Opprette en datakildespørring

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan legge til, fjerne eller ordne felt og filtrere eller sortere data ved å sende en spørring til datakilden. Spørringsalternativer er bare tilgjengelige for SQL-baserte datakilder, inkludert Microsoft SharePoint-lister og -biblioteker, separate databaser (delen Databasetilkoblinger i oppgaveruten Datakildebibliotek) og koblede databaser (databasetilkoblinger i delen Koblede kilder i oppgaveruten Datakildebibliotek).

Feltvalg, filtrering og sortering på kildenivå er ikke tilgjengelig for XML-filer, skript på serversiden eller XML-webtjenester, fordi disse datakildene ikke har et spørringsspråk som SQL. I stedet utføres feltvalg, filtrering og sortering for disse datakildene når du oppretter datavisningen som viser dataene.

Hvis du ønsker å endre feltene som er inkludert for standard SharePoint-lister eller -biblioteker i datakildebiblioteket, eller hvis du ønsker å koble lister eller biblioteker til andre datakilder, må du først lage en kopi av datakildetilkoblingen for listen eller biblioteket og deretter endre den.

I denne artikkelen

Unike Spørringsalternativer for ulike typer datakilder

Legge til, fjerne eller ordne felt

Legge til, slette eller endre et filter

Legge til eller fjerne en sorteringsrekkefølge

Enestående spørringsalternativer for ulike typer datakilder

I tillegg til å kunne velge felt og filtrere og sortere data i en datakilde, har hver datakildetype flere alternativer for å angi en spørring.

SharePoint-lister og -biblioteker

Når du angir en spørring for SharePoint-lister og -biblioteker, kan du også angi omfanget av spørringen ved hjelp av alternativene i listen Definisjonsområde for element og mappe.

Alternativer for definisjonsområde for element og mappe

Med alternativene for Definisjonsområde for element og mappe kan du angi om gjeldende spørring skal omfatte mapper og undermapper. Dette er spesielt nyttig når du arbeider med SharePoint-biblioteker. Hvis for eksempel Delte dokumenter-mappen ikke bare inneholder filer, men også undermapper som også inneholder filer, kan du angi hvilke filer eller mapper eller begge deler som skal tas med i spørringen. Dette er alternativene:

 • Hvis spørringen skal gjelde alle filene og alle undermappene i gjeldende mappe, klikker du Standard.

 • Hvis spørringen skal gjelde bare filene i gjeldende mappe, og ikke undermapper, klikker du Bare filer.

 • Hvis spørringen skal gjelde alle filene i alle mappene, og ikke noen av undermappene, på hele området, klikker du Rekursivt.

 • Hvis spørringen skal gjelde alle filene i alle mappene og alle undermappene på hele området, klikker du Alt rekursivt.

Databasetilkoblinger

Når du angir en SQL-spørring for databasetilkoblinger, kan du også angi om read- og write-setninger skal synkroniseres når spørringen blir endret.

Automatisk generere avmerkingsboks for write-setninger
Alternativet for å generere SQL-write-setninger for databasetilkoblinger velges som standard. Ved hjelp av dette alternativet synkroniseres nye write-setninger og read-setninger når en spørring for en databasetilkobling endres.

En leste setning er en SQL-setning som henter og viser data som ikke kan endres. En write-setning er en SQL-setning som henter data som kan endres og deretter lagret til den opprinnelige datakilden. Hvis du automatisk genererer write-setninger, har du allerede setninger som er generert i tilfelle du vil lage et dataskjema. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et dataskjema, kan du se sette inn en datavisning som et skjema.

Koblede datakilder

Som nevnt tidligere kan du endre en spørring for en koblet datakilde bare hvis den koblede datakilden består av to databasetilkoblinger som er sammenføyd – ikke flettet. Når du arbeider med koblede databasetilkoblinger, kan du få dataene i tabellform eller hierarkisk form.

Kategorien Spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde

Tabell er det beste alternativet når du arbeider med to koblede databaser som har en én-til-én-relasjon. (Det vil si at én post i begge databasene er relatert til kun én annen post i den andre databasen).

Hierarkisk kan være det beste alternativet hvis du har koblet databaser som har en én-til-mange-relasjon. (Det vil si at én post i én database er relatert til flere poster i andre databaser).

Til toppen av siden

Legge til, fjerne eller ordne felt

Du kan legge til, fjerne eller ordne felt i datakilden. Når du gjør det, endrer du bare hvilke felt som kan vises i oppgaveruten Datavisningsdetaljer. Du kan ikke legge til, fjerne eller ordne felt i de faktiske dataene.

 1. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk ønsket datakilde i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk Felt under Spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde i kategorien Kilde.

  Obs!: Alternativene under Spørring er tilgjengelige bare for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og koblede datakilder som består av to databasetabeller i den samme databasen. Hvis datakilden bruker en egendefinert spørring, ser du knappen Rediger egendefinert spørring i stedet for alternativer for Felt, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en egendefinert spørring, klikker du Konfigurer databasetilkobling, Neste og deretter Fullfør. For hver fane som viser en SQL-setning, klikker du Rediger kommando i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer, og deretter sletter du SQL-setningen.

  Spørringsdel i dialogboksen Egenskaper for datakilde for SharePoint-liste eller -bibliotek

  Spørring-delen i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Viste felt:

  • Hvis du vil legge til et felt i en datakilde, klikker du feltet du ønsker, under Tilgjengelige felt og deretter Legg til.

  • Hvis du vil fjerne et felt fra datakilden, klikker du feltet du ønsker, under Viste felt og deretter Fjern.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen til feltene i datakilden, klikker du feltet du ønsker å flytte, under Viste felt og deretter enten Flytt opp eller Flytt ned.

   Obs!: Når du flytter et felt opp i listen, flyttes kolonnen til venstre i datatabellen. Når du flytter et felt ned i listen, flyttes kolonnen til høyre.

   Tips!: Du velger flere felt samtidig ved å holde nede CTRL mens du klikker hvert enkelt felt.

Til toppen av siden

Legge til, slette eller endre et filter

Du kan filtrere data ved å opprette en filterspørring. Når du filtrerer en datakilde, bruker du et filter slik at bare de dataene som oppfyller vilkårene du angir, vises i datakilden. Det kan for eksempel være at du har en datakilde som omfatter hundrevis eller tusenvis av poster. Du ønsker imidlertid å vise bare et delsett av postene. Da kan du opprette et filter slik at bare delsettet av poster vises i datakilden.

 1. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk ønsket datakilde i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk Filtrer under Spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde i kategorien Kilde.

  Obs!: Alternativene under Spørring er tilgjengelige bare for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og koblede datakilder som består av to databasetabeller i den samme databasen. Hvis datakilden bruker en egendefinert spørring, ser du knappen Rediger egendefinert spørring i stedet for alternativer for Felt, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en egendefinert spørring, klikker du Konfigurer databasetilkobling, Neste og deretter Fullfør. For hver fane som viser en SQL-setning, klikker du Rediger kommando i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer, og deretter sletter du SQL-setningen.

  Spørringsdel i dialogboksen Egenskaper for datakilde for SharePoint-liste eller -bibliotek

  Spørring-delen i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde

 4. Klikk Filtrer i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Dialogboksen Filtervilkår vises.

Nå kan du legge til, slette eller endre et filter.

Legge til et filter

Slette et filter

Endre et filter

Legge til en setning i et eksisterende filter

Gruppere setningene i et filter

Endre en setning

Slette en setning

Legge til et filter

 1. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning i dialogboksen Filtreringsvilkår.

 2. Klikk Feltnavn-boksen og deretter feltet som inneholder verdiene du ønsker.

 3. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

 4. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkårene du ønsker.

 5. Klikk OK.

Slette et filter

 • Hold nede SKIFT mens du klikker pilen i kolonnen lengst til venstre for hver setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og trykk deretter DEL.

Endre et filter

 1. Klikk en eksisterende setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Feltnavn-boksen, og klikk deretter feltet som inneholder verdiene du vil ha.

  • Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

  • Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkårene du ønsker.

 2. Klikk OK.

Legge til en setning i et eksisterende filter

Du kan bruke flere uttrykk i ett enkelt filter. Det gjør du ved å legge til nye setninger som angir tilleggsvilkår som dataene må oppfylle..

 1. Klikk Og/eller-boksen på slutten av en eksisterende setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et filter der dataene må tilsvare vilkårene i begge setningene, klikker du Og.

  • Hvis du vil opprette et filter der dataene må tilsvare vilkårene i bare én setning, klikker du Eller.

 2. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning på neste rad.

 3. Klikk Feltnavn-boksen og deretter feltet som inneholder verdiene du ønsker.

 4. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

 5. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkårene du ønsker.

 6. Klikk OK.

Gruppere setningene i et filter

Når filteret inneholder flere setninger, kan det hende du vil gruppere to eller flere setninger slik at de brukes før en annen setning.

 1. Klikk Og/eller-boksen på slutten av en eksisterende setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og klikk deretter Eller.

 2. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning i dialogboksen Filtreringsvilkår.

 3. Klikk Feltnavn-boksen og deretter feltet som inneholder verdiene du ønsker.

 4. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

 5. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkårene du ønsker.

 6. Hold nede SKIFT mens du klikker pilene i kolonnen lengst til venstre for setningene du ønsker å gruppere, og klikk deretter Grupper. (Hvis du vil oppheve gruppering, klikker du Del opp gruppe.)

  Eksempeluttrykk i dialogboksen Filtreringsvilkår
  Parentesen som forbinder de to setningene, angir at disse setningene er gruppert.
 7. Klikk OK.

Endre en setning

 • Klikk en eksisterende setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk feltet som inneholder verdiene du ønsker, i Feltnavn-boksen.

  • Klikk Sammenligning-boksen og deretter operatoren du ønsker.

  • Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkårene du ønsker.

  • Klikk OK.

Slette en setning

 • Klikk pilen i kolonnen lengst til venstre for setningen du ønsker å slette, i dialogboksen Filtreringsvilkår, og trykk deretter DEL.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne en sorteringsrekkefølge

Når du sorterer dataene i en datakilde, endrer du rekkefølgen som dataene vises i. Det vil si at du kan omorganisere poster på en måte som gjør det enklere å forstå dataene. Alfabetisk og numerisk sorteringsrekkefølge benyttes ofte.

Du kan også sortere etter flere felt ved å legge til flere felt i sorteringsrekkefølgelisten. Når du sorterer etter flere felt, bestemmes rekkefølgen som sorteringen skjer i, av sorteringsrekkefølgen. Dette kan påvirke resultatet.

 1. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk ønsket datakilde i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk Sorter under Spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde i kategorien Kilde.

  Obs!: Alternativene under Spørring er tilgjengelige bare for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og koblede datakilder som består av to databasetabeller i den samme databasen. Hvis datakilden bruker en egendefinert spørring, ser du knappen Rediger egendefinert spørring i stedet for alternativer for Felt, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en egendefinert spørring, klikker du Konfigurer databasetilkobling, Neste og deretter Fullfør. For hver fane som viser en SQL-setning, klikker du Rediger kommando i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer og deretter sletter du SQL-setningen.

  Spørringsdel i dialogboksen Egenskaper for datakilde for SharePoint-liste eller -bibliotek

  Spørring-delen i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde

 4. Klikk Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Dialogboksen Sorter vises.

Nå kan du legge til eller slette en sorteringsrekkefølge.

Legge til en sorteringsrekkefølge

 1. Klikk feltet du ønsker å sortere etter, under Tilgjengelige felt i dialogboksen Sorter, og klikk deretter Legg til.

 2. Hvis ingen felt vises under Tilgjengelige felt, dobbeltklikker du Flere felt. Klikk feltet du ønsker å sortere etter, og deretter OK.

 3. Gjør ett av følgende under Sorteringsegenskaper:

  • Hvis du vil sortere et felt fra laveste til høyeste verdi (for eksempel A, B, C eller 1, 2, 3), klikker du Stigende.

  • Hvis du vil sortere et felt fra høyeste til laveste verdi (for eksempel C, B, A eller 3, 2, 1), klikker du Synkende.

   Tips!: Hvis du vil endre sorteringsrekkefølgen for et felt fra stigende til synkende, eller omvendt, dobbeltklikker du feltet i listen Sorteringsrekkefølge. Legg merke til trekanten ved siden av feltnavnet. Den angir om feltet er sortert i stigende eller synkende rekkefølge.

 4. Du sorterer etter flere felt ved å legge til flere felt i listen Sorteringsrekkefølge.

 5. Klikk OK.

 6. Du kan også endre rekkefølgen som feltene sorteres i. Hvis du vil endre rekkefølgen til feltene, klikker du et felt i listen Sorteringsrekkefølge, og deretter klikker du Flytt opp eller Flytt ned.

Fjerne en sorteringsrekkefølge

 • Klikk feltet som du ønsker å fjerne fra sorteringsrekkefølgen, under Sorteringsrekkefølge i dialogboksen Sorter, og klikk deretter Fjern. Hvis du vil fjerne hele sorteringen fra databasen, fjerner du alle feltene fra sorteringsrekkefølgen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×