Opprette en 3D-referanse til det samme celleområdet i flere regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En referanse som refererer til den samme cellen eller område på flere ark kalles en 3D-referanse. En 3D-referanse er en nyttig måte å referere flere regneark som følger samme mønster og inneholde samme typen data, for eksempel når du konsolidere budsjettdata fra ulike avdelinger i organisasjonen.

Du kan bruke en 3D-referanse til å legge sammen budsjettfordelinger mellom tre avdelinger, Salg, Personaladministrasjon og Markedsføring, hver på et eget regneark, ved å bruke følgende 3D-referanse:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan også legge til et annet regneark, og deretter flytte det til området som formelen refererer til. Hvis du vil legge til en referanse i celle B3 i fasiliteter-regnearket, kan du for eksempel flytte fasiliteter-regnearket mellom Salg og Personaladministrasjon regneark ved å dra fanene, som vist i figuren:

Sette inn et annet ark i en konsolidering

Fordi formelen inneholder en 3D-referanse til et område med regnearknavn, Salg: markedsføring! B3, alle regneark i området er en del av den nye beregningen.

Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du setter inn, kopiere, slette eller flytte regneark som er inkludert i en 3D-referanse. Hver av disse eksemplene bruker formelen = SUMMER (Sheet2:Sheet6! A2: a5) til å legge til cellene A2 til A5 i regneark 2 til 6:

 • Sett inn eller Kopier    Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (regnearket i dette eksemplet), Excel inkluderer alle verdier i cellene A2 til A5 i regnearkene databasefiler som inngår i beregningene.

 • Slette    Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, fjerner Excel verdiene fra beregningen.

 • Flytte    Hvis du flytter regneark mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet refereres til, fjerner Excel verdiene fra beregningen.

 • Flytte et sluttpunkt    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, justeres beregningen slik at de nye regnearkene mellom dem, med mindre du motsatt rekkefølge av endepunktene i arbeidsboken. Hvis du tilbakeføre endepunktene, endres 3D-referanse regnearket med sluttpunktet. Du må kanskje en referanse til Sheet2:Sheet6. Hvis du flytter Ark2 slik at det er etter Ark6 i arbeidsboken, justeres vil formelen for å peke til Ark3: Ark6. Hvis du flytter Ark6 foran Ark2, justeres vil formelen slik at den peker til Ark2: Ark5.

 • Slette et sluttpunkt    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjerner Excel verdiene i det regnearket fra beregningen.

Gjør følgende:

 1. Klikk cellen der du angir funksjonen.

 2. Skriv inn en = (likhetstegn), etterfulgt av navnet på funksjonen (se tabellen nedenfor), og deretter en venstreparentes.

 3. Klikk fanen for det første regnearket du vil referere til.

 4. Hold nede SKIFT-tasten og klikk deretter fanen for det siste regnearket du vil referere til.

 5. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

 6. Fullfør formelen, og trykk deretter ENTER.

Du kan bruke følgende funksjoner i en 3D-referanse:

Funksjon

Beskrivelse

GJENNOMSNITT (funksjon)

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall.

AVERAGEA (funksjon)

Beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av tall, inkludert tekst og logiske verdier.

ANTALL (funksjon)

Teller celler som inneholder tall.

ANTALLA (funksjon)

Teller celler som ikke er tomme.

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av et datasett med positive tall, den resiproke av det aritmetiske gjennomsnittet av resiproke tall.

KURT (funksjon)

Returnerer kurtosen til et datasett.

N.STØRST (funksjon)

Returnerer den n-te største verdien i et datasett, for eksempel den femte største verdien.

STØRST (funksjon)

Finner den største verdien i et sett med verdier.

MAKSA (funksjon)

Finner den største verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

MEDIAN (funksjon)

Returnerer medianen, eller det tallet som ligger i midten av et sett med tall.

MIN (funksjon)

Finner den minste verdien i et sett med verdier.

MINA (funksjon)

Finner den minste verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og logiske verdier.

PERSENTIL (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

PERSENTIL.EKS (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, eksklusive.

PERSENTIL.INK (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område, der n er området 0..1, inklusive.

PROSENTDEL (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1) i et datasett. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

PROSENTDEL.EKS (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusive) i et datasett.

PROSENTDEL.INK (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, inklusive) i et datasett.

KVARTIL (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

KVARTIL.EKS (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusiv.

KVARTIL.INK (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett, basert på persentilverdier fra 0..1, inklusive.

PRODUKT (funksjon)

Multipliserer tall.

RANG (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen. Tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

RANG.EKV (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen.

RANG.GJSN (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall i en liste over tall. Størrelsen er relativ til andre verdier i listen.

SKJEVFORDELING (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling.

N.MINST (funksjon)

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett.

STDAV.S (funksjon)

Beregner standardavvik basert på et utvalg.

STDAV.P (funksjon)

Beregner standardavvik på grunnlag av hele populasjonen.

STDAVVIKA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

STDAVVIKPA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert logiske verdier og tekst.

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer den interne middelverdien til et datasett.

SUMMER (funksjon)

Adderer tall.

VARIANS.S (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg.

VARIANS.P (funksjon)

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen.

VARIANSA (funksjon)

Beregner varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier.

VARIANSPA (funksjon)

Beregner varians på grunnlag av hele populasjonen, inkludert tekst og logiske verdier

Gjør følgende:

 1. Klikk Definer navn (i Definerte navn-gruppen) i kategorien formler.

 2. Skriv inn navnet for referanse i popup-vinduet for Nytt navn. Navn kan være opptil 255 tegn.

 3. I refererer til-listen velger du likhetstegnet (=) og referansen, og deretter trykker du tilbake.

 4. Klikk fanen for det første regnearket du vil referere til.

 5. Hold nede SKIFT-tasten, og klikk kategorien på arket referansen.

 6. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Mer informasjon

Hvis du vil lære mer om hvordan du flytter et regneark i en arbeidsbok, kan du se flytte eller kopiere et regneark. Hvis du vil lære mer om å opprette og bruke definerte navn, kan du se definere og bruke navn i formler.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×