Opprette en beregnet kontroll

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke beregnede kontroller i Access-databaser til å vise resultatene av en beregning. Hvis du har en rapport som viser antall solgte varer og prisen for hver enhet, kan du for eksempel legge til en beregnet tekstboks som multipliserer disse to felt for å vise totalprisen. Kontrollkilde-egenskapen for tekstboksen beregnede inneholder en uttrykk som multipliserer to felt (antall artikler ganger enhetsprisen) for å få resultatet.

Hva vil du gjøre?

Opprette en beregnet kontroll

Endre en bundet kontroll til en beregnet kontroll

Lære om hvilke typer kontroller du kan bruke som beregnede kontroller

Opprette en beregnet kontroll

Denne fremgangsmåten hjelper deg med å opprette en beregnet kontroll uten å bruke en kontrollveiviser.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. I kategorien Utforming i gruppen Kontroller klikker du verktøyet for kontrolltypen som du vil opprette.

  Båndet i Access

  Hvis du vil se en liste over kontrolltyper som kan brukes som beregnede kontroller, se delen Lære hvilke typer kontroller som kan være beregnede kontroller.

 3. Plasser pekeren der du vil plassere kontrollen i skjemaet eller rapporten, og klikk deretter skjemaet eller rapporten for å sette inn kontrollen.

 4. Hvis en kontrollveiviser starter, klikker du Avbryt for å lukke den.

 5. Merk kontrollen, trykk F4 for å vise egenskapssiden, og skriv deretter inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde). Hvis du vil bruke uttrykksverktøy til å opprette uttrykket, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde).

 6. Bytt til skjema- eller rapportvisning, og bekreft at den beregnede kontrollen fungerer som forventet.

Obs!: 

 • Foran hvert uttrykk operatoren = . For eksempel: = [Enhetspris] *.75.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter uttrykk, kan du lese artikkelen Opprette et uttrykk.

 • Hvis du trenger mer plass til å skrive inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde), kan du trykke SKIFT+F2 for å åpne Zoom-boksen.

 • Hvis et skjema eller en rapport er basert på en spørring, kan du plassere uttrykket i spørringen i stedet for å plassere det i en beregnet kontroll. Når du gjør dette, kan du forbedre ytelsen, og hvis du skal beregne totaler for grupper med poster, er det enklere enn å bruke navnet på et beregnet felt i en mengdefunksjon.

 • Når du sorterer etter en beregnet kontroll i et skjema eller en rapport, må du passe på at egenskapen Format for kontrollen er angitt riktig. Hvis ikke, kan det hende at beregnede numeriske verdier eller datoverdier sorteres alfabetisk i stedet for numerisk.

Toppen av siden

Endre en bundet kontroll til en beregnet kontroll

Det er en god måte å opprette en beregnet kontroll ved først å opprette en bundet kontroll (for eksempel ved å dra et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten), og deretter redigere den bundne kontrollen Kontrollkilde -egenskapen for å opprette et uttrykk. Dette fungerer bra, så lenge du forsikre deg om at navnet på kontrollen ikke er i konflikt med noen av feltnavnene i uttrykket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en bundet kontroll ved å dra et felt fra Feltliste-ruten, kan du se artikkelen legge til et felt i et skjema eller en rapport.

Forutsatt at du allerede har opprettet den bundne kontrollen, bruker du den følgende fremgangsmåten til å endre den til en beregnet kontroll og unngå navnekonflikter.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. Klikk feltnavnet som du vil endre, og trykk deretter F4 for å åpne egenskapssiden.

 3. Kategorien alle på egenskapssiden, Rediger hvis Name -egenskapen tilsvarer Kontrollkilde -egenskapen, Name -egenskapen slik at de to egenskapene ikke samsvarer med. Kontroller at navnet som er angitt, ikke er et reservert ord eller navnet på et annet felt i databasen. Hvis du vil ha mer informasjon om reserverte ord, kan du se artikkelen reserverte ord og symboler i Access.

 4. Rediger strengen i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde) slik at den inneholder det ønskede uttrykket.

 5. Trykk CTRL+S for å lagre endringene.

 6. Bytt til oppsett- eller skjemavisning, og bekreft at den beregnede kontrollen fungerer som forventet.

Hvis kontrollen ikke viser de ønskede dataene (for eksempel hvis Access viser #Navn? i kontrollen), undersøker du postkilden for skjemaet eller rapporten for å se at alle feltene som du brukte i uttrykket, er tilgjengelige. Hvis postkilden er en spørring, kan det hende at du må legge til ett eller flere felt i spørringen før uttrykket fungerer.

Obs!: 

 • Foran hvert uttrykk operatoren = . For eksempel: = [Enhetspris] *.75.

 • Hvis du trenger mer plass til å skrive inn et uttrykk i egenskapsboksen ControlSource (Kontrollkilde), kan du trykke SKIFT+F2 for å åpne Zoom-boksen.

 • Hvis et skjema eller en rapport er basert på en spørring, kan du plassere uttrykket i spørringen i stedet for å plassere det i en beregnet kontroll. Når du gjør dette, kan du forbedre ytelsen, og hvis du skal beregne totaler for grupper med poster, er det enklere enn å bruke navnet på et beregnet felt i en mengdefunksjon.

 • Når du sorterer etter en beregnet kontroll i et skjema eller en rapport, må du passe på at egenskapen Format for kontrollen er angitt riktig. Hvis ikke, kan det hende at beregnede numeriske verdier eller datoverdier sorteres alfabetisk i stedet for numerisk.

Toppen av siden

Lære om hvilke typer kontroller du kan bruke som beregnede kontroller

Tekstbokser er det mest populære valget for en beregnet kontroll ettersom de kan vise så mange forskjellige typer data. En kontroll som har en Kontrollkilde -egenskapen kan imidlertid brukes som en beregnet kontroll. I mange tilfeller kan det være ikke fornuftig å bruke en bestemt kontrolltypen som en beregnet kontroll, fordi du ikke kan oppdatere som styrer hvordan du kan oppdatere en bundet eller ubundet kontroll. Hvis du for eksempel hvis du har plassert en merket kontroll i et skjema og skriv deretter inn et uttrykk i egenskapen Control Source i avmerkingsboksen, kan du ikke lenger velge eller fjern merket ved å klikke den. Avmerkingsboksen vises aktivert eller deaktivert basert på resultatet av uttrykket. Hvis du klikker avmerkingsboksen, vises det et varsel på statuslinjen i Access: kontroll kan 't redigeres, det er bundet til uttrykket uttrykket. I en rapport kan, det være nyttig å basere en avmerkingsbokskontroll på resultatene av en beregning, fordi kontroller i rapporter brukes bare til å vise informasjon.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×