Opprette en ny database

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen dekker den grunnleggende prosessen med å starte Access og oppretter en database som vil bli brukt på stasjonære maskiner, ikke via Internett. Den forklarer hvordan du oppretter en skrivebordsdatabase ved hjelp av en mal, og hvordan du bygger en database fra grunnen av ved å opprette dine egne tabeller, skjemaer, rapporter og andre databaseobjekter. Forklarer også noen måter du kan bruke til å få eksisterende data til en ny database.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette en database ved hjelp av en mal

Opprette en database uten å bruke en mal

Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell

Importere, tilføye eller koble til data fra en annen kilde

Legge til en Programdel

Åpne en eksisterende database

Bruke Access 2007?

Oversikt

Når du starter Access, eller hvis du lukker en database uten å lukke Access, vises Microsoft Office Backstage-visningen.

Backstage-visning er et utgangspunkt som du kan opprette en ny database, åpne en eksisterende database, vise innhold fra Office.com – noe du kan bruke Access til å gjøre med en databasefil eller utenfor av en database, i motsetning til i en database.

Opprette en database

Når du åpner Access, viser kategorien Ny i Backstage-visningen. Kategorien Ny har flere metoder du kan opprette en ny database:

 • En tom database    Hvis du vil, kan du starte fra grunnen av. Dette er et godt alternativ hvis du har bestemte krav eller har eksisterende data som du må legge til rette eller inkludere.

 • En mal som er installert med Access    Vurder å bruke en mal hvis du starter et nytt prosjekt, og du vil ha en god start. Access leveres med flere maler installert som standard.

 • En mal fra Office.com    I tillegg til malene som følger med Access, kan du finne mange flere maler på Office.com. Du trenger ikke å åpne en nettleser, malene er tilgjengelig fra Ny-fanen.

Legge til i en database

Når du arbeider i en database, kan du legge til felt, tabeller eller programdeler.

Programdeler er en funksjon som lar deg bruke flere relaterte databaseobjekter sammen som om de var ett. Hvis du for eksempel kan en Programdel bestå av en tabell og et skjema som er basert på tabellen. Du kan legge til tabellen og skjemaet samtidig ved hjelp av en Programdel.

Du kan også opprette spørringer, skjemaer, rapporter, makroer - alle databaseobjekter som du brukte til å arbeide med.

Opprette en database ved hjelp av en mal

Access leveres med en rekke maler som du kan bruke som-er eller som en begynnende Pek. En mal er en klar til bruk databasen som inneholder alle tabeller, spørringer, skjemaer, makroer og rapporter som kreves for å utføre en bestemt aktivitet. Det finnes for eksempel maler som du kan bruke til å spore problemer, behandle kontakter eller holde oversikt over utgifter. Noen maler inneholder noen eksempelposter for å vise hvordan brukes som.

Hvis en av disse malene passer dine behov, er vanligvis å bruke den raskeste måten å komme i gang med en database. Imidlertid til at hvis du har data i et annet program som du vil importere i Access, kan du bestemme er det bedre å opprette en database uten å bruke en mal. Maler har en forhåndsdefinert datastruktur, og den kan kreve mye arbeid å tilpasse eksisterende dataene til den malen struktur.

 1. Hvis du har en database som er åpne på fil-fanen klikker du Lukk. Backstage-visningen viser kategorien Ny.

 2. Flere sett med maler er tilgjengelige i kategorien Ny noen av dem er bygget inn i Access. Du kan laste ned flere maler fra Office.com. Se neste del i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

 3. Velg malen du vil bruke.

 4. Access foreslår et navn for databasen i Filnavn-boksen – du kan endre filnavnet, hvis du vil bruke. Hvis du vil lagre databasen på en annen mappe enn den som vises under Filnavn-boksen, klikk Knapp , bla til mappen der du vil lagre den, og klikk deretter OK. Du kan også opprette og koble databasen til et SharePoint-område.

  Obs!: Selv om begge bruker SharePoint, er en skrivebordsdatabase som er koblet til et SharePoint-område ikke den samme som en Webdatabase ved hjelp av Access Services. Hvis du vil bruke en skrivebordsdatabase, må du ha Access installert. En nettdatabase kan brukes med en nettleser.

 5. Klikk Opprett.

  Access oppretter en database fra malen du velger, og deretter åpner databasen. For mange maler vises et skjema der du kan begynne å skrive inn data. Hvis malen inneholder eksempeldata, kan du slette hver post ved å klikke postvelger (skyggelagt boks eller linjen like til venstre for posten), og deretter gjøre følgende:

  Klikk Slett i kategorien Hjem i gruppen poster. Knapp

 6. Hvis du vil begynne å skrive inn data, klikker du i den første tomme cellen i skjemaet, og begynn å skrive. Bruke navigasjonsrute til å søke etter andre skjemaer eller rapporter som du vil bruke. Noen maler inkluderer et Navigeringsskjema som gjør det mulig å bytte mellom forskjellige databaseobjekter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med maler, kan du se artikkelen bruke en mal til å opprette en Access-database.

Til toppen av siden

Opprette en database uten å bruke en mal

Hvis du ikke er interessert i å bruke en mal, kan du opprette en database ved å bygge dine egne tabeller, skjemaer, rapporter og andre databaseobjekter. I de fleste tilfeller omfatter dette ett eller begge av følgende:

 • Skrive inn, lime inn, eller importere data til tabellen som opprettes når du oppretter en ny database, og deretter gjenta prosessen med nye tabeller du oppretter ved hjelp av kommandoen tabell i kategorien Opprett.

 • Importere data fra andre kilder og opprette nye tabeller i prosessen.

Opprette en tom database

 1. Klikk Nyfil-fanen, og klikk deretter Tom Database.

 2. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen. Hvis du vil endre plasseringen av filen fra standard, klikker du Bla gjennom etter en plassering for databasen Knapp (ved siden av Filnavn-boksen), bla til den nye plasseringen, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Opprett.

  Access oppretter databasen med en tom tabell kalt Tabell1, og deretter åpner tabell1 i dataarkvisning. Markøren er plassert i den første tomme cellen i kolonnen klikker du Legg til.

 4. Begynn å skrive for å legge til data, eller du kan lime inn data fra en annen kilde, som beskrevet i avsnittet Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell.

Skrive inn data i dataarkvisning er utformet for å være svært forskjeller mellom å arbeide i et Excel-regneark. Tabellstrukturen opprettes mens du skriver inn data. Når du legger til en ny kolonne i dataarket, defineres et nytt felt i tabellen. Datatypen for hvert felt, basert på dataene som du angir settes automatisk.

Hvis du ikke vil skrive inn data i tabell1 på dette tidspunktet, klikker du Lukk Knapp . Hvis du har gjort endringer i tabellen, blir du bedt om å lagre endringene. Klikk Ja for å lagre endringene, klikker du Nei for å forkaste dem, eller klikk Avbryt for å la tabellen være åpen.

Tips!: Søker Access først etter en fil med navnet tom.accdb i mappen som ligger på [installasjonsstasjon]: \Programfiler\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Hvis den finnes, er tom.accdb malen for alle nye, tomme databaser, unntatt webdatabaser. Aktuelt innhold arves av alle nye tomme databaser. Dette er en god måte å distribuere standardinnhold, for eksempel delenummer eller firmaet ansvarsfraskrivelser og policyer. Husk at tom.accdb har ingen innvirkning på opprettingen av tom nye databaser.

Viktig!: Hvis du lukker tabell1 uten å lagre den minst én gang, slettes hele tabellen, selv om du har skrevet inn data i den.

Legge til en tabell

Du kan legge til nye tabeller i en eksisterende database ved hjelp av kommandoene i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

Båndet i Access

Opprett en tabell ved å starte i dataarkvisning    Du kan skrive inn data umiddelbart i dataarkvisning og la Access bygge tabellstrukturen i bakgrunnen. Feltnavn tilordnes numerisk (felt1, felt2 og så videre), og Access angir automatisk datatypen for hvert felt, basert på dataene du angir.

 1. Klikk tabell i tabeller-gruppen i kategorien Opprett. Knapp

  Access oppretter tabellen, og velger den første tomme cellen i kolonnen klikker du Legg til.

 2. Klikk felttypen du vil legge til i legge til og Slett-gruppen i kategorien felt. Hvis du ikke ser typen du vil bruke, klikker du Flere felt Knapp .

 3. Access viser en liste over vanlige felttyper. Klikk felttypen du vil bruke, og Access legger til det nye feltet i dataarket ved innsettingspunktet.

  Du kan flytte feltet ved å dra den. Når du drar et felt i et dataark, vises en loddrett innsettingslinje der feltet skal plasseres.

 4. Hvis du vil legge til data, begynner du å skrive i den første tomme cellen, eller lime inn data fra andre kilder, som beskrevet i avsnittet Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell.

 5. Hvis du vil endre navn på en kolonne (felt), dobbeltklikker du kolonneoverskriften, og deretter skriver du inn det nye navnet.

  Du bør gi et beskrivende navn for hvert felt, slik at du vet hva det inneholder når du ser det i Feltliste-ruten.

 6. Hvis du vil flytte en kolonne, klikker du kolonneoverskriften for å velge kolonnen, og dra deretter kolonnen dit du vil bruke. Du kan også velge flere tilstøtende kolonner, og dra dem til en ny plassering samtidig. Hvis du vil merke flere tilstøtende kolonner, klikker du kolonneoverskriften på den første kolonnen, og klikk deretter kolonneoverskriften for den siste kolonnen mens du holder nede SKIFT.

Opprett en tabell fra utformingsvisning    I utformingsvisning, kan du først opprette tabellstrukturen. Du og deretter Bytt til dataarkvisning for å skrive inn data, eller skrive inn data ved hjelp av en annen metode, for eksempel lime eller importere.

 1. Klikk Tabellutforming i tabeller-gruppen i kategorien Opprett. Knapp

 2. Skriv inn et navn i Feltnavn-kolonnen for hvert felt i tabellen, og velg deretter en datatype fra Datatype-listen.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn en beskrivelse for hvert felt i Beskrivelse-kolonnen. Beskrivelsen vises deretter på statuslinjen når markøren er plassert i dette feltet i dataarkvisning. Beskrivelsen brukes også som tekst på statusfeltet for eventuelle kontroller i et skjema eller en rapport som du oppretter ved å dra feltet fra Feltliste-ruten, og for alle kontroller som er opprettet for dette feltet når du bruker skjemaveiviseren eller rapportveiviseren.

 4. Når du har lagt til alle feltene, lagrer du tabellen:

  • Klikk LagreFil-fanen.

 5. Du kan begynne å skrive inn data i tabellen når som helst ved å bytte til dataarkvisning og klikke i den første tomme cellen. Du kan også lime inn data fra en annen kilde, som beskrevet i delen kopiere data fra en annen kilde til en Access-tabell.

Angi feltegenskaper i utformingsvisning    Uansett hvordan du opprettet i tabellen, er det lurt å undersøke og angi feltegenskaper. Enkelte egenskaper, er tilgjengelige i dataarkvisning, kan du bare angi enkelte egenskaper i utformingsvisning. Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du tabellen i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning. Hvis du vil se egenskapene for et felt, klikker du feltet i utformingsrutenettet. Egenskapene vises under utformingsrutenettet under Feltegenskaper.

Hvis du vil se en beskrivelse av hvilken som helst feltegenskap, klikker du egenskapen og leser beskrivelsen i boksen ved siden av egenskap-listen under Feltegenskaper. Du kan få mer detaljert informasjon ved å klikke Hjelp-knappen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av feltegenskapene som ofte justeres.

Egenskap

Beskrivelse

Feltstørrelse

For tekstfelt angir denne egenskapen maksimalt antall tegn som kan lagres i feltet. Maksimumsverdien er 255. For tallfelt angir denne egenskapen typen tallet som skal lagres (langt heltall, doble, og så videre). Det anbefales at du vil tildele minst hvor mye plass du tror du trenger til dataene til den mest effektive datalagring. Du kan justere verdien oppover senere, Hvis behovene dine endres.

Format

Denne egenskapen angir hvordan dataene vises. Den påvirker ikke de faktiske dataene slik de er lagret i feltet. Du kan velge et forhåndsdefinert format eller angi et egendefinert format.

Inndatamaske

Bruk denne egenskapen til å angi et mønster for alle data som skal angis i dette feltet. Dette sikrer at alle data som er skrevet inn riktig, og at den inneholder det nødvendige antallet tegn. Hjelp til å bygge en inndatamaske, klikker du Verktøy-knappen på høyre side av egenskapsboksen.

Standardverdi

Bruk denne egenskapen til å angi standardverdien som vises i dette feltet hver gang en ny post er lagt til. Hvis du har et dato/klokkeslett-felt der du alltid vil registrere datoen da posten ble lagt til, kan du for eksempel skriver inn "Date()" (uten anførselstegnene) som standardverdien.

Obligatorisk

Denne egenskapen angir om en verdi er obligatorisk i dette feltet. Hvis du angir denne egenskapen til Ja, kan Access du ikke legge til en ny post med mindre en verdi for dette feltet.

Til toppen av siden

Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell

Hvis dataene er lagret i et annet program, for eksempel Excel, kan du kopiere og lime den inn i en Access-tabell. Dette fungerer vanligvis best hvis dataene allerede er delt inn i kolonner, som i et Excel-regneark. Hvis dataene er i et word behandling program, er det best å skille kolonnene med data ved hjelp av tabulatorer eller for å konvertere dataene til en tabell i word behandling programmet før du kopiere dataene. Hvis dataene må redigeres eller endres (for eksempel dele fullstendige navn i Fornavn og etternavn), bør du gjøre dette før du kopierer data, spesielt hvis du ikke er kjent med Access.

Når du limer inn dataene i en tom tabell, settes datatypen for hvert felt i henhold til hva slags data som blir funnet. Hvis du for eksempel hvis feltet ikke inneholder datoverdier, Access datatypen Dato/klokkeslett for dette feltet. Hvis det innlimte feltet inneholder bare ordene "Ja" og "Nei", bruker Access datatypen Ja/Nei-datatypen til feltet.

Access navngir feltene avhengig av hva programmet finner i den første raden med innlimte data. Hvis den første raden med innlimte data er samme type som følger radene, bestemmer Access at den første raden er en del av dataene og tilordner feltene generiske navn (F1, F2 og så videre). Hvis den første raden med innlimte data ikke er lik de etterfølgende radene, bestemmer Access at den første raden består av feltnavn. Access navngir feltene tilsvarende og inkluderer ikke den første raden i dataene.

Hvis Access tilordner generiske navn, bør du gi feltene så snart som mulig å unngå forvirring. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk CTRL + S for å lagre tabellen.

 2. Dobbeltklikk hver kolonneoverskrift i dataarkvisning, og skriv deretter inn et beskrivende feltnavn for hver kolonne.

 3. Lagre tabellen på nytt.

Obs!: Du kan også gi feltene ved å bytte til utformingsvisning og redigere feltnavnene der. Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du tabellen i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning. Hvis du vil bytte tilbake til dataarkvisning, dobbeltklikker du tabellen i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Importere, tilføye eller koble til data fra en annen kilde

Du kan ha data som er lagret i et annet program, og du vil importere dataene til en ny tabell eller legge til en eksisterende tabell i Access. Eller du kan arbeide med personer som beholder dataene i andre programmer, og du vil arbeide med den i Access ved å koble til den. Access gjør det uansett enkelt å arbeide med data fra andre kilder. Du kan importere data fra Excel-regneark, fra en tabell i en annen Access-database, fra SharePoint-liste eller fra en rekke andre kilder. Prosessen varierer noe, avhengig av kilden, men fremgangsmåten nedenfor hjelper deg i gang.

 1. Klikke kommandoen for hvilken type fil du importerer i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne Data i Access.

  Gruppen Importer og koble i kategorien Data

  Hvis du importerer data fra et Excel-regneark, klikker du for eksempel Excel. Hvis du ikke ser programtypen du trenger, klikker du mer.

  Obs!: Hvis du ikke finner typen riktig format i gruppen Importer og koble, må du kanskje å starte programmet som du opprinnelig opprettet dataene og deretter bruke programmet til å lagre dataene i et vanlig filformat (for eksempel en tekstfil med skilletegn ) før du kan impor t disse dataene i Access.

 2. Klikk Bla gjennom for å finne data kildefilen i dialogboksen Hent eksterne Data, eller Skriv inn den fullstendige banen til kilde-datafilen i filnavn-boksen.

 3. Klikk alternativet du vil bruke (alle programmer, kan du importere, og noen lar deg legge til eller koble) under Angi hvordan og hvor du vil lagre dataene i den gjeldende databasen. Du kan opprette en ny tabell som bruker de importerte dataene eller (med noen programmer) du kan legge til data i en eksisterende tabell eller opprette en koblet tabell som inneholder en kobling til dataene i kildeprogrammet.

 4. Hvis en veiviser starter, følger du instruksjonene på de neste sidene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden i veiviseren.

  Hvis du importerer objekter eller koble tabeller fra en Access-database, vises dialogboksen Importer objekter eller Koble tabeller. Velg elementene du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Den nøyaktige prosessen avhenger av om du velger å importere, tilføye eller koble data.

 5. Du blir spurt om du vil lagre detaljene for importoperasjonen som du nettopp har fullført. Hvis du tror at du vil utføre denne samme importoperasjonen senere, klikker du Lagre importtrinn, og deretter angir du detaljene. Du kan deretter enkelt gjenta operasjonen i fremtiden ved å klikke Lagrede Importer Knapp i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne Data. Hvis du ikke vil lagre detaljene for operasjonen, klikker du Lukk.

Hvis du velger å importere en tabell, importerer data til en ny tabell i Access, og deretter viser tabellen under tabeller-gruppen i navigasjonsruten. Hvis du velger å føye til data i en eksisterende tabell, legges dataene til tabellen. Hvis du velger å koble til data, opprettes en koblet tabell i tabeller-gruppen i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Legge til en Programdel

Du kan bruke en Programdel til å legge til funksjonalitet i en eksisterende database. En Programdel kan bestå av bare én enkelt tabell, eller den kan inneholde flere relaterte objekter, for eksempel en tabell og et bundet skjema.

Hvis du for eksempel består kommentarer Programdel av en tabell med et Autonummer-ID-feltet, et datofelt og et notatfelt. Du kan legge den til en database og bruke den som-er, eller med minimale tilpassing.

 1. Åpne databasen du vil legge til en Programdel.

 2. Klikk fanen Opprett.

 3. Klikk Programdeler i maler-gruppen. En liste over tilgjengelige deler åpnes.

 4. Klikk Programdel du vil legge til.

Til toppen av siden

Åpne en eksisterende database

 1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

 2. I dialogboksen Åpne blar du til e-postmeldingen du vil åpne.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk databasen for å åpne den i standardmodus angitt i dialogboksen Alternativer for Access eller modusen som ble angitt av en administrativ policy.

  • Klikk Åpne for å åpne databasen for delt tilgang i et flerbruker miljø slik at du og andre brukere kan lese og skrive til databasen.

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne skrivebeskyttet for å åpne databasen for skrivebeskyttet tilgang, slik at du kan vise, men ikke redigere den. Andre brukere kan fremdeles lese og skrive til databasen.

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus for å åpne databasen ved hjelp av eksklusiv tilgang. Når du har en database åpen med eksklusiv tilgang, får alle andre som prøver å åpne databasen meldingen "filen er allerede i bruk".

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus for å åpne databasen for skrivebeskyttet tilgang. Andre brukere kan fremdeles åpne databasen, men de er begrenset til skrivebeskyttet modus.

Obs!: Du kan åpne en datafil direkte i et eksternt filformat, for eksempel dBASE, Microsoft Exchange eller Microsoft Excel. Du kan også åpne direkte eventuelle ODBC-datakilde, for eksempel Microsoft SQL Server. Access automatisk oppretter en ny Access-database i samme mappe som datafilen og legger til koblinger til hver tabell i den eksterne databasen.

Tips

 • Klikk siste for å åpne en av de sist åpnede databasene, i kategorien fil, og klikk deretter filnavnet for denne databasen. Access åpner databasen ved hjelp av de samme innstillingene som det hadde sist du åpnet den. Hvis listen over nylig brukte filer ikke vises, i kategorien fil, klikker du Alternativer. Klikk Klientinnstillinger i dialogboksen Alternativer for Access. Angi hvor mange dokumenter som skal vises i listen nylig brukte dokumenter opptil maksimalt 50 under vise.

  Du kan også vise nylig brukte databaser i navigasjon liggende Backstage-visningen, for tilgang to museklikk: 1) kategorien fil, 2) nylig brukte e-postmeldingen du vil åpne. Merk av for rask tilgang til det angitte antallet nylig brukte databaser nær bunnen av kategorien siste, og justerer deretter hvor mange databaser som skal vises.

 • Hvis du åpner en database ved å klikke Åpne-kommandoen på fil-fanen, kan du vise en liste over snarveier til databaser som du tidligere har åpnet ved å klikke Mine siste dokumenter i dialogboksen Åpne.

Til toppen av siden

Bruke Access 2007?

Når du starter Access, eller hvis du lukker en database uten å lukke Access, vises siden Komme i gang med Microsoft Office Access.

Siden Komme i gang med Microsoft Office Access

Denne siden er utgangspunkt som du kan opprette en ny database, åpne en eksisterende database eller vise innhold fra Microsoft Office Online.

Access gir deg en rekke maler som du kan bruke til raskere å opprette databaser. En mal er en klar til bruk databasen som inneholder alle de tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter som kreves for å utføre en bestemt aktivitet. Det finnes for eksempel maler som du kan bruke til å spore problemer, behandle kontakter eller holde oversikt over utgifter. Noen maler inneholder noen eksempelposter for å vise hvordan brukes som. Malen databaser kan brukes som de er, eller du kan tilpasse dem til passer bedre til dine behov.

Hvis en av disse malene passer dine behov, er vanligvis å bruke den raskeste måten å komme i gang med en database. Imidlertid til at hvis du har data i et annet program som du vil importere i Access, kan du bestemme er det bedre å opprette en database uten å bruke en mal. Maler har en forhåndsdefinert datastruktur, og den kan kreve mye arbeid å tilpasse eksisterende dataene til den malen struktur.

 1. Hvis du har en database åpen, klikker du Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Lukk Database Knapp for å vise siden Komme i gang med Microsoft Office Access.

 2. Det vises flere aktuelle maler midt på siden Komme i gang med Microsoft Office Access, og flere blir tilgjengelige når du klikker koblingene i ruten Malkategorier. Du kan laste ned flere maler fra Office Online-webområdet. Se neste del i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

 3. Klikk malen du vil bruke.

 4. Access foreslår et navn for databasen i Filnavn-boksen – du kan endre filnavnet, hvis du vil bruke. Hvis du vil lagre databasen på en annen mappe enn den som vises under Filnavn-boksen, klikk Knapp , bla til mappen der du vil lagre den, og klikk deretter OK. Du kan også opprette og koble databasen til et SharePoint-område.

 5. Klikk Opprett (eller laste ned, for en Office Online-mal).

  Access oppretter eller laster ned databasen og åpner den. Det vises et skjema der du kan begynne å skrive inn data. Hvis malen inneholder eksempeldata, kan du slette hver post ved å klikke postvelger (skyggelagt boks eller linjen like til venstre for posten), og deretter gjøre følgende:

  Klikk Slett i kategorien Hjem i gruppen poster. Knapp

 6. Hvis du vil begynne å skrive inn data, klikker du i den første tomme cellen i skjemaet, og begynn å skrive. Bruke navigasjonsruten til å søke etter andre skjemaer eller rapporter som du vil bruke.

Hvis du ikke finner en mal som passer for dine behov på siden Komme i gang med Microsoft Office Access, og du er koblet til Internett, kan du utforske webområdet Office Online for et større utvalg.

 1. Klikk maler under mer på Office Online på siden Komme i gang med Microsoft Office Access.

  Hjemmesiden for maler på Office Online vises i leservinduet.

 2. Bruke Office Online navigasjon og søkeverktøy til å finne Access-malen du vil bruke, og følg instruksjonene for å laste den ned. Når du laster ned en mal, er en databasefil ned til datamaskinen og åpnes i en ny forekomst av Access. I de fleste tilfeller er malen utformet for å åpne et dataregistreringsskjema slik at du kan begynne å skrive inn data umiddelbart.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med maler, kan du se artikkelen veiledning for Access 2007-malene.

Til toppen av siden

Hvis du ikke er interessert i å bruke en mal, kan du opprette en database ved å bygge dine egne tabeller, skjemaer, rapporter og andre databaseobjekter. I de fleste tilfeller dette vanligvis du må gjøre ett eller begge av følgende:

 • Skrive inn, lime inn, eller importere data til tabellen som opprettes når du oppretter en ny database, og deretter gjenta prosessen med nye tabeller du oppretter ved hjelp av kommandoen tabell i kategorien Opprett.

 • Importere data fra andre kilder og opprette nye tabeller i prosessen.

 1. Klikk Tom Database under Ny, tom Database, på siden Komme i gang med Microsoft Office Access.

  Tom database-knapp

 2. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen i ruten Tom Database. Hvis du ikke angir en filtype, legges det for deg. Hvis du vil endre plasseringen av filen fra standard, klikker du Bla gjennom etter en plassering for databasen Knapp (ved siden av Filnavn-boksen), bla til den nye plasseringen, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Opprett.

  Access oppretter databasen med en tom tabell kalt Tabell1, og deretter åpner tabell1 i dataarkvisning. Markøren er plassert i den første tomme cellen i kolonnen Legg til nytt felt.

 4. Begynn å skrive for å legge til data, eller du kan lime inn data fra en annen kilde, som beskrevet i avsnittet Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell.

Skrive inn informasjon i dataarkvisning er utformet for å være svært forskjeller mellom å arbeide i et regneark for Microsoft Office Excel 2007. Tabellstrukturen opprettes mens du skriver inn data – hver gang du legger til en ny kolonne i tabellen, et nytt felt er definert. Datatypen for hvert felt, basert på dataene du angir settes automatisk.

Hvis du ikke vil skrive inn informasjon i tabell1 på dette tidspunktet, klikker du Lukk Knapp . Hvis du har gjort endringer i tabellen, blir du bedt om å lagre endringer i tabellen. Klikk Ja for å lagre endringene, klikker du Nei for å forkaste dem, eller klikk Avbryt for å la tabellen være åpen.

Viktig!: Hvis du lukker tabell1 uten å lagre den minst én gang, slettes hele tabellen, selv om du har skrevet inn data i den.

Du kan legge til nye tabeller i en eksisterende database ved hjelp av kommandoene i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

Båndet i Access

Opprett en tabell ved å starte i dataarkvisning    Du kan skrive inn data umiddelbart i dataarkvisning og la Access bygge tabellstrukturen i bakgrunnen. Feltnavn tilordnes numerisk (felt1, felt2 og så videre), og Access angir automatisk datatypen for hvert felt, basert på dataene du angir.

 1. Klikk tabell i tabeller-gruppen i kategorien Opprett. Knapp

  Access oppretter tabellen, og velger den første tomme cellen i kolonnen Legg til nytt felt.

  Obs!: Hvis du ikke ser en kolonne for Legg til nytt felt, være i utformingsvisning i stedet for dataarkvisning. Hvis du vil bytte til dataarkvisning, dobbeltklikker du tabellen i navigasjonsruten. Access ber deg om å lagre den nye tabellen, og deretter bytter til dataarkvisning.

 2. Klikk Nytt felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark. Knapp

  Access viser Feltmaler-ruten, som inneholder en liste over vanlige felttyper. Hvis du dobbeltklikker eller drar ett av disse feltene til dataarket, legges et felt med samme navn og egenskapene settes til riktige verdier for den typen felt. Du kan endre egenskapene senere, hvis du vil bruke. Hvis du drar feltet, må du dra det til et område i dataarket som inneholder data. Det vises en loddrett innsettingslinje som viser hvor feltet skal plasseres.

 3. Hvis du vil legge til data, begynner du å skrive i den første tomme cellen, eller lime inn data fra andre kilder, som beskrevet i avsnittet Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell.

 4. Hvis du vil endre navn på en kolonne (felt), dobbeltklikker du kolonneoverskriften, og deretter skriver du inn det nye navnet.

  Det er lurt å gi et beskrivende navn for hvert felt, slik at du vet hva det inneholder når du ser det i Feltliste-ruten.

 5. Hvis du vil flytte en kolonne, klikker du kolonneoverskriften for å velge kolonnen, og dra deretter kolonnen til ønsket plassering.

  Du kan også velge flere tilstøtende kolonner, og dra dem til en ny plassering samtidig. Hvis du vil merke flere tilstøtende kolonner, klikker du kolonneoverskriften på den første kolonnen, og klikk deretter kolonneoverskriften for den siste kolonnen mens du holder nede SKIFT.

Opprett en tabell fra utformingsvisning    I utformingsvisning oppretter du først strukturen for den nye tabellen. Du og deretter Bytt til dataarkvisning for å skrive inn data, eller skrive inn data ved hjelp av en annen metode, for eksempel lime eller importere.

 1. Klikk Tabellutforming i tabeller-gruppen i kategorien Opprett. Knapp

 2. Skriv inn et navn i Feltnavn-kolonnen for hvert felt i tabellen, og velg deretter en datatype fra Datatype-listen.

  Obs!: Hvis du ikke ser kolonnene Feltnavn og Datatype, være i dataarkvisning i stedet for utformingsvisning. Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du tabellen i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp . Access ber deg om et navn for den nye tabellen, og deretter bytter til utformingsvisning.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn en beskrivelse for hvert felt i Beskrivelse-kolonnen. Beskrivelsen vises deretter på statuslinjen når markøren er plassert i dette feltet i dataarkvisning. Beskrivelsen brukes også som tekst på statusfeltet for eventuelle kontroller i et skjema eller en rapport som du oppretter ved å dra feltet fra Feltliste-ruten, og for alle kontroller som er opprettet for dette feltet når du bruker skjemaveiviseren eller rapportveiviseren.

 4. Når du har lagt til alle feltene, lagrer du tabellen:

  • Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk Lagre, eller trykk CTRL + S Knapp .

 5. Du kan begynne å skrive inn data i tabellen når som helst ved å bytte til dataarkvisning og klikke i den første tomme cellen. Du kan også lime inn data fra en annen kilde, som beskrevet i delen kopiere data fra en annen kilde til en Access-tabell.

Opprett en tabell ved hjelp av en mal    Access har maler for brukte, typer tabeller. Du kan opprette en fullstendig tabellstruktur med felt allerede konfigurert og klare for bruk med en enkelt museklikk. Hvis du trenger, kan du legge til eller fjerne felt slik at tabellen passer dine behov.

 1. Klikk Tabellmaler og velg deretter ett av de tilgjengelige malene fra listen i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Hvis du vil legge til data, begynner du å skrive i den første tomme cellen eller lime inn data fra andre kilder, som beskrevet i avsnittet Kopier data fra en annen kilde til en Access-tabell.

  • Slette en kolonne   

   1. Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Slett kolonne Knapp .

  • Legge til en ny kolonne   

   1. Klikk Nytt felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark. Knapp

   2. Access viser Feltmaler-ruten, som inneholder en liste over vanlige felttyper. Hvis du dobbeltklikker eller drar ett av disse feltene til dataarket, legges et felt med samme navn og egenskapene settes til riktige verdier for den typen felt. Du kan endre egenskapene senere, hvis du vil bruke. Hvis du drar feltet, må du dra det til et område i dataarket som inneholder data. Det vises en loddrett innsettingslinje som viser hvor feltet skal plasseres.

 3. Lagre tabellen:

  • Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk Lagre, eller trykk CTRL + S Knapp .

Angi feltegenskaper i utformingsvisning    Uansett hvordan du opprettet i tabellen, er det lurt å undersøke og angi feltegenskaper. Dette kan bare gjøres i utformingsvisning. Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du tabellen i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning. Hvis du vil se egenskapene for et felt, klikker du feltet i utformingsrutenettet. Egenskapene vises under utformingsrutenettet under Feltegenskaper.

Hvis du vil se en beskrivelse av hvilken som helst feltegenskap, klikker du egenskapen og leser beskrivelsen i boksen ved siden av egenskap-listen under Feltegenskaper. Du kan få mer detaljert informasjon ved å trykke F1.

Tabellen nedenfor beskriver noen av feltegenskapene som ofte justeres.

Egenskap

Beskrivelse

Feltstørrelse

For tekstfelt angir denne egenskapen maksimalt antall tegn som kan lagres i feltet. Maksimumsverdien er 255. For tallfelt angir denne egenskapen typen tallet som skal lagres (langt heltall, doble, og så videre). Det anbefales at du vil tildele minst hvor mye plass du tror du trenger til dataene til den mest effektive datalagring. Du kan justere verdien oppover senere, Hvis behovene dine endres.

Format

Denne egenskapen angir hvordan dataene vises. Den påvirker ikke de faktiske dataene slik de er lagret i feltet. Du kan velge et forhåndsdefinert format eller angi et egendefinert format.

Inndatamaske

Bruk denne egenskapen til å angi et mønster for alle data som skal angis i dette feltet. Dette sikrer at alle data som er skrevet inn riktig, og at den inneholder det nødvendige antallet tegn. Hjelp til å bygge en inndatamaske, klikker du Verktøy-knappen på høyre side av egenskapsboksen.

Standardverdi

Bruk denne egenskapen til å angi standardverdien som vises i dette feltet hver gang en ny post er lagt til. Hvis du har et dato/klokkeslett-felt der du alltid vil registrere datoen da posten ble lagt til, kan du for eksempel skriver inn "Date()" (uten anførselstegnene) som standardverdien.

Obligatorisk

Denne egenskapen angir om en verdi er obligatorisk i dette feltet. Hvis du angir denne egenskapen til Ja, kan Access du ikke legge til en ny post med mindre en verdi for dette feltet.

Til toppen av siden

Hvis dataene er lagret i et annet program, for eksempel Office Excel 2007, kan du kopiere og lime den inn i en Access-tabell. Dette fungerer vanligvis best hvis dataene allerede er delt inn i kolonner, som i et Excel-regneark. Hvis dataene er i et word behandling program, er det best å skille kolonnene med data ved hjelp av tabulatorer eller for å konvertere dataene til en tabell i word behandling programmet før du kopiere dataene. Hvis dataene må redigeres eller endres (for eksempel dele fullstendige navn i Fornavn og etternavn), bør du gjøre dette før du kopierer dataene, spesielt hvis du ikke er kjent med Access.

Når du limer inn dataene i en tom tabell, settes datatypen for hvert felt i henhold til hva slags data som blir funnet. Hvis du for eksempel hvis feltet ikke inneholder datoverdier, Access datatypen Dato/klokkeslett for dette feltet. Hvis det innlimte feltet inneholder bare ordene "Ja" og "Nei", bruker Access datatypen Ja/Nei-datatypen til feltet.

Access navngir feltene avhengig av hva programmet finner i den første raden med innlimte data. Hvis den første raden med innlimte data er samme type som følger radene, bestemmer Access at den første raden er en del av dataene og tilordner feltene generiske navn (F1, F2 og så videre). Hvis den første raden med innlimte data ikke er lik de etterfølgende radene, bestemmer Access at den første raden består av feltnavn. Access navngir feltene tilsvarende og inkluderer ikke den første raden i dataene.

Hvis Access tilordner generiske navn, bør du gi feltene så snart som mulig å unngå forvirring. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Lagre tabellen.

  • Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk Lagre, eller trykk CTRL + S Knapp .

 2. Dobbeltklikk hver kolonneoverskrift i dataarkvisning, og skriv deretter inn et gyldig feltnavn for hver kolonne. Det kan se ut som om du skriver over data, men raden for kolonneoverskrift inneholder feltnavn, ikke data.

 3. Lagre tabellen på nytt.

Obs!: Du kan også gi feltene ved å bytte til utformingsvisning og redigere feltnavnene der. Hvis du vil bytte til utformingsvisning, høyreklikker du tabellen i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning. Hvis du vil bytte tilbake til dataarkvisning, dobbeltklikker du tabellen i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Du kan ha data som er lagret i et annet program, og du ønsker å importere dataene til en ny tabell eller legge den til en eksisterende tabell i Access. Eller du kan arbeide med personer som beholder dataene i andre programmer, og du vil arbeide med den i Access ved å koble til den. Access gjør det uansett enkelt å arbeide med data fra andre kilder. Du kan importere data fra Excel-regneark, fra en tabell i en annen Access-database, fra SharePoint-liste eller fra en rekke andre kilder. Prosessen varierer noe, avhengig av kilden, men fremgangsmåten nedenfor hjelper deg i gang.

 1. Klikke kommandoen for hvilken type fil du importerer i Importer-gruppen i kategorien Eksterne Data i Access.

  Båndet i Access

  Hvis du importerer data fra et Excel-regneark, klikker du for eksempel Excel. Hvis du ikke ser programtypen du trenger, klikker du mer.

  Obs!: Hvis du ikke finner typen riktig format i gruppen Importer, må du kanskje å starte programmet som du opprinnelig opprettet dataene og deretter bruke programmet til å lagre dataene i en vanlig filformat (for eksempel en tekstfil med skilletegn ) før du kan importere dataene i Access.

 2. Klikk Bla gjennom for å finne data kildefilen i dialogboksen Hent eksterne Data, eller Skriv inn den fullstendige banen til kilde-datafilen i filnavn-boksen.

 3. Klikk alternativet du vil bruke (alle programmer, kan du importere, og noen lar deg legge til eller koble) under Angi hvordan og hvor du vil lagre dataene i den gjeldende databasen. Du kan opprette en ny tabell som bruker de importerte dataene eller (med noen programmer) du kan legge til data i en eksisterende tabell eller opprette en koblet tabell som inneholder en kobling til dataene i kildeprogrammet.

 4. Hvis en veiviser starter, følger du instruksjonene på de neste sidene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden i veiviseren.

  Hvis du importerer objekter eller koble tabeller fra en Access-database, vises dialogboksen Importer objekter eller Koble tabeller. Velg elementene du vil bruke, og klikk OK.

  Den nøyaktige prosessen avhenger av om du velger å importere, tilføye eller koble data.

 5. Du blir spurt om du vil lagre detaljene for importoperasjonen som du nettopp har fullført. Hvis du tror at du vil utføre denne samme importoperasjonen senere, klikker du Lagre importtrinn, og deretter angir du detaljene. Du kan deretter enkelt gjenta operasjonen senere ved å klikke Lagrede Importer Knapp i Importer-gruppen i kategorien Eksterne Data. Hvis du ikke vil lagre detaljene for operasjonen, klikker du Lukk.

Hvis du velger å importere en tabell, importerer data til en ny tabell i Access, og deretter viser tabellen under tabeller-gruppen i navigasjonsruten. Hvis du velger å føye til data i en eksisterende tabell, legges dataene til tabellen. Hvis du velger å koble til data, opprettes en koblet tabell i tabeller-gruppen i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen, og klikk deretter på Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne blar du til e-postmeldingen du vil åpne.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk databasen for å åpne den i standardmodus angitt i dialogboksen Alternativer for Access eller modusen som ble angitt av en administrativ policy.

  • Klikk Åpne for å åpne databasen for delt tilgang i et miljø med flere brukere slik at du og andre brukere kan lese og skrive til databasen.

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne skrivebeskyttet for å åpne databasen for skrivebeskyttet tilgang, slik at du kan vise, men ikke redigere den. Andre brukere kan fremdeles lese og skrive til databasen.

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus for å åpne databasen med eksklusiv tilgang. Når du har en database åpen med eksklusiv tilgang, får alle andre som prøver å åpne databasen meldingen "filen er allerede i bruk".

  • Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus for å åpne databasen for skrivebeskyttet tilgang. Andre brukere kan fremdeles åpne databasen, men de er begrenset til skrivebeskyttet modus.

Hvis du ikke finner databasen du vil åpne   

 1. I dialogboksen Åpne klikker du Min datamaskin, eller klikk Min datamaskin i listen Søk i rullegardinlisten.

 2. I listen over stasjoner, høyreklikker du stasjonen du tror inneholder databasen, og klikk deretter Søk.

 3. Skriv inn søkekriteriene i dialogboksen Søkeresultatene, og klikk deretter Søk for å søke etter databasen.

 4. Hvis databasen er funnet, dobbeltklikker du den for å åpne den.

 5. Du må klikke Avbryt i dialogboksen Åpne å åpne databasen. Lukk dialogboksen Søkeresultater.

Obs!: Du kan åpne en datafil direkte i et eksternt filformat, for eksempel dBASE, Paradox, Microsoft Exchange eller Microsoft Excel. Du kan også åpne direkte eventuelle ODBC-datakilde, for eksempel Microsoft SQL Server eller Microsoft FoxPro. Access automatisk oppretter en ny Access-database i samme mappe som datafilen og legger til koblinger til hver tabell i den eksterne databasen.

 • Hvis du vil åpne en av de sist åpnede databasene, klikker du filnavnet for denne databasen i listen Åpne sist brukte Database på siden Komme i gang med Microsoft Office Access. Access åpner databasen med de samme innstillingene som det hadde sist du åpnet den. Hvis listen over nylig brukte filer ikke vises, klikker du Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Access. Klikk Avansert i dialogboksen Alternativer for Access. Angi hvor mange dokumenter som skal vises i listen nylig brukte dokumenter, opptil maksimum ni under vise.

 • Hvis du åpner en database ved å klikke Microsoft Office-knappen og deretter bruker du kommandoen Åpne, kan du vise en liste over snarveier til databaser som du tidligere har åpnet ved å klikke Mine siste dokumenter i åpen dialogboksen.

Til toppen av siden

Når du oppretter en ny, tom database, åpnes en ny tabell der du kan angi data, men ingen andre objekter opprettes i databasen. Hvis du vil bruke andre objekter, eksempel skjemaer, rapporter, makroer eller flere tabeller, kan du presentere i alle nye databaser som du oppretter, kan du opprette en egendefinert tom mal som inneholder disse objektene. Neste gang du oppretter en ny database, vil det allerede inneholde objektene i malen. I tillegg til disse objektene kan malen inneholde tabeller som er ferdigutfylt med data, i tillegg til eventuelle spesielle konfigurasjonsinnstillinger, egenskaper for database, referanser eller kode som du vil ha i alle nye databaser.

Hvis du for eksempel anta at du har en samling av makroer som du vil bruke i alle prosjekter. Hvis du oppretter en tom mal som inneholder disse makroene, inkluderer Access dem i alle nye databaser som du oppretter.

Du kan opprette tomme maler i filformatet Office Access 2007, Access 2002-2003-filformat eller Access 2000-filformat. Malen må ha navnet tom.accdb for Office Access 2007-filformat og tom.mdb for tidligere filformater.

 • Hvis standard filformat er satt til Access 2000 eller Access 2002 – 2003, bruker Access tom.mdb som filnavn tomme malen. Den nye databasen opprettes i samme filformat som tom.mdb. Selv om standard filformat er Access 2000, hvis malen tom.mdb er i Access 2002-2003-filformatet, blir for eksempel alle nye databaser som du oppretter i Access 2002-2003-format.

 • Hvis standard filformat er satt til Access 2007, bruker Access tom.ACCDB som filnavn for den tomme malen.

Hvordan kan jeg endre standard filformat?

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen, og klikk deretter på Alternativer for Access.

 2. Klikk Populær i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Velg ønsket format fra rullegardinlisten standard filformat under opprette databaser.

Hvis du vil opprette en tom mal, gjør du ett av følgende:

 • Opprette en ny database (du kan gi den navnet tom eller gi den et midlertidig navn), og deretter importere, eller Opprett objektene du vil ta med i malen.

 • Lage en kopi av en eksisterende database som allerede inneholder objektene du vil bruke i malen, og deretter sletter objekter du ikke vil at.

Når du har objektene du vil bruke i malen, må du lagre den til et bestemt sted.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og velg deretter Lagre som.

 2. Klikk filformatet du vil bruke for malen under Lagre databasen i et annet format.

 3. I dialogboksen Lagre som blar du til en av disse to malmappene:

  • Mal for systemmappen    Hvis du for eksempel C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Mal for brukermappen    Eksempel:

   • I Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • I Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP    C:\Documents and name\Application Data\Microsoft\Maler

    Obs!: En tom mal i malen systemmappen overstyrer tomme maler i noen bruker malen mapper.

 4. Skriv inn tom.accdb (eller tom.mdb, hvis du oppretter en tidligere versjon-mal) i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

Nå som den nye malen er på plass, når du oppretter en ny, tom database, inkludert objektene i malen i alle nye databaser som du oppretter som standard. Access åpner en ny tabell i dataarkvisning, som den gjør når du oppretter nye tomme databaser uten å bruke en mal.

Hvis du vil slutte å bruke den tomme malen, slette eller gi nytt navn til filen tom.accdb (eller tom.mdb for tidligere versjoner av Access).

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×