Opprette SmartArt-grafikk

En SmartArt-grafikk er en visuell fremstilling av informasjon du kan opprette raskt og enkelt. Du kan velge mellom en rekke oppsett slik at du kan kommunisere dine meldinger eller ideer på en effektiv måte.

SmartArt-grafikk med lysbildetekst og oppsettgalleri

I denne artikkelen

Oversikt over oppretting av SmartArt-grafikk

Ting å huske på når du oppretter SmartArt-grafikk

Opprette SmartArt-grafikk

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Bruke en SmartArt-stil på SmartArt-grafikk

Oversikt over oppretting av SmartArt-grafikk

Det meste av innholdet som opprettes ved hjelp av 2007 Microsoft Office-system-programmer, er tekst, selv om bruken av illustrasjoner gjør det lettere å forstå og huske tekst, og oppmuntrer til videre arbeid. Det kan være utfordrende å lage illustrasjoner i designerkvalitet, særlig hvis du ikke er profesjonell formgiver eller ikke har råd til å leie en. Hvis du bruker tidligere versjoner av Microsoft Office, kan du, i stedet for å konsentrere deg om innholdet, bruke mye tid på å få samme størrelse på figurer og få dem riktig justert, få teksten til å se riktig ut, og formatere figurene manuelt slik at de står i stil med resten av dokumentet. Med den nye 2007 Office-utgivelse-funksjonen kalt SmartArt-grafikk, og andre funksjoner som for eksempel tema, kan du lage illustrasjoner i designerkvalitet med noen få museklikk.

Du kan opprette en SmartArt-grafikk i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, eller i en e-postmelding i Microsoft Office Outlook 2007. Selv om du ikke kan opprette en SmartArt-grafikk i andre 2007 Office-utgivelse-programmer, kan du kopiere og lime inn SmartArt-grafikk som bilder i disse programmene.

Ettersom Office PowerPoint 2007-presentasjoner ofte inneholder lysbilder med punktlister, kan du raskt konvertere lysbildetekst til en SmartArt-grafikk. I tillegg kan du legge til animasjon i SmartArt-grafikken i Office PowerPoint 2007-presentasjoner.

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, blir du bedt om å velge en SmartArt-grafikktype, for eksempel Prosess, Hierarki, Kretsdiagram eller Relasjon. En type ligner på en kategori for SmartArt-grafikk, og hver type inneholder flere ulike oppsett. Når du har valgt et oppsett, er det enkelt å endre oppsettet for SmartArt-grafikken.. Det meste av teksten og annet innhold, farger, stiler, effekter og tekstformatering overføres automatisk til det nye oppsettet.

Når du velger et oppsett, vises plassholdertekst (for eksempel [Tekst]), slik at du kan se hvordan SmartArt-grafikken ser ut. Plassholdertekst skrives ikke ut, og den vises heller ikke i en lysbildefremvisning. Figurene vises og skrives imidlertid alltid ut hvis du ikke sletter dem. Du kan erstatte plassholderteksten med eget innhold.

Mens du legger til og redigerer innholdet i tekstruten, oppdateres SmartArt-grafikken automatisk – figurer legges til eller fjernes ved behov.

Du kan også legge til og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for å justere strukturen i oppsettet. Selv om oppsettet Grunnleggende prosess vises med tre figurer, trenger du kanskje bare to figurer i prosessen, eller kanskje du trenger fem figurer. Mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten, oppdateres plasseringen av figurene og mengden tekst i figurene automatisk – slik at den opprinnelige utformingen og kantlinjen for oppsettet for SmartArt-grafikken beholdes.

Du kan raskt legge til et utseende med designerkvalitet i SmartArt-grafikken ved å bruke en SmartArt-stil på den.

Til toppen av siden

Ting å huske på når du oppretter SmartArt-grafikk

Før du oppretter SmartArt-grafikken, ser du for deg hvilken type og hvilket oppsett som egner seg best for datavisningen. Hva ønsker du å formidle med SmartArt-grafikken? Ønsker du et bestemt utseende? Siden du raskt og enkelt kan bytte oppsett, kan du prøve forskjellige oppsett (på tvers av typer), inntil du finner det som best illustrerer meldingen. Grafikken bør være klar og enkel å følge. Eksperimenter med ulike SmartArt-grafikktyper ved å bruke tabellen under som utgangspunkt. Tabellen er ment å hjelpe deg med å komme i gang, og er ikke en fullstendig liste.

Formålet med grafikk

Grafikktype

Vise ikke-sekvensiell informasjon

Liste

Vise trinn i en prosess eller tidslinje

Prosess

Vise en uavbrutt prosess

Kretsdiagram

Vise et beslutningstre

Hierarki

Opprette et organisasjonskart

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relasjon

Vise hvordan deler er relatert til helheten

Matrise

Vise proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst

Pyramidediagram

Du bør også tenke på mengden tekst du har, fordi mengden tekst ofte bestemmer oppsettet du bruker, og hvor mange figurer du trenger i oppsettet. Vanligvis er SmartArt-grafikk mest effektivt når antallet figurer og mengden tekst er begrenset til nøkkelpunkt. Store mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra det visuelle i SmartArt-grafikken, og kan gjøre det vanskeligere å formidle meldingen visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i Liste-typen, fungerer bra med større mengder tekst.

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et fast antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i Relasjon-typen er for eksempel utformet for å vise to motstående ideer eller begreper. Bare to figurer kan inneholde tekst, og oppsettet kan ikke endres for å vise flere ideer eller begreper.

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du trenger å formidle mer enn to ideer, bytter du til et annet oppsett som har mer enn to figurer for tekst, for eksempel oppsettet Grunnleggende pyramide i Relasjon-typen. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer, kan det endre betydningen av informasjonen. Et oppsett med piler som peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i Prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn SmartArt-grafikk med piler som går i en krets, for eksempel Kontinuerlig krets i Kretsdiagram-typen.

Til toppen av siden

Opprette SmartArt-grafikk

 1. I kategorien Sett inn i gruppen Illustrasjoner klikker du SmartArt.

  Båndet i Illustrasjoner-gruppen

 2. I dialogboksen Velg en SmartArt-grafikk klikker du typen og oppsettet du vil bruke.

 3. Skriv inn teksten ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk i en figur i SmartArt-grafikken, og skriv deretter inn teksten.

  • Klikk [Tekst] i tekstruten, og skriv eller lim deretter inn teksten.

  • Kopier tekst fra et annet program, klikk[Tekst], og lim deretter inn teksten i tekstruten.

   Hvis tekstruten ikke er synlig

   1. Klikke SmartArt-grafikken.

   2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen Opprett grafikk klikker du Tekstrute.

Til toppen av siden

Endre fargene i hele SmartArt-grafikken

Du kan bruke fargevariasjoner som er avledet fra temafarger, på figurene i SmartArt-grafikken.

 1. Klikke SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger.

  Bilde av gruppen SmartArt-stiler

 3. Klikk den ønskede fargevariasjonen.

Til toppen av siden

Bruke en SmartArt-stil på SmartArt-grafikk

En SmartArt-stil er en kombinasjon av ulike effekter, for eksempel linjestil, skråkant eller 3D, som du kan bruke på figurene i SmartArt-grafikken for å skape et unikt og profesjonelt uttrykk.

 1. Klikke SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du den ønskede SmartArt-stilen.

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Flere-knappen Knapp.

Tips!        

Til toppen av sidenVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk