Opprette en egendefinert grunnleggende rapport

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Project omfatter 29 forhåndsdefinerte grunnleggende rapporter. Hvis ingen av de standardrapportene oppfyller informasjonsbehovene dine, kan du bruke en mal til å opprette en egendefinert grunnleggende rapport.

Hva du vil gjøre?

Opprette en egendefinert aktivitetsrapport eller ressursrapport

Opprette en egendefinert månedlig kalenderrapport

Opprette en egendefinert krysstabellrapport

Opprette en egendefinert aktivitetsrapport eller ressursrapport

 1. Klikk RapporterRapport-menyen.

 2. Klikk Egendefinert, og klikk deretter Velg.

 3. Hvis du vil opprette en aktivitetsrapport eller ressursrapport, klikker du Ny i dialogboksen Egendefinerte rapporter, klikker Aktivitet eller Ressurs, og deretter klikker du OK.

  Hvis du vil redigere en aktivitetsrapport eller ressursrapport, klikker du rapporten i Rapporter-boksen, og deretter klikker du Rediger.

 4. Skriv inn et navn for rapporten i Navn-boksen i kategorien Definisjon.

 5. Velg tidsperioden som du vil vise fra Periode-listen, og skriv deretter inn hvor mange tidsperioder du vil rapportere som én enhet i Antall-boksen.

  Obs!: Antall-boksen er aktiv for alle tidsperiodene bortsett fra Hele prosjektet.

 6. Velg tabellen du vil vise, fra Tabell-listen.

 7. Velg filteret du vil bruke, fra Filter-listen.

 8. Merk av for Utheving for å vise de filtrerte aktivitetene med ulik formatering.

  Tips!: Hvis du vil endre formatet på uthevet tekst, klikker du Tekst, velger Uthevede aktiviteter eller Uthevede ressurser fra listen Element som skal endres, og deretter velger du formateringsalternativene du vil bruke.

 9. Merk av for Vis aktivitetssammendrag for å inkludere aktivitetssammendrag i rapporten.

 10. Merk av for Grå streker for å vise rapporten med grå skillelinjer i formateringen.

 11. Hvis du vil sortere aktivitet- eller ressursdata i en rapport, klikker du kategorien Sorter, klikker feltet du vil sortere etter, i Sorter etter-boksen, og deretter klikker du Stigende eller Synkende.

  Hvis du vil sortere etter et andre eller tredje sorteringskriterium, klikker du feltet i den aktuelle Deretter etter-boksen, og deretter klikker du Stigende eller Synkende.

  Obs!: Dataene i tabelldelene i rapportene sorteres etter disse kriteriene. Detaljer som ikke er oppført i rapporttabellene, kan ikke sorteres.

Til toppen av siden

Opprette en egendefinert månedskalenderrapport

 1. Klikk RapporterRapporter-menyen.

 2. Klikk Egendefinert, og klikk deretter Velg.

 3. Hvis du vil opprette en månedskalenderrapport, klikker du Ny, klikker Månedskalender, og deretter klikker du OK.

  Hvis du vil redigere en månedskalenderrapport, klikker du navnet i Rapporter-boksen, og deretter klikker du Rediger.

 4. Skriv inn et navn for rapporten i Navn-boksen.

 5. Velg filteret du vil bruke, fra Filter-listen.

 6. Merk av for Utheving for å vise de filtrerte elementene med ulik formatering.

  Tips!: Hvis du vil endre formatet på uthevet tekst, klikker du Tekst, velger Uthevet tekst fra listen Element som skal endres, og deretter velger du formateringsalternativene du vil bruke.

 7. Velg kalenderen du vil bruke, fra Kalender-listen.

 8. Merk av for Fridager i grått for å vise fridager i grått.

 9. Merk av for Heltrukket stolpeskille for å vise en heltrukket linje på slutten av en stolpe når en aktivitet fortsetter uken etter.

 10. Merk av for Skriv ut grå delestreker for å vise en grå skillelinje mellom datoene som skiller aktivitetsinformasjon som ikke får plass i kalenderen.

 11. Klikk Stolper, Linjer eller Start- og sluttdatoer for å formatere hvordan aktiviteter vises i en månedskalenderrapport.

 12. Merk av for eller fjern avmerkingen for ID, Navn og Varighet for å formatere aktivitetsetiketter i en månedskalenderrapport.

Obs!: Project har kalendervisning. I stedet for å bruke månedskalendermalen for å opprette en egendefinert kalenderrapport, kan du tilpasse kalendervisningen for utskrift.

Til toppen av siden

Opprette en egendefinert krysstabellrapport

Krysstabellrapporter viser informasjon om aktiviteter og ressurser over en bestemt tidsperiode.

 1. Klikk RapporterRapporter-menyen.

 2. Klikk Egendefinert, og klikk deretter Velg.

 3. Hvis du vil opprette en egendefinert krysstabellrapport, klikker du Ny, klikker Krysstabell, og deretter klikker du OK.

  Hvis du vil redigere en krysstabellrapport, klikker du navnet i Rapporter-boksen, og deretter klikker du Rediger.

 4. Skriv inn et navn for rapporten i Navn-boksen i kategorien Definisjon.

 5. Velg tidsperioden du vil vise, i Krysstabell-delen ved siden av Kolonne, og deretter skriver du inn antallet tidsperioder for hver kolonne.

 6. Velg om du vil vise aktiviteter eller ressurser i hver rad av rapporten, fra Rad-listen.

 7. Velg aktivitet- eller ressursfeltet som du vil skal vises i krysstabellrapporten fra Felt-listen.

 8. Merk av for Med ressurstildelinger eller Med aktivitetstildelinger for å inkludere ressurstildelinger med aktiviteter eller ressurser.

 9. Velg filteret du vil vise, fra Filter-listen.

 10. Merk av for Utheving for å vise de filtrerte elementene med ulik formatering.

  Tips!: Hvis du vil endre formatet på uthevet tekst, klikker du Tekst, velger Uthevede aktiviteter eller Uthevede ressurser fra listen Element som skal endres, og deretter velger du formateringsalternativene du vil bruke.

 11. Hvis du vil endre datoformatet i en krysstabellrapport, klikker du kategorien Detaljer, og deretter velger du formatet du vil bruke, fra Datoformat-listen.

  Hvis du vil inkludere nullverdier, merker du av for Vis nullverdier.

 12. Hvis du vil sortere dataene i rapporten, klikker du kategorien Sorter, klikker feltet du vil sortere etter, i Sorter etter-boksen, og deretter klikker du Stigende eller Synkende.

  Hvis du vil sortere etter et andre eller tredje sorteringskriterium, klikker du feltet i den aktuelle Deretter etter-boksen, og deretter klikker du Stigende eller Synkende.

Tips!: Du kan ikke legge til kolonner for å vise aktiviteter, ressurser eller tildelingsdetaljer i en krysstabellrapport, men du kan skrive ut Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning slik at de ligner en krysstabellrapport. Du tilpasser bare Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen slik at de viser detaljene du vil ha med, og deretter klikker du UtskriftsformatFil-menyen. Merk av for Skriv ut radsummer for verdier innen intervallet for utskriftsdato og Skriv ut kolonnesummer i kategorien Vis. Når du skriver ut Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning med disse innstillingene, vil resultatet tilsvare en krysstabell.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×