Opprette Access-skjemaer og -rapporter fra en SharePoint-liste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette skjemaer og rapporter fra en SharePoint-liste og bruke dem som visninger. Brukere av SharePoint-området som har Access 2007 installert kan åpne disse skjemaer og rapporter ved hjelp av Vis-menyen i SharePoint-listen. Du kan gjøre en tilgang til standardvisning for en liste.

Visninger som du oppretter ved hjelp av Access 2007 er lagret i en databasefil på Windows SharePoint Services-serveren. Når du åpner en Access-visning av en SharePoint-liste, Access starter, og den viser skjemaet eller rapporten. Fordi databasen er lagret på SharePoint-området, kan visningen åpnes av andre brukere av området. En bruker trenger ikke kjenne til plasseringen i SharePoint-område på databasefilen som inneholder Access-visning for å kunne bruke visningen. I tillegg til trenger ikke brukeren også vite hvordan du starter Access – dette håndteres automatisk av SharePoint-området.

Obs!: En bruker må ha Access 2007 installert på datamaskinen for å kunne opprette, bruke eller endre en Access-visning på et SharePoint-område.

Hva vil du gjøre?

Opprette en Access-visning av en SharePoint-liste

Gjøre en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste

Bruke en Access-visning av en SharePoint-liste

Endre en Access-visning av en SharePoint-liste

Opprette en Access-visning av en SharePoint-liste

Når du oppretter en Access-visning av en SharePoint-liste, starter Access automatisk. I Access kan du basere visningen på en rekke skjema- og rapportmaler og deretter tilpasse visningen. Ved å publisere visningen på SharePoint-området kan du gjøre det lett tilgjengelig for andre brukere.

Obs!: Du trenger rettigheten Administrere lister på Windows SharePoint Services-serveren for å kunne opprette en visning av en SharePoint-liste. Denne rettigheten er som standard inkludert i tilgangsnivået Utforming.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å opprette en Access-visning av en SharePoint-liste som du viser i webleseren.

 1. På SharePoint-området, på Vis-menyen Rullegardinmeny , klikker du Opprett visning.

 2. Klikk Access-visningOpprett visning-siden.

  Access starter, og du blir spurt om du vil lagre en lokal kopi av databasen som vil inneholde den nye visningen.

 3. I dialogboksen Lagre en lokal kopi blar du til plasseringen der du vil lagre kopien, skriver inn et navn på den lokale kopien i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

  Den lokale kopien lagres og åpnes i Access, og dialogboksen Opprett Access-visning vises.

 4. I dialogboksen Opprett Access-visning dobbeltklikker du visningstypen du vil opprette.

  Access oppretter den nye visningen og åpner den i oppsettvisning.

 5. Du kan tilpasse den nye visningen i oppsettvisning, eller du kan bytte til utformingsvisning.

  I oppsettvisning kan du endre størrelse på og ordne kontrollene (for eksempel etiketter og felt) i visningen, men du kan ikke legge til nye kontroller i visningen. Du får en forhåndsvisning av dataene, slik at du lettere kan se hvordan de vil vises i den endelige visningen.

  I utformingsvisning kan du endre størrelse på og ordne kontroller, og du kan legge til flere kontroller i visningen. Du får imidlertid ikke noen forhåndsvisning av dataene.

  Du kan bytte mellom utformingsvisning og oppsettvisning så ofte du vil. Hvis du bruker utformingsvisning til å legge til kontroller i visningen, kan du deretter bytte til oppsettvisning og ordne disse kontrollene i visningen samtidig som du forhåndsviser dataene.

 6. Når du er ferdig med tilpassingen, klikker du Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen.

  Verktøylinje

  Dialogboksen Legg ut på webserver åpnes.

  Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 7. Som standard lagrer Access visningen i en databasefil i biblioteket Delte dokumenter på SharePoint-området – dette området inneholder listen du brukte til å opprette visningen. I de fleste tilfeller vil du antakelig gjøre dette, men du kan lagre databasen i et annet dokumentbibliotek som du velger i Lagre i-boksen i dialogboksen Legg ut på webserver. Du kan gjøre dette for å få større kontroll over hvem som skal ha tilgang til visningen, og om brukere skal kunne åpne visningen i skrivebeskyttet modus eller i redigeringsmodus. SharePoint-området kan også ha spesifikke biblioteker for publisering av Access-visninger. I så fall må du kanskje endre Lagre i-plasseringen og velge riktig bibliotek.

  Administratoren av SharePoint-området kan hjelpe deg med å velge riktig bibliotek.

 8. Access angir et navn på databasen i Filnavn-boksen i dialogboksen Legg ut på webserver. Dette navnet er det samme som navnet på databasen du lagret som en lokal kopi. Du kan endre navnet hvis du vil, men i de fleste tilfeller bør du godta det foreslåtte navnet – dette vil gjøre det lettere å huske hvilken lokal database som svarer til databasen du publiserer på SharePoint-området.

 9. Klikk Publiser for å lagre databasen på SharePoint-området.

Til toppen av siden

Gjøre en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste

Når du foretar en tilgang til standardvisning for SharePoint-liste, åpnes Access-visning automatisk når brukere åpner listen hvis disse brukerne har Access installert på datamaskinen.

Viktig!: Hvis du gjør en Access-visning i standardvisningen, liste besøkende som ikke har Access 2007 installert ikke kunne bruke listen.

 1. Klikk Innstillinger for liste med SharePoint-liste er åpen, på Innstillinger-menyen.

 2. På siden Listeinnstillinger under visninger, klikker du navnet på Access-visning du vil angi standardvisning.

 3. Velg Angi dette standardvisning på siden Rediger visning, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bruke en Access-visning av en SharePoint-liste

Hvis du vil bruke en Access-visning av en SharePoint-liste, velger du Access-visningen på Vis-menyen for listen.

 • Klikk navnet på Access-visning på Vis-menyen Rullegardinmeny . Access starter, og viser visning i skrivebeskyttet modus.

  I skrivebeskyttet modus, kan du ikke å endre dataene i visningen, og skrive ut visningen, men du kan ikke endre utformingen visning. Hvis du vil endre utformingen visning, kan du se neste del av denne artikkelen, endre en Access-visning av en SharePoint-liste.

Til toppen av siden

Endre en Access-visning av en SharePoint-liste

Hvis du vil endre utformingen for en Access-visning, lagrer du en lokal kopi av databasen som inneholder Access-visningen, og gjør endringene. Deretter kan du bruke den lokale kopien av visningen eller, hvis du har de nødvendige rettighetene på SharePoint-området, publisere den nye visningen.

Obs!: Du kan endre en lokal kopi av en Access-visning uavhengig av tilgangsnivå for Windows SharePoint Services. Du trenger imidlertid rettigheten Administrere lister på Windows SharePoint Services-serveren for å kunne publisere den endrede visningen på SharePoint-området. Denne rettigheten er som standard inkludert i tilgangsnivået Utforming. Hvis du selv opprettet Access-visningen, har du antakelig allerede rettigheten Administrere lister. Er du ikke helt sikker, kontakter du administratoren for SharePoint-området for å finne ut om du har de nødvendige rettighetene.

 1. La Access-visningen være åpen, og klikk Lagre som på meldingslinjen.

  Lagre som-knappen på meldingslinjen

  Obs!: Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 2. Klikk Ja når du blir spurt om du vil lukke visningen og alle andre åpne objekter.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 3. I Lagre i-boksen angir du hvor du vil lagre den lokale kopien, skriver inn et navn på den lokale kopien i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

  Access lagrer den lokale kopien av databasen og åpner den.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre oppsettet for visningen uten å legge til noen nye kontroller, høyreklikker du visningen i navigasjonsruten og klikker deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen.

   I oppsettvisning kan du endre størrelse på og ordne kontrollene (for eksempel etiketter og felt) i visningen, men du kan ikke legge til nye kontroller i visningen. Du får en forhåndsvisning av dataene, slik at du lettere kan se hvordan de vil vises i den endelige visningen.

  • Hvis du vil legge til eller fjerne kontroller (for eksempel etiketter eller felt) i visningen, høyreklikker du visningen i navigasjonsruten og klikker deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

   I utformingsvisning kan du endre størrelse på og ordne kontroller, og du kan legge til flere kontroller i visningen. Du får imidlertid ikke noen forhåndsvisning av dataene.

   Obs!: Hvis du velger å redigere visningen i utformingsmodus og skal publisere den endrede visningen på SharePoint-området, må du ikke legge til noen felt som ikke er en del av SharePoint-listen.

 5. Du kan bytte mellom utformingsvisning og oppsettvisning så ofte du vil. Hvis du bruker utformingsvisning til å legge til kontroller i visningen, kan du deretter bytte til oppsettvisning og ordne disse kontrollene i visningen samtidig som du forhåndsviser dataene.

Publisere den endrede Access-visningen på SharePoint-området

Når du er ferdig med å redigere visningen, og du har rettigheten Administrere lister på SharePoint-området, kan du publisere den endrede visningen. Følg fremgangsmåten nedenfor.

Kontakt administratoren av SharePoint-området for å få rettigheten Administrere lister.

 1. Lagre visningen i den lokale kopien av databasen.

 2. Klikk Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen.

  Verktøylinje

  Obs!: Hvis du ikke har rettigheten Administrere lister, vises ikke knappen Publiser til SharePoint-område på meldingslinjen. Hvis meldingslinjen ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

  • Klikk Meldingslinje i Vis/skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 3. Klikk Publiser i dialogboksen Legg ut på webserver.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×