Opprette en plantegning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke malen plantegning i Microsoft Office Visio til å tegne plantegninger for individuelle ROM eller for hele gulv av din building―including veggstrukturen, Bygningskjerne og elektriske symboler.

Her er et eksempel på en fullført plantegning.

Plantegning som viser kontorer, trapper og heiser

Starte en ny plantegning

 1. Klikk kategorien kart og plantegninger i Kategorier-listen.

 2. Klikk Plantegning, og klikk deretter Opprett.

Opprette ytterveggstrukturen

Bruke romfigurer

 1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollen og utvalg håndtakene på enkeltvegger.

Bruke veggfigurer

 1. Dra Yttervegg-figurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Fortsette å tegne utvendig ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  • Høyreklikk veggfigurene for å angi alternativer.

  • Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

  Endepunktene markeres når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Opprette innerveggstrukturen

 1. Dra veggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

 2. Fortsette å tegne den interne middelverdien ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  • Høyreklikk en vegg for å angi alternativer.

  • Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

Legge til dører og vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk for å justere med og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

Legge til andre strukturelementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

Legg til elektriske symboler og mållinjer

Elektriske symboler

 1. Dra veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer fra sjablongen Elektrisk og telekom. Slipp museknappen når det vises en fet firkant, som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres for å justere med og festes til veggen

Mållinjer for vegger

 1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

 2. Omplasser mållinjer og tekst ved å dra et kontrollhåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg når du har lagt til en dimensjon til den, velg dimensjonsfiguren, skriver du inn dimensjonen du vil bruke, og klikk deretter utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk CAD-tegning i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. Velg CAD-filen du ønsker, i dialogboksen Sett inn AutoCAD-tegning, og klikk Åpne.

 3. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Starte en ny plantegning

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny, klikk kart og plantegninger, og klikk deretter malen du vil bruke under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

Opprette ytterveggstrukturen

Bruke romfigurer

 1. Dra én av romfigurene fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Endre størrelsen på romfiguren ved å dra kontrollhåndtakene Kontrollhåndtak og merkehåndtakene Markeringshåndtak på enkeltvegger.

Bruke veggfigurer

 1. Dra Yttervegg-figurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Fortsette å tegne utvendig ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  • Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

  Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Opprette innerveggstrukturen

 1. Dra veggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

 2. Fortsette å tegne den interne middelverdien ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et endepunkt.

  • Dra et endepunkt på én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

Legge til dører og vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk for å justere med og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

Legge til andre strukturelementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

Legg til elektriske symboler og mållinjer

Elektriske symboler

 1. Dra veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer fra sjablongen Elektrisk og telekom. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt vises, som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres for å justere med og festes til veggen.

  Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, for eksempel takviften, til tegningssiden.

Mållinjer for vegger

 1. Høyreklikk en vegg, og klikk Legg til dimensjon.

 2. Omplasser mållinjer og tekst ved å dra et kontrollhåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg når du har lagt til en dimensjon til den, velg dimensjonsfiguren, skriver du inn dimensjonen du vil bruke, og klikk deretter utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny, klikk kart og plantegninger, og klikk deretter malen du vil bruke under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

 4. Klikk CAD-tegning i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

 5. Velg CAD-filen du ønsker, i dialogboksen Sett inn AutoCAD-tegning, og klikk Åpne.

 6. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning til en ny tegning

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny, klikk kart og plantegninger, og klikk deretter malen du vil bruke under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk Opprett.

 4. Åpne en eksisterende Visio-tegning.

 5. Klikk dialogboksvelgeren Utskriftsformat i kategorien Utforming. I dialogboksen Utskriftsformat i kategorien Tegningsskala noter skalainnstillingen i den eksisterende tegningen, og angi deretter skalaen på den nye tegningen for å samsvare med.

 6. I den eksisterende tegningen merker du figurene du vil bruke i den nye tegningen, og klikker deretter Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

 7. Gå til den nye tegningen, og klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene for en tegning slik at du ikke endrer dem ved en feiltakelse når du oppretter en ny plan oppå.

Starte en ny plantegning

 1. Velg NyFil-menyen, velg Kart og plantegninger og klikk deretter Hjemtegning.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

Opprette ytterveggstrukturen

Lag den grunnleggende ytterveggstrukturen på en av følgende måter:

Bruke romfigurer

 1. Dra Yttervegg-figurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Endre størrelsen på et ROM ved å dra den kontrollen håndtakene Kontrollhåndtak og utvalg håndtakene Bilde av merkehåndtakl på enkeltvegger.

Bruke veggfigurer

 1. Dra Yttervegg-figurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 2. Fortsette å tegne utvendig ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelsen på en vegg ved å dra et endepunkt. ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant )

  • Dra ett endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) fra én vegg til en annen vegg.

  Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

  Hvis du vil gjøre vegger bli med på riktig måte, kontrollerer du at Fest til figur geometriske figurer er valgt i dialogboksen Fest og Lim.

Opprette innerveggstrukturen

 1. Dra veggfigurer fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden, og plasser dem innenfor den ytre strukturen.

 2. Fortsette å tegne den interne middelverdien ved hjelp av disse alternativene:

  • Endre størrelse på vegger ved å dra et sluttpunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ).

  • Dra ett endepunkt ( Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni eller Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant ) fra én vegg til en annen vegg.

   Endepunktene blir røde når veggene limes. Skjæringspunkt mellom to vegger fjernes automatisk.

   Hvis du vil gjøre vegger bli med på riktig måte, kontrollerer du at Fest til figur geometriske figurer er valgt i dialogboksen Fest og Lim.

Legge til dører og vinduer

 • Dra dør- og vindusfigurer over vegger fra sjablongen Vegger, skall og struktur.

Dører og vinduer roteres automatisk for å justere med og festes til veggen. De skaffe veggen tykkelse og flyttes med vegger når du flytter dem også.

Legge til andre strukturelementer

 • Dra strukturfigurer, for eksempel søyler, fra sjablongen Vegger, skall og struktur til tegningssiden.

 • Dra bygningskjernefigurer fra sjablongen Bygningskjerne, for eksempel trapper, til tegningssiden.

Legg til elektriske symboler og mållinjer

Elektriske symboler

 1. Dra veggbrytere, uttak og annen veggarmatur bort på veggfigurer fra sjablongen Elektrisk og telekom. Slipp museknappen når en rød firkant Rød boks som viser limt bilde av koblingspunkt vises, som angir at symbolet er limt til veggen. Veggarmatur roteres for å justere med og festes til veggen.

  Du kan også dra figurer for takinstallasjoner, for eksempel takviften, til tegningssiden.

Mållinjer for vegger

 1. Høyreklikk en vegg, og klikk deretter Legg til dimensjon

 2. Omplasser dimensjonslinjene og -teksten ved å dra et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak .

  Hvis du vil vise et tips om et kontrollhåndtak for en valgt figur, plasserer du pekeren over håndtaket.

Hvis du vil endre størrelsen på en vegg når du har lagt til en dimensjon til den, velg dimensjonsfiguren, skriver du inn dimensjonen du vil bruke, og klikk deretter utenfor dimensjonsfiguren.

Sette inn en CAD-plantegning

 1. Velg NyFil-menyen, velg Kart og plantegninger og klikk deretter Hjemtegning.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Klikk CAD-tegningSett inn-menyen.

 3. Velg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Finn CAD-filen, og klikk Åpne.

 4. Klikk OK for å godta størrelsen på og plasseringen av CAD-tegningen.

Når du har satt inn tegningen, kan du endre størrelsen på den, endre skalaen på den eller flytte den. Du kan også låse Microsoft Office Visio-laget som inneholder CAD-tegningen.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning til en ny tegning

 1. Velg NyFil-menyen, velg Kart og plantegninger og klikk deretter Hjemtegning.

  Som standard åpner denne malen en skalert tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan endre disse innstillingene når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre tegningsskalaen.

 2. Åpne en eksisterende Visio-tegning.

 3. Klikk UtskriftsformatFil-menyen, og klikk deretter kategorien Skala. Noter skalainnstillingen i den eksisterende tegningen, og angi deretter skalaen på den nye tegningen slik at den samsvarer.

 4. I den eksisterende tegningen velger du figurene du vil bruke i den nye tegningen. Deretter klikker du KopierRediger-menyen.

 5. Gå til den nye tegningen, og klikk Lim innRediger-menyen.

  Tips!: Du kan låse de eksisterende lagene for en tegning slik at du ikke endrer dem ved en feiltakelse når du oppretter en ny plan oppå.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×