Opprette DNS-poster på Gandi.net for Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Se vanlige spørsmål om domener hvis du ikke finner det du leter etter.

Hvis Gandi.net er DNS-verten din, følger du fremgangsmåten i denne artikkelen for å bekrefte domenet og konfigurere DNS-poster for e-post, Skype for Business Online og så videre.

Det er to hoveddeler i denne prosessen: Først bekrefter du domenet, og deretter legger du til DNS-poster for det. (Trenger du mer hjelp? Få kundestøtte.)

Bekreft domenet

Legg til DNS-poster i domenet

Hvis du vil kontrollere og konfigurere domenet for Office 365, må du legge til flere DNS-poster i det domenet, ved hjelp av det som kalles en sonefilen. Du kan ikke redigere en aktiv Gandi.net sonefilen. Du vil i stedet opprette bare én kopi av den aktive Gandi.net sonefilen for å bekrefte domenet og Opprett deretter bare én annen kopi der du vil opprette alle av DNS-poster for Office 365.

Når du har fullført begge disse oppgavene, konfigureres domenet Gandi.net til å fungere med Office 365 services.

Hvis du vil lære mer om DNS og webhosting for webområder med Office 365, kan du se bruke et offentlig nettsted med Office 365.

Obs!: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365

For å bekrefte domenet for Office 365, må du legge til en post sonefilen for det domenet. Som nevnt ovenfor, kan du ikke redigere en aktiv Gandi.net sonefilen. I stedet, vil du gjøre bare én kopi av den aktive Gandi.net sonen filen som skal brukes i ferd med å bekrefte domenet Gandi.net med Office 365.

(Når du har fullført bekreftelsesprosessen, skal du opprette bare én kopi, der du vil opprette alle av DNS-poster for Office 365.)

Denne første sonefilen, brukes bare til å bekrefte at du eier domenet, den påvirker ikke noe annet. Du kan slette den senere, hvis du vil. (Andre sonefilen, derimot, holder du, som den skal inneholde alle DNS-postene som du har opprettet slik at domenet fungerer med Office 365.)

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden Buntvis endring av sonefil, i raden Standard Gandi-sonefil, velger du Endre (blyant)-ikonet.

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Normal i Redigeringsmodus.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Deretter velger du Kopier denne sonen for redigering.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Skriv inn et nytt zone navn i navn-feltet (for eksempel Office 365 Bekreft) i dialogboksen Kopier en sone.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Deretter velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. På siden Soner > zone_name velger du Opprett en ny versjon.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nå som du har opprettet sonefilen, kan du gå videre til neste del, der du vil legge til TXT-posten som du trenger å kontrollere domenet ditt Gandi.net med Office 365.

Legge til en TXT-post for bekreftelse

Hvis du ikke allerede har gjort det, fullfører du prosedyren Opprett en sonefil for bekreftelse av Office 365 i den første delen av denne artikkelen, før du begynner prosedyren i denne delen.

Før du kan bruke domenet ditt med Office 365, må vi kontrollere at du eier det. Du kan bevise for Office 365 at du eier domenet ved å logge på kontoen hos domeneregistratoren og opprette en DNS-post.

Obs!: Denne posten brukes bare til å kontrollere at du eier domenet. Den påvirker ikke noe annet. Du kan slette den senere hvis du vil.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Velg Modify (blyant)-ikonet i raden for sonefilen du opprettet for Office 365 bekreftelse på siden Endre satsvis sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I delen Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg Type, TTL og timer verdiene fra rullegardinlistene.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  TXT

  1 time

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Dette er et eksempel. Bruk de spesifikke verdiene for Mål- eller peker til-adresse her fra tabellen i Office 365.
  Hvordan finner jeg dette?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nå som du har opprettet TXT-filen som Office 365 vil bruke for å bekrefte Gandi.net-domenet, går du til den neste delen, der du aktiverer den nye sonefilen som inneholder posten.

Aktiver sonefilen for bekreftelse av Office 365

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du fullføre prosedyrene i de to første avsnittene i denne artikkelen (opprette en sonefilen for Office 365 bekreftelse og Legg til en TXT-post for bekreftelse) før du begynner fremgangsmåten i denne delen.

Nå vil du oppdatere Gandi.net standardinnstillingene, slik at Office 365 bekreftelse sonefilen blir aktive sonefilen for domenet du vil endre.

Advarsel!: Hvis du ikke gjør dette hindrer at Office 365 bekrefte domenet.

 1. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Deretter velger du Bruk denne versjonen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogboksen for Bruk denne versjonen velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. På den øverste navigasjonslinjen velger du Domener.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På siden for Buntvis endring av sonefiler finner du den nye sonefilen, og deretter velger du Velg.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

For å fullføre prosessen med å kontrollere domenet Gandi.net med Office 365, følger du instruksjonene i neste del.

Bekreft domenet ditt med Office 365

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du fullføre prosedyrene i de tre første avsnittene i denne artikkelen (Create sonefilen for Office 365 bekreftelse, legge til en TXT-post for bekreftelseog Aktiver sonefilen for Office 365-bekreftelse) før du begynner fremgangsmåten i denne delen.

Nå som du har lagt til posten på nettstedet til domeneregistratoren, går du tilbake til Office 365 og ber Office 365 om å se etter posten.

Når Office 365 finner den riktige TXT-posten, er domenet bekreftet.

 1. velg Konfigurer > Domener.

 2. På siden Domener velger du domenet du bekrefter.

  Domenenavn som er valgt i administrasjonssenteret for Office 365

 3. På siden Installasjon velger du Start installasjon.

  Knappen Start konfigurasjon

 4. På siden Bekreft domenet velger du Bekreft.

  Bekreft-knappen

Obs!: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Nå som du har bekreftet domenet Gandi.net med Office 365, kan du gå for å opprette bare én annen kopi av aktive Gandi.net sonefilen, der du vil opprette alle DNS-postene som Gandi.net domenene må samarbeide med Office 365. De gjenværende delene i denne artikkelen leder deg gjennom prosessen.

Opprett en sonefil for Office 365 DNS-poster

Hvis du ennå ikke har bekreftet domenet Gandi.net med Office 365, kan du gjøre det nå ved å følge fremgangsmåtene i de fire første avsnittene i denne artikkelen, begynner med Opprett en sone-fil for Office 365 bekreftelse.

Sonefilen som du oppretter nå er der du vil opprette DNS-postene som du trenger for Office 365. Kontoen Office 365 fungerer ikke uten disse postene. Når du har opprettet alle DNS-postene, skal du angi denne sonefilen som aktiv Gandi.net sonefilen, med den i stedet for sonefilen du opprettet for å kontrollere domenet ditt i de foregående delene.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På siden Buntvis endring av sonefil, i raden Standard Gandi-sonefil, velger du Endre (blyant)-ikonet.

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Normal i rullegardinlisten for Redigeringsmodus.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Deretter velger du Kopier denne sonen for redigering.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogboksen Kopier en sone, skriver du inn et nytt zone navn i navn-feltet (for eksempel Office 365 DNS-postene).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Deretter velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. På siden Soner > zone_name velger du Opprett en ny versjon.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Nå som du har opprettet den nye zone-filen du vil legge til det registrerer alle DNS at domenet Gandi.net må inneholde for å fungere riktig med Office 365. Du vil opprette fire typer oppføringer: MX, CNAME, SPF and SRV. Du kan opprette disse postene i hvilken som helst rekkefølge, men du bør opprette alle før du aktiverer nye sonefilen, der du vil gjøre i den siste delen av denne artikkelen.

Legge til en MX-post, slik at e-post for domenet kommer til Office 365

Viktig!: Før du oppretter DNS-postene for domenet ditt Gandi.net, må du først kontrollere domenet ditt med Office 365 (se de fire første delene av denne artikkelen) og deretter Opprett sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du trenger, vil du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Velg Modify (blyant)-ikonet i raden for sonefilen du opprettet for Office 365 DNS-poster på siden Endre satsvis sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I delen Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg Type, TTL og timer verdiene fra rullegardinlistene.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  MX-prioritet

  MX

  1 time

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Obs!: Hent <domain-key> fra Office 365-portalkontoen.
  Hvordan finner jeg dette?

  0

  For mer informasjon om prioritet, se Hva er MX-prioritet?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Hvis det finnes andre MX-poster, sletter du én av dem ved å velge Slett (X)-ikonet for denne posten.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Velg Slett for å bekrefte slettingen.

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Bruk den samme prosessen for å slette andre gjenværende MX-poster, slik at bare den ene som du opprettet tidligere i denne prosedyren blir igjen.

Legg til de fire CNAME-postene som kreves for Office 365

Viktig!: Før du oppretter DNS-poster for Gandi.net-domenet, må du først bekrefte domenet ditt med Office 365 (se de første fire delene av denne artikkelen), og deretter Opprette sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du har bruk for, skal du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Velg Modify (blyant)-ikonet i raden for sonefilen du opprettet for Office 365 DNS-poster på siden Endre satsvis sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Opprett den første av de seks CNAME-postene.

  I delen for Legg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du eller kopierer og limer inn verdiene fra den første raden i tabellen nedenfor.

  (Velg Type, TTL og timer verdiene fra rullegardinlistene.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  CNAME

  1 time

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  CNAME

  1 time

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Velg Send inn.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Legg til de fem andre CNAME-postene.

  I området for Sonefilversjoner velger du Legg til, oppretter en post ved bruk av verdier fra den neste raden i tabellen, og deretter velger du igjen Send for å fullføre denne posten.

  Gjenta denne prosessen til du har opprettet alle seks CNAME-postene.

Legge til en TXT-post for SPF for å forhindre søppelpost

Viktig!: Du kan ikke ha mer enn én TXT-post for SPF for et domene. Hvis domenet ditt har mer enn én SPF-post, får du e-postfeil i tillegg til problemer med levering og søppelpostklassifisering. Hvis du allerede har en SPF-post for domenet, må du ikke opprette en ny for Office 365. I stedet legger du til de nødvendige Office 365-verdiene i den gjeldende posten, slik at du har én enkelt SPF-post som inneholder begge settene med verdier. Trenger du noen eksempler? Se disse detaljene og eksempler på SPF-poster. Når du skal validere SPF-posten, kan du bruke et av disse SPF-valideringsverktøyene.

Viktig!: Før du oppretter DNS-postene for domenet ditt Gandi.net, må du først kontrollere domenet ditt med Office 365 (se de fire første delene av denne artikkelen) og deretter Opprett sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du trenger, vil du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Velg Modify (blyant)-ikonet i raden for sonefilen du opprettet for Office 365 DNS-poster på siden Endre satsvis sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. I inndelingenLegg til en post, i boksene for den nye posten, skriver du eller kopierer og limer inn verdiene fra tabellen nedenfor.

  (Velg Type, TTL og timer verdiene fra rullegardinlistene.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  TXT

  1 time

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Velg Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Legge til de to SRV-postene som kreves for Office 365

Viktig!: Før du oppretter DNS-postene for domenet ditt Gandi.net, må du først kontrollere domenet ditt med Office 365 (se de fire første delene av denne artikkelen) og deretter Opprett sonefilen der du vil opprette DNS-postene. Når du har opprettet alle postene du trenger, vil du aktivere sonefilen.

 1. Kom i gang ved å gå til domenesiden på Gandi.net ved bruk av denne koblingen. Du blir bedt om å logge på først.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Velg Modify (blyant)-ikonet i raden for sonefilen du opprettet for Office 365 DNS-poster på siden Endre satsvis sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  (Ikke velg Bruk denne versjonen ennå.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Mens du fremdeles er i området for Sonefilversjoner velger du Legg til.

  (Det kan hende du må bla ned.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Legg til den første av de to SRV-postene:

  I boksene for den nye posten skriver du inn eller kopierer og limer inn verdiene fra den første raden for følgende tabell.

  (Velg Type, TTL og timer verdiene fra rullegardinlistene.)

  Type

  TTL

  Navn

  Verdi

  SRV

  1 time

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Obs!: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  SRV

  1 time

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Denne verdien MÅ avsluttes med et punktum (.)

  Obs!: Vi anbefaler å kopiere og lime inn denne oppføringen, slik at mellomrommene blir riktige.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Velg Send inn.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Legg til den andre SRV-posten:

  I området for Sonefilversjoner velger du Legg til, oppretter en post ved bruk av verdier fra den neste raden i tabellen, og deretter velger du igjen Send for å fullføre denne posten.

Aktiver sonefilen for Office 365 DNS-poster

Viktig!: Hvis du ikke har bekreftet domenet ditt og opprettet alle DNS-postene som du trenger ennå, anbefaler vi på det sterkeste at du gjør dette før du utfører denne endelige prosedyren. Alle instruksjonene du har bruk for finnes i de foregående delene av denne artikkelen.

Hvis du har nå har bekreftet domenet og opprettet alle MX, CNAME, SPF and SRV-postene som er nødvendige for Office 365, du vil nå på nytt oppdatere innstillingene for Gandi.net standard nå slik at Office 365 DNS-postene i sonen filen erstatter den Office 365 Bekreftelse sonefilen, blir aktive sonefilen for domenet du vil endre.

Advarsel!: Hvis du ikke gjøre denne endringen vil dette hindre at domenet Gandi.net fungerer riktig med Office 365.

 1. I området for Sonefilversjoner velger du Versjon 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Deretter velger du Bruk denne versjonen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogboksen for Bruk denne versjonen velger du Send.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. På den øverste navigasjonslinjen velger du Domener.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. På siden Domener merker du av i boksene ved siden av navnet på domenet som du holder på å endre.

  I rullegardinlisten Merk linjene og velg en handling som åpnes, ruller du til delen Tekniske endringer, og deretter velger du Endre sonefilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Finn ny sonefilen på siden Endre satsvis sonefilen (den som du har lagt til alle DNS-postene dine Office 365 ), og velg deretter Velg.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Velg Send for å bekrefte endringene.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Obs!: Det tar vanligvis omtrent 15 minutter før DNS-endringene trer i kraft. Noen ganger kan det imidlertid ta lenger tid før en endring du har gjort, oppdateres på tvers av Internetts DNS-system. Hvis du har problemer med e-postflyt eller andre problemer etter at du har lagt til DNS-poster, kan du se Feilsøke problemer etter endring av domenenavn eller DNS-poster.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×