Opprette en egendefinert Rangeringsmodell ved hjelp av rangere modellen justering av appen

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis standard rangeringsmodeller for SharePoint 2013 ikke oppfyller kravene til relevans du har, kan du opprette en egendefinert Rangeringsmodell. Med rangere modellen justering av appen, kan du gjøre dette mer effektivt enn før. Appen gir et brukergrensesnitt for å kopiere en eksisterende Rangeringsmodell, vurdere resultatene for et sett med spørringer, legge til eller fjerne rang funksjonene og justere tykkelsen på disse funksjonene. Til slutt kan du evaluere endringene og publisere nye Rangeringsmodell når du er fornøyd med resultatet.

I denne artikkelen

Hvorfor opprette en egendefinert Rangeringsmodell?

Hent appen for SharePoint Online

Hent appen for SharePoint Server 2013

Opprette en egendefinert Rangeringsmodell – hovedtrinnene

Trinn 1: Kopiere en eksisterende Rangeringsmodell og gi den et navn

Trinn 2: Legge til en DOM-Sett

Trinn 3: Vurdere resultater for spørringer i dialogboksen Angi

Trinn 4: Legge til rang funksjoner og justere tykkelsen

Trinn 4a: legge til rang funksjoner

Trinn 4b: finjustere vekten

Trinn 5: Evaluere endringene

Trinn 6: Publisere rangeringsmodellen

Mer informasjon om rangeringen og rangeringsmodeller

Hvorfor opprette en egendefinert Rangeringsmodell?

I de fleste tilfeller rangeringsmodeller i SharePoint Server 2013 og SharePoint Online gir god søkeresultat rangere, og du kan også påvirke rangeringen av søkeresultater med Spørringsregler. Hvis du har en bestemt relevans imidlertid for søkeresultater som standard rangeringsmodeller ikke gir, kan du opprette en egendefinert Rangeringsmodell.

Her er noen vanlige brukstilfeller:

 • Du har lagt til en bestemt forvaltet egenskap som du tror skal påvirke rangeringen av elementer på området.
  Eksempel: en mat store har lagt til en ny forvaltet egenskap "gluten-free" og ønsker å inkludere denne forvaltede egenskapen i rangeringsberegningene av søkeresultatene.

 • Du vil gi ett eller flere av de forvaltede egenskapene i en standard Rangeringsmodell mer rangeringen vekt enn hva det settes som standard.
  Eksempel: en accountancy selskapet vil at Excel-arbeidsbøker (filtypen) har høyere rangeringen vekt enn hva de få når du bruker standard Rangeringsmodell.

  Viktig!: Opprette en egendefinert Rangeringsmodell er ganske komplisert, og du bør ikke ta dette litt. Forvent å investere tid på aktiviteter, for eksempel judging et betydelig antall spørringer for en god resultatet.

Lær mer om rangeringen og rangeringsmodeller:

Hent appen for SharePoint Online

 • Installer appen ved å følge trinnene i legge til en app på et område.

 • Bruke alternativet Last ned en app fra SharePoint store.

 • Hvis du vil bruke appen, må du være SharePoint Online-administrator.

Hent appen for SharePoint Server 2013

Viktig!: Vi anbefaler at du installerer den kumulative oppdateringen for SharePoint Server 2013 som skal publiseres i mars 2014. Hvis du bruker Søk Rangeringsmodell med to lineær faser(lagt til i den kumulative oppdateringen fra August 2013)som for den egendefinerte rangeringsmodellen grunntall modellen, blir det enklere å finjustere på nytt og tilpasse ditt Rangeringsmodell.

 • Installere appen, og klargjøre SharePoint-farmen til å tillate apper ved å bruke samme standardprosedyrer for alle SharePoint Server 2013-programmer: installere og behandle apper for SharePoint.

 • Hvis du vil bruke appen, må du være administrator Søk service programmet.

Opprette en egendefinert Rangeringsmodell – hovedtrinnene

 • Klikk appen ikonet App for justering av rangeringsmodell å gå til startsiden på appen.

Følg disse hovedtrinnene for å opprette en egendefinert Rangeringsmodell. Forvent å gå frem og tilbake mellom de ulike trinnene som du finjustere modellen.

 1. Kopiere en eksisterende Rangeringsmodell og gi den et navn

 2. Legge til en vurdering

 3. Vurdere resultater for spørringer i dialogboksen Angi

 4. Legge til rang funksjoner og justere tykkelsen

 5. Evaluere endringene

 6. Publisere rangeringsmodellen

Trinn 1: Kopiere en eksisterende Rangeringsmodell og gi den et navn

Når du starter appen, kan du se en liste over alle tilgjengelige rangeringsmodeller. Dette blir sett med standard rangeringsmodeller leveres med SharePoint ved første kjøring. Disse rangeringsmodeller er merket med basere modellen, og den eneste handlingen som er tillatt, kan du Kopier. Hvis du vil opprette en egendefinert Rangeringsmodell, kan du kopiere en eksisterende modell og endre kopien. Alle modeller som er opprettet ved hjelp av appen er merket med ikke grunntall modellen, og disse du kan også redigere, publisereeller slette.

De fleste standard rangeringsmodeller leveres med SharePoint har en lineær fase og en neural fase. Med denne appen, kan du bare tilpasse lineær stadiet til en Rangeringsmodell som en lineær fase er enklere å finjustere og tilpasse.

Vi anbefaler at du bruker Søk Rangeringsmodell med to lineær faser som grunnlag for den egendefinerte rangeringsmodellen.

 1. Velg modellen du vil kopiere, i listen over eksisterende rangeringsmodeller.

 2. Klikk pilen til høyre, og velg Kopier.

 3. Skriv inn et navn for den nye rangeringsmodellen på siden Rediger Rangeringsmodell.

 4. Velger du resultatkilden du vil teste spørringer mot.

Trinn 2: Legge til en DOM-Sett

Du kan legge til ett eller flere DOM angir til din Rangeringsmodell. En vurdering angi vanligvis består av spørringer som er populære, spørringer som er viktige for bedriften eller spørringer som gjeldende Rangeringsmodell ikke håndterer helt like godt. Velg Legg til DOM angi på siden Rediger Rangeringsmodell under Judge spørringer.

 1. Velg ett eller flere av disse alternativene på siden Rediger DOM Sett:

Alternativ

Beskrivelse

Importere ble ansett spørringer

Hvis du allerede har et sett med spørringer og etiketter for dokumenter som returneres etter spørringer, kan du importere dem. Velg filen du vil laste opp, og klikk deretter Importer spørringer.

Importfilen må være av typen XML med følgende skjema:

<QuerySet Name="testRM - JudgementSet">
<Query QueryString="query1" >
<Judgements>
<Document Url="docUrl1" Label="Excellent" />
<Document Url="docUrl2" Label="Good" />
<Document Url="docUrl3" Label="Fair" />
<Document Url="docUrl4" Label="Bad" />
</Judgements>
</Query>
</QuerySet>

Du kan bruke fire etiketter for å angi hvordan ønskelig resultatet er for en spørring: utmerket, god, virkelig og ugyldige.

Legge til Samplet spørringer

Hvis søk er aktiv på området, kan du få appen velger et tilfeldig sett med spørringer fra eksisterende spørringsloggene. Appen velger Spørringene som er mest populære.

Angi antall spørringer for eksempel i-boksen, og klikk Legg til spørringer.

Legge til spørringer manuelt

Skriv inn spørringer direkte i appen, én spørring per linje, og klikk deretter Legg til spørringer.

Du kan legge til alle spørringer på denne måten, eller du kan manuelt legge til flere spørringer i et eksisterende sett med spørringer.

 1. Hvis du har importert ble ansett spørringer med dataetiketter, klikker du ferdig for å lagre DOM-sett.
  Hvis du har lagt til spørringer fra spørringen loggen eller manuelt, kan du starte judging spørringene, kan du se trinn 3.

For å sikre at relevans-metrikk pålitelig indikatorer for hvor god rangeringsmodellen er for et bestemt område, må du kontrollere at:

 • Det er tilstrekkelig spørringer i DOM-settet. Flere spørringer, og mer judged dokumentene i øvre 10 for disse spørringene, desto bedre.

 • Det er en kundeservicerepresentant blanding fra celleområdet spørringer du forventer å ha.

Trinn 3: Vurdere resultater for spørringer i dialogboksen Angi

Nå går gjennom alle spørringer og evaluere resultatene for hvert felt. Bestemme hvordan relevante eller ønskelig et bestemt dokument i indeksen er som et søkeresultat for den angitte spørringen. Jo mer relevante eller ønskelig kan du se et dokument er, jo høyere i listen rangerte det forventes å være.

Obs!: Hvis du allerede har importert ble ansett spørringer i forrige trinn, resultatene har allerede en rangering, og du kan hoppe over dette trinnet.

 1. Klikk spørringsteksten på siden Rediger DOM Sett for hver spørring, og velg Judge resultater.

 2. Du ser to sett med resultater side ved side på siden Evaluer spørringen: resultater med grunnleggende modellen og resultater med gjeldende modell. Før du endrer den nye rangeringsmodellen, være to resultatsett det samme.

  • Evaluere resultatet for hvert resultat, og gi dem en vurdering (etikett) ved å velge hvor mange stjerner, fra én til fem. Stjerneformede alternativet "Brutt kobling," kan brukes for dokumenter som du ikke tilgang til.

   Når du har gjort først Avrund over endringer i rangeringsmodellen, kan du sammenligne to resultatsett side ved side i denne visningen. Sammenligne den gjeldende rangeringsmodellen med grunnleggende modellen eller med den siste lagrede versjonen av den nye modellen. Dermed kan du vurdere effekten av ulike tilpasningene du har gjort.

 3. Når du har vurdert resultatene for en spørring, klikker du Neste spørring for å fortsette gjennom DOM-sett.

 4. Klikk ferdig for å lagre settet.

Når du har gått gjennom og evalueres spørringene i DOM-settet, ser du DOM-dekning for settet. Når du har gjort endringer i modellen, kan du se hvor mye relevans er forbedret med den nye rangeringsmodellen for ulike DOM-sett.

Denne kolonnen

Viser følgende informasjon

Spørringstekst

Spørringer i DOM-settet.

Vurdering dekning

Prosenten av dokumentet URL-adresser i den gjeldende øvre ti som er klassifisert.

Obs!: Relevans metrikk er bare pålitelig når DOM-dekning er høyt. Hvis du vil øke dekning, kan du vurdere flere av resultatene for spørringen.

Relevans kontra Base rangeringen

Når du har gjort endringer i rangeringsmodellen, viser denne illustrasjonen hvor mye relevans er forbedret for spørringen med den nye rangeringsmodellen sammenlignet med grunnleggende modellen. Hvis poengsummen er 0,00%, er det ingen forskjell mellom de to modellene for denne spørringen. Hvis poengsummen er negativt, er relevans redusert.

Forhold lagret modell

Appen beholder en kladdeversjon av rangeringsmodellen mens du arbeider med den. Du kan sammenligne gjeldende kladdeversjon til den siste lagrede versjonen av den nye rangeringsmodellen.

Denne illustrasjonen viser hvor mye relevans har forbedret eller senkes med gjeldende kladd av modellen sammenlignet med den siste lagrede versjonen.

Metrisk relevans brukes i appen er "Rabattert kumulativ få" er beregnet for de øverste fem resultatene.

Trinn 4: Legge til rang funksjoner og justere tykkelsen

Når du kopierer en eksisterende Rangeringsmodell, inneholder den nye rangeringsmodellen samme rang funksjonene og tykkelser som grunntall modellen. Du kan legge til flere forvaltede egenskaper som rang tilleggsfunksjonene, fjerne eksisterende funksjoner eller finjustere tykkelsen på eksisterende funksjoner.

Obs!: Du kan bare velge forvaltede egenskaper som allerede er opprettet og konfigurert. Administrere forvaltede egenskaper, for eksempel å opprette nye eller angi de skal søkbar eller sorterbar, er utenfor området for denne appen.

Trinn 4a: legge til rang funksjoner

 1. Klikk Legg til funksjoner for å tilpasse under Legg til og finjustere funksjoner, på siden Rediger Rangeringsmodell.

 2. Velg mellom disse rang funksjoner på siden Legg til en rangeringen-funksjonen til å tilpasse:

Rangere funksjonen type

Beskrivelse

Foreslåtte funksjonen basert på ble ansett spørringer

Appen kan foreslå funksjoner for å legge til når funksjonen vektorer har er pakket ut for en tilstrekkelig antall ble ansett dokumenter. Forslag blir rang funksjoner som har et sterkt Korrelasjons (negativ eller positiv) med relevans-jugdements leveres av automatisk justering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har kjørt automatisk justering på denne Rangeringsmodell minst én gang. Les mer om automatisk justering senere i denne artikkelen.

Søkbar tekst forvaltet egenskap

Velg en forvaltet egenskap som skal brukes i søkeresultatet rangere beregninger.

Hvis du velger denne nærheten av spørringstermer i egenskapsverdien er viktig, senere kan du angi en nærhet vekt for funksjonen. Appen bruker varianter isExact = 1 og isDiscounted = 1.

Sorterbar numeriske forvaltet egenskap

Også kalt statisk rang funksjonen.

Den forvaltede egenskapen må være av typen heltall. Appen bruker Rational transformeringen.

Velg en forvaltet egenskap, og angi en standardverdi for egenskapen. Standardverdien brukes hvis et element ikke har en verdi som er eksplisitt angitt.

Sorterbar egenskapen med en bestemt verdi

Kalles også bucketed statisk rang funksjonen. Velg en forvaltet egenskap, og angi standardverdien for egenskapen.

Har verdien:dette tallet er bestemt tidsperiode som er stilt inn.

Rangere funksjonen fra grunntall modellen

Bruk dette alternativet til å finjustere tykkelsen på eksisterende funksjoner. Velg mellom eksisterende rang funksjoner.

 1. Klikk Legg til funksjonen. Gjenta trinn for å legge til flere funksjoner til å tilpasse. De valgte rangerte funksjonene vises på siden Rediger Rangeringsmodell.

Du kan også fjerne funksjoner fra modellen.

Les mer om rang funksjoner og aggregering av RANG funksjoner i tilpasse rangeringsmodeller å forbedre relevans i SharePoint 2013.

Trinn 4b: finjustere vekten

Nye funksjoner i utgangspunktet, er en null linjetykkelse, bortsett fra eksisterende rang funksjoner fra grunntall modellen. Hvis du vil gi rangering har en annen weigth, kan du bruke automatisk justering eller manuell justering.

Automatisert justering:

Med automatisk justering brukes judgments som er angitt for vurdering settet med å angi tykkelsen på funksjoner på en måte som forsøker å maksimere relevans automatisk. Alternativet automatisk finjustere er tilgjengelig når du har minst 10 spørringer med minst 10 judgments. Flere judgments du har, jo mer pålitelige automatisk justering.

 • På denautomatisert justering klikker knappen automatisk Kanalvalg tykkelser.

  Obs!: Alternativet automatisk Kanalvalg inneholder veldig mye av beregningen, og kan ta rundt 5 minutter for et DOM sett med 10 spørringer.

Manuell justering:

Du kan angi eller endre vekt på enkelte rang funksjonene med manuell justering. Unngå svært store verdier (negativ eller positiv).

 1. Kategorien manuell justering, angi eller endre tykkelsen for en funksjon ved å angi eller endre en verdi i tykkelse-boksen.

 2. Klikk Lagre tykkelser for å kjøre evaluering på alle DOM-sett som er knyttet til denne modellen.

 3. Evaluere endringer, kan du se trinn 5.

Trinn 5: Evaluere endringene

Appen kan du vurdere hvordan en egendefinert Rangeringsmodell endres relevans. Dette er spesielt nyttig for at du vurderer important-spørringer.

Viktig!: Når du oppretter en egendefinert Rangeringsmodell, påvirker dette alle spørringer ved hjelp av denne Rangeringsmodell. Kontrollere hvilken effekt de egendefinerte rangeringsmodellen på mange spørringer.

 • Skriv inn spørringer i boksen eksempelspørring under manuell justering-listen for å vise resultatene av en bestemt spørring. Du kan sammenligne resultatet med grunnleggende modellen eller siste lagrede modellen til venstre, og resultatene med den gjeldende modellen til høyre. Du kan også legge til spørringer en vurdering sett fra denne siden hvis du vil ha.

 • Du kan også evaluerer resultatet av en bestemt innstilling ved å kjøre en evaluering på et DOM-sett. I listen over DOM sett under vurdere spørringer, klikker du pilen til høyre for settet, og velg Evaluer relevans fra menyen.

Obs!: Endre tykkelsen på en rang funksjon påvirker sorteringen av søkeresultatene for å gi forbedret relevans. Som et resultat av den endre rekkefølge, nye dokumenter som ikke er ble ansett ennå kan gå inn i de øverste 10 resultatene for en spørring. Hvis dette skjer, DOM dekning verdien for et sett med DOM går, og du må kanskje gir flere judgments.

 • Når du er ferdig å legge til, fjerne og justering av funksjoner, kan du lagre endringene. Den nye egendefinerte rangeringsmodellen vises i listen over tilgjengelige rangeringsmodeller som du har startet av med. Det er merket som ikke grunntall modellen.

Trinn 6: Publisere rangeringsmodellen

Ny Rangeringsmodell er som standard tilgjengelig for området der du la appen. Hvis du vil bruke ditt egendefinerte Rangeringsmodell mer, må du publisere den.

 1. Klikk pilen til høyre i listen Velg Rangeringsmodell, og velg Publiser på menyen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Gjeldende område (tilgjengelig som standard)

  • Gjeldende områdesamling

  • Alle områdesamlinger
   (For SharePoint Online: hele leieren. For lokale: hele søketjenesteprogrammet.)

 3. Klikk Publiser.

Når du publiserer din Rangeringsmodell, får du en GUID som identifiserer rangeringsmodellen. Du kan bruke GUID i søk, for eksempel når du konfigurerer Søkeresultater-nettdelen, eller angi programmatisk RankingModelId-egenskapen for en spørring.

Mer informasjon om rangeringen og rangeringsmodeller

SharePoint Online:

SharePoint Server 2013:

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×