Opprette en formelkolonne i en datavisning

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er det enkelt å opprette en kolonne som viser resultatet av en beregning som er utført på andre data i en datakilde.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruke XPath-uttrykksverktøyet til å opprette en formelkolonne. XPath (XML Path Language) er et språk som brukes til å finne og behandle informasjon i et XML-dokument. XPath-uttrykksverktøyet inneholder IntelliSense for XPath som gjør det mulig for både nye og erfarne brukere å opprette XPath-uttrykk som utfører komplekse databeregninger.

Firmaet Gastronor Delikatesser sporer lagerbeholdningen sin i en XML-fil. De vet hvor stor lagerbeholdning de har og prisen per enhet, men de vil at datavisningen skal vise lagerverdien for hver vare. Du foreslår at de oppretter en formelkolonne som viser resultatet av antall enheter på lager multiplisert med enhetsprisen. Nå kan Gastronor Delikatesser raskt og enkelt få tilgang til lagerverdien for hver vare som er på lager.

Hvis du vil opprette eksempeldataene og datavisningen som er brukt i eksemplet, eller hvis du vil lære mer om datavisninger, se Opprette en datavisning.

 1. Åpne siden som innholder datavisningen du vil legge til en formelkolonne i.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver. I listen Vanlige oppgaver for datavisning klikker du Rediger kolonner.

  Tips!   Du kan også klikke datavisningen, og deretter klikke pilen Knapp øverst til høyre for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. I dialogboksen Rediger kolonner, i listen Tilgjengelige felt, klikker du Legg til formelkolonne og deretter Legg til.

  Dialogboksen XPath-uttrykksverktøy åpnes. Du kan bruke XPath-uttrykksverktøyet som et hjelpemiddel når du oppretter uttrykkene. XPath-uttrykksverktøyet gir enkel tilgang til navnene på feltene i datakilden og mange av de innebygde funksjonene som du kan bruke når du skriver inn XPath-uttrykk.

 4. Dobbeltklikk feltet du vil sette inn i uttrykket, under Velg et felt som skal settes inn i dialogboksen XPath-uttrykksverktøy. Hvis du vil sette inn den fullstendige banen for feltet, holder du nede CTRL-tasten mens du dobbeltklikker feltet.

  Når du for eksempel skal opprette formelkolonnen som Gastronor Delikatesser vil ha for å vise lagerverdien, dobbeltklikker du EnheterPåLager. EnheterPåLager vises i boksen Rediger XPath-uttrykk.

 5. Plasser innsettingspunktet rett etter feltnavnet i boksen Rediger XPath-uttrykk, og trykk deretter MELLOMROM.

  IntelliSense-listen med XPath-operatorer vises. IntelliSense for XPath er et nyttig hjelpemiddel og viser en liste over tilgjengelige felt eller funksjoner som er gyldige i konteksten for uttrykket.

 6. Dobbeltklikk operatoren du vil bruke, i IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksemplet dobbeltklikker du stjernen (*) i listen fordi Gastronor Delikatesser vil multiplisere EnheterPåLager med Enhetspris.

  IntelliSense-liste med XPath-operatorer

 7. Trykk MELLOMROM. Det vises en IntelliSense-liste over tilgjengelige felt.

 8. Dobbeltklikk feltet du vil bruke, i listen over tilgjengelige felt.

  Dobbeltklikk Enhetspris for å opprette formelkolonnen i eksemplet om Gastronor Delikatesser.

  IntelliSense-liste over tilgjengelige felt

  Det endelige uttrykket ser slik ut.

  XPath-uttrykk for beregnede kolonner slik det vises i boksen Rediger XPath-uttrykk

  Nederst i uttrykksverktøyet for XPath kan du se en forhåndsvisning av resultatene av dataene i formelkolonnen mens du oppretter uttrykket i boksen Rediger XPath-uttrykk.

 9. Klikk OK to ganger.

  Det vises en ny kolonne i datavisningen.

  Merknad   Kolonneoverskriften er som standard uttrykket du opprettet i boksen Rediger XPath-uttrykk i uttrykksverktøyet for XPath (for eksempel EnheterPåLager * Enhetspris). Hvis du vil erstatte standardoverskriften, merker du kolonneoverskriften og skriver deretter inn ønsket tekst.

Til toppen av siden

Gjelder for: SharePoint Designer 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk