Opprette eller redigere en indeks

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Word automatiserer mesteparten av arbeidet med å opprette et stikkordregister, og gjør det lett å foreta oppdateringer eller bruke formateringsendringer. Hvis du skal opprette et stikkordregister, må du først merke stikkord ved å oppgi navnet på hovedoppføringen og kryssreferansen i dokumentet. Etter at stikkordene er merket, kan du opprette et stikkordregister.

Trinn 1: Merke stikkord

Du kan opprette et stikkord for et bestemt ord, uttrykk eller symbol eller for et emne som går over flere sider.

Merke stikkord for ord eller uttrykk

 1. Merk teksten du vil bruke som et stikkord.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 3. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

  Tips!: Hvis du vil gå direkte til dialogboksen Merk stikkord, trykker du på KOMMANDO + TILVALG + SKIFT + X.

 4. Skriv inn eller rediger teksten i boksen Hovedoppføring.

  Tips: 

  • Hvis du skal opprette en underoppføring, angir du hovedstikkordet, og skriver deretter inn underoppføringen i boksen Underoppføring.

  • Hvis du skal opprette en oppføring på tredje nivå, skriver du inn underoppføringen, etterfulgt av et kolon (:) og teksten for tredjenivåsoppføringen.

 5. Gjør noe av følgende:

For å merke

Klikk

Stikkord

Margot

Den første forekomsten av denne teksten i hvert avsnitt i dokumentet som samsvarer nøyaktig med de små og store bokstavene i oppføringen

Merk alle

 1. Tips!: Hvis du skal markere stikkord for symboler, for eksempel @, i boksen Hovedoppføring, skriver du inn ;# (semikolon etterfulgt av nummertegnet) umiddelbart etter symbolet. Klikk deretter Merk. Når du bygger stikkordregisteret, plasseres symbolene på begynnelsen av registeret.

 2. Hvis du vil merke flere stikkord, merker du teksten eller klikker rett etter den. Klikk så i dialogboksen Merk stikkord, og gjenta trinn 4 til 5.

  Merknad: Hvert merket stikkord blir satt inn som en XE (stikkord) felt som skjult tekst. Hvis XE-feltet ikke vises, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Merke stikkord for tekst som går over flere sider

 1. Merk tekstområdet du vil lage et stikkord for.

 2. Klikk BokmerkeSett inn-menyen.

 3. Skriv inn et navn i boksen Bokmerkenavn, og klikk deretter Legg til.

  Merknad: Ikke bruk mellomrom i bokmerkenavn.

 4. Klikk i dokumentet på begynnelsen av tekstområdet du valgte.

 5. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 6. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

 7. Skriv inn stikkordet for den merkede teksten i boksen Hovedoppføring.

 8. Klikk Sideområde under Alternativer.

 9. Skriv inn eller velg bokmerkenavnet du skrev inn i trinn 3, i Bokmerke-boksen.

 10. Klikk Merk

 11. Klikk Lukk.

  Merknad: Hvert merket stikkord blir satt inn som en XE (stikkord) felt som skjult tekst. Hvis XE-feltet ikke vises, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Trinn 2: Redigere eller slette stikkord (valgfritt)

Hvis du endrer stikkord i det ferdige stikkordregisteret, blir endringene slettet neste gang du gjenoppbygger registeret. Hvis formateringsendringene skal bevares for alltid, må du formatere stikkordfeltene i dokumentet.

Redigere et stikkord

 • Rediger teksten i anførselstegnene.

  Indeksoppføring

  Bildeforklaring 1 Hovedoppføring

  Bildeforklaring 2 Kryssreferanse

  Klikk Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen hvis XE-feltene (stikkordene) ikke vises.

Slette et stikkord

 • Merk hele stikkordfeltet, inkludert klammeparentesene { }, og trykk deretter DEL.

  Indeksoppføring

  Bildeforklaring 1 Hovedoppføring

  Bildeforklaring 2 Kryssreferanse

  Klikk Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen hvis XE-feltene (stikkordene) ikke vises.

Trinn 3: Utforme og bygge et stikkordregister

Når du har merket stikkordene, kan du bygge stikkordregisteret i dokumentet. Et stikkordregister plasseres vanligvis på slutten av et dokument eller i nærheten av slutten. Du kan imidlertid sette inn stikkordregisteret hvor som helst i dokumentet.

Forsiktig!: For å sikre at sidenummereringen i dokumentet er korrekt, må du skjule feltkoder og skjult tekst før du bygger opp stikkordregisteret. Hvis XE-feltene (stikkordene) er synlige, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen for å skjule dem.

Bygge et stikkordregister ved hjelp av en av de medfølgende registerutformingene

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk på en utforming i Formater-boksen.

 4. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Bygge et stikkordregister ved hjelp av en tilpasset registerutforming

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk Fra mal i Formater-boksen, og klikk deretter Endre.

 4. Klikk en stil i Stiler-boksen, klikk Endre, og bruk deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 5. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Se også

Opprette eller redigere en innholdsfortegnelse

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×