Opprette en beregnet kontroll

Du kan bruke beregnede kontroller til å vise resultatene av en beregning. Hvis du for eksempel har en rapport som viser antall solgte artikler og prisen for hver artikkel, kan du legge til en beregnet tekstboks som multipliserer disse to feltene for å vise totalprisen. Egenskapen ControlSource (Kontrollkilde) for den beregnede tekstboksen inneholder et uttrykk som multipliserer to felt (antall artikler ganger enhetsprisen) for å finne resultatet.

Hva vil du gjøre?

Opprette en beregnet kontroll

Endre en bundet kontroll til en beregnet kontroll

Lære om hvilke typer kontroller du kan bruke som beregnede kontroller

Opprette en beregnet kontroll

Denne fremgangsmåten hjelper deg med å opprette en beregnet kontroll uten å bruke en kontrollveiviser.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. I kategorien Utforming i gruppen Kontroller klikker du verktøyet for kontrolltypen som du vil opprette.

  Båndet i Access

  Hvis du vil se en liste over kontrolltyper som kan brukes som beregnede kontroller, se delen Lære hvilke typer kontroller som kan være beregnede kontroller.

 3. Plasser pekeren der du vil plassere kontrollen i skjemaet eller rapporten, og klikk deretter skjemaet eller rapporten for å sette inn kontrollen.

 4. Hvis en kontrollveiviser starter, klikker du Avbryt for å lukke den.

 5. Merk kontrollen, trykk F4 for å vise egenskapssiden, og skriv deretter inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde). Hvis du vil bruke uttrykksverktøy til å opprette uttrykket, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde).

 6. Bytt til skjema- eller rapportvisning, og bekreft at den beregnede kontrollen fungerer som forventet.

Merknad: 

 • La operatoren = stå foran hvert uttrykk. Eksempel: =[Enhetspris]*0,75.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager uttrykk, se artikkelen Lage uttrykk.

 • Hvis du trenger mer plass til å skrive inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde), kan du trykke SKIFT+F2 for å åpne Zoom-boksen.

 • Hvis et skjema eller en rapport er basert på en spørring, kan du plassere uttrykket i spørringen i stedet for å plassere det i en beregnet kontroll. Når du gjør dette, kan du forbedre ytelsen, og hvis du skal beregne totaler for grupper med poster, er det enklere enn å bruke navnet på et beregnet felt i en mengdefunksjon.

 • Når du sorterer etter en beregnet kontroll i et skjema eller en rapport, må du passe på at egenskapen Format for kontrollen er angitt riktig. Hvis ikke, kan det hende at beregnede numeriske verdier eller datoverdier sorteres alfabetisk i stedet for numerisk.

Til toppen av siden

Endre en bundet kontroll til en beregnet kontroll

Det er lurt å opprette en beregnet kontroll ved først å opprette en bundet kontroll (for eksempel ved å dra et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten), og deretter redigere egenskapen ControlSource (Kontrollkilde) for den bundne kontrollen for å opprette et uttrykk. Dette fungerer bra så lenge du passer på at navnet på kontrollen ikke er i konflikt noen av feltnavnene i uttrykket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en bundet kontroll ved å dra et felt fra Feltliste-ruten, se artikkelen Legge til et felt i et skjema eller en rapport.

Forutsatt at du allerede har opprettet den bundne kontrollen, bruker du den følgende fremgangsmåten til å endre den til en beregnet kontroll og unngå navnekonflikter.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. Klikk feltnavnet som du vil endre, og trykk deretter F4 for å åpne egenskapssiden.

 3. Hvis egenskapen Navn samsvarer med egenskapen ControlSource (Kontrollkilde) i kategorien Alle, redigerer du egenskapen Navn slik at de to egenskapene ikke samsvarer. Pass på at navnet du skriver inn, ikke er et reservert ord eller navnet på et annet felt i databasen. Hvis du vil ha mer informasjon om reserverte ords, se artikkelen Reserverte ord og symboler i Access 2007.

 4. Rediger strengen i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde) slik at den inneholder det ønskede uttrykket.

 5. Trykk CTRL+S for å lagre endringene.

 6. Bytt til oppsett- eller skjemavisning, og bekreft at den beregnede kontrollen fungerer som forventet.

Hvis kontrollen ikke viser de ønskede dataene (for eksempel hvis Access viser #Navn? i kontrollen), undersøker du postkilden for skjemaet eller rapporten for å se at alle feltene som du brukte i uttrykket, er tilgjengelige. Hvis postkilden er en spørring, kan det hende at du må legge til ett eller flere felt i spørringen før uttrykket fungerer.

Merknad: 

 • La operatoren = stå foran hvert uttrykk. Eksempel: =[Enhetspris]*0,75.

 • Hvis du trenger mer plass til å skrive inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde), kan du trykke SKIFT+F2 for å åpne Zoom-boksen.

 • Hvis et skjema eller en rapport er basert på en spørring, kan du plassere uttrykket i spørringen i stedet for å plassere det i en beregnet kontroll. Når du gjør dette, kan du forbedre ytelsen, og hvis du skal beregne totaler for grupper med poster, er det enklere enn å bruke navnet på et beregnet felt i en mengdefunksjon.

 • Når du sorterer etter en beregnet kontroll i et skjema eller en rapport, må du passe på at egenskapen Format for kontrollen er angitt riktig. Hvis ikke, kan det hende at beregnede numeriske verdier eller datoverdier sorteres alfabetisk i stedet for numerisk.

Til toppen av siden

Lære om hvilke typer kontroller du kan bruke som beregnede kontroller

Tekstbokser er det vanligste valget for beregnede kontroller, ettersom de kan vise mange forskjellige datatyper. Alle kontroller som har egenskapen ControlSource (Kontrollkilde), kan imidlertid brukes som beregnede kontroller. I mange tilfeller er det ikke fornuftig å bruke en bestemt kontrolltype som en beregnet kontroll, fordi du ikke kan oppdatere denne kontrollen på samme måte som du kan oppdatere en bundet eller ubundet kontroll. Hvis du for eksempel plasserer en avmerkingsbokskontroll i et skjema og deretter skriver inn et uttrykk i egenskapen ControlSource (Kontrollkilde) for avmerkingsboksen, kan du ikke lenger merke av for eller fjerne merket i boksen ved å klikke den. Avmerkingsboksen vises som aktivert eller deaktivert basert på resultatene fra uttrykket. Hvis du klikker avmerkingsboksen, viser Access et varsel i statuslinjen: Kontrollen kan ikke redigeres. Den er bundet til uttrykket uttrykk. I en rapport kan det imidlertid være nyttig å basere en avmerkingsbokskontroll på resultatene av en beregning, fordi kontroller i rapporter bare brukes til å vise informasjon.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×