Opprette eller tilpasse en innholdstype for område

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter og tilpasser innholdstyper for område.

Hvis du vil opprette innholdstyper for område for et område, må du ha Full kontroll for dette området. Hvis du vil opprette innholdstyper for område for området på øverste nivå i en områdesamling, må du være en administrator for en områdesamling.

I denne artikkelen

Om innholdstyper for område og arv

Opprette en innholdstype for område

Legge til en dokumentmal til en innholdstype

Gjøre endringer i kolonnene for en innholdstype

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype

Gjøre en innholdstypen skrivebeskyttet

Angi en policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Endre innstillingene for dokumentinformasjonspanelet for en innholdstype

Behandle dokumentkonvertering for en innholdstype for område

Slette en innholdstype for område

Relaterte oppgaver

Innholdstyper for område og arv

Innholdstyper er ordnet i et hierarki som lar én innholdstype arve egenskapene fra en annen innholdstype. På denne måten kan dokumentkategorier dele attributter på tvers av organisasjonen, mens grupper samtidig kan tilpasse disse attributtene for bestemte områder eller lister.

Innholdstyper defineres først sentralt i innholdstypegalleriet for et område. Innholdstyper som defineres på områdenivået, kalles innholdstyper for område. Innholdstyper for område er tilgjengelige for bruk på alle sekundære områder de er angitt for. Hvis en innholdstype for område for eksempel er definert i innholdstypegalleriet for området på øverste nivå i en områdesamling, er innholdstypen for området tilgjengelig for bruk i lister og biblioteker på alle områdene i den områdesamlingen. Innholdstyper for område kan legges til individuelt i lister eller biblioteker, og de kan tilpasses for bruk i de listene eller bibliotekene. Når en forekomst av en innholdstype for område legges til i en liste eller et bibliotek, kalles den innholdstype for liste. Innholdstyper for liste er underordnet innholdstypene for området de ble opprettet på.

Når du definerer en ny, egendefinert innholdstype for område i innholdstypegalleriet for et område, begynner du med å velge en eksisterende overordnet innholdstype for område i innholdstypegalleriet som utgangspunkt. Den nye innholdstypen for området du oppretter, arver alle attributtene fra den overordnede innholdstypen for område, for eksempel dokumentmalen, innstillingen for skrivebeskyttelse, arbeidsflyter og kolonner. Etter at du har opprettet den nye innholdstypen for område, kan du endre disse attributtene. Når du endrer områdeinnholdstyper, kan du angi om du vil at disse endringene skal brukes på andre underordnede områdeinnholdstyper eller listeinnholdstyper som overtar attributter fra disse områdeinnholdstypene. Du kan bare oppdatere attributtene som de underordnede områdeinnholdstypene eller listeinnholdstypene deler med en overordnet innholdstype. Hvis en underordnet innholdstype for område har blitt tilpasset med ekstra attributter som den overordnede innholdstypen for område ikke har (for eksempel ekstra kolonner), overskrives ikke disse tilpasningene når den underordnede innholdstypen for område oppdateres. Når du endrer en områdeinnholdstype, påvirker det ikke den overordnede områdeinnholdstypen som områdeinnholdstypen er basert på.

Til toppen av siden

Opprette en innholdstype for område

 1. Gå til området du vil opprette en ny innholdstype for område for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk Opprett.

 5. Skriv inn et navn og en beskrivelse for den nye innholdstypen for område under Navn og beskrivelse på siden Ny innholdstype for område.

 6. Velg gruppen du vil velge den nye innholdstypen fra, fra listen Velg overordnet innholdstype fra.

  Gruppen Spesielle innholdstyper inneholder innholdstyper som endrer virkemåten til listen eller biblioteket når disse legges til.

 7. Velg den overordnede innholdstypen du vil basere din egen innholdstype på, fra listen Overordnet innholdstype.

  Listen over overordnede innholdstyper varierer avhengig av hvilket alternativ du valgte i forrige trinn.

 8. Under Gruppe velger du om du skal lagre denne nye innholdstypen for område i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe.

 9. Klikk OK.

 10. Informasjonen om områdeinnholdet for den nye innholdstypen vises. Du kan velge alternativer på denne siden for å definere den nye innholdstypen ytterligere. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser innholdstypen for område, kan du se de andre delene i dette emnet.

Til toppen av siden

Legge til en dokumentmal i en innholdstype

Du kan bare knytte en dokumentmal til en dokumentinnholdstype (en innholdstype som er basert på den overordnede innholdstypen for dokumentet). Når du knytter en dokumentmal til en innholdstype, sikrer du at alle nye dokumenter som forfattere oppretter med denne innholdstypen, baseres på samme mal.

Kanskje organisasjonen for eksempel bruker en bestemt dokumentmal for juridiske avtaler. Hvis du knytter denne dokumentmalen til innholdstypen organisasjonen bruker for juridiske avtaler, vil alle nye juridiske avtaler som opprettes ved hjelp av denne innholdstypen, være basert på denne dokumentmalen.

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 6. Hvis dokumentmalen du vil bruke, er lagret på ett eller annet sted i området, klikker du Skriv inn URL-adressen til en eksisterende dokumentmal, og deretter skriver du inn URL-adressen til malen du vil bruke.

  Du kan bruke en URL-Adresse som er i forhold til en plassering på et nettsted eller ressurs-mappen. Dokumentmalene kan være lagret i et område ressurs standardplasseringen http://servernavn/omr navn/område/bibliotek navn/skjemaer/innhold dokumenttype navn / eller plasseringen for dokumentbiblioteket som er angitt spesifikt for å lagre dokumentmalene.

  Tabellen nedenfor viser eksempler på typene URL-adresser du kan bruke. Eksemplene forutsetter at ressursmappen (mappen som inneholder filene for innholdstyper for område) for standard dokumentmal er på http://servernavn/område/navn på dokumentbibliotek/skjemaer/navn på innholdstype/, og at dokumentmalen har navnet Doknavn.doc.

Type URL-adresse

Eksempel

Områderelativ

Servernavn/område/biblioteknavn/skjemaer/Doknavn.doc

Ressursmapperelativ

Docname.doc

 1. Klikk Last opp en ny dokumentmal under Dokumentmal hvis du vil laste opp dokumentmalen du vil bruke. Klikk deretter Bla gjennom. Bla til mappen som inneholder filen du vil bruke, i dialogboksen Velg fil, velg filen, og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater områder og lister hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for område, med dokumentmalen.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre kolonnene for en innholdstype

Du kan angi egenskapene eller metadataene du vil samle inn for et element eller en bestemt innholdstype, ved å legge til kolonner i innholdstypen for nettsted. Organisasjonen ønsker kanskje å spore et bestemt sett med metadata for alle kjøpsordrene, for eksempel kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder. Hvis du legger til kolonner for kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder i innholdstypen for kjøpsordre, blir brukere bedt om å oppgi disse metadataene for elementer av denne innholdstypen.

Du kan endre kolonner for en innholdstype på flere måter. Du kan gjøre følgende:

Legge til en kolonne

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Legg til fra eksisterende områdekolonner under Kolonner.

 6. Klikk pilen i Velg kolonner-delen under Velg kolonner fra for å velge gruppen du vil legge til en kolonne fra.

 7. Klikk kolonnen du vil legge til, under Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til for å flytte kolonnen til listen Kolonner som skal legges til.

 8. Gjenta trinn 6 og 7 hvis du vil legge til flere kolonner.

 9. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater innholdstyper for liste og område hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for område.

Til toppen av siden

Fjerne en kolonne

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk navnet på kolonnen du vil fjerne fra innholdstypen, under Kolonner.

 6. Klikk Fjern-knappen, og klikk deretter OK når du får spørsmål om du vil fjerne kolonnen fra innholdstypen.

  Obs!: Det kan hende at Fjern-knappen ikke er tilgjengelig for alle kolonner som er knyttet til en innholdstype.

Til toppen av siden

Endre kolonnerekkefølge

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Kolonnerekkefølge under Kolonner.

 6. Klikk pilen ved siden av kolonnen du vil endre rekkefølgen for, i kolonnen Posisjon fra toppen i delen Kolonnerekkefølge, og angi deretter hvor kolonnen skal plasseres i rekkefølgen.

 7. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater områder og lister hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for område.

Til toppen av siden

Gjøre en kolonne obligatorisk, valgfri eller skjult

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk navnet på kolonnen du vil gjøre obligatorisk, under Kolonner.

 6. Gjør ett av følgende under Kolonneinnstillinger:

  • Klikk Obligatorisk hvis du vil kreve at brukere angir informasjon for en kolonne.

  • Klikk Valgfritt hvis du vil at det skal være valgfritt for brukere å angi informasjon for en kolonne.

  • Klikk Skjult hvis du vil skjule en kolonne, slik at den ikke vises i nye skjemaer, skjemaer for redigering eller skjemaer for visning for innholdstypen.

  • Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater innholdstyper for liste og område hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for område.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype

Arbeidsflyter gjør det mulig å angi en forretningsprosess for elementer og dokumenter på et område. Organisasjoner kan bruke arbeidsflyter til å automatisere og behandle enkelte vanlige forretningsprosesser, for eksempel godkjenning av dokument, eller se gjennom. Legger til en arbeidsflyt i en innholdstype, kan du sørge for at alle elementer av denne innholdstypen er underlagt konsekvente forretningsprosesser. Hvis en arbeidsflyt er lagt til en innholdstype, kan denne arbeidsflyten startes på enkelte elementer av denne innholdstypen.

Obs!: Du kan bare legge til en arbeidsflyt for en innholdstype hvis det er distribuert en arbeidsflyt for området eller arbeidsområdet du bruker. Kontakt sentraladministratoren hvis det ikke ser ut som arbeidsflyter er tilgjengelige.

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger.

 6. Klikk Legg til en arbeidsflyt.

 7. Klikk arbeidsflytmalen du vil bruke, i Arbeidsflyt-delen på siden Legg til en arbeidsflyt.

 8. I delen Navn skriver du inn et unikt navn for arbeidsflyten.

 9. I delen Oppgaveliste angir du en oppgaveliste du vil bruke med denne arbeidsflyten.

  Obs!: 

  • Du kan bruke standardoppgavelisten eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardoppgavelisten, er det enkelt for arbeidsflytdeltakerne å finne og vise sine arbeidsflytoppgaver ved hjelp av visningen Mine oppgaver i oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis oppgavene for denne arbeidsflyten involverer eller avslører sensitive eller konfidensielle data du vil holde atskilt fra den generelle oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis organisasjonen har mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflytene omfatter mange oppgaver. I så fall kan det være lurt å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 10. Velg logglisten som skal brukes med denne arbeidsflyten, i Loggliste-delen. I logglisten vises alle hendelser som utføres under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Obs!: Du kan bruke standardlisten Logg, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen har mange arbeidsflyter, kan det være lurt å opprette en egen loggliste for hver arbeidsflyt.

 11. Angi hvem som kan starte en arbeidsflyt, hvordan den kan startes eller når den kan startes i Start alternativer-delen.

  Obs!: Det kan være at noen av alternativene ikke er tilgjengelige hvis de ikke støttes av arbeidsflytmalen du valgte.

 12. Klikk Ja under Oppdater innholdstyper for liste og område hvis du vil legge til denne arbeidsflyten i alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen.

 13. Klikk OK eller Neste.

 14. Velg tilleggsalternativer du vil bruke, på siden Tilpass arbeidsflyt, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Gjøre en innholdstype skrivebeskyttet

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 6. Klikk Ja under Skal denne innholdstypen være skrivebeskyttet? i Skrivebeskyttet-delen.

 7. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater nettsteder og lister hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for nettsted.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Angi en policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Du kan bruke en eksisterende policy for områdesamling for en områdeinnholdstype. Du kan også opprette en ny policy for informasjonsbehandling som gjelder bare for en bestemt innholdstype.

Bruke en policy for områdesamling på en innholdstype for område

Hvis det allerede er opprettet policyer for informasjonsbehandling for ditt område som policyer for områdesamling, kan du bruke dem på individuelle innholdstyper for område.

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling under Innstillinger.

 6. Klikk Bruk en policy for områdesamling under Angi policyen, og velg deretter policyen du vil bruke.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette en ny policy for informasjonsbehandling for en innholdstype for liste

Du kan definere en policy for informasjonsbehandling som bare gjelder for én bestemt innholdstype for område. Hvis du oppretter en policy for informasjonsbehandling på denne måten, kan du ikke bruke denne policyen på nytt for andre innholdstyper, områder, lister eller biblioteker.

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling under Innstillinger.

 6. Klikk Definer en policy under Angi policyen, og klikk deretter OK.

 7. Skriv inn en kort beskrivelse av policyen du oppretter, i delen Navn og administrativ beskrivelseRediger policy-siden.

  Obs!: Når du definerer en policy for en innholdstype for liste, blir navnet på innholdstypen for liste navnet på policyen. Du kan bare angi unike navn på policyer for informasjonsbehandling som er definert i listen Policyer for områdesamling.

 8. Skriv inn en beskrivelse som gir brukerne informasjon om formålet med policyen, i delen Policyutsagn. Dette utsagnet vises når brukerne åpner dokumenter eller elementer som er underlagt policyen. Utsagnet bør forklare hvilke policyfunksjoner som skal brukes for innholdet, eller hvilke spesialbehandling innholdet krever. Et policyutsagn kan være på opptil 512 tegn.

 9. I de neste delene velger du de enkelte policyfunksjonene du vil legge til policyen for informasjonsbehandling.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer funksjonene i de enkelte policyene for informasjonsbehandling, kan du se koblingene under Se også.

 10. Når du er ferdig med å velge alternativer for de enkelte policyfunksjonene du vil legge til i denne policyen for informasjonsbehandling, klikker du OK for å bruke policyfunksjonene.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for dokumentinformasjonspanelet for en innholdstype

Dokumentinformasjonspanelet, som vises i Microsoft Office 2010-programmene Word, Excel og PowerPoint, gir brukerne mulighet til å vise og endre egenskapene for innholdstypen for et dokument som er lagret på en dokumentbehandlingsserver, direkte fra Office-programmet de bruker til å redigere dokumentet. Hvis innholdstypen for et bestemt bibliotek for eksempel har en statuskolonne, kan brukerne vise statusegenskapen i dokumentinformasjonspanelet i Word når de redigerer dokumentet. De kan også bruke dokumentinformasjonspanelet til å endre verdien for statusegenskapen fra Kladd til Endelig. Når dokumentet lagres på serveren, oppdateres denne egenskapen automatisk i statuskolonnen for biblioteket.

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Innstillinger i Dokumentinformasjonspanel under Innstillinger.

 6. Gjør ett av følgende under Mal for Dokumentinformasjonspanel:

  • Hvis du vil bruke en standardmal som viser egenskapene (kolonnene) som er definert for innholdstypen, klikker du Bruk standardmalen for Microsoft Office-programmer.

  • Hvis du vil bruke en eksisterende egendefinert mal, klikker du Bruk eksisterende egendefinert mal (URL, UNC eller URN). Skriv deretter inn banen til mappen som inneholder malen.

  • Hvis du vil laste opp en eksisterende egendefinert mal (XSN), klikker du Last opp en eksisterende egendefinert mal (XSN) som skal brukes. Klikk deretter Bla gjennom for å finne frem til malen du vil bruke.

   Obs!: Hvis du har tenkt å laste opp en mal på denne måten, må du fjerne URL-adressen for publisering fra malen i InfoPath før du publiserer og laster opp malen.

  • Hvis du vil opprette et egendefinert panel i InfoPath, klikker du Opprett en ny egendefinert mal.

   Obs!: Hvis du velger dette alternativet, startes og vises standardmalen som du kan tilpasse for å opprette et egendefinert panel.

 7. Under Vis alltid, angir du om du vil at dette dokumentinformasjonspanelet skal vises automatisk når dokumenter av denne innholdstypen åpnes eller lagres et Office 2010 program først.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Administrere dokumentkonverteringer for en innholdstype for område

Områdeadministratorer kan aktivere dokumentkonvertering, slik at sluttbrukerne kan konvertere dokumenter av én filtype til et annet format. Dokumentkonvertering for innholdstyper for område gjør også at områdeadministratorer kan konfigurere innholdstyper for lagring av innstillinger som definerer hvilke konverteringsprogrammer som er tilgjengelige, og hvordan disse konverteringsprogrammene fungerer på dokumenter av denne innholdstypen. Flere dokumentkonverteringsprogrammer følger med programmet, og organisasjonen din har kanskje flere egendefinerte konverteringsprogrammer i tillegg. Når dokumentkonvertering er aktivert i Sentraladministrasjon, er konverteringsprogrammene som standard tilgjengelige for alle innholdstyper for område som kan brukes i et dokumentbibliotek. Dette inkluderer følgende innholdstyper:

 • Innholdstyper for dokument, for eksempel Grunnleggende side, Dokument, Skjema og Bilde

 • Innholdstyper for sideoppsett, for eksempel Artikkelside, Omadresser side og Velkomstside

Aktiverte konverteringsprogrammer er tilgjengelige for sluttbrukerne når de velger et dokument av en gitt innholdstype og deretter klikker Konverter dokument på hurtigmenyen. Bare konverteringsprogrammet eller -programmene som er spesifikke for dokumentets filtype (for eksempel DOCX), vises.

Hvis det finnes flere konverteringsprogrammer for en filtype, for eksempel XML, vil du kanskje foretrekke å redigere listen over konverteringsprogrammer for å sikre at brukerne bare ser konverteringsprogrammer som er relevante for dokumenter av denne innholdstypen. Du kan også endre konfigurasjonsalternativer for et konverteringsprogram. I begge disse situasjonene kan du bruke fremgangsmåten nedenfor til å gjøre endringer i dokumentkonverteringsprogrammer.

 1. Klikk Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen på hjemmesiden for områdesamlingen.

 2. Klikk Innholdstyper for område under Gallerier.

 3. Klikk navnet på innholdstypen for område som du vil administrere dokumentkonvertering for.

 4. Klikk Administrer dokumentkonvertering for denne innholdstypen under Innstillinger.

  Obs!: Dokumentkonverteringsprogrammer er bare tilgjengelige for innholdstyper for dokument.

 5. Fjern merket for konverteringsprogrammer du ikke vil skal vises for sluttbrukerne. Kontroller at det er merket av for alle konverteringsprogrammer du vil bruke, og klikk deretter Bruk.

 6. Hvis konverteringsprogrammet du vil bruke, har alternativet Konfigurer ved siden av seg, kan du klikke det for å definere nye konverteringsinnstillinger.

Til toppen av siden

Slette en innholdstype for område

Det kan hende at du ikke kan slette en innholdstype for område hvis den er i bruk på området.

 1. Gå til området som du vil slette en innholdstype for område for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil slette.

  Obs!: Hvis navnene på innholdstyper for område ikke er hyperkoblinger, betyr det at området arver innholdstyper for område fra et annet område, og innholdstypen for område må oppdateres på det andre området.

 5. Klikk Slett denne innholdstypen for område under Innstillinger.

 6. Klikk OK når du får spørsmål om du vil slette innholdstypen for område.

Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×