Opprette en ren InfoPath-visning av en webleserkompatibel skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Introduksjon til InfoPath-visninger

Scenarier for bruk

Trinn 1: Legge til en InfoPath-visning i en webleserkompatibel skjemamal

Trinn 2: Vise den nettleser-visningen når leseraktivert skjemamal åpnes i en nettleser

Trinn 3: Vise den InfoPath-visningen når åpnes leseraktivert skjemamal i InfoPath

Innføring i rene InfoPath-visninger

Du kan utforme en skjemamal som passer til to typer brukere: de som har installert Microsoft Office InfoPath, og de som ikke har det. Denne typen skjemamal kalles en webleserkompatibel skjemamal. I en webleserkompatibel skjemamal er alle InfoPath-funksjoner, -innstillinger og -kontroller som ikke vil fungere i en webleser, skjult eller deaktivert i utformingsmodus. På den måten blir du ikke fristet til å bruke dem i utformingen.

Når du er klar til å dele en webleserkompatibel skjemamal med brukere, må du publisere den på en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter gjøre den leseraktiverte. Hvis brukerne har InfoPath installert på datamaskinen, åpnes skjemaet i InfoPath. Hvis de ikke har installert InfoPath, åpnes skjemaet i en nettleser. Uansett skjemamalen ikke inkludere InfoPath-funksjoner og innstillinger eller kontroller som ikke fungerer i en nettleser.

Hvis du forventer at mange av brukerne har installert InfoPath på datamaskinene, kan det hende du ikke vil begrense utformingen av skjemamalen til delsettet med funksjoner som støttes i en webleser. I dette tilfellet kan du opprette to visninger av den webleserkompatible skjemamalen. Én visning vil være for brukere som åpner skjemamalen i en webleser, og den andre visningen vil bli brukt eksklusivt av brukere som har installert InfoPath på datamaskinene. Denne rene InfoPath-visningen vil aldri vises i en webleser. Du kan dermed bruke InfoPath-funksjoner i denne visningen som du ikke ellers kunne ha brukt, for eksempel brukerroller, overordnede kontroller eller detaljkontroller.

I dette emnet vil du lære hvordan du utformer en ren InfoPath-visning i en webleserkompatibel skjemamal. I tillegg vil du lære hvordan du oppretter en regel som finner ut om brukeren som åpner skjemamalen, har installert InfoPath på datamaskinen. Hvis InfoPath blir funnet, vil brukeren se den InfoPath-spesifikke visningen. Hvis InfoPath ikke blir funnet, vil brukeren se den webleserspesifikke visningen i en webleser i stedet.

Til toppen av siden

Scenarier for bruk

Tenk deg at du arbeider for et forsikringsselskap, og at du utformer en webleserkompatibel skjemamal for behandling av forsikringskrav. Den webleserkompatible skjemamalen må passe til poliseinnehavere som åpner og fyller ut kravskjemaet fra firmaets webområde, i tillegg til interne brukere som ser gjennom og godkjenner dataene i kravskjemaet. Du forventer at de eksterne brukerne ikke har installert InfoPath på datamaskinene, og at interne brukere har det. Du kan dekke behovet både for brukere som har og brukere som ikke har installert InfoPath, ved å utforme to forskjellige skjemamaler, én som er webleserkompatibel, og én som ikke er det. Det er imidlertid enklere og mindre tidkrevende å utforme én webleserkompatibel skjemamal som inneholder følgende visninger:

Visning 1: Ekstern visning for utfylling av krav    Dette er visningen poliseinnehaverne ser når de logger på webområdet og åpner et kravskjema. Ettersom du ikke kan vite om en poliseinnehaver har en kopi av InfoPath installert på datamaskinen, må skjemamalen være webleserkompatibel. Det vil si at du må sikre at skjemaet kan fylles ut i en webleser.

Visning 2: Intern visning for behandling av krav    Denne visningen er for kravbehandlerne, som ser gjennom det innsendte kravskjemaet og videresender det til en forsikringsagent for godkjenning. Alle ansatte i forsikringsselskapet har installert InfoPath på datamaskinene sine. Du kan derfor utforme en ren InfoPath-visning for dem. I motsetning til visningen for utfylling av krav, som åpnes av poliseinnehavere ved hjelp av en webleser, vises ikke den rene InfoPath-visningen andre steder enn i InfoPath, og den kan derfor inneholde alle funksjoner, kontroller og innstillinger som ikke er tilgjengelige i webleserkompatible skjemamaler.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en ren InfoPath-visning i en webleserkompatibel skjemamal

Når du skal opprette en ren InfoPath-visning i en webleserkompatibel skjemamal, endrer du en innstilling i dialogboksen Egenskaper for visning. Denne innstillingen gjør at InfoPath-brukere kan se visningen, men gjør at den ikke vises i en webleser.

 1. Åpne den webleserkompatible skjemamalen.

 2. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 3. Klikk Legg til en ny visning under Handlinger i oppgaveruten Visninger.

 4. Skriv inn et navn for visningen i dialogboksen Legg til visning, og klikk deretter OK.

 5. Dobbeltklikk visningen du nettopp opprettet, i Velg visning-listen.

 6. Klikk kategorien Generelt.

 7. Fjern merket for Vis på Vis-menyen når skjemaet fylles ut.

  Obs!: Når du fjerner merket for dette alternativet, kan ikke brukere som ikke har installert InfoPath, prøve å bytte til den rene InfoPath-visningen.

 8. Merk av for Tillat rene InfoPath-funksjoner (visningen vil ikke være tilgjengelig i weblesere), og klikk deretter OK.

 9. Utforme visningen på vanlig måte.

  Du kan nå bruke mange av funksjonene, kontrollene og innstillingene i den rene InfoPath-visningen som ellers ikke ville vært tilgjengelige i en webleserkompatibel skjemamal. Du kan for eksempel bruke alle kontrollene i oppgaveruten Kontroller, i motsetning til bare kontrollene som fungerer i en webleser. I tillegg vil du ikke se webleserkompatible feil eller meldinger i oppgaveruten Utformingskontroll.

  Obs!: Selv om du kan bruke de fleste av InfoPath-funksjonene i den rene InfoPath-visningen, er det enkelte funksjoner og innstillinger som gjelder den webleserkompatible skjemamalen i sin helhet, som forblir deaktivert eller skjult. Du kan for eksempel ikke aktivere digitale signaturer for hele skjemamalen eller bruke skript i visningen, ettersom én av visningene i skjemamalen er webleserkompatible.

 10. Gjenta trinn 2-9 hvis du vil legge til flere rene InfoPath-visninger i den webleserkompatible skjemamalen.

Til toppen av siden

Trinn 2: Viser webleservisningen når den webleseraktiverte skjemamalen åpnes i en webleser

I denne fremgangsmåten vil du lære hvordan du oppretter en regel som dikterer hvilken visning brukerne ser første gang de åpner et skjema som er basert på den webleserkompatible skjemamalen. Regelen kjøres første gang skjemaet åpnes, og når en bestemt betingelse er oppfylt. Betingelsen har i dette tilfellet å gjøre med om brukerne åpner den webleseraktiverte skjemamalen i en webleser. Hvis de gjør det, vises webleservisningen av skjemamalen. Denne visningen er begrenset til funksjonssettet som støttes i en webleser.

 1. Åpne den webleserkompatible skjemamalen som inneholder den rene InfoPath-visningen.

 2. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 3. Klikk Åpne og lagre i Kategori-listen.

 4. Klikk Regler under Virkemåte ved åpning.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Regler for å åpne skjemaer.

 6. Skriv inn et meningsfullt navn for regelen i dialogboksen Regel, for eksempel Regel 1: Bytt til webleservisning.

 7. Klikk Angi betingelse for å angi når regelen skal utføres.

 8. Klikk Uttrykket i den første boksen under Bruk regelen når denne betingelsen er sann.

 9. Skriv inn xdEnvironment:IsBrowser() i den andre boksen, og klikk deretter OK.

 10. Klikk Legg til handling i dialogboksen Regel.

 11. Klikk Bytt visning i Handling-listen.

 12. Klikk webleservisningen du vil bytte til, i Visning-listen, og klikk deretter OK.

 13. Hvis du vil hindre at noen regler kjører etter denne regelen (for gjeldende hendelse), merker du av for Stopp behandlingen av regler når denne regelen er ferdig i dialogboksen Regel.

  Regelen du nettopp opprettet, kjøres når skjemamalen åpnes og den angitte betingelsen, det vil si at brukerens miljø er en webleser, er oppfylt.

Til toppen av siden

Trinn 3: Viser den rene InfoPath-visningen når den webleseraktiverte skjemamalen åpnes i InfoPath

Nå vil du legge til en ny regel i den webleserkompatible skjemamalen. Denne regelen kjøres første gang skjemaet åpnes, og når en bestemt betingelse er oppfylt. Betingelsen har i dette tilfellet å gjøre med om brukeren som åpner den webleseraktiverte skjemamalen, har installert InfoPath på datamaskinen. Hvis InfoPath er installert, vises den rene InfoPath-visningen av skjemamalen. Ettersom denne visningen bare vises i InfoPath, kan den ikke inneholde alle InfoPath-funksjonene.

 1. Åpne den webleserkompatible skjemamalen som inneholder den rene InfoPath-visningen.

 2. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 3. Klikk Åpne og lagre i Kategori-listen.

 4. Klikk Regler under Virkemåte ved åpning.

 5. Klikk Legg til.

 6. Skriv inn et meningsfullt navn for regelen i dialogboksen Regel, for eksempel Regel 1: Bytt til InfoPath-visning.

 7. Klikk Angi betingelse for å angi når regelen skal utføres.

 8. Klikk Uttrykket i den første boksen under Bruk regelen når denne betingelsen er sann.

 9. Skriv inn not(xdEnvironment:IsBrowser()) i den andre boksen.

 10. Klikk Og.

 11. Klikk Uttrykket i den første boksen under den første betingelsen.

 12. Skriv inn not(xdEnvironment:IsMobile()) i den andre boksen, og klikk deretter OK.

 13. Klikk Legg til handling i dialogboksen Regel.

 14. Klikk Bytt visning i Handling-listen i dialogboksen Handling.

 15. Klikk den rene InfoPath-visningen du vil bytte til, i Visning-listen, og klikk deretter OK.

 16. Hvis du vil hindre at noen regler kjører etter denne regelen (for gjeldende hendelse), merker du av for Stopp behandlingen av regler når denne regelen er ferdig i dialogboksen Regel.

  Regelen du nettopp opprettet, kjøres når skjemamalen åpnes og den angitte betingelsen, det vil si at brukerens miljø er InfoPath og ikke en webleser eller mobil enhet, er oppfylt.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×