Opprette en innholdstype for område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Innholdstyper for område

Hensyn for innholdstyper

Opprette en innholdstype for område

Innholdstyper for område

Som områdeeier, kan du opprette nye området innholdstyper. Deretter kan du legge til disse innholdstypene i lister og biblioteker på områdenivå som du opprettet dem, i tillegg til områder på lavere nivå. Hvis du for eksempel er en områdeinnholdstype som du oppretter på området på øverste nivå tilgjengelig for lister og biblioteker på alle områdene i områdesamlingen. Innholdstyper for områder som er opprettet på et lavere nivå område er ikke tilgjengelig for områder på høyere nivå.

Etter at du har definert en innholdstype for område, kan du bruke den på nytt i flere dokumentbiblioteker på det gjeldende området eller på andre områder. Dette gjør det mulig for deg å organisere innholdet på en meningsfylt måte og knytte den samme funksjonaliteten til innholdet på tvers av dokumentstyringsløsningen. Hvis for eksempel organisasjonen benytter en bestemt type kontrakt, kan du opprette en innholdstype som definerer metadataene for denne kontrakten, malen som skal brukes for kontrakten, og arbeidsflyter som trengs for å se igjennom og fullføre kontrakten. Ethvert dokumentbibliotek som du legger til innholdstypen Kontrakt i, vil omfatte alle definisjoner av metadata og arbeidsflyter for innholdstypen, og forfattere kan bruke den malen du angir, til å opprette nye kontrakter.

En innholdstype for område beskriver attributtene for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver innholdstype for område kan spesifisere følgende:

 • Et sett med egenskaper.

 • Skjemaer for å redigere egenskapene og vise dem.

 • Arbeidsflyter du vil gjøre tilgjengelig for dokumentet eller listeelementet.

Tips!: innholdstyper for område kan også utvides med egendefinerte funksjoner.

Ved at du legger til en innholdstype for område i en liste eller et bibliotek, angir du at listen eller biblioteket kan inneholde listeelementer, mapper eller dokumenter med denne innholdstypen. En forekomst av en innholdstype for område som er knyttet til en liste, blir kalt en innholdstype for liste.

Til toppen av siden

Hensyn for innholdstype

Ta hensyn til følgende når du oppretter en ny innholdstype for område:

Innhold som er organisert i et hierarki.    Innholdstype-hierarki gjør det mulig for en innholdstype arve egenskapene fra en annen innholdstype. På denne måten klasser av dokumenter dele kjennetegn på tvers av en organisasjon, men disse egenskapene kan skreddersydd for bestemte områder eller lister.

For eksempel kan alle kundeleveransedokumenter i et selskap kreve et sett av metadata som kontonummer og prosjektnummer. Hvis du oppretter en innholdstype Kundeleveranse på øverste nivå, som alle andre typer kundeleveransedokumenter arver fra, sikrer du at kontonumre og prosjektnumre blir knyttet til alle varianter av kundeleveransedokumenter i organisasjonen. Hvis du legger til en ny nødvendig kolonne i innholdstypen Kundeleveranse på øverste nivå, kan du velge å oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne, og dermed legges den nye kolonnen til i alle kundeleveransedokumenter.

Nye innholdstyper for område er basert på en overordnet innholdstype.    Når du oppretter en ny innholdstype for område, må du velge en eksisterende (overordnet) innholdstype for område der du kan opprette den nye innholdstypen for område. Den nye innholdstypen for område du oppretter arver attributter for det overordnede området. Når du oppretter en ny innholdstype for område, kan du gjøre endringer i den, for eksempel å legge til eller fjerne kolonner. Legg merke til at endringer direkte i en underordnet innholdstype ikke påvirker den overordnede innholdstypen som den er basert. Når du oppdaterer en overordnet innholdstype, kan du også velge om disse endringene er oppdatert i lister og innholdstyper som arver fra denne overordnede innholdstypen.

Underordnede innholdstyper for områder som arver fra det overordnede området.    Innholdstyper som du oppretter er basert på en overordnet innholdstype og arver dermed attributtene for det overordnede området. Når du oppdaterer en overordnet innholdstype, kan du velge om du vil at de underordnede innholdstypene for område arve endringene. Attributter som kan arves fra en overordnet innholdstype er:

 • Dokumentmal.

 • Innstillingen Skrivebeskyttet.

 • Arbeidsflyter.

 • Kolonner.

 • Extensible-attributter lagt til gjennom andre programmer.

På alle sider der du angir innholdstype, har du muligheten til å oppdatere innholdstyper for liste og underordnede innholdstyper for område. Når du velger å oppdatere alle innholdstyper som arver fra sine overordnede innholdstyper, blir alle innstillingene på denne siden også oppdatert for alle innholdstyper for lister og alle underordnede innholdstyper for område som er underordnet den innholdstypen du endrer. Dette overskriver alle tidligere innstillinger for innholdstyper for liste og område som arves fra denne overordnede innholdstypen.

Hvis du for eksempel endrer bare dokumentmalen på siden Avanserte innstillinger og velger å oppdatere innholdstyper for liste og underordnede innholdstyper for område, blir dokumentmalen og innstillingene for skrivebeskyttelse oppdatert for alle underordnede innholdstyper for område, fordi begge disse innstillingene er på samme side. På samme måte blir alle endringer som gjøres på siden Arbeidsflytinnstillinger bli oppdatert sammen for underordnede innholdstyper. Hver kolonne har sin egen Endre innholdstypekolonne for område-side, så innstillingene for hver kolonne må oppdateres separat.

Merk at alle attributter for en innholdstype som vises for den overordnede innholdstypen — bortsett fra Navn, Beskrivelse og Gruppe — kan oppdateres for underordnede typer. Kolonner eller innstillinger som ikke vises for den overordnede typen, kan ikke oppdateres. Du sikrer at endringer du gjør i den overordnede innholdstypen ikke overskriver innstillinger for underordnede innholdstyper, ved å merke den underordnede innholdstypen som skrivebeskyttet. Selv om dette er ønskelig i noen situasjoner, vil det også redusere din mulighet til å behandle innholdstypehierarkiet sentralt.

Hvis du ikke merker en innholdstype som skrivebeskyttet, kan innstillingene for den overordnede fremdeles overstyre innstillingene for den underordnede hvis du spesifikt angir den overordnede som skrivebeskyttet og så oppdaterer endringer for underordnede innholdstyper.

Område innholdstyper som er lagret i grupper.    Når du oppretter en ny innholdstype for område, må du velge om du vil lagre den i en eksisterende gruppe eller lagre den i en ny gruppe du oppretter. Hvis du ikke vil den nye områdekolonnen som skal brukes av andre, kan du opprette en gruppe med navnet _Skjultog lagre områdekolonnen i den.

Til toppen av siden

Opprette en innholdstype for område

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, velg Områdeinnstillinger, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 3. Klikk Opprett på siden Galleri for innholdstype for område.

 4. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse for den nye innholdstypen for område under Navn og beskrivelse på siden Ny innholdstype for område.

 5. I listen Velg overordnet innholdstype fra velger du gruppen du vil basere den nye innholdstypen. Legg merke til at gruppen Spesielle innholdstyper inneholder innholdstyper som endrer virkemåten til listen eller biblioteket når det legges til.

 6. I listenOverordnet innholdstype velger du den overordnede innholdstypen som du vil basere innholdstypen på.

  Obs!: Listen over overordnede innholdstyper varierer avhengig av hvilket alternativ du valgte i forrige trinn.

 7. Under Gruppe velger du om du skal lagre denne nye innholdstypen for område i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe.

 8. Klikk OK.

  Innholdstype for område: Ny innholdstype name-siden vises. Du kan velge alternativer på denne siden til å definere den nye innholdstypen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer innstillinger for innholdstype, kan du se emnet endre en innholdstype for område.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×