Opprette en datamodell i Excel

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En datamodell er en ny fremgangsmåte for å integrere data fra flere tabeller, effektivt bygging av en relasjonsdatakilde i en Excel-arbeidsbok. I Excel brukes-datamodeller gjennomsiktig, som gir tabelldata brukes i pivottabeller, pivotdiagrammer og Power View-rapporter. Før du ned i detaljer, du kanskje vil ta et skritt tilbake og se en video, eller ta vår læring guide på Hent og Transformer og Power Pivot.

Merknad: Denne artikkelen beskriver datamodeller i Excel 2013. Imidlertid gjelder samme datamodellering og PowerPivot-funksjoner som er satt inn i Excel 2013 også for Excel 2016. Det er effektivt liten forskjell mellom disse versjonene av Excel.

I de fleste tilfeller vil du ikke engang vite at modellen er der. I Excel visualiseres en datamodell som en samling av tabeller i en feltliste. Hvis du vil arbeide direkte med modellen, må du bruke tillegget Microsoft Office Power Pivot i Microsoft Excel 2013 for Excel 2013.

Når du importerer relasjonsdata, blir det automatisk opprettet en modell når du velger flere tabeller:

 1. Bruk Data > Hent eksterne data i Excel til å importere data fra Access eller en annen relasjonsdatabase som inneholder flere relaterte tabeller.

 2. Blir du bedt om å velge en tabell. Kontroller aktivere valg av flere tabeller.

  Velg dialogboksen Tabell

 3. Velg to eller flere tabeller, klikk Neste og deretter Fullfør.

 4. Velg ønsket alternativ for datavisualisering under Importer data, for eksempel en pivottabell i et nytt ark, og bygg rapporten.

Du har nå en datamodell som inneholder alle tabellene du har importert. Siden du valgte alternativet for pivottabellrapport, vises modellen i feltlisten som du skal bruke til å bygge pivottabellrapporten.

Pivottabellfelt-listen

Hva kan du så gjøre med denne modellen? Du kan bruke den til å opprette pivottabeller, pivotdiagrammer og Power View-rapporter i den samme arbeidsboken. Du kan endre den ved å legge til eller fjerne tabeller, og hvis du bruker Power Pivot-tillegget, kan du utvide modellen ved å legge til beregnede kolonner, beregnede felt, hierarkier og KPIer.

Visualiseringsalternativet er viktig når du bygger en datamodell. Du kan velge Pivottabellrapport, Pivotdiagram eller Power View-rapport for datavisualisering. Med disse alternativene kan du arbeide samlet med alle tabeller. Hvis du hadde valgt Tabell i stedet, ville hver importert tabell blitt plassert i et separat ark. Du ville da kunnet brukt tabellene enkeltvis. Hvis du imidlertid vil bruke alle tabellene sammen, må du ha en pivottabell, et pivotdiagram eller en Power View-rapport.

Kommentarer: 

 • Modeller opprettes implisitt når du importerer to eller flere tabeller samtidig i Excel.

 • Modeller opprettes eksplisitt når du bruker Power Pivot-tillegget til å importere data. I tillegget representeres modellen i fanebaserte oppsett, der hver fane inneholder tabelldata. Se hente data ved hjelp av PowerPivot-tilleggettil å lære grunnleggende om import av data ved hjelp av en SQL Server-database.

 • En modell kan inneholde en enkelttabell. Hvis du vil opprette en modell basert på bare én tabell, velger du tabellen og klikker Legg til i datamodell i Power Pivot. Du vil kanskje gjøre dette når du skal bruke Power Pivot-funksjoner, for eksempel filtrerte datasett, beregnede kolonner, beregnede felt, KPIer og hierarkier.

 • Tabellrelasjoner kan opprettes automatisk hvis du importerer relaterte tabeller som har relasjoner for primær- og sekundærnøkkel. Excel kan vanligvis bruke den importerte relasjonsinformasjonen som grunnlag for tabellrelasjoner i datamodellen.

 • For tips om hvordan du reduserer størrelsen på en datamodell, kan du se opprette en minnebesparende datamodell ved hjelp av Excel 2013 og Power Pivot-tillegget.

 • Hvis du vil ha mer informasjon, se Opplæring: PivotTable-dataanalyse ved hjelp av en datamodell i Excel 2013.

Tips!: Arbeidsboken inneholder data, men vet du om det inneholder en datamodell? Du kan raskt finne modellen statusen ved å åpne vinduet Power Pivot. Hvis dataene vises i kategoriene, finnes det en modell. Mer om å finne ut hvilke datakilder som brukes i en arbeidsbokdatamodell data.

Bruke en datamodell i en annen pivottabell, et annet pivotdiagram eller en annen Power View-rapport

En Excel-arbeidsbok kan bare inneholde én datamodell, men denne modellen kan brukes flere ganger i arbeidsboken.

 1. Klikk Sett inn > Pivottabell i Excel.

 2. Klikk Bruk en ekstern datakilde under Opprett pivottabell, og klikk deretter Velg tilkobling.

 3. Klikk Tabeller under Eksisterende tilkobling.

 4. Under Datamodell for denne arbeidsboken er Tabeller i datamodell for arbeidsbok valgt som standard. Klikk Åpne og deretter OK. En feltliste for pivottabellen åpnes og viser alle tabellene i modellen.

Legge til eksisterende, urelaterte data i en datamodell

Anta at du har importert eller kopiert mye data som du vil bruke i en modell, uten at du merket av for Legg til disse dataene i datamodellen under import. Det er enklere enn du kanskje tror å legge inn nye data i en modell.

 1. Start med dataene du vil legge til i modellen. Dette kan være ethvert dataområde, men det er best å bruke et navngitt område.

 2. Uthev cellene du vil legge til, eller plasser markøren i en celle hvis dataene er i en tabell eller i et navngitt område.

 3. Bruk en av disse fremgangsmåtene for å legge til dataene:

 4. Klikk Power Pivot > Legg til i datamodell.

 5. Klikk Sett inn > Pivottabell, og merk deretter av for Legg til disse dataene i datamodellen i dialogboksen Opprett pivottabell.

Området eller tabellen er nå lagt til i modellen som en koblet tabell. Hvis du vil lære mer om hvordan du arbeider med koblede tabeller i en modell, kan du se Legge til Data ved hjelp av Excel koblede tabeller i PowerPivot.

Forbedre og utvide datamodellen i Power Pivot-tillegget

I Excel finnes det datamodeller som gir mer utdypende og rikholdig rapportering, spesielt når rapporteringen omfatter pivottabeller eller andre rapportformater beregnet for datautforsking og analyser. Datamodeller er viktige, men de holdes likevel med hensikt i bakgrunnen, slik at du kan fokusere på hva du vil gjøre med dem.

Anta imidlertid at du ønsker å arbeide direkte med modellen. Du vet at feltlisten er basert på modellen, så du vil kanskje fjerne tabeller eller felt siden de ikke er nyttige i listen. Du kan for eksempel vise alle underliggende data som omfattes av modellen, eller legge til KPIer, hierarkier og forretningslogikk. Alle disse årsakene og flere kan gjøre at du kanskje ønsker å endre datamodellen direkte.

Hvis du vil endre eller administrere datamodellen, bruker du Power Pivot-tillegget. Tillegget er en del av Office Professional Plus-utgaven av Excel 2013, men aktivert ikke som standard. Mer om Start Power Pivot in Microsoft Excel-tillegget.

Forskjeller mellom en tabell i Power Pivot og en tabell i et regneark

I Power Pivot, kan du legge til en rad i en tabell ved å skrive direkte i en ny rad som du kan gjøre i et Excel-regneark. Men du kan legge til rader ved hjelp av Lim inn kommandoer og oppdatering av data.

Data i et Excel-regneark er ofte variable og uregelmessige, det vil si at én rad kan inneholde numeriske data, mens den neste raden kan inneholde grafikk eller en tekststreng. En tabell i Power Pivot er derimot mer som en tabell i en relasjonsdatabase, der hver rad har like mange kolonner, og de fleste kolonner inneholder data.

Bruke datamodellen i Power View

En datamodell brukes som grunnlag for en Power View-rapport. Med Power Pivot-tillegget kan du optimalisere modellen for å forbedre Power View-rapporteringen. Bruk optimaliseringsalternativene til å angi en standard feltliste, velge representative felt eller bilder som identifiserer spesifikke rader unikt, eller angi hvordan rader med gjentakende verdier (for eksempel ansatte eller kunder med samme navn) skal håndteres ved rapportering.

 1. Opprett en datamodell ved å importere flere relaterte tabeller.

 2. Klikk Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet.

 3. Velg en tabell, og bruk optimaliseringer:

  1. Klikk Avansert > standard feltsett. Velg feltene som skal vises automatisk i en Power View-rapport når du klikker på den overordnede tabellen. Se Konfigurere standard feltsett for Power View-rapporter for detaljer.

  2. Klikk Avansert > Tabellvirkemåte. Optimaliser for rapportoppsett som grupperer data. Gruppering er underlagt standardvirkemåter som noen ganger produsert utilsiktede resultater, for eksempel å konsolidere rader som skal være oppført separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere egenskaper for Tabellvirkemåte for Power View-rapporter .

  3. Klikk Avansert > Datakategori. Enkelte rapportvisualiseringer er spesifikke for datatyper. Hvis du for eksempel har en tabell basert på klokkeslett eller dato, kan du tilordne en datokategori som er til hjelp for tidsbaserte visualiseringer i Power View.

 4. Gjenta dette for andre tabeller.

 5. I Excel, klikker du Sett inn > Power View for å starte en ny rapport. Se Power View: utforske, visualisere og presentere dataene for mer informasjon.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×