Opprette en databasemodell (også kjent som et enhetsrelasjonsdiagram)

Opprette en databasemodell (også kjent som et enhetsrelasjonsdiagram)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ved hjelp av databasemodell-malen kan du opprette en ny modell eller omvendt utvikling av en eksisterende database i en datamodell ved hjelp av relasjoner eller objekt modellering konsepter. Bruk sjablongen Enhetsrelasjon til modellen databaser som er basert på SQL92 og tidligere standarder. Bruk sjablongen objekt tilhørende, som har flere figurer for å arbeide med typer, til å modellere databaser som er basert på SQL99 og senere standarder.

Eksempel på databasemodell

Ved hjelp av databasemodell-malen kan du opprette en ny modell eller omvendt utvikling av en eksisterende database i en datamodell ved hjelp av relasjoner eller objekt modellering konsepter. Bruk sjablongen Enhetsrelasjon til modellen databaser som er basert på SQL92 og tidligere standarder. Bruk sjablongen objekt tilhørende, som har flere figurer for å arbeide med typer, til å modellere databaser som er basert på SQL99 og senere standarder.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan opprette en databasemodell og hva du kan gjøre med modellen når du har opprettet den.

Finner du ikke modellen funksjonene?

Ikke alle versjoner av Microsoft Visio har database modell-funksjonen. Hvis du ikke finner funksjonene som er beskrevet i fremgangsmåtene i denne artikkelen, mest sannsynlig har du en versjon av Visio som ikke inkluderer dem.

 • Microsoft Visio Standard inkluderer ikke databasemodell-malen.

 • Microsoft Visio Professional og Premium-versjoner støtter funksjonene for omvendt utvikling for databasemodell-malen (det vil si å bruke en eksisterende database for å opprette en modell i Visio), men det støtter ikke Videresend teknikk (det vil si hvis du bruker en Visio databasemodell til å generere SQL-koden).

 1. Hvis du vil starte databasemodell, gjør du ett av følgende:

  Opprette et nytt modelldiagram fra grunnen av

  Hvis du ikke har en eksisterende database som du vil bruke som utgangspunkt, kan du begynne med en tom databasemodell og legge til dine egne tabeller og relasjoner.

  1. Klikk fanen Fil.

  2. Klikk Ny, klikk programvare og Database, og dobbeltklikk deretter Databasemodell.

  3. Klikk Visningsalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Database.

  4. Velg symbolsettet du vil bruke og andre tabell og relasjon alternativer i dialogboksen Alternativer for Database-dokument, og klikk deretter OK.

  Bruke en eksisterende database som utgangspunkt

  Hvis du har en database som du vil modellere slik at du kan forstå den bedre eller bruke den som utgangspunkt for en ny modell, kan du bruke veiviseren for omvendt utvikling til å trekke ut skjemaet eller strukturen i databasen og bygge en ny modell.

  Før du starter veiviseren:

  1. Hvis du skal foreta omvendt må utvikling av en Microsoft Excel-arbeidsbok før du starter veiviseren du åpne arbeidsboken og gi navn til gruppe (eller område) av celler som inneholder kolonneoverskrifter. Hvis du vil bruke mer enn ett regneark, kan du gi navn til cellegruppe kolonne i hvert regneark. Disse områdene behandles som tabeller i veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gi navn til et celleområde, kan du se emnet i Excel med hjelp tittelen definere navngitte cellereferanser eller områder.

  2. Angi standard-driver for best resultat til måldatabasen som du vil foreta omvendt utvikling før du kjører Veiviser for omvendt utvikling. Dette trinnet sikrer at veiviseren tilordner de opprinnelige datatypene riktig og at all koden som er trukket ut av veiviseren vises riktig i kodevinduet.

  3. Klikk fanen Fil.

  4. Klikk Ny, klikk programvare og Database, og dobbeltklikk deretter Databasemodell.

  5. Klikk Omvendt utvikling i modellen-gruppen i kategorien Database.

  6. På det første skjermbildet i veiviseren for omvendt utvikling, gjør du følgende:

   1. Velg databasedriver for database management databasestyringssystemet. Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio databasedriveren med en bestemt ODBC-datakilde, klikker du konfigurasjon.

    Obs!: Hvis du skal foreta omvendt utvikling av et Excel-regneark, velger du generisk ODBC-Driver.

   2. Velg datakilden for databasen du vil oppdatere. Hvis du ikke allerede har opprettet en datakilde for den eksisterende databasen, klikker du Ny for å gjøre det nå.

    Når du oppretter en ny kilde, legges navnet til Datakilder-listen.

   3. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du Neste.

  7. Følg instruksjonene i dialogboksene driver-spesifikke.

   I dialogboksen Koble til datakilde, skriver du inn brukernavn og passord, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis du bruker generisk ODBC-Driver, kan du få en feilmelding som angir at omvendt utvikling av informasjonen kan være ufullstendig. I de fleste tilfeller er ikke et problem – bare klikk OK og Fortsett med veiviseren.

  8. Merk av for hva slags informasjon du vil trekke ut, og klikk deretter Neste.

   Obs!: Enkelte elementer kan være utilgjengelig (vises nedtonet ut) fordi ikke alle database management systemer støtter alle typer elementer som veiviseren kan trekke ut.

  9. Merk av for tabellene (og visninger, hvis ett eller flere) du vil trekke ut, eller klikk Merk alle for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

   Obs!: Hvis du er omvendt utvikling av et Excel-regneark, og du ikke ser noe i denne listen, er det sannsynlig at du må gi navn til celleområdet som inneholder kolonneoverskriftene i regnearket.

  10. Hvis du merket av for Lagrede prosedyrer, velger du prosedyrene du vil trekke ut, eller klikk Merk alle for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

  11. Velg om du vil at omvendt utvikling av elementene som skal legges automatisk til gjeldende side.

   Obs!: Du kan velge å la veiviseren automatisk opprette tegningen, i tillegg til å vise omvendt utvikling av elementene i vinduet tabeller og visninger. Hvis du bestemmer deg for ikke å la tegningen opprettes automatisk, kan du dra elementene fra tabellene og visningene-vinduet bort på tegningssiden for å sette sammen databasemodellen manuelt.

  12. Se gjennom valgene for å bekrefte at du trekker ut informasjonen du vil bruke, og klikk deretter Fullfør.

   Veiviseren trekker ut den valgte informasjonen, og viser merknader om uttrekking av prosessen i utdatavinduet.

  Importere og forbedre en eksisterende modell

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler eller PLATINUM ERwin-modell, kan det være at du kan importere den til å opprette en Visio-databasemodell. Denne funksjonen er begrenset til bare VisioModeler 2.0 eller nyere ordlisten (IMD) modellfiler og PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 og 3.52 ERX-filer.

  1. Klikk fanen Fil.

  2. Klikk Ny, klikk programvare og Database, og dobbeltklikk deretter Databasemodell.

  3. Klikk Importer i modellen-gruppen i kategorien Database, og klikk deretter modelltypen.

  4. Skriv inn banen og filnavnet for modellen du vil importere, eller klikk Bla gjennom for å finne modellfilen, og klikk deretter Åpne.

  5. Klikk OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen, og fremdriften vises i utdatavinduet. De importerte tabellene, vises i vinduet tabeller og visninger.

  6. Velg tabellene som du vil modellere i vinduet tabeller og visninger, og deretter dra dem til tegningssiden.

 2. Når du oppretter en databasemodell, begynner du arbeidet med å forbedre diagrammet. Du kan legge til og tilpasse tabeller og visninger, opprette relasjoner og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruk figuren for å opprette en tabell i et diagram.

  1. Dra en enhet-figur fra enten Enhetsrelasjon eller Objekt Relasjons-sjablongen bort på tegningen.

  2. Dobbeltklikk figuren for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  3. Klikk definisjon under Kategorier, og Skriv inn et navn for tabellen.

  4. Klikk kolonner under Kategorier, Skriv inn et navn, og velg en datatype.

  5. Merk av for best ville for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

  6. Merk av for PK (primærnøkkel) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen.

  7. Klikk Indekser, utløsere, sjekke eller utvidet for å opprette disse valgfrie elementer under Kategorier.

  Kolonner

  Bruk vinduet Egenskaper for Database for å legge til eller endre egenskaper for kolonner, inkludert datatyper og primærnøkler.

  1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

  2. Klikk kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

  3. Klikk i den første tomme cellen for Fysisk navn, og Skriv inn et navn.

  4. Hvis du vil endre datatypen for en kolonne, klikker du i kolonnen Datatype-feltet, og velg en datatype fra listen eller skrive den inn i listen. Du kan for eksempel skriver inn decimal(8,2) eller char(30).

  5. Merk av for best ville for å unngå nullverdier ved.

  6. Hvis du vil angi at kolonnen er en primærnøkkel, merker du den for PK.

  7. Hvis du vil se flere egenskaper for kolonne i tillegg til de som vises når du klikker kategorien kolonner, merker du kolonnen, og klikk deretter Rediger.

  Relasjoner

  Relasjoner bruker primær-og sekundærnøkler slik at databaser som samsvarer med en rad i én tabell med én rad i en relatert tabell. Du kan vise disse relasjonene i diagrammet. I tillegg kan du angi Kardinaliteten (for eksempel én-til-mange) og bruke kråkefotnotasjon, Relasjons eller IDEF1X-notasjon til å vise strukturen. Du kan ikke vise mange-til-mange-relasjoner med noen av disse notasjon i databasemodell-malen.

  1. Opprette en relasjon mellom tabeller:

   1. Kontroller at begge tabellene er synlige i diagrammet. Hvis du har utført omvendt utvikling av modellen fra en eksisterende database, må du kanskje dra ett eller begge fra tabeller og visninger-vinduet bort på tegningssiden.

   2. Dobbeltklikk tabellen du vil bruke for primær-siden av relasjonen.

   3. Klikk kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

   4. I rutenettet, velger du kolonnen som du vil bruke til å identifisere hver rad i tabellen, og velg PK avmerkingsboksen for å angi det som primærnøkkelen.

   5. Dra en relasjon-figur fra sjablongen Objekt relasjonsdata eller Enhetsrelasjon og slipp den til et tomt område på siden.

   6. Koble den høyeste enden til tabellen med den overordnede tabellen.

   7. Koble den andre enden til den underordnede tabellen.

    Hvis den andre tabellen ikke allerede inneholder en kolonne med samme navn som primærnøkkel, legges det til den andre tabellen som en sekundærnøkkel i modellen.

    Obs!: Hvis relasjonslinjer forsvinner, kategorien Database, klikker du Visningsalternativer i Behandle-gruppen. Merk av for relasjoner i relasjoner-fanen under Vis.

  2. Angi kardinalitet for relasjonen:

   1. Dobbeltklikk relasjonen.

   2. Klikk Diverse under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

   3. Velg strukturen som passer best for relasjonen under Kardinalitet. For én-til-mange-relasjoner er det beste valget null eller flere eller én eller flere. For én-relasjoner er det beste valget null eller en eller nøyaktig én.

 3. Hvis du vil gjøre andre forbedringer i diagrammet (for eksempel opprette indekser, kontrollsetninger og utløsere) kan du gjøre følgende:

  Opprette indekser

  Indekser forbedrer ytelsen, eller hastigheten på databasen når du kjører en spørring.

  1. Åpne databasemodell.

  2. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til en indeks, og klikk Indekser i vinduet Egenskaper for Database i Kategorier-listen.

  3. Klikk på Ny.

  4. Skriv inn et navn for indeksen i dialogboksen Create Index, og klikk deretter OK.

  5. Velg et alternativ for å opprette en unik eller ikke-unik indeks i Indekstype-listen.

  6. Velg navnet på hver kolonne du vil inkludere i denne indeksen, og klikk deretter i listen Tilgjengelige kolonnerLegg til >.

  7. Merk av for Stigende til å opprette en indeks som har en stigende rekkefølge i listen Indekserte kolonner, eller fjern merket for å opprette en indeks som har synkende rekkefølge.

   Databasemodell oppdateres.

  Opprette visninger

  Du kan se på en visning som en lagret spørring. Visninger er spesielt nyttige hvis du trenger tilgang til den samme informasjonen fra flere tabeller gjentatte ganger, eller hvis du vil vise dataene til brukere uten at de kan endre tabellene.

  Dra en visning-figur fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objekt tilhørende til tegningssiden.

  Angi utvidede egenskaper for tabeller og visninger

  Avhengig av hvilket database management system (DBMS), kan du ikke kunne angi utvidede egenskaper for tabeller eller visninger til å bestemme hvor de er lagret.

  Dobbeltklikk tabellen eller Vis utvidede egenskaper du vil angi, og klikk utvidet i vinduet Egenskaper for Database i Kategorier-listen.

  Opprette kontrollsetninger

  Bruke kontrollsetninger for å sikre at dataene som er skrevet inn i en kolonne er innenfor et bestemt verdiområde. Du kan for eksempel opprette en avmerkingsboksen-setningsdel som krever at dataene i en kolonne kalt "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  2. Klikk kolonner under Kategorier, og klikk deretter kolonnen du vil legge til en merket setning til.

  3. Klikk Rediger.

  4. Angi betingelser du vil bruke i dialogboksen Egenskaper for kolonne i kategorien kontroll.

   Setningsdelen avmerkingsboksen legges til kodevinduet under lokal kode.

  Opprette lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner

  Bruke lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner til å opprette pakker med kode som du kan bruke på nytt for å utføre de samme handlingene gjentatte ganger. Den største forskjellen mellom to er at en brukerdefinert funksjon returnerer en verdi, mens den lagrede prosedyren utfører kode uten å returnere en verdi.

  1. Merk avmerkingsboksen kode til å åpne kodevinduet i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Database.

  2. Klikk Global kode, og klikk deretter Ny.

  3. Klikk typen kode som du vil opprette i kategorien Egenskaper i Redigeringsprogram for kode, og Skriv inn et navn for koden.

  4. Skriv inn koden i tekst-kategorien, og klikk deretter OK.

  Opprette utløsere

  Utløsere føre SQL-koden du angir i utløser til å kjøre når en bestemt hendelse inntreffer i databasen.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  2. Klikk utløsere under Kategorier, og klikk deretter Legg til.

  3. Skriv inn et navn for utløseren på Egenskaper-fanen.

  4. Skriv inn koden i tekst-kategorien, og klikk deretter OK.

   Utløseren legges til kodevinduet under lokal kode.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan opprette en databasemodell og hva du kan gjøre med modellen når du har opprettet den. Velg Ny for Hurtigstart på fil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter Databasemodell.

Finner du ikke modellen funksjonene?

Din versjon av Microsoft Office Visio inneholder sannsynligvis ikke funksjonene som du leter etter. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Visio du har, klikker du Om Microsoft Office VisioHjelp-menyen. Navnet på utgaven er i den øverste linjen med tekst i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard inkluderer ikke databasemodell-malen.

 • Microsoft Office Visio Professional støtter funksjonene for omvendt utvikling for databasemodell-malen (det vil si å bruke en eksisterende database for å opprette en modell i Visio), men det støtter ikke Videresend teknikk (det vil si hvis du bruker en Visio-database modellen for å generere SQL-koden).

 • Du kan finne den komplette pakken med databasen modellering funksjoner, inkludert omvendt utvikling og videresende utvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium-abonnement som er tilgjengelig med Visual Studio Professional og Visual Studio Team System rollebasert versjoner.

 1. Hvis du vil starte databasemodell, gjør du ett av følgende:

  Opprette et nytt modelldiagram fra grunnen av

  Hvis du ikke har en eksisterende database som du vil bruke som utgangspunkt, kan du begynne med en tom databasemodell og legge til dine egne tabeller og relasjoner.

  1. Velg Nyfil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter Databasemodell.

  2. Pek på AlternativerDatabase-menyen, og klikk deretter dokumentet.

  3. Velg symbolsettet du vil bruke og andre tabell og relasjon alternativer i dialogboksen Alternativer for Database-dokument, og klikk deretter OK.

  Bruke en eksisterende database som utgangspunkt

  Hvis du har en database som du vil modellere slik at du kan forstå den bedre eller bruke den som utgangspunkt for en ny modell, kan du bruke veiviseren for omvendt utvikling til å trekke ut skjemaet eller strukturen i databasen og bygge en ny modell.

  Obs!: Før du starter veiviseren:

  1. Hvis du skal foreta omvendt må utvikling av en Microsoft Office Excel-arbeidsbok før du starter veiviseren du åpne arbeidsboken og gi navn til gruppe (eller område) av celler som inneholder kolonneoverskrifter. Hvis du vil bruke mer enn ett regneark, kan du gi navn til cellegruppe kolonne i hvert regneark. Disse områdene behandles som tabeller i veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gi navn til et celleområde, kan du se emnet i Microsoft Office Excel hjelpe heter Definere navngitte cellereferanser eller områder.

  2. Angi standard-driver for best resultat til måldatabasen som du vil foreta omvendt utvikling før du kjører Veiviser for omvendt utvikling. Dette trinnet sikrer at veiviseren tilordner de opprinnelige datatypene riktig og at all koden som er trukket ut av veiviseren vises riktig i kodevinduet.

  3. Velg Nyfil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter Databasemodell.

  4. Klikk Omvendt utvikling avDatabase-menyen.

  5. På det første skjermbildet i veiviseren for omvendt utvikling, gjør du følgende:

   1. Velg Microsoft Office Visio databasedriveren for database management databasestyringssystemet. Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio databasedriveren med en bestemt ODBC-datakilde, klikker du konfigurasjon.

    Obs!: Hvis du skal foreta omvendt utvikling av et Excel-regneark, velger du generisk ODBC-Driver.

   2. Velg datakilden for databasen du vil oppdatere. Hvis du ikke allerede har opprettet en datakilde for den eksisterende databasen, klikker du Ny for å gjøre det nå.

    Når du oppretter en ny kilde, legges navnet til Datakilder-listen.

   3. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du Neste.

  6. Følg instruksjonene i dialogboksene driver-spesifikke.

   For eksempel skriver inn brukernavn og passord i dialogboksen Koble til datakilde, og klikk deretter OK. Hvis datakilden ikke er passordbeskyttet, klikker du OK.

   Obs!: Hvis du bruker generisk ODBC-Driver, kan du få en feilmelding som angir at omvendt utvikling av informasjonen kan være ufullstendig. I de fleste tilfeller er ikke et problem – bare klikk OK og Fortsett med veiviseren.

  7. Merk av for hva slags informasjon du vil trekke ut, og klikk deretter Neste.

   Obs!: Enkelte elementer kan være utilgjengelig (vises nedtonet ut) fordi ikke alle database management systemer støtter alle typer elementer som veiviseren kan trekke ut.

  8. Merk av for tabellene (og visninger, hvis ett eller flere) du vil trekke ut, eller klikk Merk alle for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

   Obs!: Hvis du er omvendt utvikling av et Excel-regneark, og du ikke ser noe i denne listen, er det sannsynlig at du må gi navn til celleområdet som inneholder kolonneoverskriftene i regnearket.

  9. Hvis du merket av for Lagrede prosedyrer i trinn 5, velger du prosedyrene du vil trekke ut, eller klikk Merk alle for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

  10. Velg om du vil at omvendt utvikling av elementene som skal legges automatisk til gjeldende side.

   Obs!: Du kan velge å la veiviseren automatisk opprette tegningen, i tillegg til å vise omvendt utvikling av elementene i vinduet tabeller og visninger. Hvis du bestemmer deg for ikke å la tegningen opprettes automatisk, kan du dra elementene fra tabellene og visningene-vinduet bort på tegningssiden for å sette sammen databasemodellen manuelt.

  11. Se gjennom valgene for å bekrefte at du trekker ut informasjonen du vil bruke, og klikk deretter Fullfør.

   Veiviseren trekker ut den valgte informasjonen, og viser merknader om uttrekking av prosessen i utdatavinduet.

  Importere og forbedre en eksisterende modell

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler eller PLATINUM ERwin-modell, kan det være at du kan importere den til å opprette en Visio-databasemodell. Denne funksjonen er begrenset til bare VisioModeler 2.0 eller nyere ordlisten (IMD) modellfiler og PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 og 3.52 ERX-filer.

  1. Velg Nyfil-menyen, pek på programvare og Database, og klikk deretter Databasemodell.

  2. Velg ImporterDatabase-menyen, og klikk deretter Importer < modelltype >.

  3. Skriv inn banen og filnavnet for modellen du vil importere, eller klikk Bla gjennom for å finne modellfilen, og klikk deretter Åpne.

  4. Klikk OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen, og fremdriften vises i utdatavinduet. De importerte tabellene, vises i vinduet tabeller og visninger.

  5. Velg tabellene som du vil modellere i vinduet tabeller og visninger, og deretter dra dem til tegningssiden.

 2. Når du oppretter en databasemodell, begynner du arbeidet med å forbedre diagrammet. Du kan legge til og tilpasse tabeller og visninger, opprette relasjoner og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruk figuren for å opprette en tabell i et diagram.

  1. Dra en enhet-figur fra enten Enhetsrelasjon eller Objekt Relasjons-sjablongen bort på tegningen.

  2. Dobbeltklikk figuren for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  3. Klikk definisjon under Kategorier, og Skriv inn et navn for tabellen.

  4. Klikk kolonner under Kategorier, Skriv inn et navn, og velg en datatype.

  5. Merk av for best ville for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

  6. Merk av for PK (primærnøkkel) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen.

  7. Klikk Indekser, utløsere, sjekke eller utvidet for å opprette disse valgfrie elementer under Kategorier.

  Kolonner

  Bruk vinduet Egenskaper for Database for å legge til eller endre egenskaper for kolonner, inkludert datatyper og primærnøkler.

  1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

  2. Klikk kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

  3. Klikk i den første tomme fysisk navn celle, og Skriv inn et navn.

  4. Hvis du vil endre datatypen for en kolonne, klikker du i kolonnen Datatype-feltet, og velg en datatype fra listen eller skrive den inn i listen. Du kan for eksempel skriver inn decimal(8,2) eller char(30).

  5. Merk av for best ville for å unngå nullverdier ved.

  6. Hvis du vil angi at kolonnen er en primærnøkkel, merker du den for PK.

  7. Hvis du vil se flere egenskaper for kolonne i tillegg til de som vises når du klikker kategorien kolonner, merker du kolonnen, og klikk deretter Rediger.

  Relasjoner

  Relasjoner bruker primær-og sekundærnøkler slik at databaser som samsvarer med en rad i én tabell med én rad i en relatert tabell. Du kan vise disse relasjonene i diagrammet. I tillegg kan du angi Kardinaliteten (for eksempel én-til-mange) og bruke kråkefotnotasjon, Relasjons eller IDEF1X-notasjon til å vise strukturen. Du kan ikke vise mange-til-mange-relasjoner med noen av disse notasjon i databasemodell-malen.

  1. Opprette en relasjon mellom tabeller:

   1. Kontroller at begge tabellene er synlige i diagrammet. Hvis du har utført omvendt utvikling av modellen fra en eksisterende database, må du kanskje dra ett eller begge fra tabeller og visninger-vinduet bort på tegningssiden.

   2. Dobbeltklikk tabellen du vil bruke for primær-siden av relasjonen.

   3. Klikk kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

   4. I rutenettet, velger du kolonnen som du vil bruke til å identifisere hver rad i tabellen, og velg PK avmerkingsboksen for å angi det som primærnøkkelen.

   5. Dra en relasjon-figur fra sjablongen Objekt relasjonsdata eller Enhetsrelasjon og slipp den til et tomt område på siden.

   6. Koble den høyeste enden til tabellen med den overordnede tabellen.

   7. Koble den andre enden til den underordnede tabellen.

    Hvis den andre tabellen ikke allerede inneholder en kolonne med samme navn som primærnøkkel, legges det til den andre tabellen som en sekundærnøkkel i modellen.

    Obs!: Hvis relasjonslinjer forsvinner, på Database-menyen velger du Alternativer, og klikk deretter dokumentet. Merk av for relasjoner i relasjoner-fanen under Vis.

  2. Angi kardinalitet for relasjonen:

   1. Dobbeltklikk relasjonen.

   2. Klikk Diverse under Kategorier i vinduet Egenskaper for Database.

   3. Velg strukturen som passer best for relasjonen under Kardinalitet. For én-til-mange-relasjoner er det beste valget null eller flere eller én eller flere. For én-relasjoner er det beste valget null eller en eller nøyaktig én.

 3. Hvis du vil gjøre andre forbedringer i diagrammet (for eksempel opprette indekser, kontrollsetninger og utløsere) kan du gjøre følgende:

  Opprette indekser

  Indekser forbedrer ytelsen, eller hastigheten på databasen når du kjører en spørring.

  1. Åpne databasemodell.

  2. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til en indeks, og klikk Indekser i vinduet Egenskaper for Database i Kategorier-listen.

  3. Klikk på Ny.

  4. Skriv inn et navn for indeksen i dialogboksen Create Index, og klikk deretter OK.

  5. Velg et alternativ for å opprette en unik eller ikke-unik indeks i Indekstype-listen.

  6. Velg navnet på hver kolonne du vil inkludere i denne indeksen, og klikk deretter i listen Tilgjengelige kolonnerLegg til >.

  7. Merk av for Stigende til å opprette en indeks som har en stigende rekkefølge i listen Indekserte kolonner, eller fjern merket for å opprette en indeks som har synkende rekkefølge.

   Databasemodell oppdateres.

  Opprette visninger

  Du kan se på en visning som en lagret spørring. Visninger er spesielt nyttige hvis du trenger tilgang til den samme informasjonen fra flere tabeller gjentatte ganger, eller hvis du vil vise dataene til brukere uten at de kan endre tabellene.

  Dra en visning-figur fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objekt tilhørende til tegningssiden.

  Angi utvidede egenskaper for tabeller og visninger

  Avhengig av hvilket database management system (DBMS), kan du ikke kunne angi utvidede egenskaper for tabeller eller visninger til å bestemme hvor de er lagret.

  Dobbeltklikk tabellen eller Vis utvidede egenskaper du vil angi, og klikk utvidet i vinduet Egenskaper for Database i Kategorier-listen.

  Opprette kontrollsetninger

  Bruke kontrollsetninger for å sikre at dataene som er skrevet inn i en kolonne er innenfor et bestemt verdiområde. Du kan for eksempel opprette en avmerkingsboksen-setningsdel som krever at dataene i en kolonne kalt "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  2. Klikk kolonner under Kategorier, og klikk deretter kolonnen du vil legge til en merket setning til.

  3. Klikk Rediger.

  4. Angi betingelser du vil bruke i dialogboksen Egenskaper for kolonne i kategorien kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om valgene, kan du se kolonne og feltegenskaper dialogboks (kategorien kontroll).

   Setningsdelen avmerkingsboksen legges til kodevinduet under lokal kode.

  Opprette lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner

  Bruke lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner til å opprette pakker med kode som du kan bruke på nytt for å utføre de samme handlingene gjentatte ganger. Den største forskjellen mellom to er at en brukerdefinert funksjon returnerer en verdi, mens den lagrede prosedyren utfører kode uten å returnere en verdi.

  1. Database-menyen velger du Vis, og klikk deretter koden for å åpne kodevinduet.

  2. Klikk Global kode, og klikk deretter Ny.

  3. Klikk typen kode som du vil opprette i kategorien Egenskaper i Redigeringsprogram for kode, og Skriv inn et navn for koden.

  4. Skriv inn koden i tekst-kategorien, og klikk deretter OK.

  Opprette utløsere

  Utløsere føre SQL-koden du angir i utløser til å kjøre når en bestemt hendelse inntreffer i databasen.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for Database.

  2. Klikk utløsere under Kategorier, og klikk deretter Legg til.

  3. Skriv inn et navn for utløseren på Egenskaper-fanen.

  4. Skriv inn koden i tekst-kategorien, og klikk deretter OK.

   Utløseren legges til kodevinduet under lokal kode.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×