Opprette eller slette en nettstedssamling

Denne artikkelen viser hvordan globale Office 365-administratorer og SharePoint-administratorer kan opprette og slette områdesamlinger i SharePoint Online.

Obs!: Denne artikkelen dekker klassiske områder. Hvis du vil ha informasjon om oppretting og sletting av gruppeområder som har en Office 365-gruppe og -kommunikasjonsområder, kan du se:

Du kan opprette ulike typer områdesamlinger i SharePoint Online. Du kan for eksempel opprette områder for prosjektsamarbeid, områder for postlagring og områder for portalsider for intranett. Noen tidligere Office 365-abonnementer kan ha bare én nettstedssamling. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Begrensninger for tidligere Office 365-abonnementer for små og mellomstore bedrifter.

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Ressurser i den venstre ruten, og velg deretter Områder.

  Administrasjonsnettsteder for Office 365
 4. Velg Legg til et område.

  Opprett nettstedsamling fra Administrasjonssenter for Office 365

  Obs!: Hvis du ikke ser noen av alternativene ovenfor, velger du Administrasjonssentre > SharePoint, og deretter velger du Ny > Privat områdesamling. Områdesamling-side der Ny er valgt

 5. Fyll ut egenskapene for den nye områdesamlingen:

  Dialogboksen Ny områdesamling (øverste del)
  • Skriv inn et navn for områdesamlingen i Tittel-boksen.

  • Velg et domenenavn og en URL-bane i rullegardinlistene Adresse til nettsted, enten /sites/ eller /teams/, og skriv deretter inn et URL-navn for nettstedssamlingen.

  • Velg et språk for områdesamlingen i inndelingen Valg av mal, i rullegardinlisten Velg et språk. Du kan aktivere SharePoint-grensesnittet for flere språk på områdene, men hovedspråket for områdesamlingen forblir det du velger her.

   Obs!: Det er viktig å velge riktig språk for områdesamlingen, siden det ikke kan endres etter at det er angitt. Etter at områdesamlingen er opprettet, bekrefter du de lokale og regionale innstillingene. (Et område som er opprettet for kinesisk vil for eksempel få innstillinger basert på Kina.)

  • Velg malen som best beskriver formålet med nettstedssamlingen, under Velg en mal i delen Valg av mal. Hvis nettstedssamlingen for eksempel skal brukes til gruppesamarbeid, velger du Gruppeområde.

   Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om maler, kan du se Bruke maler til å opprette ulike typer SharePoint Online-områder.

  • Velg riktig tidssone for der nettstedssamlingen befinner seg, i Tidssone-boksen.

  • Skriv inn brukernavnet til administratoren for nettstedssamlingen i Administrator-boksen. Du kan også bruke knappene Kontroller navn eller Bla gjennom til å finne en bruker du vil angi som administrator for nettstedssamlingen.

  • Skriv inn hvor mange megabyte (MB) du vil tildele denne områdesamlingen, i Lagringskvote-boksen. Pass på at du ikke overskrider ledig lagringsplass, som vises ved siden av boksen.

  • Aksepter standard serverressurskvote i boksen Serverressurskvote. Denne innstillingen påvirker ikke lenger mengden ressurser som er tilgjengelige for områdesamlingen.

 6. Klikk OK.

  Den nye områdesamlingen vises i listen over nettadresser. Denne listen er plasseringen for områdesamlingen der administratoren kan begynne å opprette og administrere områder.

Slettede områdesamlinger flyttes til papirkurven for områdesamlingen og beholdes der i 93 dager. Når du sletter en områdesamling, sletter du alt i den, inkludert:

 • Dokumentbiblioteker og filer.

 • Lister og listedata.

 • Innstillinger for nettsted og historikk.

 • Sekundære nettsteder og innholdet deres.

Du bør varsle eierne av områdesamlingene og eierne av underordnede områder før du sletter en områdesamling, slik at de kan flytte dataene sine til en annen plassering. Du bør også fortelle brukerne når områdene blir slettet. Slik sletter du et klassisk område:

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Merk av i boksen ved siden av områdesamlingen eller områdesamlingene du vil slette.

 5. Klikk Slett i Områdesamlinger-fanen.

  Områdesamling-side der Slett er valgt
 6. Bekreft informasjonen i dialogboksen Slett områdesamlinger, og velg deretter Slett.

  Dialogboksen Slett områdesamling

For områder som har en Office 365-gruppe, kan du slette gruppen for å slette området:

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg Grupper > Grupper i venstre rute.

 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av gruppen du vil slette.

 4. Velg Slett.

Se også

Aktivere eller deaktivere funksjoner for områdesamlingen

Innføring i flerspråklige funksjoner

Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven i områdesamlingen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×