Opplæring: Optimalisere datamodellen for Power View-rapportering

I Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013 opprettet du en datamodell der du hentet data fra flere tabeller og fra forskjellige datakilder. Nå skal du forbedre datamodellen slik at den kan brukes som grunnlag for avanserte Power View-rapporter.

 1. Åpne arbeidsboken du opprettet i Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013.

 2. Klikk Power Pivot > Manage (Behandle) i Excel for å åpne -vinduet.Power Pivot

Hvis du ikke ser fanen Power Pivot, kan du se Starte Power Pivot i Excel 2013-tillegget for instruksjoner.

I denne artikkelen

Angi standardfelt

I Power Pivot-vinduet

I Power View-arket i Excel

Angi tabellvirkemåte

I Power Pivot-vinduet

I Power View-arket i Excel

Opprette standardaggregater

I Power Pivot-vinduet

I Power View-arket i Excel

Legge til beskrivelser

I Power Pivot-vinduet

I Power View-arket i Excel

Angi standardfelt

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-vinduet

 1. Klikk tabellfanen DimProduct.

 2. Klikk fanen Avansert > Standard feltsett.

Standardfeltene er feltene som blir lagt til i et Power View-ark når du klikker tabellnavnet i stedet for å utvide tabellen og velge bestemte felt.

Obs!:  Dialogboksen viser alle feltene i tabellen, også dem du har valgt å skjule for klientverktøy. Hvis du legger til et av de skjulte feltene i standardfeltsettet, vises det fortsatt ikke i klientverktøy.

 1. Velg og legg til disse feltene:

  • ProductName

  • Product Category

  • Product Subcategory

  • UnitCost

 2. Klikk OK.

I Power View-arket i Excel

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel. Du ser en melding om at Power View-rapporten trenger oppdaterte data. Klikk OK.

Obs!:  I resten av denne opplæringen må du oppdatere dataene i Power View-arkene hver gang du endrer datamodellen i Power Pivot .

 1. Klikk det tomme arket (ikke velg kartet du la til i den andre opplæringen), og klikk tabellnavnet DimProduct.

Power View legger til en tabell med disse fire feltene.

Les mer om hvorfor du konfigurerer standard feltsett for Power View-rapporter.

Angi tabellvirkemåte

I Power Pivot-vinduet

 1. Gå tilbake til Power Pivot-vinduet og tabellfanen DimProduct.

 2. Klikk Tabellvirkemåte.

 3. Klikk ProductKey for Radidentifikator.

Hvis du ikke ser noen radidentifikator, kan du ikke angi noen av de andre verdiene i denne dialogboksen.

Obs!:  Dialogboksen viser alle feltene i tabellen, inkludert ProductKey, som du har valgt å skjule for klientverktøy. Hvis du velger et av de skjulte feltene som standardetikett, vises det fortsatt ikke i klientverktøy.

 1. Klikk ProductName for Behold unike rader.

 2. Klikk ProductName for Standardetikett.

Det er ingen bilder i disse dataene, og du kan derfor ikke angi et standardbilde.

 1. Klikk OK.

I Power View-arket i Excel

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel, og oppdater dataene.

Legg merke til at det vises et lite, kortlignende ikon ved siden av produktnavn i feltlisten og feltboksen. Dette viser

 1. Velg tabellen du opprettet med standardfeltene i forrige del.

 2. Klikk pilen under Tabell på fanen Utforming, og klikk deretter Kort.

Legg merke til at kortene inneholder de samme feltene som tabellen, men med et annet oppsett. Du ser at feltet vi valgte som standardetikett, ProductName, vises mer fremtredende enn teksten i de andre feltene. Du kan endre visningen for den andre teksten i neste trinn.

 1. Klikk pilen under Kortstil på fanen Utforming, og klikk deretter Bildeforklaring.

Nå er all tekst stor.

Les mer om hvorfor du konfigurerer egenskaper for hvordan tabeller skal fremstå for Power View-rapporter.

Opprette standardaggregater

I Power Pivot-vinduet

 1. Klikk fanen FactSales.

 2. Klikk boksen under UnitPrice-kolonnen i beregningsområdet.

 3. Klikk pilen ved siden av Autosummer > Gjennomsnitt på fanen Hjem.

 4. Dette oppretter et beregnet felt som beregner gjennomsnittet av enhetsprisen for et produkt, basert på beregningskonteksten – plasseringen til feltet i en visualisering.

I Power View-arket i Excel

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel, og oppdater dataene.

 2. Utvid FactSales-tabellen i feltlisten.

 3. Legg merke til de forskjellige ikonene ved siden av feltene. Ved siden av UnitPrice-feltet er det et sigmasymbol (Σ). Sum of UnitPrice-feltet har et lite kalkulatorsymbol. Dette er det beregnede feltet. Klikk i det tomme arbeidsområdet, og velg feltene UnitPrice og Sum of UnitPrice.

 4. De to verdiene er like.

 5. Klikk pilen ved siden av UnitPrice-feltet i Felt-området. Legg merke til de forskjellige alternativene: Sum, Gjennomsnitt og så videre. Klikk Gjennomsnitt.

 6. Klikk pilen ved siden av feltet Sum of UnitPrice (Sum av enhetspris) i området Fields (Felt). Legg merke til at du ikke kan endre aggregatet, siden du har definert aggregasjonen for dette feltet i Power Pivot.

  Tips!:  Ha følgende i tankene når du utvikler datamodellen: Power View kan foreta mange enkle beregninger for deg på sparket, med den fleksibiliteten dette gir deg. Overlat de enkle beregningene til Power View. Gjør bare de mer kompliserte beregningene i modellen i Power Pivot .

Legge til beskrivelser

Du kan legge til beskrivelser for felt og tabeller i Power Pivot. De vises i Power View.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-vinduet

 1. Velg ProductName-kolonnen i DimProduct-tabellen, høyreklikk og klikk deretter Beskrivelse.

 2. Skriv inn for eksempel "Dette kaller vi produktet".

 3. Høyreklikk Geography-tabellfanen, og klikk deretter Beskrivelse.

 4. Skriv inn for eksempel "Dette er stedet".

I Power View-arket i Excel

 1. Gå tilbake til Power View-arket i Excel, og oppdater dataene.

 2. Hold pekeren over Geography-tabellnavnet og ProductName-feltet for å se beskrivelsene du la til.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×