Opprette HTML-redigeringsstiler

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med et Microsoft Office SharePoint Server 2007-publiseringsområde kan innholdseiere opprette og oppdatere websider på området ved å bruke bare en webleser. En avdelingsleder kan for eksempel bruke en webleser til å legge inn kunngjøringer og annen informasjon som den som vises på illustrasjonen nedenfor, direkte på webområdet.

Publiseringsside i webleseren

Utvikleren eller utformeren av et webområde kan hjelpe de som står for innholdet, å forbedre utseendet på sidene de oppretter, ved å opprette stiler som kan brukes på deler av sidene som opprettes fra sideoppsett. Å opprette egendefinerte stiler er også med på å standardisere utseendet på og den generelle stilen til slike sider. Denne artikkelen viser hvordan en webutvikler eller -designer kan bruke Microsoft Office SharePoint Designer 2007 til å opprette egendefinerte stiler som kan brukes på publiseringssider som opprettes eller redigeres i webleseren.

Viktig!: Denne artikkelen gjelder bare for områder som er på en server som kjører Office SharePoint Server 2007. I tillegg må publisering aktiveres på det øverste området i områdesamlingen. Du må ha redigeringstillatelse for det øverste området for å kunne åpne og redigere sideoppsett.

I denne artikkelen

Hvordan brukes HTML-redigering på et publiseringsområde?

Opprette stiler for HTML-redigering

Hvordan brukes HTML-redigering på et publiseringsområde?

Hvis du vil opprette egendefinerte stiler for publiseringssider, må du forstå enkelte nøkkelbegreper i Office SharePoint Server 2007. Nedenfor følger en rask gjennomgang.

Hvordan er publiseringssider relatert til sideoppsett?

Sideoppsett er sidemaler som brukes til å kontrollere hvordan en side ser ut, hvilke sidefelt og innholdsfelt som er tilgjengelige, og nøyaktig hvilke elementer (for eksempel lister og biblioteker) som skal være på siden. Du kan for eksempel lage ett sideoppsett for reiserapporter, et annet for nyhetsbrevartikler og et tredje for planoppdateringer. Autoriserte brukere kan deretter opprette nye publiseringssider som er basert på disse sideoppsettene. Hver side de oppretter, følger et konsekvent format for den bestemte typen innhold som skal være på siden. Brukerne kan opprette publiseringssider i webleseren, der de har mulighet til å velge et sideoppsett hver gang de oppretter en side.

Dialogboks med liste over publiseringssideoppsett

Sideoppsett kan redigeres i Office SharePoint Designer 2007. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilpasse et publiseringssideoppsett.

Hvor får sideoppsett formateringen fra?

Sideoppsett får formateringen fra hoveddokumenter, som er sidemaler som definerer områder med delt innhold (for eksempel topptekster, bunntekster og navigasjon til venstre), og som bruker stilark til å kontrollere formateringen for tekst, hyperkoblinger, celler, tabeller og mange andre elementer. Sideoppsett kan også få formateringen fra stilark som brukes direkte på dem. Et sideoppsett kan for eksempel få de opprinnelige formateringsreglene fra et hoveddokument, men du kan alltids knytte flere stilark til sideoppsettet for å definere formateringen for sidene som er opprettet fra det, mer nøyaktig. Hoveddokumentet som et sideoppsett er basert på, kan for eksempel angi at all vanlig tekst skal vises i skriften Verdana, men du kan knytte et stilark til sideoppsettet som angir at alle tilknyttede sider skal vises i Arial for den vanlige tekstskriften. All formatering og markering på en publiseringsside, unntatt innholdsfeltene, kommer direkte fra sideoppsettet som den er opprettet fra.

Hvordan redigeres innhold på publiseringssider?

Du kan opprette en publiseringsside i webleseren. Når du har opprettet siden, kan du redigere den ved å bla gjennom til den, velge Områdehandlinger-menyen og deretter klikke Rediger side.

Rediger side-kommandoen på Områdehandlinger-menyen

Når siden er åpnet, kan du klikke Rediger innhold for å åpne HTML-redigering og redigere eventuelle felt for rik tekst.

Rediger innhold-kommandoen på en åpnet side

Obs!: Felt som ikke inneholder rik tekst, har egne redigeringsprogrammer. Et datafelt har for eksempel et eget redigeringsprogram.

HTML-redigering åpnes, slik at du kan legge til eller redigere innhold, endre skrifter og formatering manuelt, eller velge mellom mange andre alternativer. Hvis du vil bruke en stil på tekst, merker du teksten, klikker Stiler og klikker deretter stilen du vil bruke.

Stiler-listen i HTML-redigering

Hvor får HTML-redigering stilene fra?

Stilene som er tilgjengelige i HTML-redigering, kommer fra to stilark som du finner i _layouts-katalogen for området eller det sekundære området:

 • HtmlEditorCustomStyles.css definerer formateringen for egendefinerte stiler og ligger her:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css definerer formateringen for tabeller og ligger her:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

Siden disse stilene ligger i den beskyttede _layouts-katalogen på området, kan du endre dem i Office SharePoint Designer 2007. Du kan imidlertid overstyre stilene i disse stilarkene ved å bruke flere stiler på sideoppsettet som du bruker til å opprette publiseringssider.

Til toppen av siden

Opprette stiler for HTML-redigering

Du kan opprette nye stiler for HTML-redigering ved å åpne området i Office SharePoint Designer 2007 og deretter bruke følgende fremgangsmåter.

Finne frem til og åpne sideoppsettet

Hvis du allerede har opprettet et sideoppsett og vil nå opprette nye stiler, slik at de er tilgjengelige for bruk i HTML-redigering i webleseren, begynner du med å finne frem til og deretter åpne sideoppsettet. Du kan åpne sideoppsettet ved å dobbeltklikke på selve sideoppsettet eller en publiseringsside som er opprettet fra dette sideoppsettet.

 1. Åpne området som inneholder sideoppsettet du vil endre, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Finn frem til en side som bruker sideoppsettet du vil bruke en ny stil på, i Mappeliste, og dobbeltklikk deretter siden.

  Obs!: Publiseringssider lagres i dokumentbiblioteket Sider på området. Du kan finne raskt frem til og åpne sideoppsettet som publiseringssiden er knyttet til, ved å dobbeltklikke publiseringssiden. Hvis du allerede vet navnet på sideoppsettet som du vil opprette en ny stil for, kan du dobbeltklikke sideoppsettet i stedet for siden.

  Mappeliste med melding om redigeringsside eller underliggende sideoppsett

  Siden du bare kan redigere publiseringssider i webleseren, får du spørsmål om du vil redigere siden i webleseren eller redigere det underliggende sideoppsettet.

 3. Klikk Rediger sideoppsett.

  Sideoppsettet åpnes.

Overstyre en eksisterende stil

Hvis du vil overstyre en eksisterende stil, kan du kopiere den eksisterende stilen fra HtmlEditorCustomStyles.css eller HtmlEditorTableFormats.css til et annet stilark som brukes av siden, og deretter endre stilen. Siden stilarket i _layouts-katalogen brukes først, overstyres stilene fra HtmlEditorCustomStyles.css eller HtmlEditorTableFormats.css av stilene på eventuelle andre stilark som brukes av sideoppsettet.

 1. Bruk webleseren til å gå til plasseringen for stilarket som du vil kopiere én eller flere stiler fra, ved å skrive inn en av følgende adresser på Adresse-linjen i webleseren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  – eller –

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Når du får spørsmål om hva du vil gjøre med filen, klikker du Åpne.

  Stilarket åpnes i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Velg stilen du vil endre, høyreklikk den, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

  Stilark med hurtigmeny og Kopier-kommandoen

 4. Åpne (eller gå tilbake til) sideoppsettet som du vil overstyre stilen for, mens du fortsatt er i Office SharePoint Designer 2007, og klikk deretter Alternativer i oppgaveruten Behandle stiler.

  Obs!: Hvis oppgaveruten Behandle stiler ikke vises, klikker du Behandle stilerOppgaveruter-menyen.

 5. Kontroller at Vis stiler brukt på gjeldende side er valgt.

  Kommandoen Vis stiler brukt på gjeldende side valgt på Alternativer-menyen

 6. Dobbeltklikk et av stilarkene som brukes på denne siden, i oppgaveruten Behandle stiler, for eksempel pageLayout.css, for å åpne det for redigering.

  Hvert stilark som brukes på den gjeldende siden, vises som en overskrift for del i listen CSS-stiler i oppgaveruten Behandle stiler. Du kan dobbeltklikke overskriften for et stilark for å redigere det.

 7. Rull til bunnen av stilarket, høyreklikk der du vil lime inn stilen, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 8. Rediger stilen etter eget ønske.

  Obs!: Oppgaveruten CSS-egenskaper gir en mer visuell tilnærmingsmåte til redigering av stilen. Klikk CSS-egenskaperOppgaveruter-menyen hvis oppgaveruten ikke vises.

 9. Klikk LagreFil-menyen for å lagre stilarket.

Neste gang du bruker HTML-redigering til å redigere en artikkel som er opprettet fra dette sideoppsettet, er den endrede stilen tilgjengelig for bruk og vises i Stiler-listen.

Liste over stiler som inneholder endret stil

Opprette en ny stil

Du kan også opprette en ny stil og gjøre den tilgjengelig i Stiler-listen i HTML-redigering. Siden det er enklere å begynne fra en eksisterende stil enn å skrive en ny stil, viser denne delen hvordan du gjør dette ved å kopiere en eksisterende stil og deretter gi den et nytt navn.

 1. Bruk webleseren til å gå til plasseringen for stilarket som du vil kopiere stiler fra, ved å skrive inn en av følgende adresser på Adresse-linjen i webleseren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  – eller –

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Når du får spørsmål om hva du vil gjøre med filen, klikker du Åpne. Stilarket åpnes i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Velg stilen du vil endre, høyreklikk den, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

  Stilark med hurtigmeny og Kopier-kommandoen

 4. Åpne (eller gå tilbake til) sideoppsettet som du vil legge til den nye stilen i, mens du fortsatt er i Office SharePoint Designer 2007, og klikk deretter Alternativer i oppgaveruten Behandle stiler.

  Obs!: Hvis oppgaveruten Behandle stiler ikke vises, klikker du Oppgaveruter og deretter Behandle stiler.

 5. Kontroller at Vis stiler brukt på gjeldende side er valgt.

  Kommandoen Vis stiler brukt på gjeldende side valgt på Alternativer-menyen

 6. Dobbeltklikk et av stilarkene som brukes på denne siden, i oppgaveruten Behandle stiler, for eksempel pageLayout.css, for å åpne det for redigering.

  Hvert stilark som brukes på den gjeldende siden, vises som en overskrift for del i listen CSS-stiler i oppgaveruten Behandle stiler. Du kan dobbeltklikke overskriften for et stilark for å redigere det.

 7. Rull til bunnen av stilarket, høyreklikk der du vil lime inn stilen, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 8. Rediger stilen etter eget ønske.

  Du må endre navnet på stilen hvis du ikke vil overstyre den eksisterende stilen du kopierte. Hvis du for eksempel vil gi den nye stilen navnet redHeadline, endrer du følgende CSS-kode:

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Til dette:

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Obs!: Oppgaveruten CSS-egenskaper gir en mer visuell tilnærmingsmåte til redigering av stilen. Klikk CSS-egenskaperOppgaveruter-menyen hvis oppgaveruten ikke vises.

 1. Klikk LagreFil-menyen for å lagre stilarket.

  Neste gang du bruker HTML-redigering til å redigere en artikkel som ble opprettet fra dette sideoppsettet, er den endrede stilen tilgjengelig for bruk og vises i Stiler-listen.

  Liste over stiler som inneholder endret stil

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×