Opprette en mal i Microsoft Office OneNote 2010

En mal er en side, del eller notatblokk i Microsoft Office OneNote, som er ferdig utformet med struktur, stiler og oppsett, og som har plassholdere i stedet for virkelig innhold. Med en mal er arbeidet med å opprette strukturen til siden, delen eller notatblokken gjort for deg, slik at du kan legge til bilder, notater og tekst du vil ha med. Det går raskere å bruke en mal for notatblokkstrukturen enn å opprette alt selv. I stedet for å starte med en blank side bare fyller du ut plassholderne i malen.

I denne artikkelen

Opprette en mal fra en OneNote 2010-side

Opprette en mal fra en OneNote 2010-del

Opprette en mal fra en OneNote 2010-notatblokk

Anbefalt fremgangsmåte for oppretting av OneNote 2010-maler

Opprette en mal fra en OneNote 2010-side

 1. Opprett eller åpne siden du vil bruke som sidemal.

 2. I høyre rute klikker du på nedoverpilen ved siden av Ny side, og deretter klikker du Sidemaler.

 3. Klikk Lagre gjeldende side som en mal nederst i oppgaveruten Maler.

 4. Skriv inn et navn for sidemalen, og klikk deretter Lagre.

Når du skal legge til en ny side i OneNote-delen basert på den lagrede sidemalen, klikker du pilen ved siden av Ny side i den høyre ruten, og deretter klikker du Sidemaler. Klikk Mine maler, og klikk deretter navnet på den lagrede malen.

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en OneNote 2010-del

 1. Opprett eller åpne delen du vil bruke som mal.

 2. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk Del under Lagre gjeldende.

 4. Klikk OneNote 2010-del (*.one) under Velg format.

 5. Klikk Lagre som.

 6. Velg navn og plassering for å lagre malen, og klikk deretter Lagre.

Når du skal legge til en ny del i en av notatblokkene basert på den lagrede malen, navigerer du til den på datamaskinen og dobbeltklikker den for å åpne den i OneNote. Klikk og dra kategorien for delens tittel fra øvre venstre hjørne av skjermen til en av notatblokkene på venstre side av skjermen for å legge til en ny del i notatblokken basert på malen.

Merknad:  Hvis du foretrekker det, kan du også legge til delen i notatblokken ved å plassere en kopi av malfilen i mappen på datamaskinen der notatblokken er lagret. Som standard lagres OneNote-notatblokker på C:\brukere\<brukernavn>\OneNote-notatblokker\<notatblokknavn>

Til toppen av siden

Opprette en mal fra en OneNote 2010-notatblokk

 1. Opprett eller åpne notatblokken du vil bruke som mal.

 2. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre som.

 3. Klikk Notatblokk under Lagre gjeldende.

 4. Klikk OneNote-pakke (*.onepkg) under Velg format.

 5. Klikk Lagre som.

 6. Velg navn og plassering for å lagre malen, og klikk deretter Lagre.

Når du skal opprette en helt ny notatblokk basert på den lagrede notatblokkmalen, navigerer du til malen på datamaskinen og dobbeltklikker den for å åpne den i OneNote. Skriv inn et navn for den nye notatblokken, og velg hvor du vil lagre den (som standard lagres OneNote-notatblokker i C:\brukere\<brukernavn>\OneNote-notatblokker\<notatblokknavn>), og klikk deretterOpprett.

Til toppen av siden

Anbefalt fremgangsmåte for oppretting av OneNote 2010-maler

Her er noen tips du bør huske på når du oppretter OneNote 2010-maler. Maler brukes som regel om og om igjen, så de bør utformes slik at de kan brukes til å opprette nye dokumenter så effektivt som mulig.

 • Velg klare og tydelige farger for hver del slik at de er lette å skille fra hverandre.

 • Hvis malen er beregnet på utskrift, bør du huske på at visse sidefarger (for eksempel hjelpelinjer) bare vises på datamaskinen og ikke på utskriften. Pass på at du velger en skriftfarge som er synlig uten bakgrunnsfargen når malen skrives ut.

 • Hvis malen er beregnet på utskrift, bør sidemargene være minst 1 cm, og all tekst og alle objekter må plasseres innenfor margene.

 • Når du bruker et bilde som bakgrunn, påvirker det filstørrelsen, og det kan dessuten føre til at tekst på bakgrunnen konverteres til et bilde når du sender siden via e-post. Vi anbefaler at du bruker JPEG-filer for bilder, og at du plasserer dem øverst, nederst, på høyre eller venstre side i stedet for bak teksten, med mindre det er viktig for utformingen.

 • Vis hjelpelinjer (trykk CTRL+SKIFT+R) når du skal justere tekstbokser, bilder og annet innhold du setter inn på sidene.

 • Når du setter plassholdertekst i malene, bør den være tydelig og lett å identifisere, slik at andre som bruker malen (medregnet deg selv senere), kan se hvilken informasjon hver plassholder skal inneholde. Når du for eksempel setter inn en tekstboks som skal inneholde et firmanavn, fyller du ut tekstboksen med [firmanavn].

 • Hvis du bruker tabeller, bilder og lignende informasjon, bør de plasseres tydelig i forhold til hverandre, og overskriftene bør være klart adskilt fra teksten som skal legges inn når malen fylles ut. Husk at objekter (for eksempel tekstbokser) kan utvides når de fylles med virkelig innhold.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!