Opprett et felt for å lagre datoer og klokkeslett

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil legge til et dato/klokkeslett-felt i en skrivebordsdatabase, åpner du tabellen i utformingsvisning, klikker den første tomme boksen under Feltnavn, skriver inn navnet på det nye feltet, klikker den tilstøtende Datatype-boksen og velger Dato/klokkeslett fra listen.

Obs!: I en Access web app kan du bruke side ved side-ruten til å opprette tabeller, men når du har opprettet kan du åpne den i utformingsvisning – bare høyreklikker du den og deretter klikke Rediger tabell.

I en webdatabase åpner du tabellen i dataarkvisning, klikker Felt, og klikker Dato og klokkeslett i gruppen Legg til og slett.

Etter at du har opprettet et dato/klokkeslett-felt, kan du legge det til i et skjema ved å bruke feltlisten. Åpne skjemaet i utformingsvisning eller oppsettvisning, og trykk ALT + F8 for å vise feltlisten. Klikk Vis alle tabeller øverst i feltlisten, og dobbeltklikk dato/klokkeslett-feltet for å legge det til i skjemaet.

Når du legger til et dato/klokkeslett-felt, kan du angi hvilket datoformat du vil bruke for feltet. Du kan bruke et forhåndsdefinert format eller opprette et egendefinert format. Les videre for å lære mer.

I denne artikkelen

Oversikt

Legge til felt for dato og klokkeslett i tabeller

Bruke et format på et dato/klokkeslett-felt

Veilede dato/klokkeslett-registrering ved å bruke en inndatamaske

Forhåndsdefinerte og egendefinerte formater du kan bruke

Oversikt

Access lagrer dato/klokkeslett-data som desimaltall: Heldallsdelen av verdien representerer datoen, og resten av tallet angir klokkeslettet. I og med at dato/klokkeslett-data er numeriske, er det enkelt å utføre beregninger, som å bestemme en alder.

Visningsformater

For det meste ønsker ikke noen å se den faktiske verdien til et dato/klokkeslett-felt – den ligner ikke en dato eller et klokkeslett. Når du bruker en dato-klokkeslettverdi, viser Access det i et lettleselig format, for eksempel 22.11.2011. Hvis du ikke gir Access et format som skal brukes, vises datoen og klokkeslettet i formatene Generell dato og Langt klokkeslett.

Område for gyldige verdier

Access godtar ikke datoer som kommer utenfor det støttede verdiområdet – men med mindre du er arkeolog, historiker eller lignede, er det lite sannsynlig at du får bruk for slike datoer. En dato/klokkeslett-verdi kan være i området -657 434,0 (kl. 00:00:00 den 1. januar 100 e.Kr.) til 2 958 465,9999 (kl. 23:59:59 den 31. desember 9999 e.Kr.).

Hvis du skriver inn en dato utenfor dette området eller Access ikke gjenkjenner inndataene dine som en dato, vises det en feilmelding der du kan velge å skrive inn en ny verdi eller konvertere feltet til tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om datatypen Dato/klokkeslett, kan du se artikkelen Innføring i datatyper og feltegenskaper.

Forskjeller i en Access web app eller en Webdatabase

Det er en del ting vedrørende dato/klokkeslett-felt som ikke virker på samme måte i en Access-app eller webdatabase som i en skrivebordsdatabase. Når du arbeider i en Access-database eller webdatabase, må ta hensyn til disse begrensningene:

 • Du har ikke så mange forhåndsdefinerte datoformater å velge fra som i en skrivebordsdatabase – men du kan angi et egendefinert format som etterlikner et forhåndsdefinert format.

 • Tabellutformingsvisningen er ikke tilgjengelig i en webdatabase – men du kan endre tabellutformingen, inkludert å legge til et dato/klokkeslett-felt, i dataarkvisning.

 • Du kan ikke bruke inndatamasker. I en Access-app kan du bruke inndatatips, men de gir ikke veiledning for inndata – de tones ut når du begynner å skrive inn data.

Til toppen av siden

Legge til felt for dato og klokkeslett i tabeller

I en Access-app eller skrivebordsdatabase kan du bruke utformingsvisning til å legge til et felt i en tabell. I en webdatabase bruker du dataarkvisning.

Legge til feltet i en app eller en skrivebordsdatabase

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning.

 2. Skriv inn et navn på det nye feltet i den neste tilgjengelige raden i Feltnavn-boksen.

 3. Velg Dato/klokkeslett fra listen i Datatype-boksen.

Legge til et dato/klokkeslett-felt i utformingsvisning

Legge til feltet i en webdatabase

 1. Åpne tabellen.

 2. Klikk Felt, og klikk deretter Dato og klokkeslett i gruppen Legg til og slett.

 3. Skriv inn et navn på det nye feltet.

Legge til et dato/klokkeslett-felt i dataarkvisning

Til toppen av siden

Bruke et format på et dato/klokkeslett-felt

Access har flere forhåndsdefinerte formater for dato- og klokkeslettdata, men hvis disse formatene ikke innfrir dine behov, kan du angi et egendefinert format. Standardformatet er Dato – dd.mm.åååå tt:mm:ss.

Obs!:  Denne delen gjelder ikke for webdatabaser. I en webdatabase har du bare to valg for datoformat: Kort dato og Lang dato. Du angir formatet i dataarkvisning – med dato/klokkeslett-feltet merket klikker du Felt, og deretter klikker du Format i Egenskaper-gruppen og velger et du vil bruke.

Bruke et forhåndsdefinert format

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning. Hvis du ikke har et dato/klokkeslett-felt fra før, legger du til ett (se fremgangsmåten i forrige del).

 2. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere.

 3. Klikk pilen i egenskapsboksen Format under Feltegenskaper, og velg et format fra rullegardinlisten.

  Format-egenskapen for et dato/klokkeslett-felt.

 4. Når du har valgt et format, vises smartflagget Alternativer for oppdatering av egenskap, som gir deg muligheten til å bruke det nye formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som hadde arvet det logisk. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og deretter klikker du Oppdater format overalt der feltnavn brukes. I dette tilfellet er feltnavn navnet på Dato/klokkeslett-feltet.

 5. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du Ja når dialogboksen Oppdater egenskaper vises med skjemaene og de andre objektene som arver det nye formatet.

 6. Lagre endringene, og bytt til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Bruke egendefinert format

Hvis du vil opprette et egendefinert format, skriver du inn et tegnmønster i formategenskapen for feltet. Egendefinerte formater for dato/klokkeslett-feltene kan inneholde to inndelinger, én for datoen og en annen for klokkeslettet, og du skiller inndelingene med et semikolon.

Når du bruker et egendefinert format på Dato/klokkeslett-feltet, kan du kombinere ulike formater ved å ha to inndelinger, én for datoen og en annen for klokkeslettet. I et slikt tilfelle skiller du inndelingene med et semikolon. Du kan for eksempel kombinere formatene Dato og Langt klokkeslett på følgende måte: dd.mm.åååå;tt:mm:ss. Du bruker et egendefinert format for dato eller klokkeslett ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen som du vil arbeide med, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Velg Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere, i den øvre delen av utformingsrutenettet .

 3. Klikk egenskapsboksen Format i den nedre delen, og skriv deretter inn det egendefinerte formatet ved å bruke tegn fra egendefinert format plassholdere og skilletegntabell.

 4. Når du har skrevet inn et format, vises smartflagget Alternativer for oppdatering av egenskap, som gir deg muligheten til å bruke formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som hadde arvet det logisk. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og deretter klikker du Oppdater format overalt der feltnavn brukes. I dette tilfellet er feltnavn navnet på Dato/klokkeslett-feltet.

 5. Hvis du velger å bruke endringene i hele databasen, vises dialogboksen Oppdater egenskaper med skjemaene og andre objekter som vil arve det nye formatet. Klikk Ja for å bruke formatet.

 6. Lagre endringene, og bytt deretter til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Til toppen av siden

Veilede dato/klokkeslett-registrering ved å bruke en inndatamaske

Når du vil at brukere skal angi dato/klokkeslett-data i et bestemt format, bruker du en inndatamaske. Inndatamasker kan brukes på felt i tabeller, spørringsresultatsett og på kontroller i skjemaer og rapporter. En inndatamaske påvirker ikke direkte hvordan dataene vises, det avgjøres av formatet, slik det er beskrevet i avsnittene ovenfor.

Obs!:  Du kan ikke opprette en inndatamaske i en Access-app eller i en nettdatabase.

Legge til en inndatamaske

 1. Merk Dato/klokkeslett-feltet, og klikk deretter egenskapen Inndatamaske i kategorien Generelt i den nedre delen av utformingsrutenettet.

 2. Veiviseren for inndatamaske åpnes og veileder deg gjennom valg av et format for inndatamaske.

 3. Klikk Ja og deretter Lagre for å bruke formatet.

Til toppen av siden

Forhåndsdefinerte og egendefinerte formater du kan bruke

Forhåndsdefinerte formater med eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempler

Dato

(Standard) Viser datoverdiene som tall og klokkeslettverdiene som timer, minutter og sekunder. For begge typer verdier bruker Access dato- og klokkeslettskilletegnene angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdiene ikke har en klokkeslettkomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien ikke har en datokomponent, viser Access bare klokkeslettet.

30.06.2015 10:10:42

Lang dato

Viser bare datoverdier slik de er angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 29. august 2012

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

29.aug.12
29-aug-12

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

29.8.2012
20-8-2012

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10 AM

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Plassholdere og skilletegn for egendefinert format

Bruk en kombinasjon av følgende komponenter til å bygge et egendefinert format. Hvis du for eksempel vil vise uke i året og dag i uken, skriver du inn ww/w.

Viktig!: Egendefinerte formater som ikke samsvarer med innstillingene for dato/klokkeslett i de regionale innstillingene i Windows, ignoreres. Hvis du vil ha mer informasjon om regionale innstillinger i Windows, kan du se Hjelp for Windows.

Komponenter for datoformat

Format

Beskrivelse

d

Dagen i måneden oppgitt med ett eller to sifre (1 til 31).

dd

Dagen i måneden oppgitt med to sifre (01 til 31).

ddd

De første tre bokstavene i ukedagen (søn til lør).

dddd

Det fullstendige navnet på ukedagen (søndag til lørdag).

w

Dagen i uken (1 til 7).

ww

Uke i året (1 til 53).

m

Måned i året oppgitt med ett eller to sifre (1 til 12).

mm

Måned i året oppgitt med to sifre (01 til 12).

mmm

De første tre bokstavene i måneden (jan til des).

mmmm

Det fullstendige navnet på måneden (januar til desember).

q

Kvartalet i året (1 til 4).

y

Tallet for dagen i året (1 til 366).

åå

De siste to sifrene i årstallet (01 til 99).

åååå

Det fullstendige årstallet (0100 til 9999).

Komponenter for klokkeslettformat

Format

Beskrivelse

t

Time oppgitt med ett eller to sifre (0 til 24).

tt

Time oppgitt med to sifre (00 til 24).

n

Minutter oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

nn

Minutter oppgitt med to sifre (00 til 59).

s

Sekunder oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

ss

Sekunder oppgitt med to sifre (00 til 59).

Komponenter for klokkeformat

Format

Beskrivelse

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 PM.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 pm.

A/P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 P.

a/p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov, for eksempel 9:34 p.

AMPM

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Komponenter for skilletegn

Obs!: Skilletegn angis i de regionale innstillingene i Windows.

Skilletegn vises som en del av dato/klokkeslett-verdien. I tillegg til standard skilletegn for dato (/) og klokkeslett (:), kan du bruke en hvilken som helst kort streng med tegn omgitt av anførselstegn. Anførselstegnene vises ikke. "," viser for eksempel et komma.

Skilletegn

Beskrivelse

:

Skilletegn for klokkeslettformater, for eksempel tt:mm

/

Skilletegn for datoformater, for eksempel mmm/åååå

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×