Opprette en disposisjon for å strukturere notater

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Disposisjonsfunksjonen i OneNote gjør organisere lange eller kompliserte dokumenter, planer og presentasjoner. Det kan organisere informasjon på opptil fem nivåer, og den begynner å tilordne en hierarkisk struktur til notatene dine, så snart du rykke inn ett avsnitt under et annet.

Omriss av tekst i OneNote-beholder

Du kan heve eller senke elementer i disposisjonshierarkiet ved å endre deres innrykk. Du kan også organisere informasjon i overskrifter og underoverskrifter, bruke nummererte lister og punktlister og angi hvilke typer informasjon som skal vises.

Disposisjoner er en praktisk måte å organisere informasjon på og opprette en hierarkisk struktur for notatene dine. Du kan skjule og vise opptil fem innholdsnivåer i en disposisjon slik at du kan få oversikten med en gang.

Skjermbilde av en side i OneNote 2016 med hierarkisk struktur.

Opprette en disposisjon

 1. Skriv inn en linje med tekst, og trykk deretter ENTER.

  Det første avsnittet du skriver inn, formateres som nivå 1 i disposisjonen.

 2. Hvis du vil gjøre det andre avsnittet til et underavsnitt (nivå 2) av det første, klikker du Øk innrykksplassering.

  Skjermbilde av knappen Øk innrykk i OneNote 2016.

 3. Skriv inn det andre avsnittet på den innrykkede linjen, og trykk deretter ENTER.

Når du skriver inn et nytt avsnitt nedenfor det neste, øker eller reduserer du innrykksplasseringen for å heve eller senke hierarkiet for et bestemt avsnitt.

Merknad: Hvert nytt avsnitt som du oppretter, fortsetter automatisk på samme nivå som forrige avsnitt hvis du ikke øker eller reduserer innrykket.

I store disposisjoner vil du få en mer detaljert struktur hvis du legger til punktmerking og nummerering.

Skjule en disposisjon

En av fordelene med å strukturere notater i et disposisjonsformat er at du kan skjule undernivåer.

 1. Flytt musepekeren til et nivå 1-avsnitt, og dobbeltklikk det lille håndtakikonet.

  (Hvis du bruker OneNote 2010, dine griperikonet vil se ut en firehodet pil i en boks.)

  Skjermbilde av hvordan du kan skjule en disposisjon i OneNote 2016.

Du kan vise en disposisjon på samme måte. Bare dobbeltklikk det lille håndtakikonet igjen.

Kommentarer: 

 • På alle avsnitt med underoverskrifter kan du velge hvor mange nivåer du vil vise.Bare høyreklikk håndtakikonet, klikk Velg, og velg et nivå.

 • Hvis du vanligvis plasserer samme type informasjon på samme nivå i disposisjonsnotatene, kan du velge all tekst på det nivået. Høyreklikk håndtakikonet, klikk Velg, og klikk deretter Merk alt på nivå 1, Merk alt på nivå 2 eller et annet nivå du vil merke.

Hva vil du gjøre?

Opprette en disposisjon

Formatere disposisjonsavsnitt med punkter og nummerering

Vise eller skjule en disposisjon

Vise tekst basert på disposisjonshierarkiet

Merke all tekst på samme nivå i disposisjonshierarkiet

Opprette en disposisjon

 1. Skriv inn et avsnitt med tekst, og trykk deretter ENTER.

  Det første avsnittet du skriver inn formateres automatisk som nivå 1 i disposisjonen.

 2. Hvis verktøylinjen Disposisjon ikke vises allerede, pek på VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Disposisjon.

 3. Et underavsnitt (nivå 2) av først, trykker du TAB eller klikker Øk innrykk Knapp på verktøylinjen Disposisjon til å gjøre det andre avsnittet.

 4. Skriv inn det andre avsnittet, og trykk deretter ENTER.

 5. Når du skriver hver ekstra avsnitt, øke eller redusere innrykket hvis du vil heve eller senke hierarkiet i avsnittet. Hvis du vil redusere innrykket, trykker du TILBAKE (eller SKIFT + TAB hvis disposisjonen er også en punktliste eller nummerert liste).

  Merknad: Hvert nytt avsnitt fortsetter på samme nivå som forrige avsnitt med mindre du endrer innrykket.

Til toppen av siden

Formatere disposisjonsavsnitt med punkter og nummerering

I store disposisjoner kanskje bare Innrykks ikke gir en tilstrekkelig viser forholdet mellom de ulike nivåene i disposisjonshierarkiet. Punktmerking og nummerering kan bidra til å skille dem.

Gjør følgende for å bruke punkter eller nummerering på et avsnitt i en disposisjon:

 1. Plasser markøren på tekstlinjen du vil bruke punktmerking eller nummerering formatering på.

 2. formateringsverktøylinjen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en Punktstil, klikker du pilen ved siden av Punktmerking Knapp , og klikk deretter stilen du vil bruke.

  • Hvis du vil bruke en nummerstil, klikker du pilen ved siden av Nummerering Knapp , og klikk deretter stilen du vil bruke.

 3. Neste avsnitt fortsetter punktmerkede eller nummererte formatet med mindre du avbryte den. Hvis du vil avbryte punkt eller nummerering formatering for det nye avsnittet, klikker du punkt eller Nummereringformateringsverktøylinjen.

Til toppen av siden

Vise eller skjule en disposisjon

Du kan bruke kommandoene Vis og Skjul på verktøylinjen Disposisjon til å vise bestemte nivåer i disposisjonen.

 1. Klikk avsnitt håndtaket Knapp ved siden av all tekst på nivå du vil vise eller skjule.

 2. Hvis verktøylinjen Disposisjon ikke vises allerede, pek på VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Disposisjon.

 3. Gjør ett av følgende på verktøylinjen Disposisjon:

  • Hvis du vil vise disposisjonselementene som, klikker du Vis, og klikk deretter et nivå for å vise alle avsnitt som er på samme nivå.

  • Hvis du vil skjule elementene, klikker du Skjul, og klikk deretter et nivå for å skjule alle avsnitt som er på samme nivå.

   Merknad: Når du skjuler et avsnitt i en disposisjon ved å klikke håndtaket, må du bruke verktøyet Skriv inn teksten eller Merk objekter Knapp i stedet for Knapp penneverktøy.

Til toppen av siden

Vise tekst basert på disposisjonshierarkiet

For alle avsnitt med underoverskrifter, kan du velge hvor mange nivåer du vil vise av hierarkiet. Dette kan være opptil fem nivåer.

 1. Høyreklikk håndtaket for en skjult overskrift.

 2. På hurtigmenyen, pek på Skjul nivåer under, og klikk deretter nivået du vil bruke.

Til toppen av siden

Merke all tekst på samme nivå i disposisjonshierarkiet

Hvis du konsekvent plasserer den samme typen informasjon på samme nivå i notatene disponerte – for eksempel hvis du en liste over prosjekter som nivå 1 overskrifter og aktiviteter som 2 overskrifter på lavere nivå – velge alle notatene på et bestemt nivå kan hjelpe deg med å arbeide raskere.

 1. Høyreklikk håndtaket til en linje med tekst på nivå du vil vise.

 2. Klikk Merk alt på samme nivå på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×