Opprette en tidslinje

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil opprette en grafisk fremstilling av en rekke hendelser, for eksempel milepæler i et prosjekt eller viktigste hendelsene av en persons levetid, kan du bruke en SmartArt-grafikk tidslinje. Når du oppretter på tidslinjen, kan du legge til flere datoer, Flytt datoer, endre farger og oppsett, og bruke forskjellige stiler.

Eksempel på grunnleggende tidslinje

Opprette en tidslinje

 1. Klikk SmartArtSett inn-fanen.

  Klikke SmartArt

 2. Klikk prosessen i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter et tidslinjeoppsett.

  Tips!: Det finnes to tidslinjen SmartArt-grafikk: Grunnleggende tidslinje og Tidslinje med sirkelutheving, men du kan også bruke nesten alle prosessrelaterte SmartArt-grafikk.

  Tidslinjer av SmartArt-grafikk

 3. Klikk [tekst], og skriv deretter inn eller Lim inn teksten i SmartArt-grafikken.

  Merknad: Du kan også åpne Tekstruten og skrive inn tekst her. Hvis du ikke ser Tekst-ruten i kategorienUtforming for SmartArt-verktøy, klikker du Tekst-ruten.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk en figur på tidslinjen.

  Klikke punktet for siste dato

 2. Gjør ett av følgende i kategorien SmartArt-verktøyUtforming:

  • Legge til en tidligere dato, klikker Legg til figur, og klikk deretter Legg til figur før.

  • Legge til en senere dato, klikker Legg til figur, og klikk deretter Legg til figur etter.


   Klikk Legg til figur i kategorien Utforming.

 3. Skriv inn datoen du vil bruke, i boksen ny dato.

 1. Klikk datoen du vil flytte på tidslinjen.

  Velge en dato på tidslinjen

 2. Gjør ett av følgende i kategorien SmartArt-verktøyUtforming:

  • Hvis du vil flytte en dato tidligere enn den valgte datoen, klikker du Flytt opp.

 3. Hvis du vil flytte en dato som er senere enn den valgte datoen, klikker du Flytt ned.

Flytte dato opp eller ned

 1. Klikk SmartArt-grafikk tidslinjen.

 2. Klikk mer Mer-knappenSmartArt-verktøy kategorienUtforming i gruppen Oppsett.

  Klikk for å se flere oppsett

  Merknad: Hvis du vil vise bare tidslinje og prosessrelaterte oppsett, nederst på Oppsett-listen, klikker du Flere oppsett, og klikk deretter prosess.

 3. Velg en tidslinje eller et prosessrelatert SmartArt-grafikkelement, for eksempel slik:

  • Hvis du vil vise fremdriften på en tidslinje, klikker du Uthevingsprosess.

   Uthevingsprosess

  • Hvis du vil opprette en tidslinje med bilder, klikker du Kontinuerlig bildeliste. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

 1. Klikk SmartArt-grafikk tidslinjen.

 2. Klikk Endre fargerUtforming-fanen SmartArt-verktøy.

  Endre fargene på tidslinjen

  Merknad: Hvis du ikke ser kategorien SmartArt-verktøyUtforming, kontrollerer du at du har valgt tidslinjen.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Plasser pekeren over en hvilken som helst kombinasjon for å se en forhåndsvisning av hvordan fargene ser på tidslinjen.

En SmartArt-stil bruker en kombinasjon av effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D-perspektiv, i ett klikk ved å gi tidslinjen et profesjonelt flott utseende.

 1. Klikk tidslinjen.

 2. Klikk ønsket stil på SmartArt-verktøyUtforming-fanen.

  Velge en ny stil

  Tips!: For flere stiler, klikker du flere Mer-knappen , i nedre høyre hjørne av stiler-boksen.

Se også

Opprette en tidslinje

 1. Klikk på SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Figurer-gruppen på Sett inn-fanen.

 2. Klikk prosessen i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter et tidslinjeoppsett (for eksempel Grunnleggende tidslinje ).

 3. Gjør følgende for å legge til tekst:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Merknad: Klikk kontrollen hvis tekstruten ikke vises.

   tekstrutekontroll

  • Klikk i en oppføring i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

   Merknad: Bruk dette alternativet for best resultat når du har lagt til alle oppføringene du vil bruke.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen oppføring til.

 2. Klikk den eksisterende oppføringen er plassert nærmest der du vil legge til den nye posten.

 3. Klikk pilen ved siden av Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

  Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming, må du kontrollere at kan du har merket SmartArt-grafikken. Du må kanskje dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne kategorien Utforming.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn en oppføring etter den valgte oppføringen, klikker du Legg til figur etter.

  • Hvis du vil sette inn en oppføring før den valgte oppføringen, klikker du Legg til figur før.

Hvis du vil slette en oppføring fra tidslinjen, gjør du ett av følgende:

 • Merk teksten i tekstboksen for oppføringen du vil slette i SmartArt-grafikken, og trykk deretter Slett.

 • Merk all teksten for posten som du vil slette i tekst-ruten, og trykk deretter Slett.

  Kommentarer: 

  • Slik legger du til en figur fra Tekst-ruten:

   1. Plasser markøren på slutten av teksten der du vil legge til en ny figur, på figurnivået.

   2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten du vil ha i den nye figuren.

 1. Velg oppføringen du vil flytte, i tekst-ruten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Flytt opp for å flytte oppføringen til en tidligere dato, under SmartArt-verktøy i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming.

  • Klikk Flytt ned for å flytte oppføringen til en senere dato, under SmartArt-verktøy i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming.
   Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy

   Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming, må du kontrollere at kan du har merket SmartArt-grafikken. Du må kanskje dobbeltklikke SmartArt-grafikken for å åpne kategorien Utforming.

 1. Høyreklikk tidslinjen som du vil endre, og klikk deretter Endre oppsett.

 2. Klikk prosess, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Grunnleggende tidslinje for en enkel, men effektive tidslinje.

   Grunnleggende tidslinje

  • Hvis du vil vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, klikker du Uthevingsprosess.

   Uthevingsprosess

  • For å illustrere en tidslinje med bilder eller bilder, klikker du Kontinuerlig bildeliste. Sirkulær figurene er utformet for å inneholder bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

Merknad: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikken ved å klikke et oppsettsalternativ i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ for, endringene SmartArt-grafikk som viser en forhåndsvisning av hvordan det seende ut med dette oppsettet.

Du kan raskt legge til en utseende og polsk i SmartArt-grafikken, kan du Endre fargene eller bruke en stil på tidslinjen. Du kan også legge til effekter, for eksempel glød, myke kanter eller 3D-effekter. Bruker Microsoft PowerPoint 2010, kan du også animere tidslinjen.

Du kan bruke fargekombinasjoner som hentes fra temafarger til oppføringene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Endre fargen i SmartArt-grafikken.

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikken.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Høyreklikk kantlinjen på oppføringen du vil endre i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Formater figur.

 2. Hvis du vil endre fargen på kantlinjen for oppføringen, klikk Linjefargen, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

 3. Hvis du vil endre stilen på kantlinjen for oppføringen, klikk Linjestil, og velg deretter linjestiler du vil bruke.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Høyreklikk kantlinjen på en oppføring, og klikk deretter Formater figur.

 3. Klikk Fyll, og klikk deretter heldekkende fyll.

 4. Klikk Farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

Hvis du vil endre bakgrunnen til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger på Standard fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D-perspektiv som du kan bruke til oppføringene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt utformede uttrykk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  Gruppen SmartArt-stiler på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Mer-knappen Knapp .

Merknad: 

 • Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan SmartArt-stilen påvirker SmartArt-grafikken.

Se også

Opprette en tidslinje

 1. Klikk SmartArt i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. Klikk prosessen i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, og dobbeltklikk deretter et tidslinjeoppsett (for eksempel Grunnleggende tidslinje ).

 3. Gjør følgende for å legge til tekst:

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet sted eller program, klikk [Tekst] i Tekst-ruten, og lim deretter inn teksten.

   Merknad: Klikk kontrollen hvis tekstruten ikke vises.

   tekstrutekontroll

  • Klikk i en oppføring i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

   Merknad: Bruk dette alternativet for best resultat når du har lagt til alle oppføringene du vil bruke.

Andre oppgaver på tidslinjen

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en annen oppføring til.

 2. Klikk den eksisterende oppføringen er plassert nærmest der du vil legge til den nye posten.

 3. Klikk på pilen under Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen under SmartArt-verktøyUtforming-fanen.

  Legge til en figur

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikken.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn en oppføring etter den valgte oppføringen, klikker du Legg til figur etter.

  • Hvis du vil sette inn en oppføring før den valgte oppføringen, klikker du Legg til figur før.

Hvis du vil slette en oppføring fra tidslinjen, klikker du oppføringen du vil slette, og trykk deretter Slett.

Kommentarer: 

 • Slik legger du til en figur fra Tekst-ruten:

  1. Plasser markøren på slutten av teksten der du vil legge til en ny figur, på figurnivået.

  2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten du vil ha i den nye figuren.

  3. Trykk ENTER mens en assistentboks er merket i tekstruten hvis du vil legge til en assistentboks.

 • Hvis du vil flytte en oppføring, klikker du oppføringen, og dra den deretter til den nye plasseringen.

 • Hvis du vil flytte en oppføring i svært små intervaller, holder du nede CTRL mens du trykker piltastene på tastaturet.

 1. Høyreklikk tidslinjen som du vil endre, og klikk deretter Endre oppsett.

 2. Klikk prosess, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Grunnleggende tidslinje for en enkel, men effektive tidslinje.

   Grunnleggende tidslinje

  • Hvis du vil vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, klikker du Uthevingsprosess.

   Uthevingsprosess

  • For å illustrere en tidslinje med bilder eller bilder, klikker du Kontinuerlig bildeliste. Sirkulær figurene er utformet for å inneholder bilder.

   Kontinuerlig bildeliste

Merknad: Du kan også endre oppsettet for SmartArt-grafikken ved å klikke et oppsettsalternativ i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy. Når du peker på et oppsettalternativ for, endringene SmartArt-grafikk som viser en forhåndsvisning av hvordan det seende ut med dette oppsettet.

Du kan raskt legge til en utseende og polsk i SmartArt-grafikken, kan du endre fargene eller bruke en SmartArt-stil på tidslinjen. Du kan også legge til effekter, for eksempel glød, myke kanter eller 3D-effekter. Hvis du bruker PowerPoint 2007-presentasjoner, kan du animere tidslinjen.

Du kan bruke fargekombinasjoner som hentes fra temafarger til oppføringene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre fargen på.

 2. Klikk Endre farger i gruppen SmartArt-stiler på fanen Utforming under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – tidslinje

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, må du kontrollere at du har merket SmartArt-grafikken.

 3. Klikk den fargekombinasjonen du ønsker.

Tips!: Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde, ser du hvordan fargene påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Høyreklikk kantlinjen på oppføringen du vil endre i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Formater figur.

 2. Hvis du vil endre fargen på kantlinjen for oppføringen, klikk Linjefargen, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

 3. Hvis du vil endre stilen på kantlinjen for oppføringen, klikk Linjestil, og velg deretter linjestiler du vil bruke.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Høyreklikk kantlinjen på en oppføring, og klikk deretter Formater figur.

 3. Klikk Fyll, og klikk deretter heldekkende fyll.

 4. Klikk Farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke.

Hvis du vil endre bakgrunnen til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger på Standard fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på oppføringene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre.

 2. Klikk den ønskede SmartArt-stilen i gruppen SmartArt-stilerUtforming-fanen under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøylinje – tidslinje

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Mer-knappen Knapp .

Hvis du bruker PowerPoint 2007, kan du animere tidslinjen for å fremheve hver oppføring.

 1. Klikk tidslinjen som du vil animere.

 2. Klikk på Animer i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen, og klikk deretter på En etter en.

  Bilde av Animasjoner-fanen

Merknad: Hvis du kopierer en tidslinje som har brukt en animasjon på den til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

Se også

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×