutten på intervallet.

Angi brukt tid på en tidslinje

 1. Dra Brukt tid-figuren fra Tidslinjefigurer-sjablongen, og slipp den direkte på toppen av tidslinjen. Figurens venstre ende justeres med begynnelsen på tidslinjen, og figuren strekker seg til gjeldende dato.

 2. Dra I dag-indikator-figuren fra Tidslinjefigurer-sjablongen til tidslinjen.

 3. Figuren plasseres ved gjeldende reelle dato.


Brukt tid på en tidslinje

Hver gang du åpner en tidslinjetegning med en Brukt tid- eller I dag-indikator-figur, justeres figurene etter gjeldende reelle dato.

Til toppen av siden

Vise detaljer for en del av en tidslinje

Du kan forlenge et segment av en eksisterende tidslinje som en ny tidslinje for å vise flere detaljer. Den forlengede tidslinjen representerer et segment av den opprinnelige tidslinjen, men du arbeider med den individuelt. Du legger for eksempel til milepæler eller intervaller på den forlengede tidslinjen på samme måte som på den opprinnelige tidslinjen. Hvis du legger til en milepæl eller et intervall på den opprinnelige tidslinjen, legges de også til på den forlengede tidslinjen. Hvis du legger til en milepæl eller et intervall på den forlengede tidslinjen, vil de imidlertid ikke bli lagt til på den opprinnelig tidslinjen.

Obs!: Du må ha en tidslinje på tegningssiden for å opprette en forlenget tidslinje.

Vise detaljer for en del av en tidslinje

 1. Dra Forlenget tidslinje-figuren fra Figurer for tidslinje bort på siden.

 2. I dialogboksen Konfigurer tidslinje angir du alternativene du vil bruke for den forlengede tidslinjen, i kategoriene Tidsrom og Klokkeslettformat, og klikk deretter OK. (Start- og sluttdatoene må være innenfor tidsperioden for den opprinnelige tidslinjen.)

 3. Den forlengede tidslinjen vises på tegningssiden, og viser følgende:

  • Grå stiplede linjer for å tilknytte de to tidslinjene og angi den delen av den opprinnelige tidslinjen som den forlengede tidslinjen representerer.

  • Delte milepæler og intervaller. Disse synkroniseres automatisk slik at hvis du endrer dem på én tidslinje, endres de også på den andre.

   Obs!: Den forlengede tidslinjen bruker som standard samme figurtype som den opprinnelige tidslinjen. Hvis du vil endre figurtypen, høyreklikker du den forlengede tidslinjen og klikker deretter Angi tidslinjetype.

Tips!: Hvis du raskt vil endre tidsrommet for en forlenget tidslinje, drar du de gule kontrollhåndtakene. Datoen på den forlengede tidslinjen endres for å samsvare med den nye plasseringen.

Til toppen av siden

Forbedre en tidslinje

Det er uunngåelig at milepældatoer, forutsigelser om hvor lang tid en prosess vil ta, og til og med sluttdatoer for prosjekter endres. Du kan enkelt endre og forbedre en Visio-tidslinje som følge av endringer.

Hva du vil endre

Handling som skal utføres

Start- og sluttdato for et prosjekt

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og gå deretter til kategorien Tidsrom. Skriv inn eller velg de nye start- og sluttdatoene, og klikk deretter OK.

Antall inndelinger på et tidslinjefelt

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og gå deretter til kategorien Tidsrom. I Tidsskala-listen velger du en annen tidsenhet, og deretter klikker du OK.

Synlighet for tidslinjedatoer og -inndelinger

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, klikk Konfigurer tidslinje, og gå deretter til kategorien Tidsformat. Under Formatering merker du av eller fjerner du merket i avmerkingsboksene for å vise eller skjule dato- eller tidsskalamarkeringer på tidslinjen. Klikk OK.

Utseende på pilhoder på et tidslinjefelt

 • Høyreklikk tidslinjefiguren, og klikk deretter Vis startpilspiss eller Vis sluttpilspiss.

Milepæltype

 • Høyreklikk milepælen, og klikk Angi milepæltype. I Milepæltype-listen klikker du stilen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

Intervalltype

 • Høyreklikk intervallfiguren, og klikk deretter Angi intervalltype. Velg stilen du vil bruke, og klikk OK.

Dato for milepæl

 • Høyreklikk milepælen, og velg Konfigurer milepæl. Sett inn ønsket dato, og klikk deretter OK.

Tidsromdatoer

 • Høyreklikk intervallet, og klikk Konfigurer intervall. Sett inn datoene du ønsker, og klikk deretter OK.

Beskrivelse av milepæl eller tidsrom

 • Dobbeltklikk teksten som er knyttet til milepælen eller intervallet. Velg beskrivelsen, og skriv deretter inn den nye beskrivelsen du vil bruke.

Plassering av tekst knyttet til en milepæl, et intervall eller I dag-indikatoren

 • Merk figuren. Dra et kontrollhåndtak for å endre avstanden mellom teksten og tidslinjefeltet, eller vinkelen på teksten.

Datoformat

 • Høyreklikk tidslinjen, milepælen eller intervallet, og klikk deretter Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæl eller Konfigurer intervall. I Datoformat-listen klikker du formatet du vil bruke, og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×