Opprette eller redigere en innholdsfortegnelse

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at Word skal opprette en innholdsfortegnelse automatisk, må du først bruke overskriftsstiler på elementene som du vil ta med i innholdsfortegnelsen. Når dette trinnet er fullført, kan du sette inn innholdsfortegnelsen i dokumentet. Stilformateringen av overskriftene påvirker ikke formateringen av innholdsfortegnelsen. De ulike stilene styres separat.

Du kan også opprette en innholdsfortegnelse manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en innholdsfortegnelse manuelt.

Forsiktig!: Hvis du setter inn en innholdsfortegnelse fra Dokumentelementer-fanen i et dokument som allerede inneholder en manuelt formatert innholdsfortegnelse, erstatter Word oppføringene i den eksisterende innholdsfortegnelsen med plassholdertekst.

Gjør et av følgende:

Legg til en innholdsfortegnelse

 1. Angi overskriftsstiler (Overskrift 1, Overskrift 2, og så videre, opp til Overskrift 9) i dokumentet på teksten du vil skal vises i innholdsfortegnelsen.

  Hvis overskriftsstilen du vil bruke, ikke vises, peker du på en stil, og klikker deretter på Mer-nedoverpilHjem-fanen under Stiler.

  Tips!: Hvis du vil hindre at dokumenttittelen vises i innholdsfortegnelsen, må du ikke bruke Overskrift 1 i tittelen. Ta i bruk Tittel-stilen, Boktittel-stilen eller en annen stil på tittelen i stedet for en overskriftsstil.

 2. Klikk i dokumentet der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.

  Tips!: Hvis du vil sette inn innholdsfortegnelsen på en egen side eller bruke andre sidetall i innholdsfortegnelsen enn i resten av dokumentet, plasserer du innholdsfortegnelsen i en egen inndeling ved å legge til inndelingsskift før og etter innholdsfortegnelsen.

 3. Klikk UtskriftoppsettVis-menyen.

 4. Klikk ønsket utforming av innholdsfortegnelsen på Dokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

Endre antall nivåer i innholdsfortegnelsen

En innholdsfortegnelse har tre overskriftsnivåer som standard. Du kan imidlertid øke eller redusere antallet nivåer som vises i innholdsfortegnelsen.

 1. Klikk AlternativerDokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

 2. Skriv inn antallet nivåer du vil skal vises (opp til 9), og klikk deretter OK i Innholdsfortegnelse-fanen i boksen Vis nivåer.

  Hvis du blir bedt om å erstatte den merkede innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Oppdater innholdsfortegnelsen

Du kan oppdatere innholdsfortegnelsen hvis du gjør endringer i dokumentet. Du kan oppdatere enten hele innholdsfortegnelsen eller bare sidetallene.

 1. Hold nede CTRL, klikk innholdsfortegnelsen og klikk deretter Oppdater felt.

 2. Klikk alternativet du vil bruke.

  Hvis du ser «Feil! Bokmerke er ikke definert»

  Hvis du ser «Feil! Bokmerke er ikke definert» i stedet for sidetall i innholdsfortegnelsen, betyr det at dokumentet ble endret etter at innholdsfortegnelsen ble oppdatert eller at feltkoden er skadet. Innholdsfortegnelsen er ikke synkronisert med dokumentet og må oppdateres.

Slett en innholdsfortegnelse

 1. Klikk innholdsfortegnelsen.

 2. Klikk pilen ved siden av Innholdsfortegnelse på rammen som vises, og klikk deretter Fjern innholdsfortegnelse fra hurtigmenyen.

  Snarvei til Innholdsfortegnelse-menyen

Tilpass formateringen av innholdsfortegnelsen

Du kan endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen slik at de passer til behovene dine. Hvis for eksempel stilarket ditt krever en annen formatering av innholdsfortegnelsen enn den som gis i de innebygde malene, kan du endre skriftstil, innrykk, fylltegnpunkter og andre attributter.

 1. Klikk AlternativerDokumentelementer-fanen under Innholdsfortegnelse.

  Dokumentelementer-fanen, Innholdsfortegnelse-gruppen

  Tips!: Hvis du vil endre fylltegnpunktene, klikker du stilen du vil bruke på hurtigmenyen Fylltegn.

 2. Klikk Endre i Innholdsfortegnelse-fanen.

 3. Klikk nivået av innholdsfortegnelsen du vil endre (for eksempel TOC 1 for nivå 1) i Stiler-boksen.

 4. Klikk Endre, og gjør deretter de ønskede endringene av skrift, skriftstørrelse, skriftfarge og så videre.

  Hvis du vil endre innrykk, avsnittsavstand og andre attributter, går du til hurtigmenyen Format, klikker den ønskede typen endring, bruker hurtigmenyene til å velge alternativer og klikker deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil endre bruken av små og store bokstaver, klikker du Skrift på hurtigmenyen Format, og deretter fjerner du merket for Små bokstaver eller Store bokstaver.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for hvert nivå i innholdsfortegnelsen, og klikk deretter Bruk.

 6. Når Forhåndsvisning-boksen viser stilene du ønsker, klikker du OK.

Lagre innholdsfortegnelsesstilen som en mal

Du kan bruke formateringen av innholdsfortegnelsen på nytt i fremtidige dokumenter ved å lagre den som en mal i mappen Mine maler. Deretter kan du åpne malen fra dokumentgalleriet og sette inn innholdsfortegnelsen ved å bruke Sett inn-menyen.

 1. Gjør eventuelle endringer i stilene som du vil lagre i dokumentet du vil basere malen på.

 2. Slett all tekst og grafikk du ikke vil skal vises i nye dokumenter.

 3. Klikk Lagre somFil-menyen.

 4. Klikk Word-mal (dotx) på hurtigmenyenFormat.

 5. Skriv inn ønsket navn for den nye malen i Lagre som-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Med mindre du velger en annen plassering, lagrer Word malfilen i følgende mappe: /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine Maler/.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil opprette et nytt dokument basert på malen, klikker du Ny fra malFil-menyen. Klikk Mine maler under Maler, og dobbeltklikk deretter malen du vil bruke.

  • Hvis du vil sette inn en innholdsfortegnelse basert på malen, klikker du Stikkordregister og tabellerSett inn menyen, og deretter klikker du Fra mal i Formater-boksen.

Se også

Bruke, endre, opprette eller slette en stil

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Opprette eller endre en tabell med figurer

Opprette en innholdsfortegnelse manuelt

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×