Opprette en datamodell i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datamodell lar deg Integrer data fra flere tabeller, effektivt bygging av en relasjonsdatakilde i en Excel-arbeidsbok. I Excel brukes-datamodeller gjennomsiktig, som gir tabelldata brukes i pivottabeller og pivotdiagrammer. En datamodell visualiseres som en samling tabeller i en feltliste og mesteparten av tiden du aldri selv vet den er der.

Før du kan begynne å arbeide med datamodellen, må du få noen data. For som skal vi bruker nettdelen kom og transformere (Power Query)-opplevelsen, så du kanskje vil ta et skritt tilbake og se en video, eller Følg vår læring guide på Hent og Transformer og Power Pivot.

Hvor er Power Pivot?

Hvor er Hent og Transformer (Power Query)?

 • Excel 2016 og Excel for Office 365 - Hent og Transformer (Power Query) er integrert med Excel i kategorien Data.

 • Excel 2013 - Power Query er et tillegg som er inkludert i Excel, men den må være aktivert. Gå til fil > Alternativer > Tillegg, Behandle rullegardinlisten nederst i ruten Velg i COM-tillegg > . Kontroller Microsoft Power Query for Excel, deretter OK for å aktivere den. Power Query-fanen legges til på båndet.

 • Excel 2010Last ned og installer det Power Query-tillegget. Når aktivert, legges en Power Query-fanen på båndet.

Komme i gang

Først må du få noen data.

 1. I Excel 2016 og Excel for Office 365, kan du bruke Data > Hent og Transformer Data > Hent Data til å importere data fra en rekke eksterne datakilder, for eksempel en tekstfil, Excel-arbeidsbok, nettstedet, Microsoft Access, SQL Server eller en annen relasjonsdatabase som inneholder flere relaterte tabeller.

  Gå til Power Query i Excel 2013 og 2010 > Hent eksterne Data, og velg datakilden.

 2. Blir du bedt om å velge en tabell. Hvis du vil ha flere tabeller fra samme datakilde, kan du se alternativet Aktiver merking av flere tabeller . Når du velger flere tabeller, opprettes det automatisk en datamodell i Excel.

  Obs!: Disse eksemplene bruker vi en Excel-arbeidsbok med fiktive Studentdetaljer på klasser og karakterer. Du kan laste ned våre Student datamodellen eksempelarbeidsboken, og følge med. Du kan også laste ned en versjon med en fullført datamodell..

  Hent og Transformer Navigator (Power Query)
 3. Velg én eller flere tabeller, og klikk deretter Last inn.

  Hvis du trenger å redigere kildedataene, kan du velge alternativet Rediger. Hvis du vil ha mer informasjon se: Innføring i redigeringsprogram for spørring (Power Query).

Du har nå en datamodell som inneholder alle tabellene du importerte, og de vises i pivottabell- Feltlisten.

Obs!: 

 • Modeller opprettes implisitt når du importerer to eller flere tabeller samtidig i Excel.

 • Modeller opprettes eksplisitt når du bruker Power Pivot-tillegget til å importere data. Modellen i tillegget, er representert i en fanebaserte oppsett som ligner Excel, der hver fane inneholder tabelldata. Se hente data ved hjelp av PowerPivot-tilleggettil å lære grunnleggende om import av data ved hjelp av en SQL Server-database.

 • En modell kan inneholde en enkelttabell. Hvis du vil opprette en modell basert på bare én tabell, velger du tabellen og klikker Legg til i datamodell i Power Pivot. Du vil kanskje gjøre dette når du skal bruke Power Pivot-funksjoner, for eksempel filtrerte datasett, beregnede kolonner, beregnede felt, KPIer og hierarkier.

 • Tabellrelasjoner kan opprettes automatisk hvis du importerer relaterte tabeller som har relasjoner for primær- og sekundærnøkkel. Excel kan vanligvis bruke den importerte relasjonsinformasjonen som grunnlag for tabellrelasjoner i datamodellen.

 • For tips om hvordan du reduserer størrelsen på en datamodell, kan du se opprette en minnebesparende datamodell ved hjelp av Excel og Power Pivot.

 • Hvis du vil ha mer informasjon, se Opplæring: importere Data i Excel og Opprett en datamodell.

Tips!: Hvordan kan jeg vite Hvis arbeidsboken inneholder en datamodell? Gå til Power Pivot > Behandle. Hvis dataene i regnearket som vises, finnes en modell. Se: finne ut hvilke datakilder som brukes i en arbeidsbokdatamodell for å lære mer.

Opprette relasjoner mellom tabeller

Neste trinn er å opprette relasjoner mellom tabeller, slik at du kan hente data fra noen av dem. Hver tabell må ha en primærnøkkel eller unike feltidentifikator, for eksempel Student-ID eller klassen tall. Den enkleste måten er å dra og slippe disse feltene for å koble dem i Power Pivot- Diagramvisning.

 1. Gå til PowerPivot > Behandle.

 2. Velg Diagramvisning i kategorien Hjem.

 3. Vises alle importerte tabellene, og du bør ta litt tid å endre størrelse på dem avhengig av hvor mange felt har hver enkelt.

 4. Deretter drar du primærnøkkelfeltet fra én tabell til neste. Eksemplet nedenfor er diagramvisning av våre student tabeller:

  Diagramvisning i Power Query Data Model relasjon

  Vi har opprettet følgende koblinger:

  • tbl_Students | Student-ID > tbl_Grades | Student-ID

   Dra andre ord Student-ID-feltet fra tabellen studenter til Student-ID-feltet i tabellen karakterer.

  • tbl_Semesters | Semester ID > tbl_Grades | Semester

  • tbl_Classes | Klasse tall > tbl_Grades | Klassen tall

  Obs!: 

  • Feltnavn skal ikke være det samme for å opprette en relasjon, men de må være av samme datatype.

  • Koblinger i Diagramvisning har en «1» på én side, og en "*" på den andre. Dette betyr at det oppstår en én-til-mange-relasjon mellom tabellene, og som bestemmer hvordan dataene blir brukt i pivottabellene dine. Se: relasjoner mellom tabeller i en datamodell for mer informasjon.

  • Koblingene bare angir at det er en relasjon mellom tabeller. De faktisk viser ikke hvilke felt som er knyttet til hverandre. Hvis du vil se koblingene, kan du gå til PowerPivot > Behandle > Utforming > relasjoner > Behandle relasjoner. I Excel, kan du gå til Data > relasjoner.

Bruke en datamodell for å opprette en pivottabell- eller pivotdiagramrapport

En Excel-arbeidsbok kan inneholde én datamodell, men denne modellen inneholder flere tabeller som kan brukes flere ganger i arbeidsboken. Du kan legge til flere tabeller til en eksisterende datamodell når som helst.

 1. Gå til Behandle i Power Pivot.

 2. Velg pivottabell i kategorien Hjem.

 3. Velg hvor du vil at pivottabellrapporten skal plasseres: et nytt regneark, eller gjeldende plassering.

 4. Klikk OK, og legger Excel til en tom pivottabell med Feltliste-ruten vises til høyre.

  Feltliste i PowerPivot pivottabell

Neste, opprette en pivottabelleller opprette et pivotdiagram. Hvis du allerede har opprettet relasjoner mellom tabeller, kan du bruke noen av feltene i pivottabellen. Vi har allerede opprettet relasjoner i datamodellen for Student eksempelarbeidsboken.

Legge til eksisterende, urelaterte data i en datamodell

Anta at du har importert eller kopiert mye data du vil bruke i en modell, men ikke har lagt det til i datamodellen. Det er enklere enn du tror skyver nye data i en datamodell.

 1. Start ved å merke en celle i dataene du vil legge til i modellen. Det kan være et dataområde, men data som er formatert som en Excel-tabell som passer best.

 2. Bruk en av disse fremgangsmåtene for å legge til dataene:

 3. Klikk Power Pivot > Legg til i datamodell.

 4. Klikk Sett inn > Pivottabell, og merk deretter av for Legg til disse dataene i datamodellen i dialogboksen Opprett pivottabell.

Området eller tabellen er nå lagt til i modellen som en koblet tabell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med koblede tabeller i en modell, kan du se Legge til data ved hjelp av koblede Excel-tabeller i Power Pivot.

Legge til data i en Power Pivot-tabell

I Power Pivot, kan du legge til en rad i en tabell ved å skrive direkte i en ny rad som du kan gjøre i et Excel-regneark. Men du kan legge til rader ved å kopiere og lime inneller oppdatere data fra andre kilder og oppdatere Power Pivot-modell.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hent og Transformer og Power Pivot veiledning

Innføring i Redigeringsprogram for spørring (Power Query)

Opprette en minnebesparende datamodell ved hjelp av Excel og PowerPivot

Opplæring: Importere Data til Excel og Opprett en datamodell

Finne ut hvilke datakilder som brukes i en arbeidsbokdatamodell

Relasjoner mellom tabeller i en datamodell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×