Opprette eller redigere en indeks

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Word automatiserer det meste av arbeidet som er involvert i å opprette en indeks og lar deg gjøre oppdateringer eller bruke formateringsendringer enkelt. Hvis du vil opprette et stikkordregister, må du først har merket oppføringene du vil ta med, og deretter bygger du stikkordregisteret.

Merke oppføringene

 1. Merk teksten du vil bruke som et stikkord.

 2. Klikk Referanser > Merk oppføring.

  Merk oppføring er uthevet på Referanser-fanen

 3. Du kan redigere oppføringen eller legge til et ekstra nivå i Underoppføring i dialogboksen Merk stikkord. Hvis du har behov for et tredje nivå, setter du et kolon etter teksten for underoppføringen.

  Merk stikkordalternativene vises

 4. Hvis du vil opprette en kryssreferanse til en annen oppføring, klikker du Kryssreferanse under Alternativer og skriver deretter inn teksten for den andre oppføringen i boksen.

 5. Hvis du vil formatere sidetallene som skal vises i stikkordregisteret, velger du Fet eller Kursiv under Sidetallformat.

 6. Klikk Merk for å merke stikkordet. Hvis du vil merke denne teksten alle steder den forekommer i dokumentet, klikker du Merk alle.

 7. Klikk Lukk.

 8. Gjenta trinn 1–7 til du har merket alle oppføringene du vil bruke i stikkordregisteret.

Opprette stikkordregisteret

Når du har merket oppføringene, kan du sette inn stikkordregisteret i dokumentet.

 1. Klikk der du vil legge til stikkordregisteret.

 2. Klikk Referanser > Sett inn stikkordregister.

  Sett inn stikkordregister er uthevet på Referanser-fanen

 3. I dialogboksen Stikkordregister kan du velge format for tekstoppføringer, sidetall, tabulatorer og andre tegn.

  Viser alternativene du kan angi i dialogboksen Stikkordregister

  Du kan også endre utseendet på stikkordregisteret ved å velge et av alternativene under Formater. Når du velger et alternativ, vises en forhåndsvisning i boksen til høyre.

 4. Klikk OK.

Obs!: Hvis du merker flere oppføringer etter at du har opprettet stikkordregisteret, må du oppdatere stikkordregisteret med de nye oppføringene. Klikk Referanser > Oppdater stikkordregister.

Trinn 1: Merke oppføringene

Du kan opprette et stikkord for et bestemt ord, uttrykk eller symbol eller for et emne som går over flere sider.

Merke stikkord for ord eller uttrykk

 1. Merk teksten du vil bruke som et stikkord.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 3. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

  Tips!: Hvis du vil gå direkte til dialogboksen Merk stikkord, trykker du på KOMMANDO + TILVALG + SKIFT + X.

 4. Skriv inn eller rediger teksten i boksen Hovedoppføring.

  Tips!: 

  • Hvis du skal opprette en underoppføring, angir du hovedstikkordet, og skriver deretter inn underoppføringen i boksen Underoppføring.

  • Hvis du skal opprette en oppføring på tredje nivå, skriver du inn underoppføringen, etterfulgt av et kolon (:) og teksten for tredjenivåsoppføringen.

 5. Gjør noe av følgende:

  For å merke

  Klikk

  Stikkord

  Margot

  Den første forekomsten av denne teksten i hvert avsnitt i dokumentet som samsvarer nøyaktig med de små og store bokstavene i oppføringen

  Merk alle

  Tips!: Hvis du skal markere stikkord for symboler, for eksempel @, i boksen Hovedoppføring, skriver du inn ;# (semikolon etterfulgt av nummertegnet) umiddelbart etter symbolet. Klikk deretter Merk. Når du bygger stikkordregisteret, plasseres symbolene på begynnelsen av registeret.

 6. Hvis du vil merke flere stikkord, merker du teksten eller klikker rett etter den. Klikk så i dialogboksen Merk stikkord, og gjenta trinn 4 til 5.

  Obs!: Hvert merket stikkord blir satt inn som en XE (stikkord) felt som skjult tekst. Hvis XE-feltet ikke vises, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Merke stikkord for tekst som strekker seg over flere sider

 1. Merk tekstområdet du vil lage et stikkord for.

 2. Klikk BokmerkeSett inn-menyen.

 3. Skriv inn et navn i boksen Bokmerkenavn, og klikk deretter Legg til.

  Obs!: Ikke bruk mellomrom i bokmerkenavn.

 4. Klikk i dokumentet på begynnelsen av tekstområdet du valgte.

 5. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen.

 6. Klikk Merk oppføringStikkord-fanen.

 7. Skriv inn stikkordet for den merkede teksten i boksen Hovedoppføring.

 8. Klikk Sideområde under Alternativer.

 9. Skriv inn eller velg bokmerkenavnet du skrev inn i trinn 3, i Bokmerke-boksen.

 10. Klikk Merk

 11. Klikk Lukk.

  Obs!: Hvert merket stikkord blir satt inn som en XE (stikkord) felt som skjult tekst. Hvis XE-feltet ikke vises, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen.

Trinn 2: Redigere eller slette stikkord (valgfritt)

Hvis du endrer stikkord i det ferdige stikkordregisteret, blir endringene slettet neste gang du gjenoppbygger registeret. Hvis formateringsendringene skal bevares for alltid, må du formatere stikkordfeltene i dokumentet.

Redigere et stikkord

 • Rediger teksten i anførselstegnene.

  Indeksoppføring

  Bildeforklaring 1 Hovedoppføring

  Bildeforklaring 2 Kryssreferanse

  Klikk Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen hvis XE-feltene (stikkordene) ikke vises.

Slette et stikkord

 • Merk hele stikkordfeltet, inkludert klammeparentesene { }, og trykk deretter DEL.

  Klikk Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen hvis XE-feltene (stikkordene) ikke vises.

Trinn 3: Utforme og bygge indeksen

Når du har merket stikkordene, kan du bygge stikkordregisteret i dokumentet. Et stikkordregister plasseres vanligvis på slutten av et dokument eller i nærheten av slutten. Du kan imidlertid sette inn stikkordregisteret hvor som helst i dokumentet.

Forsiktig!: For å sikre at sidenummereringen i dokumentet er korrekt, må du skjule feltkoder og skjult tekst før du bygger opp stikkordregisteret. Hvis XE-feltene (stikkordene) er synlige, klikker du Vis/Skjul Vis-knappenstandardverktøylinjen for å skjule dem.

Bygge et stikkordregister ved hjelp av de medfølgende registerutformingene

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk på en utforming i Formater-boksen.

 4. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Bygge et stikkordregister ved hjelp av en tilpasset registerutforming

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn det ferdige stikkordregisteret.

 2. Klikk Stikkordregister og tabellerSett inn-menyen, og klikk deretter på Stikkord-fanen.

 3. Klikk Fra mal i Formater-boksen, og klikk deretter Endre.

 4. Klikk en stil i Stiler-boksen, klikk Endre, og bruk deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 5. Velg andre registeralternativer du vil bruke.

Se også

Lage en innholdsfortegnelse

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×