Opprette eller endre en cellereferanse

En cellereferanse refererer til en celle eller et celleområde i et regneark og kan brukes i en formel slik at Microsoft Office Excel kan finne verdier eller data du vil at formelen skal beregne.

I én eller flere formler kan du bruke en cellereferanse til å referere til:

 • Data fra én eller flere sammenhengende celler i regnearket

 • Data som befinner seg i ulike områder i et regneark

 • Data i celler i andre regneark i samme arbeidsbok

Eksempel:

Denne formelen:

Refererer til:

Og returnerer:

=C2

Celle C2

Verdien i celle C2.

=A1:F4

Cellene A1 til F4

Verdiene i alle celler, men du må trykke CTRL+SKIFT+ENTER etter at du har skrevet inn formelen.

=Aktiva-ansvar

Cellene Aktiva og Passiva

Verdien i cellen Passiva trukket fra verdien i cellen Aktiva.

{=Uke1+Uke2}

Celleområdene Uke1 og Uke2

Summen av verdiene i celleområdene Uke1 og Uke2 som en matriseformel.

=Ark2!B2

Celle B2 i Ark2

Verdien i celle B2 i Ark2.

Hva vil du gjøre?

Opprette en cellereferanse i samme regneark

Opprette en cellereferanse til et annet regneark

Opprette en cellereferanse ved hjelp av kommandoen Koble celler

Endre en cellereferanse til en annen cellereferanse

Endre en cellereferanse til et navngitt område

Bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser

Opprette en cellereferanse i samme regneark

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. I formellinje Knapp skriver du inn = (likhetstegn).

 3. Gjør ett av følgende:

  • Referer én eller flere celler    Hvis du vil opprette en referanse, merker du en celle eller et celleområde i samme regneark.

   Du kan dra kanten av celleutvalget for å flytte utvalget, eller dra kanthjørnet for å utvide utvalget.

  • Referer et definert navn    Gjør ett av følgende for å opprette en referanse til et definert navn:

   • Skriv inn navnet.

   • Trykk F3, merk navnet i boksen Lim inn navn, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis det ikke er noen rette hjørner på en fargekodet kantlinje, er referansen til et navngitt område.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en referanse i en enkeltcelle, trykker du ENTER.

  • Hvis du oppretter en referanse i en matriseformel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

   Referansen kan være en enkeltcelle eller et celleområde, og matriseformelen kan være en som beregner enkeltresultater eller flere resultater.

Til toppen av siden

Opprette en cellereferanse til et annet regneark

Du kan referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok ved å bruke regnearknavnet, etterfulgt av et utropstegn (!), som prefiks i cellereferansen. I eksemplet nedenfor beregner regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket Markedsføring i samme arbeidsbok.

Eksempel på arkreferanse
Referanse til et celleområde i et annet regneark i samme arbeidsbok

1. Refererer til regnearket Markedsføring

2. Refererer til celleområdet fra og med B1 til og med B10

3. Skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. På formellinje Knapp skriver du inn = (likhetstegn) og formelen du vil bruke.

 3. Klikk arkfanen for regnearket du vil referere til.

 4. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Obs!: Hvis navnet på det andre regnearket inneholder ikke-alfabetiske tegn, må du skrive inn navnet (eller banen) i enkle anførselstegn (').

Til toppen av siden

Opprette en cellereferanse ved hjelp av kommandoen Koble celler

Du kan også kopiere og lime inn en cellereferanse og deretter bruke kommandoen Koble celler til å opprette en cellereferanse. Du kan bruke denne kommandoen i følgende situasjoner:

 • Når du vil ha en enkel måte å vise viktig informasjon på i en mer fremtredende posisjon. Tenk deg at du har en arbeidsbok som inneholder mange regneark, og at det i hvert regneark er en celle som viser sammendragsinformasjon om de andre cellene i dette regnearket. Hvis du vil gjøre disse sammendragscellene mer fremtredende, kan du opprette en cellereferanse til dem i det første regnearket i arbeidsboken, slik at du kan se sammendragsinformasjon om hele arbeidsboken i det første regnearket.

 • Når du vil gjøre det enklere å opprette cellereferanser mellom regneark og arbeidsbøker. Kommandoen Koble celler limer automatisk inn den riktige syntaksen for deg.

 1. Klikk i cellen som inneholder dataene du vil koble til.

 2. Trykk CTRL+C, eller klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Knappesymbol

  Utklippstavle-gruppe på Hjem-fanen

 3. Trykk CTRL+V, eller klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Knapp

  Alternativer for innliming Knappesymbol -knappen vises som standard når du limer inn kopierte data.

 4. Klikk Alternativer for innliming-knappen, og klikk deretter Lim inn kobling Knapp .

Til toppen av siden

Endre en cellereferanse til en annen cellereferanse

 1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Excel merker hver celle eller hvert celleområde som refereres av formelen, med forskjellig farge.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.

  • Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et hjørne av kantlinjen.

  • Merk referansen i formelen i formellinje Knapp , og skriv en ny referanse.

  • Trykk F3, merk navnet i boksen Lim inn navn, og klikk deretter OK.

 3. Trykk ENTER eller CTRL+SKIFT+ENTER hvis formelen er en matriseformel.

Til toppen av siden

Endre en cellereferanse til et navngitt område

Hvis du definerte et navn for en cellereferanse etter at du skreve den inn i en formel, vil du kanskje oppdatere de eksisterende cellereferansene til de definerte navnene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte cellereferansene med definerte navn.

  • Merk en tom enkeltcelle hvis du vil endre referansene til navn i alle formler i regnearket.

 2. Klikk pilen ved siden av Definer navn i Definerte navn-gruppen i kategorien Formler, og klikk deretter Bruk navn

  Definerte navn-gruppen i kategorien Formler

 3. Klikk ett eller flere navn i Bruk navn-boksen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser

 1. Merk cellen som inneholder formelen.

 2. På formellinjen Knapp merker du referansen du vil endre.

 3. Trykk F4 for å bytte mellom referansetypene.

Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike typene cellereferanser, se Oversikt over formler.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×