Opprette en kolonne for forvaltede metadata

Opprette en kolonne for forvaltede metadata

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med en kolonne for forvaltede metadata kan du kontrollere hvilken informasjon personer kan legge inn i en kolonne. Brukere velger termene eller uttrykkene de legger inn i kolonnen fra et forhåndsdefinert sett med forvaltede termer.

Følgende illustrasjon viser hvordan dette fungerer. Dokumentbiblioteket i illustrasjonen har en kolonne for forvaltede metadata kalt "Discover ECM". En bruker som vil legge inn verdier i kolonnen, redigerer egenskapene for et element i biblioteket (i dette tilfellet er elementet et regneark). Navnet på kolonnen for forvaltede metadata, Oppdag ECM, er etiketten for et felt på egenskapssiden. Hvis du vil se en liste med termer, klikker du bare merkeikonet.

En kolonne for forvaltede metadata lar brukere velge forhåndsdefinerte verdier som kan legges inn i kolonnen med dokumentegenskapene.

Når du konfigurerer en kolonne for forvaltede metadata, kan du bruke en eksisterende termsett, eller du kan legge til et termsett spesielt for dette formålet. Hvis du vil lære hvordan du legger til et nytt termsett, kan du se sette opp et nytt termsett

Opprette området, listen eller biblioteket forvaltede metadatakolonner

Viktig!: Du må være administrator for områdesamling for å kunne opprette eller konfigurere områdekolonner. Du må ha tillatelsesnivået Administrere lister for å opprette kolonner for lister eller biblioteker. Områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

 1. Du kan opprette en kolonne for lister og biblioteker, eller du kan opprette en områdekolonne. Opprette kolonnen ved å velge en av fremgangsmåtene nedenfor:

 2. Opprette en områdekolonne for forvaltede metadata

  1. Velg Områdeinnhold på hjemmesiden.

  2. Klikk Knappen for Office 365-innstillinger Innstillinger på områdeinnhold-siden.

  3. Klikk Områdekolonne under Gallerier for nettsidedesignere.

  4. Klikk Opprett på Områdekolonne-siden.

  5. Skriv navnet på kolonnen på siden Ny områdekolonne i delen Navn og type.

 3. Opprette listen eller biblioteket kolonne for forvaltede metadata

  1. Gå til listen eller biblioteket hvor du vil opprette kolonnen.

  2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i kategorien Liste eller Bibliotek på båndet.

  3. Klikk Opprett kolonne i Kolonner-delen.

  4. Skriv navnet på kolonnen på siden Opprett kolonne i delen Navn og type.

 4. Velg Forvaltede metadata i delen Informasjonstypen i denne kolonnen er.

 5. Velg en gruppe for kolonnen i Gruppe-delen, eller opprett en gruppe for den.

 6. Skriv inn en beskrivelse i delen Flere kolonneinnstillinger, og angi om verdien skal være obligatorisk. Du kan også angi om du vil fremtvinge unike verdier for kolonnen.

 7. I Flerverdifelt-delen angir du om du vil tillate flere verdier i kolonnen.

  Viktig!: Hvis du tillater flere verdier i kolonnen, vil ikke brukerne kunne sortere etter denne kolonnen.

 8. I Visningsformat-delen angir du om du bare skal vise termetiketten, eller termen og hele banen i termsettets hierarki.

 9. Gjør noe av følgende i delen Innstillinger for termsett:

 10. Velg Bruk et forvaltet termsett hvis du vil bruke et eksisterende termsett, og deretter søker eller blar du deg fram til navnet på termsettet. Når du har valgt termnavnet, kan du angi om brukerne skal kunne fylle ut verdier, og angi en standardverdi for kolonnen.

 11. Hvis du vil opprette et termsett for denne kolonnen, velg Tilpass termsettet, og Skriv inn en beskrivelse for termsettet. Deretter klikker du Rediger ved hjelp av termen angi Manager, og følg trinnene i konfigurere et nytt termsett.

 12. Klikk på OK.

Hvis du vil administrere en metadatakolonne, følger du ett av de forrige trinnene for å gå til området, biblioteket eller listekolonnen områdekolonner-siden. Bla gjennom de angitte kolonnene på siden, og klikk den du vil endre. Du kan deretter tilbake på siden for redigering der du kan endre eller oppdatere innstillingene.

Kolonner for forvaltede metadata gir brukerne en liste med forhåndsdefinerte termer de kan bruke på innholdet. Du kan bruke denne funksjonen til å sikre at brukerne bruker termene konsekvent i hele områdesamlingen. I tillegg vil oppdaterte termer automatisk bli tilgjengelig for brukerne.

Kolonner for forvaltede metadata har flere unike egenskaper som hjelper brukere å velge og bruke termer på innhold. De støtter for eksempel automatisk utfylling og tilbyr entydiggjøring av termer, beskrivelser, synonymer og flerspråklig verdier. I tillegg trenger ikke brukerne å huske alle termene. I stedet kan de velge termer fra et tre som viser termsetthierarkiet.

 • Automatisk utfylling    Når en bruker begynner å skrive inn en verdi, viser en liste over alle vilkårene i tilknyttede termen sett som begynner med tegnene brukeren har skrevet inn i SharePoint. Du kan konfigurere automatisk utfylling til å vise navnet på termsettet og termen plassering i hierarkiet i tillegg til selve termen.

  Når du begynner å skrive, foreslås termer for deg.

  Brukere kan flytte pekeren over foreslåtte termer for å se beskrivende tekst som hjelper dem å velge riktig. Hvis det er angitt synonymer for en term, kan brukerne skrive inn disse, så tildeles de korrekte termene automatisk.

 • Velge fra termsetthierarkiet    Når brukere legger til eller endre informasjon i en kolonne for forvaltede metadata, kan de har flere alternativer. Hvis de er kjent med termsettet, kan de bare skriver inn den nye verdien i kolonnen. Hvis funksjonen for utfylling tilbyr riktig verdi, kan brukeren bare merke den.

  Brukere kan også søke etter riktig term. De kan klikke kodeikonet ved siden av feltet for forvaltede metadata, og deretter velge en verdi fra et tre som viser termsetthierarkiet.

  Du kan velge administrerte termer fra en trekontrollvelger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×