Opprette delaktiviteter og hovedaktiviteter

Øke og redusere innrykk for aktiviteter for å vise et hierarki – det vil si å lage en disposisjon av aktivitetslisten. An aktivitet med innrykk blir en delaktivitet i aktiviteten ovenfor den, som blir en aktivitetssammendrag. En hovedaktivitet består av delaktiviteter og viser kombinert informasjon om dem.

 1. Gå til Gantt-diagrammet.

 2. Klikk aktiviteten du vil rykke inn, i Aktivitetsnavn-kolonnen.

 3. Klikk Aktivitet > Innrykk Rykk inn aktivitet-knappen på båndet.. Aktiviteten blir til en delaktivitet.

 4. Klikk Reduser innrykk Knappen Reduser innrykk for aktivitet på båndet. for å flytte aktiviteten tilbake til nivået til aktivitetene ovenfor den. Den er ikke lenger en delaktivitet.

  Tidsplan-gruppen i kategorien Aktivitet.

Arbeide med hovedaktiviteter

 • Hvis du vil opprette en visning på høyt nivå av fasene i prosjektet, kan du skjule noen eller alle delaktivitetene.

 • Når du sletter eller flytter en hovedaktivitet, flyttes eller slettes de tilhørende delaktivitetene i Project. Før du sletter en hovedaktivitet må du redusere innrykket til delaktivitetene du vil beholde.

 • Du kan endre varigheten for en hovedaktivitet uten å endre hver enkelt delaktivitet, men vær oppmerksom – endring av varigheten for en hovedaktivitet endrer ikke nødvendigvis varigheten for delaktivitetene.

 • Ikke glem å koble aktiviteter etter at du har laget en disposisjon. Delaktiviteter og hovedaktiviteter oppretter struktur, men de oppretter ikke aktivitetsavhengigheter.

 • Unngå å tildele ressurser til hovedaktiviteter. Tildel dem til delaktiviteter i stedet. Hvis ikke kan det hende du ikke kan løse overallokeringer.

  Merknad    Hovedaktiviteter gir ikke alltid en oppsummering. Enkelte hovedaktivitetsverdier (kostnad og arbeid) er summen av delaktivitetsverdiene, andre (varighet og opprinnelig plan) er ikke det.

Mer om delaktiviteter og hovedaktiviteter

Gjelder for: Project 2010 Standard, Project 2010, Project Professional 2013, Project 2013 StandardVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk