Opprette delprosesser og bruke dem flere ganger i et prosessdiagram

Opprette delprosesser og bruke dem flere ganger i et prosessdiagram

Store prosesser består ofte av delprosesser som kan betraktes som selvstendige enheter som kan vises i diagrammer på egne sider. På den måten kan du gjøre oversiktsdiagrammet ryddigere ved å la én figur representere delprosessen, med hyperkoblinger til den detaljerte tegningen. Hvis du vil hoppe til delprosessiden, trykker du CTRL og klikker den koblede figuren, eller høyreklikker figuren og klikker deretter den navngitte hyperkoblingen.

Delprosesser kan stå på egne sider i ett dokument. Hvis du har delprosesser som du kan bruke i flere diagrammer, kan du opprette delprosessdiagrammet én gang og lagre det. Du kan deretter opprette koblinger til dette diagrammet fra delprosessfigurer i andre diagrammer.

Opprette en ny, tom delprosess

  1. Merk en figur i diagrammet som skal inneholde en kobling til den nye delprosessen.

  2. Klikk Opprett ny i Delprosess-gruppen i kategorien Prosess.

Visio legger til en ny side i diagrammet for delprosessen, og oppretter en hyperkobling fra den merkede figuren til siden.

Trekke ut merkede figurer til en delprosess

  1. Merk figurene du vil flytte til delprosessen.

  2. Klikk Opprett fra merket område i Delprosess-gruppen i kategorien Prosess.

De merkede figurene flyttes til en ny side, og det legges til en ny figur som representerer delprosessen, i kildediagrammet. Den nye figuren er koblet til den nye siden.

Hvis prosessoversikten er et tverrfunksjonelt flytskjema, inkluderer den nye delprosessiden svømmebaner og faser som samsvarer med oversiktssiden.

Koble til en eksisterende delprosess

  1. Merk figurene du vil koble til delprosessen.

  2. Klikk Koble til eksisterende i Delprosess-gruppen i kategorien Prosess.

    Det åpnes en meny som viser sidene i diagrammet, og som også har et alternativ for å koble til et annet dokument.

  3. Klikk siden du vil koble til, eller klikk Bla til annet dokument for å koble figuren til et annet dokument.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Fjerne en hyperkobling.

Høyreklikk figuren, og klikk deretter Rediger hyperkobling. Klikk Slett i dialogboksen Hyperkoblinger for å fjerne hyperkobling som er valgt i listen.

Koble til en bestemt side i et annet diagram.

Høyreklikk figuren, og klikk deretter Rediger hyperkobling. Hvis du ikke har en eksisterende hyperkobling, klikk Ny for å opprette en ny hyperkobling, og klikk Bla gjennom ved siden av Adresse-boksen for å velge diagrammet du vil koble til. Klikk Bla gjennom ved siden av Deladresse-boksen for å angi siden du vil koble til.

Opprette en kobling fra delprosessen til oversiktsdiagrammet for prosessen.

Merk figuren du vil legge til koblingen for, eller legg til en ny figur på siden. Klikk Hyperkobling i kategorien Sett inn. Angi målprosessdiagrammet i Adresse- og Deladresse-boksene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×